Bài viết chuyên mục Thinking Skills

Thinking Skills

Trong phần 1 của chủ đề Kỹ năng phản biện, bài viết đã giới thiệu đến người đọc kỹ năng phản biện và những lợi ích của phản biện trong làm việc nhóm. Trong phần 2 này, bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu các thông tin về  nuôi dưỡng tinh thần phản biện trong teamwork, giúp người đọc xây dựng và duy trì được văn hóa phản biện lâu dài cho đội nhóm của mình

Tư duy phản biện hay kỹ năng phản biện là việc chúng ta không dễ dàng đồng ý ngay với bất kỳ một nhận định hay lập luận nào. Sự đồng thuận hay phản biện đều được ra dựa trên quá trình con người tự tư duy, đánh giá về vấn đề và được nêu ra để thể cùng tranh luận về chủ đề chung trong tập thể. 

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về Phương pháp Socrates (Socratic method) – một công cụ hữu ích giúp phát triển tư duy phản biện. Bài viết sẽ lần lượt đưa ra các định nghĩa, ví dụ chi tiết và các phương pháp ứng dụng cụ thể cho từng bối cảnh để từ đó người đọc, đặc biệt là giáo viên và học sinh có thể ứng dụng Phương pháp Socrates tùy theo mục đích của mình.