IELTS Listening Level 5.5

hieu-ve-hien-tuong-dong-hoa-am-trong-tieng-anh-de-cai-thien-ky-nang-nghe

Hiểu về hiện tượng đồng hóa âm trong tiếng Anh để cải thiện kỹ năng nghe

Ảnh hưởng của hai hiện tượng nuốt âm và đồng hóa âm trong tiếng Anh đến quá trình nghe hiểu, một số gợi ý giúp cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh.

0
Tổng hợp và hệ thống 1200 từ vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS Listening theo các chủ đề phổ biến giúp cho các sĩ tử ôn luyện thi IELTS một cách dễ dàng hơn. Những từ vựng được hệ thống dưới đây không chỉ thường gặp trong IELTS Listening mà các sĩ tử luyện thi IELTS cũng có thể hữu dụng cho những bài thi kỹ năng còn lại trong IELTS.