Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Healthy Living - Đáp án và giải thích

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Healthy living - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
11/07/2023
tieng anh lop 7 unit 2 healthy living dap an va giai thich

Chủ đề của Unit 2 trong sách giáo khoa Tiếng Anh 7 - Global Success nói về Healthy Living (Lối sống lành mạnh), khai thác sâu về các vấn đề về sức khỏe cũng như các lối sinh hoạt từ tốt đến không tốt cho sức khỏe. Bài viết này sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập có trong phần Getting Started của bài học này.

Getting Started

 1. Listen and read

 2. What are Mark and Mi talking about?

 3. Write a word or phrase from the box under its picture.

 4. Complete each sentence with a word from the conversation.

 5. Work in groups. Each student names two daily activities. The class decides whether each activity is good/bad for health. Give a reason if possible

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 getting started.

A Closer Look 1

Vocabulary:

 1. Match the phrases on the left with the correct pictures on the right.

 2. Complete the sentences with the correct words and phrases below.

 3. Work in pairs. Discuss and tick (✓) each activity in the tables as H (Healthy) or U (Unhealthy).

Pronunciation:

 1. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /f/ and /v/

 2. Listen and repeat, paying attention to the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 a closer look 1.

A Closer Look 2

Grammar

 1. Tick (✓) the simple sentences.

 2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below.

 3. Rearrange the words and phrases to make simple sentences.

 4. Write complete sentences from the prompts. You may have to change the words or add some.

 5. Work in pairs. Discuss and write a simple sentence from the two given sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 a closer look 2.

Communication

 1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts.

 2. Make similar conversations for the health problems below.

 3. Read the passage and choose the correct title for it.

 4. Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to the class.

 5. Work in groups. Discuss and make a list of the tips that the Vietnamese can do to live longer. Present it to the class. Does the class agree with you?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 communication.

Skills 1

Reading:

 1. Work in pairs. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers?

 2. Read the passage and match the beginnings in A with the endings in B.

 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C.

Speaking:

 1. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Share your ideas with your partner.

 2. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you can give each person. Then share your ideas with the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 skills 1.

Skills 2

Listening:

 1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the habits you think are good for your health.

 2. Listen and tick (✓) the habits mentioned

 3. Listen again and give short answers to the questions.

Writing:

 1. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class.

 2. Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 skills 2.

Looking back

Vocabulary:

 1. Complete the sentences with the verbs below.

 2. Write the words below next to their definitions.

Grammar:

 1. Tick (✓) simple sentences.

 2. Change the following sentences into simple ones.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 looking back.

Project

 1. Discuss and find a bad habit and some tips to change it.

 2. Find or draw a picture to illustrate your idea.

 3. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 2 project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 2 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 7.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 3 community service


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm