IELTS Listening Level 5.5

cach-dung-phuong-phap-tim-tu-khoa-vao-dang-bai-multiple-choice-trong-ielts-listening

Cách dùng phương pháp tìm từ khóa vào dạng bài Multiple Choice trong IELTS Listening

Bài viết giới thiệu Phương pháp tìm từ khóa vào dạng bài Multiple Choice trong IELTS Listening, từ các phân tích về khái niệm và tầm quan trọng của từ...

bởi

Lê Văn Tiến Dũng

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ giới thiệu đến thí sinh một phương pháp làm bài thi IELTS Listening đó là Note-taking kèm theo hướng dẫn áp dụng và cách luyện tập để đạt lại hiệu quả tối ưu khi làm bài....

bởi

ZIM Academy