Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic Groups Of Viet Nam - Đáp án và giải thích chi tiết

Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam trong Tiếng Anh lớp 8 (chương trình Global Success) xoay quanh chủ đề các nhóm dân tộc ở Việt Nam.
author
ZIM Academy
06/08/2023
tieng anh 8 unit 4 ethnic groups of viet nam dap an va giai thich chi tiet

Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam trong Tiếng Anh lớp 8 (chương trình Global Success) xoay quanh chủ đề các nhóm dân tộc ở Việt Nam. Unit 4 giới thiệu từ vựng và các kiến thức liên quan đến lối sống và các hoạt động ở các dân tộc.

Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc unit này.

Getting Started

I’m from the Tay ethnic groups

 1. Listen and Read

 2. Read the conversation again and circle the correct answers.

 3. Match the pictures with the words and phrases from the conversation.

 4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

 5. GAME: Where are they? Work in groups. Discuss and label the map with the names of the ethnic groups from the box. The first team to get all the correct answers wins.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary:

 1. Write a word or phrase from the box under each picture.

 2. Match the words and phrases with their meanings.

 3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

Pronunciation:

 1. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /k/ and /g/

 2. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar

 1. Change the sentences into Yes/ No questions.

 2. Choose the correct question word for each question below.

 3. Write C (countable) or U (uncountable) for the underlined words.

 4. Fill in each blank with a, much, many, a little, or a few.

 5. GAME: Word games. Work in groups. Think of six nouns related to each of the topics below, in which three nouns are countable and three nouns are uncountable. The group that comes up with the correct six words first wins.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 a closer look 2

Communication

Everyday English

 1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts.

 2. Work in pairs. Make a similar conversation to ask and give opinions about these topics.

Lifestyle of the ethnic minority groups

 1. QUIZ: How much do you know about ethnic groups in Viet Nam?

 2. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to ask and answer about the information.

 3. Work in pairs. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 communication

Skills 1

Reading:

 1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures.

 2. Read the passage and tick (✓) T (True) or F (False).

 3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word.

Speaking:

 1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class.

 2. Work in pairs. Ask and answer about the type of home each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 skills 1

Skills 2

Listening:

 1. Match the phrases with the correct pictures.

 2. Listen and tick (✓) the activities that minority children do to help their families.

 3. Listen again and circle the correct answers A, B or C.

Writing:

 1. Note five things you do to help your family.

 2. Write a paragraph (80-100 words) about the things you do to help your family. Use the ideas in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 skills 2

Looking Back

Vocabulary:

 1. Match the words and phrases with the pictures.

 2. Complete the sentences with the word and phrases from the box.

Grammar

 1. Write questions from the clues.

 2. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 looking back

Project

My favorite village:

 1. Choose an ethnic group in Viet Nam you are most interested in.

 2. Do a little research about it, focusing on its:

 3. Make a poster (including pictures and information) to introduce the group.

 4. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 4 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 4 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Ethnic Groups Of Viet Nam trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 8.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 5 Our Customs And Traditions


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu