Tiếng Anh 7 unit 3: Community Service - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Community Service - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
12/07/2023
tieng anh 7 unit 3 community service dap an va giai thich chi tiet

Unit 3: Community Service (Dịch vụ cộng đồng) trong chương trình Tiếng Anh 7 (bộ sách Global Success) khai thác chủ đề về các hoạt động cộng đồng, những lý do nên tham gia các hoạt động này cùng với các lợi ích của chúng. Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đáp án và những câu trả lời tham khảo, cùng với giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc unit này.

Getting Started

Sounds like great work!

1. Listen and read

2. Read the conversation again and tick ( ✓) the appropriate box

3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below.

4. Complete the sentences with the correct words or phrases below.

5. Vocabulary Ping-pong.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match a verb in A with a word or phrase in B.

2. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box.

3. Use the phrases from the box to write full sentences under the correct pictures.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the sound /t/, /d/, and /ɪd/.

5. Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick (✓) the appropriate sounds. Practice the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar:

1. Circle the correct answer A,B, or C to complete each sentence.

2. Complete the sentences with the past simple form of the given verbs.

3. Complete the sentences with the correct form of verbs from the box.

4. Write complete sentences from the prompts.

5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in 2016 and 2018.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 a closer look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. Make similar conversations.

Changing our neighbourhood

3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1- 3) next to its benefit (A - E).

4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want to join. Give reasons.

5. Work in groups. Discuss which activity each member of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Present your group's answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 communication

Skills 1

Reading:

1. Work in pairs. Circle the activities you would like to do at your school.

2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings.

3. Read the passage again and tick ( ✓) T( true) or F ( False).

Speaking:

4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of projects you think they should join in the Project column.

5. Work in groups. Discuss which project in 4. you would like to join and why. Report your group’s answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 skills 1

Skills 2

Listening

1. What community activities are the children doing in the pictures?

2. Listen to Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers.

3. Listen again and fill in each blank with no more than TWO words.

Writing

1. Read Tom’s letter to Nam about his school activities last summer

2. You are Nam. Write an email of 70 words to Tom about your school activities last summer. Start your email as shown below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Complete the table with the words and phrases from the box.

2. Complete the sentences with one phrase from 1. Remember to use the correct form of verbs.

Grammar:

3. Use the correct form of the verbs from the box to complete the passage.

4. Write full sentences about the activities the students did to help their community last year.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 looking back

Project

Our green Neighbourhood

1. Think about some environmental problems in your neighbourhood.

2. Discuss and find the answers to the questions.

3. Present them to your class

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 unit 3 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 3 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 7.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Review 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu