Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Life Stories - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ giúp soạn Unit 1: Life Stories - Tiếng Anh 12 sách mới (Sách thí điểm) cung cấp các đáp án chính xác và câu trả lời tham khảo kèm giải thích chi tiết về các bài tập sách giáo khoa.
ZIM Academy
04/07/2023
tieng anh lop 12 unit 1 life stories dap an va giai thich chi tiet

Tiếng Anh lớp 12 đang được sử dụng bộ sách thí điểm làm sách giáo khoa cho môn học này rộng rãi khắp cả nước, cung cấp kiến thức và bài tập tiếng Anh một cách khoa học nhưng cũng không kém phần thú vị. Bài viết này sẽ giúp học sinh soạn bài thông qua việc cung cấp đáp án chính xác và những câu trả lời tham khảo hợp lý nhất, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 1: Life Stories (sách mới, thí điểm).

Bài viết này sẽ tập trung vào Unit 1 bao gồm các phần: Getting started, Language, Skills, Communication and culture, Looking back và Project. 

Getting started

1. Hung and Quang are talking about famous people. Listen and Read.

2. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

3. Discuss with a partner.

4. Find the words in the conversion that have the same sounds as the following.

5. Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Write the words given in the box next to their meanings.

2. Complete the sentences with the correct form of the words in 1.

Pronunciation

1. Listen to pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example.

2. Listen and repeat the sentences in 1.

Grammar

1. Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous.

2. Complete the gaps where necessary. If an article is not necessary, write a cross (x).

3. Complete the gaps with a, an or a cross (x) if an article is not necessary.

4. Read the following story and complete each gap with an article. Write a cross (x) if an article is not necessary.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Language.

Skills

Reading

1. Discuss the partner.

2. Read two people's life stories and complete the table.

3. Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces.

4. Answer the questions.

5. Discuss with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Reading.

Speaking

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

2. Practise the conversation with a partner.

3. Work with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Speaking.

Listening

1. Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more, if you can.

2. Listen to a talk show with host Cindy Brown and guest speakers Andy Lewis, a sociologist. Choose the best answer to complete each statement.

3. Listen again. Answer the questions.

4. Do you agree with Andy that everyone’s life story is like a book that can teach us something? Discuss with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Listening.

Writing

1. Read thge story of a champion swimmer and complete the blanks. Use the words in the box.

2. Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story.

3. Use the given information to write another story of 180-250 words. You can add further details to make your story more interesting.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen to An’s story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank.

2. Discuss the question in pairs.

Culture

1. Read the text about Arthur Conan Doyle and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes.

2. Work with partner. Find some Vietnamese writiters of detective stories and talk about their lives and works.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

1. Tick the word that does not have the same sound as the other two.

2. Listen and write the correcr homophones to complete the sentences.

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrase in the box.

Grammar

1. Read the following story about Tran Quoc Toan. Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous.

2. These sentences are incorrect. Correct them, adding articles where necessary.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Looking Back.

Project

1. Your group is going to take part in the Public Speaking Contest ‘A famous person you admire’ organised by your school.

2. Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 1: Life Stories đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 3.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 12 Unit 2: Urbanisation

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833