Getting Started - Unit 1 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 8, 9)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Getting Started - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 8,9). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 7 Unit 1.
ZIM Academy
21/07/2023
getting started unit 1 tieng anh 7 global success trang 8 9

1. Listen and read

image-alt

 1. hobby (n) /ˈhɒbi/: sở thích

Ex: My hobby is reading book. (Sở thích của tôi là đọc sách.)

 1. dollhouse (n) /ˈdɒlhaʊs/: nhà búp bê

Ex: My daughter wants a dollhouse for her birthday. (Con gái tôi muốn có một ngôi nhà búp bê cho sinh nhật của con bé.)

 1. amazing (adj) /əˈmeɪzɪŋ/: tuyệt vời

Ex: You can play piano? That’s amazing. (Bạn biết chơi đàn dương cầm á? Thật tuyệt quá đi.)

 1. cardboard (n) /kɑːdbɔːd/: giấy bìa cứng, giấy bìa các tông

Ex: You can draw on a cardboard. (Bạn có thể vẽ trên bìa các tông.)

 1. glue (n) /ɡluː/: hồ

Ex: Be careful! Glue is sticky. (Cẩn thận, hồ dính lắm đó.)

 1. creativity (n) /kriːeɪˈtɪvəti/: sự sáng tạo

Ex: He draws well due to his creativity. (Anh ấy vé đẹp là vì sự sáng tạo của anh ấy.)

 1. free time (n) /ˌfriː ˈtaɪm/: thời gian rảnh

Ex: In my free time, I often listen to music. (Trong thời gian rảnh tôi thường nghe nhạc.)

 1. horse riding (n) /ˈhɔːs raɪdɪŋ/: cưỡi ngựa

Ex: Horse riding is really difficult. (Cưỡi ngựa khó lắm.)

 1. club (n) /klʌb/: câu lạc bộ

Ex: I am in the school’s chess club. (Mình đang ở trong câu lạc bộ cờ vua của trường.)

 1. lesson (n) /ˈlesn/: buổi học

Ex: I have a swimming lesson every Friday. (Mình có buổi học bơi vào mỗi thứ 6.)

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False)

 1. Trang needs help with building doll houses.

 • Đáp án: F

 • Giải thích: Từ khóa cần ở đây là “needs help” (cần sự trợ giúp). Ở dòng thứ 5, khi Ann hỏi Trang: “Did you make it yourself?” (Bạn tự làm ngôi nhà này hả?), Trang đã đáp ở dòng thứ 6: “Yes. My hobby is building dollhouses.” (Đúng rồi. Sở thích của mình là làm nhà búp bê.).

→ Vì vậy, nói “Trang needs help with building doll houses.” (Trang cần sự trợ giúp để xây ngôi nhà búp bê.) là sai.

 1. Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

 • Đáp án: T

 • Giải thích: Từ khóa cần ở đây là “uses glue and cardboard” (dùng hồ và giấy các tông). Ở dòng thứ 7, khi Ann hỏi Trang: “Is it hard to build one?” (Xây 1 cái có khó không?), Trang đã đáp ở dòng thứ 9: “Not really. All you need some cardboard and glue.” (Không hẳn. Bạn chỉ cần giấy bìa cứng và hồ thôi).

→ Vì vậy, nói “Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse. (Trang sử dụng hồ và giấy bìa cứng để xây ngôi nhà búp bê của cô.) là đúng.

 1. To build a dollhouse, you need to use your creativity.

 • Đáp án: T

 • Giải thích: Từ khóa cần ở đây là “use your creativity” (sử dụng trí tưởng tượng của bạn). Khi Ann hỏi Trang ở dòng thứ 7: “Is it hard to build one?” (Xây 1 cái có khó không?), Trang đã đáp ở dòng thứ 9 và 10: “Not really. All you need some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity” (Không hẳn. Bạn chỉ cần giấy bìa cứng và hồ thôi. Sau đó dùng 1 chút sự sáng tạo). Từ khóa “creativity” ở dòng số 10.

→ Vì vậy, nói “To build a dollhouse, you need to use your creativity.” (Để xây một ngôi nhà búp bê, bạn cần sử dụng sự sáng tạo của mình.) là đúng.

 1. Ann goes to a horse riding club every Sunday.

 • Đáp án: T

 • Giải thích: Từ khóa cần ở đây là “every Sunday” (mỗi chủ nhật). Ở dòng 13 và 14, khi Trang nói: “That’s rather unusual. Not many people do that” (Nó hơi lạ. Không phải nhiều người cũng làm vậy.), Ann đã đáp ở dòng 15: “Actually, it’s more common than you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go to the Riders’ Club every Sunday.” (Thực chất nó phổ biến hơn bạn nghĩ đấy. Hiện nay có một số câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Hà Nội. Tôi đến “Câu lạc bộ người cưỡi ngựa” vào mỗi Chủ nhật.) Từ khóa “every Sunday” ở dòng số 18.

→ Vì vậy, nói “Ann goes to a horse riding club every Sunday.” (Ann đến một câu lạc bộ cưỡi ngựa vào mỗi Chủ nhật.) là đúng.

 1. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

 • Đáp án: F

 • Giải thích: Từ khóa cần ở đây là “8 p.m.” (8 giờ tối). Ở dòng cuối của bài đọc, Ann có nói: “Sure. My lesson starts at 8 a.m.” (Được chứ, buổi học của mình bắt đầu lúc 8 giờ sáng).

→ Vì vậy, nói “Ann’s lesson starts at 8 p.m.” (Buổi học của Ann bắt đầu lúc 8 giờ tối.) là sai.

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat.

 1. making models /ˈmeɪkɪŋ ˈmɒdᵊlz/: dựng mô hình

 2. riding a horse /ˈraɪdɪŋ ə hɔːs/: cưỡi ngựa

 3. collecting coins /kəˈlɛktɪŋ kɔɪnz/: sưu tầm tiền xu

 4. gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/: làm vườn

 5. building dollhouses /ˈbɪldɪŋ ˈdɒlhaʊziz/: xây nhà búp bê

 6. collecting teddy bears /kəˈlɛktɪŋ ˈtɛdi beəz/: sưu tầm gấu bông

4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns

 • doing things (làm điều gì đó): riding a horse, gardening.

 • making things (xây dựng thứ gì đó): building dollhouses, making models.

 • collecting things (sưu tầm thứ gì đó): collecting coins, collecting teddy bears.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 1 a closer look 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Trần Khải Nam Sơn.

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu