Skills 2 - Unit 12 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 131)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 131). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 12.
ZIM Academy
15/09/2023
skills 2 unit 12 tieng anh 8 global success trang 131

Listening

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions. 

1. Where do you think this creature is from?

I think that creature is from other planet. (Mình nghĩ là sinh vật này đến từ hành tinh khác.)

2. What do you think it can do? 

I think it can do a lot of things at the same time because it’s big and it has four hands. (Mình nghĩ là nó có thể làm nhiều thứ một lúc vì nó to lớn và có bốn tay.)

2. You will hear a student talking about an imaginary planet that supports life. Listen and choose the correct answer A, B, or C. 

Nội dung bài nghe:

Good morning, everyone. Today I'd like to tell you about life on a planet called Planet Hope.

Planet Hope is in the Milky Way Galaxy. It is three times bigger than Earth. It has three suns and four moons, so the weather is hot all year round, and its surface is quite dry. Planet Hope has only one season.

The creatures living there are Hopeans,  and they don't look like us. They have a big head, four eyes, two legs, and four arms. They have thick skin to protect them from the heat. They are very friendly and hospitable. They are only dangerous to people who try to attack them.

Hopeans grow special plants for food. They don't drink liquid water, they drink a type of petrol from under the ground. Hopeans use rockets to travel at very high speeds.

That is my description of Planet Hope and the creatures living on it. I hope you enjoyed it and thank you for listening.

1. Planet Hope is located __________. 

A. in the Milky Way Galaxy 

B. in the Andromeda Galaxy

C. close to the Milky Way Galaxy.

 • Đáp án: A

 • Từ khóa: locate

 • Vị trí thông tin: Planet Hope is in the Milky Way Galaxy.

 • Giải thích: Cần tìm thông tin về vị trí của Planet Hope. Theo đoạn băng, hành tinh này ở dải ngân hà “in the Milky Way Galaxy”. Vì vậy, đáp án đúng là A.

2. Planet Hope is ______________. 

A. as big as Earth 

B. half the size of Earth

C. three times the size of Earth

 • Đáp án: C

 • Từ khóa: Planet Hope

 • Vị trí thông tin: It is three times bigger than Earth.

 • Giải thích: Cần tìm thông tin về kích thước của Planet Hope. Theo thông tin đoạn băng, hành tinh này to gấp ba lần trái đất (three times bigger than Earth), đồng nghĩa với “three times the size of Earth”. Vì vậy, đáp án đúng là C. 

3. The climate on Planet Hope is ______________. 

A. very hot all year around 

B. very cold all year around

C. hot in the day but very cold at night 

 • Đáp án: A

 • Từ khóa: climate 

 • Vị trí thông tin: It has three suns and four moons, so the weather is hot all year round, and its surface is quite dry.

 • Giải thích: Cần tìm thông tin về khí hậu của Planet Hope. Theo thông tin đoạn băng, hành tinh này có 3 mặt trời và 4 mặt trăng (It has three suns and four moons) nên thời tiết nóng quanh năm (the weather is hot all year round). Vì vậy, đáp án đúng là A. 

4. Hopeans have thick skin to protect them from ____________. 

A. the heat 

B. the cold 

C. alien attacks 

 • Đáp án: A

 • Từ khóa: Hopeans, thick skin, protect

 • Vị trí thông tin: They have thick skin to protect them from the heat.

 • Giải thích: Cần tìm thông tin người sống ở hành tinh này có lớp da dày để bảo vệ khỏi cái gì. Theo thông tin đoạn băng, họ có da dày để bảo vệ khỏi sức nóng (to protect them from the heat). Vì vậy, đáp án đúng là A. 

5. Hopeans drink _______________. 

A. liquid water from the sea 

B. petrol from under the ground

C. almost nothing

 • Đáp án: B

 • Từ khóa: drink

 • Vị trí thông tin: They don't drink liquid water, they drink a type of petrol from under the ground.

 • Giải thích: Cần tìm thông tin về thứ mà người ở hành tinh này uống. Theo thông tin đoạn băng, họ không uống nước lỏng (don't drink liquid water) mà học uống một loại dầu từ dưới lòng đất (a type of petrol from under the ground). Vì vậy, đáp án đúng là A.

3. Read the following information about Hopeans. Listen again and fill in each blank with ONE word or number that you hear. 

Name

Hopeans

Living place

Planet Hope in the Milky Way Galaxy

Appearance

 • Have a big head, (1) _____ eyes, two legs, and (2) ______ arms

 • Have thick skin to protect them from the heat

Behaviour

 • Friendly and (3) _____ 

 • Only (4) _____ to people who try to attack them

Lifestyle

 • Eat special (5) _____ and drink petrol from under the ground

 • Travel by (6) ______ at very high speeds

1-2. Have a big head, (1) _____ eyes, two legs, and (2) ______ arms

 • Đáp án: 1. four, 2. four

 • Vị trí thông tin: They have a big head, four eyes, two legs, and four arms. (Chúng có một đầu, bốn mắt, hai và bốn tay.) 

3. Friendly and (3) _____ 

 • Đáp án: hospitable 

 • Vị trí thông tin: They are very friendly and hospitable. (Chúng thân thiện và hiếu khách.)

4. Only (4) _____ to people who try to attack them

 • Đáp án: dangerous 

 • Vị trí thông tin: They are only dangerous to people who try to attack them. (Chúng chỉ nguy hiểm với những người cố gắng tấn công chúng.)

5. Eat special (5) _____ and drink petrol from under the ground

 • Đáp án: plants

 • Vị trí thông tin: Hopeans grow special plants for food. (Người Hopeans trồng những loại cây đặc biệt để làm thức ăn.)

6. Travel by (6) ______ at very high speeds

 • Đáp án: rockets

 • Vị trí thông tin: Hopeans use rockets to travel at very high speeds.(Người Hopeans sử dụng tên lửa để di chuyển với tốc độ rất cao.)

Writing

4. Work in pairs. Use your imagination to make notes in the table below about what aliens living on another planet would be like. 

Name

Xander

Living place

floating islands in Planet Pepe 

Appearance

very slim body

transparent wings

Behaviour

Playful and often be seen engaging in aerial acrobatics with their fellow inhabitants.

communicative and has unique communication system that involves emitting gentle, melodic sounds

Lifestyle

Flying between islands, creating intricate patterns

Creating beautifully woven homes

5. Write a paragraph (80 - 100 words) describing aliens living on another planet. Use your notes in 4.

Xander is an alien living on floating islands on Planet Pepe. It has a very slim body and transparent wings. It is very playful and often seen engaging in aerial acrobatics with their fellow inhabitants. Communication with Xander is a unique experience because it emits gentle, melodic sounds to convey emotions and messages. Living a lifestyle of freedom and wonder, Xander flies between the floating islands and creates intricate patterns in the sky. It also built beautifully woven homes. It will be wonderful if we can make friends with Xander. 

Dịch nghĩa:

Xander là một người ngoài hành tinh sống trên những hòn đảo nổi trên hành tinh Pepe. Nó có thân hình rất mảnh khảnh và đôi cánh trong suốt. Nó rất vui tươi và thường tham gia nhào lộn trên không với đồng loại của mình. Giao tiếp với Xander là một trải nghiệm độc đáo vì nó phát ra những âm thanh du dương, nhẹ nhàng để truyền tải cảm xúc và thông điệp. Sống một lối sống tự do và kỳ diệu, Xander bay giữa những hòn đảo nổi và tạo ra những họa tiết phức tạp trên bầu trời. Nó cũng xây dựng những ngôi nhà dệt rất đẹp. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể kết bạn với Xander.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 12: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu