Life On Other Planets - Unit 12 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: Life On Other Planets - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
ZIM Academy
12/09/2023
life on other planets unit 12 tieng anh 8 global success

Trong Unit 12: Life on other planets– sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8, học sinh được tiếp cận với chủ đề sự sống trên hành tinh khác. Nội dung Unit 12 tập trung vào các từ vựng về hệ mặt trời, mô tả hành tinh. Bên cạnh đó, bài học cũng cung cấp kiến thức ngữ pháp về câu hỏi ở dạng gián tiếp.

Getting Started

A Thrilling Science Fiction Novel

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False)

3. Match the words (1 - 5) with their definitions (a - e).

4. Complete the sentences with the words in 3.

5. Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. The following are the eight planets that go around the sun:

2. Match the words (1 - 5) with the pictures (a - e).

3. Complete the following sentences with the words from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the tones of the underlined words in each sentence.

5. Listen to the conversations. Do you think the voice goes up or down on the underlined words in each second sentence? Draw a suitable arrow on each underlined word.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Underline the correct word or phrase for each sentence.

2. Put the words and phrases in the correct order to make reported questions.

3. Change the following questions into reported questions.

4. Report the conversation between An and Mai.

5. Work in pairs. Ask your partner five questions about his / her daily routine and make notes of his / her answers. Then report your questions and your partner’s answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations.

Three planets in the solar system

3. Read the information below and answer the questions that follow.

4. Work in pairs. Discuss and match the three planets in 3 with the pictures (1 - 3) below.

5. Work in groups. Take turns to talk about one of the three planets in 3.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

2. Read the text and match the highlighted words in the text with their meanings.

3. Read the text again and answer the following questions.

Speaking

4. Work in pairs. Tick (v) the boxes to show what conditions a planet needs to support human life.

5. Work in groups. Take turns to talk about the conditions you think are required for a planet to support human life. Use the information in 4 and your own ideas.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions.

2. You will hear a student talking about an imaginary planet that supports life. Listen and choose the correct answer A, B, or C.

3. Read the following information about Hopeans. Listen again and fill in each blank with ONE word or number that you hear.

Writing

4. Work in pairs. Use your imagination to make notes in the table below about what aliens living on another planet would be like.

5. Write a paragraph (80 - 100 words) describing aliens living on another planet. Use your notes in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2

Looking Back

Vocabulary

1. Write a word under each picture.

2. Circle the correct words to complete the sentences.

Grammar

3. Rewrite each sentence so that it is closest in meaning to the original one.

4. Which of the underline parts in each question is incorrect? Find and correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back

Project

Our Favorite planet

1. Choose a planet in our solar system that you like and search for the information about it.

2. Design a poster about that planet, including:

3. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 12 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 12: Life On Other Planets. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Review 4


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833