0

IELTS Listening Level 5.5

cai-thien-ky-nang-lam-dang-bai-multiple-choice-ielts-listening-band-55-p1-prediction

Cải thiện kỹ năng làm dạng bài Multiple Choice IELTS Listening Band 5.5 | P1: Prediction

Vấn đề khó khăn để đạt Aim 6.0-6.5 Listening của người học band 5.0 - 5.5 phần nào nằm ở 2 dạng bài Multiple Choice (trắc nghiệm). Học viên phần lớn v...

Trần Xuân Đạo

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ giới thiệu đến thí sinh một phương pháp làm bài thi IELTS Listening đó là Note-taking kèm theo hướng dẫn áp dụng và cách luyện tập để đạt lại hiệu quả tối ưu khi làm bài....

bởi

ZIM Academy