Communication - Unit 4 - Tiếng Anh 8 Global Success (trang 44)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Communication - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (trang 44). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Ethnic Groups Of Viet Nam.
Nguyễn Thị Thanh Đông
11/08/2023
communication unit 4 tieng anh 8 global success trang 44

Everyday English 

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 

Tom: What do you think about life in the mountains?

Trang: I think it’s very interesting. People in the mountains live close to nature.

Tom: What about you, Mai? What do you think?

Mai: To my way of thinking, there are better services in the city.

2. Work in pairs. Make a similar conversation to ask and give opinions about these topics. 

1. Playing traditional games

A: What do you think about traditional games? (Bạn nghĩ gì về các trò chơi truyền thống.)

B: I think it is a great way to connect with other children in your area. (Tớ nghĩ đó là một cách tốt để kết nối với các trẻ em khác trong khu vực của bạn.) 

A: What about you, C? What do you think? (Còn bạn thì sao,C? Bạn nghĩ như thế nào?)

C: To my way of thinking, they are more exciting when we play in groups. (Theo suy nghĩ của tớ, chúng sẽ thú vị hơn khi chúng ta chơi theo nhóm.)

2. Living close to nature

A: What do you think about living close to nature? (Bạn nghĩ gì về việc sống gần gũi với thiên nhiên?)

B: I think it is a great idea because we can learn more about animals and plants. (Tớ nghĩ nó là một ý tưởng hay bởi vì chúng ta có thể học nhiều hơn về động vật và cây cối.)

A: What is your opinion, C?  (Ý kiến của bạn là gì, C?)

C: To my way of thinking, living close to nature helps people improve their mental health. (Theo tớ, sống gần gũi với thiên nhiên giúp con người cải thiện sức khỏe tinh thần.)

Lifestyle of the ethnic minority groups 

3. QUIZ: How much do you know about ethnic groups in Viet Nam?

1. There are ____________ ethnic groups in Viet Nam.

A. 63                          B. 45                          C.54

 • Đáp án: C 

 • Giải thích: Có 54 dân tộc tại Việt Nam.

2. Ethnic minority groups form about ____________ of the total population of Viet Nam.

A. 7%                         B. 13%                       C. 25%

 • Đáp án: B

 • Giải thích: Những dân tộc thiểu số hình thành nên khoảng 13% tổng dân số Việt Nam.

3. They mainly live ____________.

A. in the lowlands      B. in the mountains    C. in the Mekong Delta

 • Đáp án: B

 • Giải thích: Họ chủ yếu sống ở trên các vùng núi. 

4. The Jrai decorate houses for the dead with a lot of ____________.

A. wood statues                      B. flowers                   C. colourful pictures

 • Đáp án: A 

 • Giải thích: Người Gia Rai thường trang trí nhà của những người đã khuất với rất nhiều tượng gỗ.

5. The Khmer mostly earn their living from weaving and _____________.

A. farming                  B. hunting                  C. fishing

 • Đáp án: C

 • Giải thích: Người khơ me hầu hết sống bằng nghề dệt và đánh bắt cá.

6. Picture ____________ shows a Thai woman's costume.

 • Đáp án: C

 • Giải thích: Bức tranh C cho thấy trang phục của một phụ nữ dân tộc Thái.

4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to ask and answer about the information. 

THE JRAI

Population: 513,930 (2019), the largest minority group in the Central Highlands

Living place: mainly in Gia Lai

Houses: stilt houses

Economy: growing crops, weaving, planting industrial trees (coffee, cacao, rubber, ...), raising buffalos, and elephants

Traditional culture:

 • Rich folk dances, songs, games, and musical instruments

 • Dominant role in the family: women

A: How many people are there in Jrai?

B: The population of Jrai is 523.930 in 2019. 

A: Is it a large minority group in Vietnam? 

B. Yes, it is. It is the largest minority group in the Central Highlands. 

A: Where do they live? 

B: They live mainly in Gia Lai.

A: What kind of house do they live in?

B: They live in stilt houses. 

A: What do the Jrai do to make a living?

B: They live by growing crops, weaving, planting industrial trees such as coffee, cacao, rubber, etc, raising buffalos, and elephants

A: What are the traditional cultures of Jrai people

B: They have Rich folk dances, songs, games, and musical instruments. 

A: Who has the dominant role in the family

B: Women play the dominant role in the family.

5. Work in pairs. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting. 

I like the diverse traditional culture of the Jrai. They do not work all day as they can relax through rich folk dances, songs, games, and musical instruments. 

(Tôi thích nền văn hóa truyền thống đa dạng của người Jrai. Họ không làm việc cả ngày bởi vì họ có thể thư giãn bằng những điệu múa, bài hát, trò chơi và nhạc cụ dân gian phong phú.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 4: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 4 skills 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833