Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Hobbies - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Hobbies - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
10/07/2023
tieng anh lop 7 unit 1 hobbies dap an va giai thich chi tiet

Bộ sách Global Success đã được chọn làm sách giáo khoa cho môn học tiếng Anh khắp cả nước, cung cấp kiến thức và bài tập tiếng Anh 7 một cách khoa học, kết hợp với những chủ đề thực tiễn. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án và những câu trả lời tham khảo, cùng với giải thích về từ vựng, có trong các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Hobbies.

Getting Started

 1. Listen and read

 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat.

 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 getting started.

A Closer Look 1

Vocabulary

 1. Complete the word webs below with the words from the box.

 2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box.

 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form.

Pronunciation

 1. Nguyên âm ngắn /ə/

 2. Nguyên âm dài /ɜː/

 3. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə/ and /ɜː/

 4. Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 a closer look 1.

A Closer Look 2

Grammar: The present simple

 1. Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c)

 2. Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

 3. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in the bracket.

 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to change the words or add some.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 a closer look 2.

Communication

 1. Listen and read the dialoughe below. Pay attention to the questions and answers.

 2. Answer the questions. Fill in collumn A with your answers.

 3. Now interview your friend, using the questions in 3. Write his/her answers in column B.

 4. Compare your answers with your friend’s. Then present them to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 communication.

Skills 1

Reading:

 1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below.

 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.

 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than THREE words.

Speaking:

 1. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit.

 2. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 skill 1.

Skills 2

Listening:

 1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not?

 2. Listen to an interview about Trang's hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number.

Writing:

 1. What is your hobby? Fill in the blanks below.

 2. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 skill 2.

Looking back

Vocabulary:

 1. Complete the sentences with appropriate hobbies.

 2. Write true sentences about you and your family members.

Grammar:

 1. Use the present simple form of each verb to complete the passage.

 2. Change the following sentences into questions and negative ones.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 Looking back.

Project

 1. Brainstorm some interesting and easy-to-to hobbies.

 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits.

 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photo for it or draw your own pictures.

 4. Present the hobby to the class. Try to persuade your classmates to take it up.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 1 project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 1 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 7.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 2 healthy living


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Trần Khải Nam Sơn và Tống Ngọc Mai

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu