Cách phát âm chữ cái O trong tiếng Anh - Các cách đọc & nhận biết

Bài viết hướng dẫn cách phát âm O trong tiếng Anh tạo thành từ các cách kết hợp khác nhau - cách nhận biết cụ thể, dễ hiểu và bài tập minh họa.
Võ Ngọc Thu
31/03/2023
cach phat am chu cai o trong tieng anh cac cach doc nhan biet

Chữ cái O trong bảng chữ cái được phát âm là /əʊ/. Tuy nhiên không phải trong từ ngữ nào thì âm “O” cũng đọc như vậy. Tùy theo cách kết hợp với các chữ cái khác mà âm “O” sẽ có các cách phát âm khác nhau.

Bài viết này sẽ giới thiệu 8 cách đọc khác nhau của âm “O” theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA (International Phonetic Alphabet - bảng ký hiệu phiên âm quốc tế). Với mỗi cách đọc, tác giả sẽ hướng dẫn cách phát âm, đồng thời cung cấp cho người học các ví dụ và bài tập để vận dụng vào việc ghi nhớ dễ dàng hơn. 

Key takeaways

 1. Trong tiếng Anh, âm “O” có 8 cách đọc khác nhau tạo nên từ cách kết hợp với các chữ cái.

 2. Các âm dài bao gồm /ɑː/, /əʊ/, /u:/, /ɔː/, và /ɜ:/.

 3. Các âm ngắn bao gồm /ʌ/, /ʊ/, và /ə/.

Các trường hợp chữ “O” phát âm là các nguyên âm dài 

Trong các từ vựng tiếng Anh, chữ “O” khi kết hợp với các chữ cái khác nhau sẽ cho ra năm cách phát âm là nguyên âm dài. Năm nguyên âm dài đó bao gồm: /ɑː/, /u:/, /ɔː/, /əʊ//ɜ:/

trường hợp khi O phát âm là các nguyên âm dài 

Cách phát âm O là /ɑː/

Khi phát âm âm /ɑː/, người học mở khẩu hình miệng như khi đọc chữ “A” trong tiếng Việt, nhưng phát âm chữ “O”. Khi phát âm, phần sau của lưỡi hạ xuống, và đồng thời hàm dưới cũng hạ xuống một chút.

Vì /ɑː/ là một nguyên âm dài, người học chú ý kéo dài âm khi đọc âm này.

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

job

/dʒɑːb/

Audio icon

nghề nghiệp

flop

/flɑːp/

Audio icon

rơi phịch xuống; thất bại

clock

/klɑːk/

Audio icon

đồng hồ.

Xem thêm: Cách phát âm /æ/ và /ɑː/ trong bảng nguyên âm

Cách phát âm O là /u:/

Khi phát âm âm /u:/, môi đưa ra phía trước và tròn môi, miệng hơi căng, phần sau của lưỡi hơi nâng lên và sau đó phát âm /u:/. Vì /u:/ là nguyên âm dài, người học chú ý kéo dài âm khi phát âm.

Âm /u:/ thường sẽ được thấy trong các từ có “-omb”. Ngoài ra, âm /u:/ đôi khi còn được thấy trong từ có nguyên âm “-oo”

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

move

/muːv/

Audio icon

di chuyển

school

/skuːl/

Audio icon

trường học

food

/fuːd/

Audio icon

thức ăn

Xêm thêm: Phân biệt nguyên âm /ʊ/ và /u:/ - Hướng dẫn phát âm chuẩn

Cách phát âm O là /ɔː/

Khi phát âm, người đọc chú ý hơi tròn môi và hơi hướng ra phía trước, phần đầu của lưỡi hạ thấp một chút và mở rộng hàm xuống dưới. Âm /ɔː/ là một âm dài nên người đọc chú ý kéo dài âm khi phát âm. 

Trong các từ có sự kết hợp của chữ “o” và “r” tạo thành “or” thì khi đó chữ “O” sẽ được đọc là /ɔː/.

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

Order

/ˈɔːrdər/

Audio icon

thứ tự, mệnh lệnh

Report

/rɪˈpɔːrt/

Audio icon

báo cáo, thuật lại

Xem thêm: Cách phát âm /ɒ/ và /ɔː/ chuẩn quốc tế

Cách phát âm O là /əʊ/

Âm /əʊ/ chính là cách phát âm chữ cái “O” trong bảng chữ cái, âm cơ bản nhất trong tiếng Anh. Âm /əʊ/ là sự kết hợp của âm /ə/ với âm /ʊ/.  Khi phát âm âm /əʊ/, đầu tiên người học thả lỏng miệng. Sau đó từ từ tròn miệng và hơi đưa về phía trước, phần sau của lưỡi hơi nâng lên và phát âm /əʊ/.

Một mẹo nhỏ là khi “O” kết hợp với “-me” hoặc “-ne”, âm “O” thường sẽ được đọc là /əʊ/. Chữ “O” cũng được đọc là /əʊ/ trong từ ngữ có sự kết hợp chữ “O” với “-ach”, “-ad”, và “-at”. Đặc biệt, chữ “O” khi ở âm tiết thứ nhất trong một từ có hai âm tiết cũng sẽ được đọc là /əʊ/.

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

phone

/fəʊn/

Audio icon

điện thoại

mobile

/ˈməʊbaɪl/

Audio icon

di động, lưu động

Xem thêm: Cách phát âm nguyên âm đôi əʊ trong tiếng Anh - Các dấu hiệu & ví dụ

Cách phát âm O là /ɜ:/

Âm /ɜ:/ là một nguyên âm dài, nên khi đọc người học chú ý kéo dài âm. Khi phát âm âm này, hàm, miệng và lưỡi phải thả lỏng. Miệng mở vừa phải, tự nhiên, lưỡi hơi cong lên và sau đó phát âm /ɜ:/.

Khi có sự kết hợp giữa chữ “O” với phụ âm “r” tạo thành “or” trong từ, chữ “O” sẽ được đọc là  /ɜ:/.

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

word

/wɜːrd/

Audio icon

từ, lời

worship

/ˈwɜːrʃɪp/

Audio icon

thờ cúng, tôn sùng

Xem thêm: Nguyên âm /ʌ/ và /ɜː/ - Hướng dẫn phát âm chuẩn

Các trường hợp chữ “O” được phát âm là các nguyên âm ngắn

Tùy thuộc vào các kết hợp chữ, chữ “O” sẽ tạo thành ba cách đọc nguyên âm ngắn. Các nguyên âm ngắn bao gồm /ʌ/, /ə/ và /ʊ/.

Trường hợp O được phát âm là các nguyên âm ngắn 

Cách phát âm O là /ʌ/

Âm /ʌ/ là một nguyên âm ngắn, dễ phát âm. Khi phát âm, người học thả lỏng hàm và môi, miệng mở rộng, lưỡi đặt ở giữa miệng và thấp xuống sau đó phát âm /ʌ/. Chữ “O” thường được phát âm là /ʌ/ khi “O” kết hợp với “-ve” trong từ.

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

dove

/dʌv/

Audio icon

chim bồ câu

honey

/ˈhʌni/

Audio icon

mật ong

among

/əˈmʌŋ/

Audio icon

ở giữa, trong số (nhiều người, nhiều vật)

Cách phát âm O là /ə/

Khi chữ “O” nằm ở âm tiết không phải là trọng âm của từ hoặc khi đọc lướt, chữ “O” sẽ thường được đọc là /ə/. Khi phát âm, miệng thả lỏng, mở tự nhiên, lưỡi hơi nâng nhẹ và sau đó phát âm /ə/. 

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

solution

/səˈluːʃn/

Audio icon

lời giải, giải pháp

favor

/ˈfeɪvər/

Audio icon

ân huệ, sự ủng hộ

freedom

/ˈfriːdəm/

Audio icon

sự tự do

Cách phát âm O là /ʊ/

Âm /ʊ/ sẽ được phát âm giống như âm /u:/. Tuy nhiên, khi phát âm, môi hơi tròn và hơi đưa về phía trước, phần sau của lưỡi hơi nâng lên. Vì âm /ʊ/ là một nguyên âm ngắn nên khi đọc, âm phát ra sẽ ngắn hơn âm /u:/. 

Âm /ʊ/ cũng thường được thấy trong từ có chứa nguyên âm “-oo”. 

Các từ vựng đại diện:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

book

/bʊk/

Audio icon

cuốn sách, quyển sách

woman

/ˈwʊmən/

Audio icon

người phụ nữ

childhood

/ˈtʃaɪldhʊd/

Audio icon

tuổi thơ, thời thơ ấu

Xem thêm:

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Chọn từ có phát âm của phần gạch chân khác với các từ còn lại.

Câu

A

B

C

D

1

Choose

Fool

Moon

Foot

2

Cook

Book

Look

Food

3

Mother

Stove

Dove

Nothing

4

Alone

Problem

Solace

Solvent

5

Order

Boredom

Above

Report

6

Computer

Knowledge

Sensor

Obey

7

Locate

Honest

Ovation

Lower

8

Word

World

Worse

Sword

9

passport

portrait

clock

mortgage

10

lottery

toad

float

mobile

Đáp án:

1. D

2. D

3. B

4. A

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

Giải thích:

Câu 1

A. Choose /tʃuːz/ → chữ “O” phát âm là /u:/

B. Fool /fuːl/ → chữ “O” phát âm là /u:/

C. Moon /muːn/ → chữ “O” phát âm là /u:/

D. Foot /fʊt/ → chữ “O” phát âm là /ʊ/

⇒ Chỉ có câu D chữ “O” phát âm là /ʊ/, các câu còn lại phát âm là /u:/. Chọn D

Câu 2

A. Cook /kʊk/ → chữ “O” phát âm là /ʊ/

B. Book /bʊk/ → chữ “O” phát âm là /ʊ/

C. Look /lʊk/ → chữ “O” phát âm là /ʊ/

D. Food /fuːd/ → chữ “O” phát âm là /u:/

⇒ Chỉ có câu D chữ “O” phát âm là /u:/, các câu còn lại phát âm là /ʊ/. Chọn D

Câu 3

A. Mother /ˈmʌðər/ → chữ “O” phát âm là /ʌ/

B. Stove /stəʊv/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

C. Dove /dʌv/ → chữ “O” phát âm là /ʌ/

D. Nothing /ˈnʌθɪŋ/ → chữ “O” phát âm là /ʌ/

⇒ Chỉ có câu B chữ “O” phát âm là /əʊ/, các câu còn lại phát âm là /ʌ/. Chọn B

Câu 4 

A. Alone /əˈləʊn/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

B. Problem /ˈprɑːbləm/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

C. Solace /ˈsɑːləs/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

D. Solvent /ˈsɑːlvənt/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

⇒ Chỉ có câu A chữ “O” phát âm là /əʊ/, các câu còn lại phát âm là /ɑː/. Chọn A

Câu 5

A. Order /ˈɔːrdər/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/ 

B. Boredom /ˈbɔːrdəm/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

C. Above /əˈbʌv/ → chữ “O” phát âm là /ʌ/

D. Report  /rɪˈpɔːrt/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

⇒ Chỉ có câu C chữ “O” phát âm là /ʌ/, các câu còn lại phát âm là /ɔː/. Chọn C

Câu 6

A. Computer /kəmˈpjuːtər/ → chữ “O” phát âm là /ə/

B. Knowledge /ˈnɑːlɪdʒ/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

C. Sensor /ˈsensər/ → chữ “O” phát âm là /ə/

D. Obey /əˈbeɪ/ → chữ “O” phát âm là /ə/

⇒ Chỉ có câu B chữ “O” phát là /ɑː/, các câu còn lại phát âm là /ə/. Chọn B

Câu 7

A. Locate /ˈləʊkeɪt/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

B. Honest /ˈɑːnɪst/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

C. Ovation /əʊˈveɪʃn/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

D. Lower /ˈləʊər/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

⇒ Chỉ có câu B chữ “O” phát âm là /ɑː/, các câu còn lại phát âm là /əʊ/. Chọn B

Câu 8

A. Word /wɜːd/ → chữ “O” phát âm là /ɜ:/

B. World /wɜːrld/ → chữ “O” phát âm là /ɜ:/

C. Worse /wɜːrs/ → chữ “O” phát âm là /ɜ:/

D. Sword /sɔːrd/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

⇒ Chỉ có câu D chữ “O” phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /ɜ:/. Chọn D

Câu 9

A. passport /ˈpæspɔːrt/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

B. portrait /ˈpɔːrtrət/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

C. clock /klɑːk/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

D. mortgage /ˈmɔːrɡɪdʒ/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

⇒ Chỉ có câu C chữ “O“ phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /ɔː/. Chọn C

Câu 10

A. lottery /ˈlɑːtəri/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

B. toad /təʊd/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

C. float /fləʊt/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

D. mobile /ˈməʊbaɪl/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

⇒ Chỉ có câu A chữ “O” phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /əʊ/. Chọn A

Bài tập 2: Xác định phát âm của chữ “O” trong từ gạch chân của các câu sau đây.

 1. Immersed in boredom and isolation during the pandemic, people globally turn to home or mobile entertainment.

 2. Films are released in both cinemas and online platforms at the same time.

 3. Due to financial losses during the pandemic, people seek solace in the most economical and convenient means of film streaming.

 4. Technological advances have facilitated access to social media networks and thus the increased streaming of contents to computer users.

 5. Personal comforts make it worthwhile for young people to opt for owning a house independent of their parents.

Hướng dẫn và giải thích:

Câu 1:

 • boredom /ˈbɔːrdəm/→ chữ “O” thứ nhất là âm /ɔː/, chữ “O” thứ hai đọc là /ə/

 • isolation /ˌaɪsəˈleɪʃn/ → chữ “O” phát âm là /ə/

 • globally  /ˈɡləʊbəli/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

 • home /həʊm/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

 • mobile /ˈməʊbl/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

Dịch nghĩa: Đắm chìm trong sự cô đơn và buồn chán trong đại dịch, con người trên toàn thế giới phải tìm đến các cách giải trí tại nhà và di động.

Câu 2:

 • both /bəʊθ/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

 • online /ˌɑːnˈlaɪn/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

 • platform /ˈplætfɔːrm/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

Dịch nghĩa: Các bộ phim được công chiếu ở cả rạp chiếu phim và trên các nền tảng trực tuyến.

Câu 3:

 • loss /lɔːs/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

 • solace /ˈsɑːləs/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

 • most /məʊst/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

 • economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/ → chữ “O” thứ nhất phát âm là /ə/, chữ “O” thứ hai phát âm là /ɑː/

 • convenient /kənˈviːniənt/ → chữ “O” phát âm là /ə/

 • of /əv/ → chữ “O” phát âm là /ə/

Dịch nghĩa: Do những sự mất mát về tài chính trong đại dịch, mọi người tìm thấy niềm an ủi ở các nền tảng phát phim trực tiếp tiện nhất và tiết kiệm nhất.

Câu 4:

 • technological /ˌteknəˈlɑːdʒɪkl/

  • chữ “O” thứ nhất phát âm là /ə/

  • chữ “O” thứ hai phát âm là /ɑː/

 • to:

  • strong form: /tuː/ → chữ “O” phát âm là /u:/

  • weak form: /tə/ → chữ “O” phát âm là /ə/

 • computer /kəmˈpjuːtə(r)/ → chữ “O” phát âm là /ə/

 • social /ˈsəʊʃl/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

 • network /ˈnetwɜːrk/ → chữ “O” phát âm là /ɜ:/

 • of /əv/ → chữ “O” phát âm là /ə/

 • content /ˈkɑːntent/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

Dịch nghĩa: Các tiến bộ về mặt công nghệ đã tạo điều kiện cho việc tiếp cận hệ thống mạng xã hội, và vì thế dịch vụ phát trực tiếp các nội dung đến người dùng cũng tăng cao hơn.

Câu 5:

 • personal /ˈpɜːrsənl/ → chữ “O” phát âm là /ə/

 • comfort: /ˈkʌmfərt/

  • Chữ “O” thứ nhất phát âm là /ʌ/

  • Chữ “O” thứ hai phát âm là /ə/

 • worthwhile /ˌwɜːrθˈwaɪl/ → chữ “O” phát âm là /ɜ:/

 • for /fɔː(r)/ → chữ “O” phát âm là /ɔː/

 • opt /ɑːpt/ → chữ “O” phát âm là /ɑː/

 • own /əʊn/ → chữ “O” phát âm là /əʊ/

 • of /əv/ → chữ “O” phát âm là /ə/

Dịch nghĩa: Việc mua nhà riêng của giới trẻ là xứng đáng bởi vì sự thoải mái và tiện nghi.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã hướng dẫn cụ thể 8 cách phát âm khác nhau của chữ O. Hy vọng thông qua các ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng, người học có thể nhận biết cách phát âm O trong các từ ngữ một cách dễ dàng.


Nguồn tham khảo:

English Pronunciation in Use: Self Study and Classroom Use. Elementary. 2007.

Oxford Learner's Dictionaries | Find Definitions, Translations, and Grammar Explanations at Oxford Learner's Dictionaries, www.oxfordlearnersdictionaries.com/.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833