A Closer Look 2 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 61, 62 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: A Closer Look 2 - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 61, 62 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 6.
ZIM Academy
16/08/2023
a closer look 2 unit 6 tieng anh 6 global success trang 61 62 tap 1

Key takeaways

 • Sử dụng “should” để diễn tả những điều nên làm.

 • Sử dụng “shouldn’t” để diễn tả những điều không nên làm.

 • Sử dụng “some” để diễn tả số lượng trong câu khẳng định.

 • Sử dụng “any” để diễn tả số lượng trong câu phủ định và câu hỏi.

Grammar: Should / shouldn’t for advice

1. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn't.

 1. You_________ keep quiet.

Đáp án: should

Giải thích: Quan sát bức tranh, do không có dấu gạch chéo tấm biển nên đây là điều nên làm - should. Ở đây, lời khuyên là khi đang trong thư viện thì nên giữ im lặng.

 1. You_________ eat or drink.

Đáp án: shouldn’t

Giải thích: Quan sát bức tranh, do có dấu gạch chéo tấm biển nên đây là điều không nên làm - shouldn’t. Ở đây, lời khuyên là khi đang trong thư viện thì không nên ăn hoặc uống gì cả.

 1. You__________ knock before you enter.

Đáp án: should

Giải thích: Quan sát bức tranh, do không có dấu gạch chéo tấm biển nên đây là điều nên làm - should. Ở đây, lời khuyên là khi đến thư viện thì nên gõ cửa trước khi vào.

 1. You___________ run.

Đáp án: shouldn’t

Giải thích: Quan sát bức tranh, do có dấu gạch chéo tấm biển nên đây là điều không nên làm - shouldn’t. Ở đây, lời khuyên là khi đang trong thư viện thì không nên chạy.

2. Tick (V) the activities children should do at Tet and cross (X) the one they shouldn't.

 1. behave well (hành xử ngoan ngoãn)

V

 1. eat lots of sweets (ăn nhiều đồ ngọt)

X

 1. plant trees (trồng cây)

V

 1. break things (đập vỡ đồ đạc)

X

 1. go out with friends (đi chơi với bạn bè)

V

 1. make a wish (ước một điều gì đó)

V

 1. fight (đánh nhau)

X

 1. help with housework (giúp làm việc nhà) 

V

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns to say what you think children should / shouldn't do.

 • Children should behave well. (Dịch nghĩa: Trẻ em nên hành xử ngoan ngoãn.)

 • Children shouldn’t eat lots of sweets. (Dịch nghĩa: Trẻ em không nên ăn nhiều đồ ngọt.)

 • Children should plant trees. (Dịch nghĩa: Trẻ em nên trồng cây.)

 • Children shouldn’t break things. (Dịch nghĩa: Trẻ em không nên đập vỡ đồ đạc.)

 • Children should go out with friends. (Dịch nghĩa: Trẻ em nên đi chơi với bạn bè.)

 • Children should make a wish. (Dịch nghĩa: Trẻ em nên ước một điều gì đó.)

 • Children shouldn’t fight. (Dịch nghĩa: Trẻ em không nên đánh nhau.)

 • Children should help with housework. (Dịch nghĩa: Trẻ em nên giúp làm việc nhà.)

Grammar: Some / any for amount

4. Complete the sentences with some or any.

1. - What do you need to decorate your room?

- I need________colour paper and________pictures.

 • Đáp án: some, some

 • Giải thích: Câu chứa hai chỗ trống là câu khẳng định, vì vậy chọn “some” để điền vào cả hai chỗ trống là hợp lý nhất. Ở đây, người nói đang cần một ít giấy màu và tranh ảnh để trang trí căn phòng của mình.

2. - Do you have________free time for sports?

- Yes, I do.

 • Đáp án: any

 • Giải thích: Câu chứa chỗ trống là câu hỏi, vì vậy chọn “any” để điền vào chỗ trống là hợp lý nhất. Ở đây, người hỏi có ý hỏi rằng người đối diện mình có chút thời gian nào để chơi thể thao hay không.

3. - Are there________interesting activities here during Tet?

- Yes, there are_________ traditional games like human chess, running and cooking.

 • Đáp án: any, some

 • Giải thích: Câu chứa chỗ trống thứ nhất là câu hỏi, vì vậy chọn “any” là hợp lý nhất. Ở đây, người hỏi có ý hỏi rằng có hoạt động thú vị nào trong dịp Tết ở đây hay không. Câu chứa chỗ trống thứ hai là câu khẳng định, vì vậy chọn “some”. Ở đây, người trả lời nói rằng có một số trò chơi truyền thống như cờ người, chạy và nấu ăn. 

5. Work in pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any.

 1. eggs → There are some eggs.

 2. fruit juice → There is some fruit juice./ There are some packs of fruit juice.

 3. apples → There aren’t any apples.

 4. bread → There isn’t any bread.

 5. bananas → There are some bananas.

 6. cheese → There is some cheese.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 6 A Closer Look 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 6.

Giải tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet Holiday:

Tác giả: Trần Linh Giang


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833