0

Communication - Unit 6 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 63 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Communication - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 63 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 6.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

communication unit 6 tieng anh 6 global success trang 63 tap 1

Key takeaways

 • Tiếng Anh giao tiếp: Nói lên những lời chúc mừng năm mới.

 • Tìm hiểu những phong tục đón năm mới trên toàn thế giới.

 • Nhận diện quê hương của những phong tục đón năm mới trên toàn thế giới

Everyday English: Saying New Year’s wishes.

1. Listen and read the New Year's wish.

HAPPY NEW YEAR

Wishing you joy & laughter ... from January to December!

Dịch nghĩa:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc bạn có nhiều niềm vui và tiếng cười … từ tháng Một đến tháng Mười hai.

2. Practise saying New Year's wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own.

 • happy days from January to December: chúc bạn có những ngày hạnh phúc từ tháng Một đến tháng Mười hai

 • a year full of fun: chúc bạn có một năm đầy niềm vui

 • happiness and cheers: chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ

 • a life full of happy moments: chúc bạn có cuộc sống đầy những khoảnh khắc hạnh phúc

 • success in your studies: chúc bạn học tập thật thành công

Câu trả lời tham khảo:

A: Happy New Year! Wishing you success in your studies!

B: Happy New Year! Wishing you a year full of fun!

New Year practices in the world

3. Match the sentences with the pictures. Then match them with the countries.

 1. They go to Times Square to watch the New Year's Eve Ball drop. (Dịch nghĩa: Họ đến Quảng trường Thời Đại để xem hạ Quả cầu Năm mới.)

 2. They bathe in an ice hole. (Dịch nghĩa: Họ tắm trong một hố băng.)

 3. They eat mochi rice cakes. (Dịch nghĩa: Họ ăn bánh gạo nếp mochi.)

 4. They throw water on other people. (Dịch nghĩa: Họ té nước lên người khác.)

Thailand (Thái Lan)

Japan (Nhật Bản)

The USA (Hoa Kỳ)

Russia (Nga)

Đáp án: 

 1. b - The USA 

 2. c - Russia

 3. a - Japan

 4. d - Thailand

4. Read how people in different countries celebrate their New Years. Then match the countries with the activities.

In Japan, temples ring their bells 108 times at midnight on December 31. By doing so, people believe the bad things of the past year will leave.

In Spain, people try to put 12 grapes in their mouth at midnight for good luck.

In Switzerland, they drop ice cream on the floor to celebrate the New Year.

In Romania, they throw coins into a river for good luck.

In Thailand, they throw water on other people to wash away bad luck.

Dịch nghĩa:

Ở Nhật Bản, các ngôi đền đổ chuông 108 lần vào lúc nửa đêm ngày 31 tháng 12. Người ta tin rằng làm như vậy thì những điều xấu của năm cũ sẽ biến mất.

Ở Tây Ban Nha, mọi người cố gắng nhét 12 quả nho vào miệng vào nửa đêm để đón may mắn.

Ở Thụy Sĩ, họ thả kem xuống sàn để ăn mừng năm mới.

Ở Romania, họ ném những đồng xu xuống sông để đón may mắn.

Ở Thái Lan, họ té nước lên người khác để rửa trôi những điều không may mắn.

Countries 

Activities 

 1. Japan

 2. Spain

 3. Switzerland

 4. Romania

 5. Thailand

a. put 12 grapes in the mouth

b. ring bells 108 times

c. throw coins into a river

d. throw water on other people

e. drop ice cream on the floor

Đáp án:

 1. Japan - b. ring bells 108 times

Giải thích: Ở dòng số 1, 2 trong bài đọc, có thể thấy “In Japan, temples ring their bells 108 times at midnight on December 31”, nghĩa là việc các ngôi đền đổ chuông 108 lần vào lúc nửa đêm ngày 31 tháng 12 xảy ra ở Nhật Bản. Vì vậy, câu b. ring bells 108 times (đổ chuông 108 lần) nối với 1. Japan (Nhật Bản), bởi các ngôi đền đổ chuông 108 lần vào đêm giao thừa là phong tục của nước Nhật.

 1. Spain - a. put 12 grapes in the mouth

Giải thích: Ở dòng số 3 trong bài đọc, có thể thấy “In Spain, people try to put 12 grapes in their mouth at midnight for good luck.”, nghĩa là việc người ta cố gắng nhét 12 quả nho vào miệng vào nửa đêm để đón may mắn xảy ra ở Tây Ban Nha. Vì vậy, câu a. put 12 grapes in the mouth (nhét 12 quả nho vào miệng) nối với 2. Spain (Tây Ban Nha), bởi việc người dân cố nhét 12 quả nho vào miệng là thông lệ, thói quen cầu may ở Tây Ban Nha.

 1. Switzerland - e. drop ice cream on the floor

Giải thích: Ở dòng số 4 trong bài đọc, có thể thấy “In Switzerland, they drop ice cream on the floor to celebrate the New Year.”, nghĩa là việc người ta thả kem xuống sàn để ăn mừng năm mới xảy ra ở Thụy Sĩ. Vì vậy, câu e. drop ice cream on the floor (thả kem xuống sàn) nối với 3. Switzerland (Thụy Sĩ), bởi việc người dân thả kem xuống sàn là cách đón năm mới ở Thụy Sĩ.

 1. Romania - c. throw coins into a river

Giải thích: Ở dòng số 5 trong bài đọc, có thể thấy “In Romania, they throw coins into a river for good luck.”, nghĩa là việc người ta ném xu xuống sông để đón may mắn xảy ra ở Romania. Vì vậy, câu c. throw coins into a river (ném những đồng xu xuống sông) nối với 4. Romania, bởi việc ném những đồng xu xuống sông là thông lệ cầu may ở Romania.

 1. Thailand - d. throw water on other people

Giải thích: Ở dòng số 6 trong bài đọc, có thể thấy “In Thailand, they throw water on other people to wash away bad luck.”, nghĩa là việc người ta té nước lên người khác để rửa trôi những điều không may mắn xảy ra ở Thái Lan. Vì vậy, câu d. throw water on other people nối với 5. Thailand (Thái Lan), vì việc té nước lên người khác là phong tục để gột rửa điều không may ở Thái Lan.

5. Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turns to say them aloud. The group says which country he/ she is talking about.

Câu trả lời tham khảo:

 • Their temples ring their bells 108 times at midnight on December 31.

 • It’s in Japan.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 6 Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 6.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 6: Skills 1.

Tác giả: Trần Linh Giang


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận