Looking Back - Unit 4 - Tiếng Anh 8 Global Success (trang 48)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Looking Back - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 48). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Ethnic Groups Of Viet Nam.
author
Nguyễn Thị Thanh Đông
08/08/2023
looking back unit 4 tieng anh 8 global success trang 48

Vocabulary 

1. Match the words and phrases with the pictures. 

 1. weaving /ˈwiːvɪŋ/: dệt → c

 2. folk dance/fəʊk dɑːns/: múa dân gian → a

 3. open fire /ˈəʊpᵊn ˈfaɪə/ : bếp lửa → e 

 4. fishing /ˈfɪʃɪŋ/: đánh bắt cá → b

 5. minority group /maɪˈnɒrəti ɡruːp/: nhóm dân tộc thiểu số → d.

2. Complete the sentences with the word and phrases from the box. 

1. Minority groups have their own ______ like the dan tinh, gong, t’rung.

 • Đáp án: musical instruments 

 • Giải thích: “dan tinh, gong, t’rung” là các loại nhạc cụ. Vì vậy, đáp án “musical instruments” (nhạc cụ) phù hợp để điền vào chỗ trống. 

2. The Kinh use ______ to make banh chung and banh tet.

 • Đáp án: sticky rice

 • Giải thích: Bánh chưng và bánh tét được làm từ gạo nếp. Vì vập, đáp án “sticky rice” (gạo nếp) phù hợp để điền vào chỗ trống. 

3. For most minority groups like the Bahnar and Ede, the ______, usually known as Rong house, is the heart of the village.

 • Đáp án: communal house

 • Giải thích: nhà Rông (Rong house) là trung tâm của ngôi làng và là nhà cộng đồng của người Ba Na và Ê-đê. Vì vậy, đáp án “communal” (nhà cộng đồng) phù hợp để điền vào chỗ trống. 

4. My grandmother taught me to sing many ______.

 • Đáp án: folk songs. 

 • Giải thích: “folk songs” (nhạc dân ca) phù hợp để đi cùng động từ “sing” (hát) trong đề.  

5. The ______ of a Muong’s stilt house has an odd number of steps: 5, 7, or 9.

 • Đáp án: staircase

 • Giải thích: đáp án “staircase” (bậc thang) phù hợp để điền vào chỗ trống vì đề bài có nói đến các số bước lẻ (odd number of steps). Đây được xem là số bậc thang.

Grammar 

3. Write questions from the clues. 

1. you / attend / the Khmer’s Moon Worship Festival / last year / ?

 • Đáp án: Did you attend the Khmer's Moon Worship Festival last year?

 • Dịch nghĩa: Bạn có tham dự Lễ hội Cúng Trăng của người Khơ-me năm ngoái không?

2. How many / ethnic minority groups / Viet Nam / ?

 • Đáp án: How many ethnic minority groups are there in Viet Nam?

 • Dịch nghĩa: Có bao nhiêu nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam?

3. Where / the Hmong / live / ?

 • Đáp án: Where do the Hmong live?

 • Dịch nghĩa: Người H'mông sống ở đâu?

4. What / you / do / the Ede’s Harvest Festival / last October / ?

 • Đáp án: What did you do at the Ede's Harvest Festival last October?

 • Dịch nghĩa: Bạn đã làm gì ở Lễ mùa gặt của người Ê-đê vào tháng 10 năm ngoái?)

5. How old / minority children / when / they / start helping / the family / ?

 • Đáp án: How old are the minority children when they start helping the family?

 • Dịch nghĩa: Trẻ em dân tộc thiểu số bao nhiêu tuổi khi chúng bắt đầu giúp gia đình?

4. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it. 

1. A big stilt houses stands on high posts.

Lỗi sai: houses

Sửa lại: house

→ Giải thích: Động từ “stands” có “s” nên chủ ngữ là danh từ số ít. Hơn nữa, trong câu đã có “a” để đi cùng danh từ đếm được số ít. Vì vậy “houses” được chuyển thành danh từ số ít là “house”

2. The Lahu build their houses from wood and wild banana leave.

Lỗi sai: leave

Sửa lại: leaves

→ Giải thích: “wood” là danh từ không đếm được và “leave” là danh từ đếm được nên “leave” phải chuyển thành “leaves”. 

3. Much people in remote areas travel on foot.

Lỗi sai: much

Sửa lại: many

→ Giải thích: “people” là danh từ đếm được số nhiều mà “much” phải đi cùng danh từ không đếm được. Từ thay thế cùng nghĩa và đúng ngữ pháp là “many” (many + danh từ đếm được số nhiều)

4. Most minority women weave clothes and do houseworks.

Lỗi sai: houseworks

Sửa lại: housework

→ Giải thích: “houseworks” là danh từ không đếm được nên “houseworks” phải bỏ “s”. 

5. In the mountains, there is not many land for growing crops.

Lỗi sai: many

Sửa lại: much

→ Giải thích: “land” là danh từ không đếm được mà “many” phải đi cùng danh từ đếm được. Từ thay thế cùng nghĩa và đúng ngữ pháp là “much” (much + danh từ không đếm được).

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 4: Looking Back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 4 project


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu