Communication - Unit 3 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 32, 33)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Communication - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 32, 33). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service.
communication unit 3 tieng anh 7 global success trang 32 33

Everyday English 

Giving compliments

1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention to the highlighted parts.

Lan: What did you do to help your community last summer, Mark? 

Mark: We planted some trees in the schoolyard and picked up a lot of rubbish along the nearby roads. 

Lan: Sounds like great work! 

We collected books and warm clothes for our friends in the mountainous areas. 

Mark: Wonderful!

Dịch: 

Lan: Mark, bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng vào mùa hè năm ngoái vậy?

Mark: Chúng tôi đã trồng cây ở trong sân trường và nhặt rác dọc trên những con đường gần đó.

Lan: Có vẻ đó là một công việc tuyệt vời!

Chúng tôi đã quyên góp sách và quần áo ấm cho các bạn ở miền núi.

Mark: Tuyệt vời!

2. Work in pairs. Make similar conversations.

  1. Mi helped lonely elderly people

A: What did you do to help your community last summer, Mi?

Mi: I helped lonely elderly people.

A: Sounds like great work!

Dịch: 

A: Mi, bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng vào mùa hè năm ngoái vậy?

Mi: Tôi đã giúp đỡ những người già neo đơn.

A: Có vẻ đó là một công việc tuyệt vời!

  1. Tom and his friends cleaned and decorated parts of their neighbourhood

A: What did you do to help your community last summer, Tom?

Tom: My friends and I cleaned and decorated parts of our neighbourhood.

A: Wonderful!

Dịch: 

A: Tom, bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng vào mùa hè năm ngoái vậy?

Tom: Bạn bè của tôi và tôi đã dọn dẹp và trang trí một số khu vực ở khu phố của chúng tôi.

A: Tuyệt vời!

Changing our neighbourhood 

3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1- 3) next to its benefit (A - E).

1 - B, E:

B. making the neighbourhood greener (làm cho khu phố xanh hơn)

E. making the neighbourhood cleaner (làm cho khu phố sạch đẹp hơn)

2 - C, D:

C. helping feed children (cho trẻ ăn)

D. helping children have a better future (giúp trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn)

3 - A: making the elderly less lonely (giúp cho người già bớt cô đơn)

4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want to join. Give reasons.

Hoa: Which activity do you want to join?

Mai: I want to join the activity of teaching street children to read and write.

Hoa: Why do you want to join that activity?

Mai: Because it can help children have a better future.

Dịch: 

Hoa: Bạn muốn tham gia hoạt động nào?

Mai: Tôi muốn tham gia hoạt động dạy trẻ em đường phố đọc và viết.

Hoa: Tại sao bạn muốn tham gia hoạt động đó?

Mai: Bởi vì hoạt động này có thể giúp trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn.

5. Work in groups. Discuss which activity each member of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Present your group's answers to the class.

Mai wants to teach street children to read and write because it can help children have a better future. Meanwhile, Hoa wants to plant trees in her area because it can make her neighbourhood greener. 

Dịch:

Mai muốn dạy trẻ em đường phố đọc và viết vì hoạt động này có thể giúp trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn. Trong khi đó, Hoa muốn trồng cây trong khu cô ấy sống vì hoạt động này có thể làm cho khu phố của cô ấy xanh hơn.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 3: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 3 skills 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu