Tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application – IELTS General Writing Task 1: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6

Phân tích cụ thể 2 bài viết band 5 và 6 Tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application – IELTS Writing Task 1 và gợi ý cải thiện
author
ZIM Academy
25/06/2021
tieu chi coherence and cohesion trong letter of application ielts general writing task 1 cach cai thien 1 band diem tu 5 6

Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết) là một trong bốn tiêu chí chấm điểm (Band Descriptors) và chiếm 25% trên tổng điểm của thí sinh trong bài thi IELTS Writing. Coherence (tính mạch lạc) yêu cầu bài viết cần có sự liên kết về tầng ý nghĩa trong cách lập luận trong từng câu văn, từng đoạn văn đến cả bài văn. Từ đó, bài viết cần tổ chức và sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý và khoa học. Trong khi đó, Cohesion (tính liên kết) đánh giá tính liên kết của bài viết thông qua hình thức từ vựng và ngữ pháp được sử dụng trong câu, giữa các câu và giữa các đoạn văn với nhau. Đặc biệt là đối với loại hình bài thi IELTS General và dạng bài Letter ở Task 1, thí sinh cần phải chú ý trình bày và sắp xếp luận điểm cá nhân trong thư một cách logic nhất . Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thông qua việc phân tích ví dụ cụ thể hai bài viết band 5 và 6 tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application – IELTS Writing Task 1. Từ đó, tác giả sẽ đưa ra một vài gợi ý giúp người viết cải thiện band điểm bài viết của mình đối với tiêu chí này.

Chi tiết tiêu chí Coherence and Cohesion band 5 và band 6

Band 6

 • arranges information and ideas coherently and there is a clear overall progression (sắp xếp thông tin và ý tưởng liên kết với nhau, và thể hiện được sự phát triển ý tưởng trong cách lập luận xuyên suốt bài viết)

 • uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or between sentences may be faulty or mechanical (sử dụng các công cụ nối một cách hiệu quả, nhưng sự liên kết trong câu và/ hoặc giữa các câu với nhau còn mắc các lỗi sai, và còn còn máy móc áp dụng theo công thức mẫu)

 • may not always use referencing clearly or appropriately (còn sử dụng sai hay không rõ ràng các phép tham chiếu)

Band 5

 • presents information with some organisation but there may be a lack of overall progression(xây dựng thông tin theo bố cục nhất định nhưng vẫn chưa được phát triển toàn diện suyên suốt bài viết )

 • makes inadequate, inaccurate or over-use of cohesive devices (sử dụng thiếu, chưa chính xác hoặc dư thừa các công cụ nối)

 • may be repetitive because of lack of referencing and substitution (có thể bị mắc lỗi lặp lại do chưa biết sử dụng phép tham chiếu và nhóm từ thay thế)

Nhìn chung, điểm khác biệt giữa bài viết band 5 và band 6 đối với tiêu chí CC có thể được khái quát hoá như sau.

Sự phát triển của bài viết (Coherence)

Band 5: Có sự phát triển và sắp xếp ý tưởng một cách có liên kết với nhau tạo nên sự mạch lạc xuyên suốt bài viết

Band 6: Có sự sắp xếp ý tưởng theo một vài bố cục nhất định nhưng ý tưởng còn chưa được phát triển toàn diện 

Công cụ nối (Cohesion)

Band 5: Biết cách sử dụng các công cụ nối, tuy nhiên, còn máy móc rập khuôn theo công thức mẫu và còn mắc lỗi.

Band 6: Sử dụng thiếu, chưa chính xác hoặc dư thừa các công cụ nối

Phương pháp liên kết (Cohesion)

Band 5: Còn sử dụng sai hay không rõ ràng các phép tham chiếu

Band 6: Do chưa biết sử dụng phép tham chiếu và nhóm từ thay thế nên có thể mắc lỗi lặp lại   

Phân tích ví dụ cụ thể

Đề bài: A museum near your home is looking for people to do part-time voluntary unpaid work. You should like to do some voluntary/unpaid work at the museum.

Write a letter to the museum director to apply for the voluntary/unpaid work.

In your letter

 • explain why you want to some voluntary/unpaid work at the museum

 • describe some skills and qualities you have that would be successful

 • give details of when you would be available for work

Write at least 150 words

Phân tích tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application  trong bài mẫu Band 5

Dear Sir or Madam,

Hello my name is Vernon. This work in an advert and I hear about this work it so suitable for me.To write this letter. I contact you.

I love do this work at your museum. I want to do this work for you. Your museums is based on works of arts have fabulous history.

In the museum I could work a guide. Because I don’t know something I need to improve them. However, I am open to studying and developing my knowledge. I have good skills and qualities I successful. I love work with people and a guide love work with people too. The work is essential.

The work hours is so good for me. I can tell you that.

I’m wainting you respond sooner and I’ll hope to do this unpaid work with you.

Phân tích tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application  trong bài mẫu Band 5

Dear Sir or Madam,

Firstly, I saw an advert that said that people that want to become a volunteer at this museum should contact you. That’s why I am writing this letter!

Then, I would like to do voluntary work at your museum. Firsly, I am keen on art and history, and especially I am keen on working with them. Secondly, from what I know, your museums is based on works of art that have fabulous history.

Additionally, in the museum I could work as a guide. Firstly, I already know some interesting information about drawings that you have in the museum, but if there is something that I don’t know or something that needs improvement, I am opened to studying and developing my knowledge. Secondly, I really like working with other people and explaining to them the things that they are interested in, and that is a good skill that I need for guiding.

As a result, I am free every Monday, Friday, and Sunday from 3 PM to 7 PM.

Lastly, I am waiting for your reply and I hope that you agree with my voluntary work.

Nguồn: Cambridge English IELTS General Training 15.

Nhận xét

Nhìn chung, cả hai bài viết band 5 và band 6 đều nhìn thấy rõ được cách tổ chức thông tin theo một cấu trúc trật tự nhất định theo mạch trả lời các đề mục yêu cầu của đề bài. Tuy nhiên, so với bài viết band 6, bài viết band 5 mắc các lỗi sau đây.

Thứ nhất, tuy người viết đưa ra quan điểm rõ ràng ở mỗi đoạn văn để giải quyết trực tiếp nội dung yêu cầu, hầu hết các ý tưởng này đều bị bỏ lửng, không được phát triển và triển khai làm rõ [I love do this work at your museum.] [The work hours is so good for me.] [In the museum I could work a guide.] Trong khi đó, bài viết band 6 cho thấy sự phát triển ý tưởng rất rõ ràng bằng cách đưa ra các lý do, luận cứ hợp lý cho luận điểm xuyên suốt cả bài viết.

Thứ hai, bài viết band 5 hầu như chưa biết sử dụng các công cụ nối để liên kết các ý tưởng với nhau. Từ nối (Conjunction) duy nhất được sử dụng [However] lại không chính xác, vì cả hai mệnh đề trước và sau đều không thể hiện sự tương phản về mặt ý nghĩa. Việc thiếu các công cụ nối như Linking words, Conjunctions khiến các câu văn trở nên rời rạc, và các đoạn trở nên tách lập với nhau. Ở bài viết band 6, người viết đã biết vận dụng các từ nối như [Firstly], [Secondly], [Lastly], [ As a result] để xâu chuỗi các luận điểm với nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng các từ nối ở bài viết band 6 còn rập khuôn theo mẫu, và người viết chưa biết cân đối hài hoà các công cụ nối, khiến chúng trở nên dư thừa. Vì bài viết đã sắp xếp bố cục đoạn văn theo mạch yêu cầu đề bài, việc dùng các từ nối như [Firstly], [Then], [Additionally], [Lastly] ở đầu mỗi đoạn trở nên máy móc, không thực sự cần thiết.

Thứ ba, xét về tính liên kết thông qua các phương pháp nối, bài viết band 5 mắc lỗi lặp lại khá nhiều [This work in an advert and I hear about this work it so suitable for me.], [I love do this work at your museum. I want to do this work for you.], [I love work with people and a guide love wok with people too.]. Người viết chưa biết dùng phép tham chiếu (reference) như this, that, these, those, he,she, it, they,… hay nhóm từ thay thế có ý nghĩa tương đương (this work = this job = this task = this duty=this vacancy) để tránh lặp ý và linh hoạt hơn cách trình bày ý tưởng. Bài viết band 6 mặt khác cho thấy sự tiến bộ trong cách liên kết ý tưởng qua phép tham chiếu [and explaining to them the things that they are interested in], [That’s why I am writing this letter!],[ ….and that is a good skill that I need for guiding.] và các nhóm từ thay thế [do voluntary work = become a volunteer]. 

Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application 

tieu-chi-coherence-and-cohesion-band-50Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application

Tăng tính mạch lạc cho bài viết

Trước khi làm bài, người viết nên dành thời gian phân tích chi tiết yêu cầu của đề bài như lá thư này thuộc dạng thư nào, các từ khoá đề bài là gì, đối tượng cần trao đổi là ai, văn phong lá thư sẽ như thế nào, nội dung yêu cầu gồm có những phần nào. Sau đó, người viết nên tóm tắt nhanh các ý tưởng có liên quan bằng các cụm từ ngắn gọn, chọn lọc các ý tưởng hợp lý nhất, và phát triển triển khai chúng bằng các luận cứ. Từ đó, tiến hành sắp xếp lại các luận điểm theo một trình khoa học, và tổ chức cấu trúc chung theo đoạn văn cho bài viết.

Đối với dạng bài Letter of Application, người viết cần chú ý các yếu tố quan trọng như sau khi phân tích và triển khai yêu cầu đề bài.

 • Về đối tượng người nhận: người nhận có thể là giám đốc công ty/doanh nghiệp, quản lý phòng nhân sự, trưởng ban tuyển dụng.

 • Về mối quan hệ giữa người viết và người nhận: người viết và người nhận có thể không biết nhau nên người viết cần sắp xếp giới thiệu bản thân trước hết.

 • Về văn phong bài viết: người viết cần giữ lối viết lịch sự và trang trọng trong câu từ, và cách thể hiện ý tưởng.

 • Về nội dung yêu cầu: vì lá thư Letter of Application có mục đích chính là xin việc, nên người viết cần trình bày rõ được nguyện vọng cá nhân, tại sao bản thân lại có hứng thú công việc này, và loại hình công việc mà mình muốn ứng tuyển là gì. Quan trọng hơn hết để nâng cao tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application, người viết cần lí giải chi tiết và hợp lý tại sao bản thân phù hợp với công việc này bằng cách cung cấp các thông tin về bằng cấp học thuật và kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra, các thông tin khác như thời gian biểu cá nhân hay các phương tiện liên lạc cũng nên được cung cấp đầy đủ trong thư xin việc.

 • Về bố cục lá thư:

tieu-chi-coherence-and-cohesion-bo-cuc-la-thuBố cục lá thư

Salutation (Phần chào hỏi): đối với lá thư xin việc với văn phong trang trọng và lịch sự, người viết cần bắt đầu lời chào hỏi người nhận thư bằng cụm từ Dear, và theo sau là họ tên cụ thể người nhận (surname) hoặc chức vụ của họ.

Ví dụ:

 • Dear Ms. Michale(female, unmarried or maried), Dear Mr. Smith (male)

 • Dear Sir/Madam, Dear HR Manager (trong trường hợp người viết không biết tên cụ thể của người nhận thư)

Introduction (Phần giới thiệu): Người viết trước hết cần cung cấp sơ lược các thông tin cơ bản như họ và tên, tình trạng nghề nghiệp đã/đang đảm nhiệm, và nêu rõ mục đích chính của lá thư này. Ngoài ra, người viết cũng nên đề cập đến các kênh thông tin mà nhờ đó người viết biết đến vị trí công việc này vì công ty/doanh nghiệp thường có xu hướng quan tâm đến mức độ hiệu quả của các phương tiện truyền thông mà họ sử dụng để quảng bá và tuyển dụng.

Ví dụ: My name is_________, and I am currently a fresh graduate from _________. In response to your advertisement in the _________for a __________to work in your__________, I am writing this letter to express my interest in this vacancy.

Body (Thân bài): Trong đề bài của phần Task 1 IELTS General, nội dung yêu cầu sẽ được trình bày dưới dạng 3 mục câu hỏi nhỏ. Vì thế, người viết có thể sử dụng thứ tự các câu hỏi này làm dữ liệu gợi ý để phát triển bố cục cho phần thân bài. Mỗi đoạn nhỏ trong thân bài có thể trả lời một câu hỏi yêu cầu, hay người viết có thể kết hợp giải quyết cả hai câu hỏi trong cùng một đoạn đối với thông tin câu trả lời đơn giản và ngắn ngọn. Độ dài các đoạn văn nên được cân chỉnh bằng nhau, không nên để sự chệnh lệch quá lớn giữa các đoạn làm giảm độ mạch lạc của toàn bài viết.

Nhìn chung, người viết có thể phân chia và xây dựng nội dung các đoạn nhỏ trong thư xin việc như sau:

Paragraph 1: lí do bạn muốn ứng tuyển, và vị trí/công việc cụ thể bạn muốn đảm nhiệm là gì, và quan trọng nhất là bạn cần làm rõ sự đóng góp trong tương lai của bạn cho công ty nếu có thể được nhận việc.

Ví dụ: I am particularly interested in working as a ___________ who duties are involved ___________. I believe my background in ___________ equips me for the post you advertise. Especially, if I have an opportunity to become a part of your organization, I could___________, which could be useful for your future development.

Paragraph 2: lí do bạn thích hợp với vị trí/công việc : bằng cấp, kinh nghiệm, kĩ năng

Ví dụ: I graduated from University/College __________, where I gain a degree/diploma/certificate in ________. During my employment with __________ , my work was specifically concerned with __________ . Also, as part of my degree course in _________, I worked for ______ months/years in ___________, and I gained experience in ________. During that time, I was responsible for _______. A large part of this role involved _________. 

Tuy nhiên, người viết cần biết chọn lọc, và điều chỉnh linh hoạt nội dung truyền tải trong hai đoạn văn để đảm bảo giải quyết hết nội dung yêu cầu của đề bài.

Conclusion (Phần kết luận): Trước khi kí tên kết bài, người viết nên nhắn gửi một vài thông tin bên lề bên cạnh các thông tin chính đã được cung cấp ở thân bài. Người viết nên thể hiện sự trân trọng và mong muốn nhận được phản hồi từ phía tuyển dụng, và đề nghị cung cấp thêm thông tin khi cần thiết qua những phương tiên liên lạc hiện có. Người viết cũng cần tránh không nên cung cấp thêm thông tin mới, chưa được nhắc đến trong thân bài vì có thể gây ra sự không rõ ràng, và nhiều thắc mắc phát sinh.

Ví dụ: Thank you for your considering this letter. I look forward to hearing from you soon. However, if there is any further information you require in the meantime, please let me know directly via __________. 

Tăng tính liên kết giữa các luận điểm

Thứ nhất, về các công cụ nối, người viết ở band điểm 5 – 6 nên cố gắng hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng chính xác của các công cụ nối khác nhau. Từ đó, sử dụng chúng một cách hợp lý và khoa học trong bài viết của mình, tránh áp dụng rập khuôn theo mẫu dẫn đến việc dư thừa không cần thiết hay hoàn toàn không kết hợp các từ nối giữa các câu văn và đoạn văn trong bài.

Người viết cần chú ý bài viết Writing được tạo ra nhằm mục đích giải quyết nội dung yêu cầu của đề bài, vì vậy, cần chú trọng tính liên kết logic để người đọc/ giám khảo dễ theo dõi mạch ý phát triển của bài làm. Hoàn toàn khác với văn bản đọc được thiết kế để đánh giá trình độ đọc hiểu của thí sinh, việc người viết cố gắng tạo ra văn bản viết tương đương và gây khó hiểu như văn bản đọc thường không được đánh giá cao theo nhận định của các cựu giám khảo. 

Ví dụ: 

 • So sánh: also, equally, similarly, likewise, compared with,…

 • Bổ sung: and, also, furthermore, additionally, too, what is more,…

 • Cho ví dụ: for example, for instance, To illustrate, such as, like, namely,….

 • Sự tương phản:Conversely,On the contrary,Instead,In contrast,In comparison,….

 • Kết quả: so, therefore, hence, thus, because, as a result, consequently,….

 • Nhấn mạnh: especially, mainly, above all, particularly, in particular,…

 • Trình tự: firstly, secondly, thirdly, next, then, after,….

 • Diễn đạt cách khác: In other words, Put more simply, That is to say, Rather,….

Thứ hai, về các phương pháp liên kết, ngoài việc sử dụng từ nối, người viết nên kết hợp thêm phép tham chiếu (referencing) và tìm nhóm từ thay thế (substitution) để tránh phải lặp đi lặp lại vốn từ đã sử dụng, cũng như sâu chuỗi hợp lý các mắt xích luận điểm đã nêu.

Ví dụ:  

 • Also, as part of my degree course in University of Education, I worked for 3 months in ABC Group as a Content Marketing intern, and I gained a lot of experience in this field

 • ‘this field’ là nhóm từ thay thế (Substitution) cho cụm Content Marketing.

 • Your advertisement in the DEF News for a teacher to work in your English center seems to suit my needs for a part-time job. This is why I am writing this letter to express my interest in this vacancy.

 • ‘This’ là tham chiếu phía trước (Anaphoric Reference) cho cả mệnh đề đứng trước 

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã phân tích cụ thể band 5 và band 6 tiêu chí Coherence and Cohesion trong Letter of Application  dạng bài IELTS General Writing Task 1, từ đó chỉ ra các nhân tố quan trọng tạo ra sự khác biệt giữa hai thang điểm này. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp thêm cho bạn đọc những gợi ý để cải thiện tính mạch lạc và liên kết của bài thông qua bố cục chung và các công cụ, phương tiện liên kết. 

Đọc thêm: IELTS Writing Task 1 General Letter of Application: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources

Nguyễn Xuân Vương Quỳnh

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu