Trật tự tính từ trong tiếng Anh (OSASCOMP) - Quy tắc sắp xếp

Tính từ là một trong những loại từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Trên thực tế có nhiều loại tính từ khác nhau, và đôi khi người học sẽ phải sử dụng nhiều tính từ trong một câu, cách biểu đạt. Để có thể sử dụng nhiều loại tính từ cùng một lúc, người học cần hiểu rõ trật từ tính từ (Osascomp), hay nói cách khác cần sắp xếp được các tính từ khác nhau. Bài viết này sẽ giúp người học hiểu được quy luật này.
trat tu tinh tu trong tieng anh osascomp quy tac sap xep

Key takeaways

Trật từ tính từ là sự xếp các loại tính từ riêng lẽ với nhau theo một thứ tự đã được quy định sẵn (OSASCOMP) gồm: Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose.

Trật tự tính từ (OSASCOMP)

Một danh từ hoặc đại từ có thể được bổ nghĩa bởi nhiều tính từ khác nhau. Tuy nhiên, các tính từ lúc này không được xem là các tính từ ghép, mà là các tính từ riêng lẻ hoạt động độc lập để bổ nghĩa cho cùng một danh từ.

Để tránh tạo thành câu thiếu tự nhiên, các tính từ này nên được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể đã được quy định sẵn và được sắp xếp dựa theo loại của từng tính từ (OSASCOMP) như sau:

Opinion → Size → Age → Shape → Color → Origin → Material → Purpose.

(Y kiến → Kích cỡ → Tuổi → Hình dạng → Màu sắc → Xuất xứ → Chất liệu → Mục đích.)

Thứ tự tính từ

Loại tính từ

Ví dụ

1

Opinion (tính chất/ ý kiến/ quan điểm)

beautiful (đẹp), expensive (đắt), gorgeous (rực rỡ), dilapidated (đổ nát), delicious (ngon miệng), nice (tốt, đẹp),…

2

Size (kích cỡ)

big (to lớn), little (nhỏ bé), enormous (khổng lồ), long (dài), short (ngắn),…

3

Age (tuổi tác)

old (cũ), antique (cổ), new (mới), young (trẻ),…

4

Shape (hình dạng)

round (tròn), square (vuông), triangle (tam giác), rectangle (hình chữ nhật),…

5

Color (màu sắc)

red (đỏ), white (trắng), và black (đen),…

6

Origin (nguồn gốc)

American (thuộc nước Mỹ), French (thuộc nước Pháp), Vietnamese(thuộc nước Việt Nam),…

7

Material (chất liệu)

silk (bằng lụa), wooden (bằng gỗ), silver (bằng bạc), metallic (bằng kim loại),…

8

Purpose (mục đích)

dining (dùng để ăn), cutting (dùng để cắt), educational (dùng để giảng dạy),…

Ví dụ:

  • He bought a luxurious new red Japanese sports car last week. (Anh ấy đã mua một chiếc xe ô tô thể thao mới màu đỏ sang trọng vào tuần rồi.)

Theo trật từ tính từ (OSASCOMP), tính từ “luxurious” là tính từ thể hiện ý kiến, “new” là tính từ biểu thị tuổi tác, “red” là tính từ biểu thị màu sắc, “Japanese” là tính từ nêu xuất xứ, “sport” là tính từ chỉ mục đích sử dụng.

→ Tất cả những tính từ này đều bổ nghĩa cho danh từ “car”, được xếp theo đúng thứ tự từ trái sang phải (hoặc từ trước ra sau) theo đúng quy tắc.

  • I used to have two small round green discs.

    (Tôi đã từng có hai đĩa tròn nhỏ màu xanh lá cây.)

Theo trật từ tính từ (OSASCOMP), tính từ “small” biểu thị kích cỡ, “round” miêu tả hình dáng, “green” nêu màu sắc. Các tính từ này cùng bổ nghĩa cho danh từ “discs”, được xếp theo đúng thứ tự từ trái sang phải (hoặc từ trước ra sau) theo đúng quy tắc.

Xem thêm: Trật tự của trạng từ trong câu tiếng Anh.

Mẹo ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh

O

S

A

S

C

O

M

P

Opinion

Size

Age

Shape

Color

Origin

Material

Purpose

Ông

Sáu

Ăn

Súp

Cua

Ông

Mập

Phì

Mẹo ghi nhớ vui mà học viên có thể tham khảo là: Ông - Sáu - Ăn - Súp - Cua - Ông - Mập - Phì.

Lưu ý về các tính từ ngang hàng

Những câu có từ hai đến ba tính từ thuộc về cùng một lớp, hay còn gọi là các tính từ ngang hàng (coordinate adjectives), cần có dấu phẩy để ngăn cách chúng trong câu. Người viết cũng có thể chèn từ “and” hay “but” vào giữa các tính từ này.

Ví dụ: She has an inexpensive, comfortable house. (Cô ấy có một căn nhà không đắt, tiện nghi.)

Hoặc: She has an inexpensive but comfortable house. (Cô ấy có một căn nhà không đắt nhưng tiện nghi.)

Ví dụ trật tự của tính từ

Vì “inexpensive” và “comfortable” là hai tính từ ngang hàng (cùng biểu đạt ý kiến) nên có thể nói “inexpensive, comfortable house” (căn nhà không đắt, tiện nghi) hoặc “inexpensive but comfortable house” (căn nhà không đắt nhưng tiện nghi).

Bài tập trật tự tính từ [Có đáp án]

Bài tập 1: Phân loại các tính từ dưới đây vào các ô phù hợp:

pink

silk

old

ugly

work

metal

lovely

awful

purple

wooden

round

velvet

square

horrible

nylon

new

white

plastic

black

ceramic

young

small

wool

denim

red

large

tiny

gold

hand

American

big

cotton

brilliant

gray

leather

triangular

Opinion

Size

Age

Shape

Colour

Origin

Material

Purpose


Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

1. That was a __________________ Iphone case.

A. protective black leather 

B. leather black protective

C. black protective leather

D. black leather protective

2. My mom just bought a _______________ necklace.

A. silver luxurious Italian 

B. luxurious silver Italian

C. luxurious Italian silver

D. Italian silver luxurious

3. I carried a very __________ briefcase.

A. red old rectangle

B. old rectangle red

C. rectangle red old

D. rectangle old red

4. He is looking for a _____________ bag.

A. modern black leather French

B. black leather French modern

C. modern black French leather

D. leather black modern French

5. She likes to drink _______________ coffee.

A. roasted brown hot 

B. hot brown roasted

C. roasted hot brown

D. brown hot roasted

Bài tập 3: Sắp xếp từ vào đúng thứ tự:

1. They want __________ (red/ a/ inox) table.

2. She goes home and sits on a ________________ (comfy/her/wooden) couch.

3. He accidentally dropped the ______________ (Chinese/ancient/pattern/blue) dish.

4. My friends and I went on holiday to a ____________ (beautiful/pristine/clean) island.

5. They pay a visit to a ______________ (Swedish/ antique/ magnificent) castle.

Đáp án

Bài tập 1:

Opinion

Size

Age

Shape

Colour

Origin

Material

Purpose

lovely

big

old

square

pink

American

ceramic

work

awful

tiny

young

round

black

cotton

horrible

small

triangular

red

nylon

brilliant

purple

wooden

ugly

gray

silk

white

plastic

velvet

denim

Bài tập 2:

1. A. protective black leather (theo thứ tự Opinion - Color - Material)

2. C. luxurious Italian silver (theo thứ tự Opinion - Origin - Material)

3. B. old rectangle red (theo thứ tự Old - Shape - Color)

4. C. modern black French leather (theo thứ tự Opinion - Color - Origin - Material)

5. B. hot brown roasted (theo thứ tự Opinion - Color - Purpose)

Bài tập 3:

1. A red inox ( theo thứ tự Color - Material)

2. Her comfy wooden (theo thứ tự Opinion - Material)

3. Ancient blue Chinese (theo thứ tự Opinion - Color - Origin)

4. Pristine, beautiful, clean (cả ba tính từ đều là Opinion nên người học sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách chúng)

5. Antique, magnificent Swedish (“ancient” và “magnificent” đều là hai tính từ chỉ Opinion nên sẽ được ngăn cách bởi dấu phẩy, sau đó đến Swedish là Origin)

Tổng kết

Bài viết trên đã giúp người học biết được cách sắp xếp trật từ tính từ (OSASCOMP) khi chúng đứng cùng nhau trong một câu. Hay nói cách khác, người học đã nắm được quy luật trật tự tính từ. Để có thể vận dụng được một cách hiểu quả trong văn viết hoặc văn nói tiếng Anh, người học cần luyện tập thường xuyên.

Tham khảo thêm:

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp cấp tốc tại ZIM, giúp học viên phát triển kỹ năng tiếng Anh và tự tin trong các tình huống giao tiếp thực tế trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (4 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu