Cách viết đủ số lượng từ yêu cầu trong bài IELTS Writing Task 2

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra những nguyên nhân khiến bài viết của thí sinh không đạt đúng yêu cầu về độ dài, cụ thể là viết thiếu từ, và cách khắc phục từ đó giúp thí sinh có định hướng tốt về cách quản lí bố cục và độ dài của bài viết.
cach viet du so luong tu yeu cau trong bai ielts writing task 2

Trong phần thi Writing Task 2 của kì thi IELTS, ngoài bốn tiêu chí chấm thi là Task Response, Grammar Range and Accuracy, Lexical Resource, Coherence & Cohesion , thí sinh cần lưu ý về thời gian cũng như độ dài mà bài viết yêu cầu. Trong nhiều trường hợp bài viết thí sinh chưa đáp ứng được tiêu chí về độ dài. Điều này khiến thí sinh bị trừ điểm và không thể đạt được band điểm mong muốn. Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra những nguyên nhân khiến bài viết của thí sinh không đạt đúng yêu cầu về độ dài của bài viết, và cách khắc phục, từ đó giúp thí sinh có định hướng tốt về cách quản lí bố cục và độ dài của bài viết.

Key takeaways

 1. Yêu cầu về độ dài của bài IELTS Writing Task 2 là tối thiểu 250 từ. Việc viết không đủ số từ ảnh hưởng cả 4 tiêu chí chấm thi, khiến bài thí sinh bị trừ điểm.

 2. Có 3 nguyên nhân dẫn tới viết thiếu từ trong bài Writing Task 2

 • Phân bổ thời gian không hiệu quả

 • Định hướng trả lời dạng bài Agree or Disagree theo cách one-sided answer khiến bài viết thiếu ý tưởng.

 • Thí sinh thiếu ý tưởng và từ vựng diễn đạt

 1. Cách cách khắc phục tình trạng viết thiếu từ trong Writing Task 2

 • Phân bổ 40 phút theo 5 bước phân tích đề bài, brainstorm, lập dàn ý, viết bài và sửa lỗi.

 • Định hướng trả lời dạng bài Agree or Disagree theo cách đồng ý với một phần của đề bài để phân tích được cả hai mặt của vấn đề.

 • Tham khảo và phân tích bài mẫu để trau dồi ý tưởng và từ vựng theo chủ đề

 • Tăng độ dài câu văn thông qua lặp lại chủ đề và thêm thông tin tránh diễn đạt tuyệt đối.

 1. Thí sinh cần viết bài văn trong khoảng 250 – 280 từ, tránh viết quá dài khiến không đủ thời gian kiểm soát lỗi và mắc nhiều lỗi sai ngữ pháp, từ vựng.

Yêu cầu về độ dài của bài IELTS Writing Task 2

Trong bài IELTS Writing Task 2, thí sinh cần viết tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Số từ tối thiểu yêu cầu sẽ được đề cập trong đề thi. Hiện nay, tuy không có quy định chính thức về vấn đề trừ điểm khi thí sinh viết không đủ số từ nhưng việc viết không đủ độ dài cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến các tiêu chí chấm thi. Kết quả là thí sinh có thể bị trừ điểm cho bài viết của mình. Bảng dưới đây chỉ ra các hệ lụy dẫn tới từ việc viết thiếu từ như sau:

Hậu quả của việc viết thiếu từ

Tiêu chí chấm điểm bị ảnh hưởng

Ý tưởng trong bài viết không được lập luận đầy đủ và chi tiết

Task Response

Bài viết không đầy đủ bố cục (thường thiếu phần kết bài)

Task Response hoặc/và Coherence and Cohesion

Hầu hết cấu trúc câu trong bài là ngắn và đơn giản

Grammar Range & Accuracy

Không sử dụng được nhiều từ vựng đa dạng

Lexical Resource

Nguyên nhân và cách khắc phục trong việc viết thiếu từ trong IELTS Writing Task 2

Phân bổ thời gian không hiệu quả

Việc phân bổ thời gian không hiệu quả làm dẫn tới tình trạng bài viết chưa hoàn thành xong thì đã hết thời gian. Điều này khiến bài viết của thí sinh còn dang dở như thiếu đoạn kết bài và có thể bị trừ điểm ở tiêu chí Task Response.

Để viết một bài viết hoàn chỉnh, thí sinh cần thực hiện các bước như phân tích đề bài, lên ý tưởng, lập dàn ý, viết bài và soát lại lỗi. Do đó, thí sinh cần phân bổ 40 phút này cho 5 bước và thực hiện từng bước theo thời gian tối đa đã đưa ra. Việc phân bổ thời gian vào từng bước trong quá trình viết bài là khác nhau với mỗi thí sinh. Thí sinh có thể tham khảo phân bổ thời gian như sau:

 • 2 phút Phân tích đề bài

 • 2 phút Brainstorm ý tưởng

 • 3 phút Lập dàn ý cho bài viết

 • 30 phút Viết bài hoàn chỉnh (10 phút cho phần mở bài và kết bài, 20 phút cho phần thân bài)

 • 3 phút Đọc lại bài viết để kiểm tra lại lỗi sai

Để thí sinh quen viết bài Task 2 trong vòng 40 phút, thí sinh cần rèn luyện thói quen đặt giới hạn thời gian khi luyện tập. Ví dụ, thí sinh đặt giới hạn viết bài trong vòng 35 phút khi luyện tập ở nhà thay vì 40 phút.image-alt

Định hướng cách trả lời cho dạng bài Agree or Disagree

Agree or Disagree là dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện nhất trong Task 2, đề bài yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến của mình. Điểm quan trọng trong bài luận của dạng bài này là thí sinh cần thể hiện ý kiến cá nhân thật rõ ràng và mạch lạc, bao gồm lập trường tán thành hay phản đối cùng với những lí do hợp lý.

Đối với dạng đề Agree or Disagree, thông thường thí sinh có hai cách để trả lời, đó là:

 • Đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn

 • Chỉ đồng ý với một phần của vấn đề

image-alt

Xét bố cục bài viết theo cách trả lời “Đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn”

Mở bài: Giới thiệu chủ đề và trả lời câu hỏi của đề bài ( I completely agree or disagree)

Thân bài:

Đoạn 1: Luận điểm 1 (giải thích nguyên nhân thứ nhất cho quan điểm của mình)

Đoạn 2: Luận điểm 2 (giải thích nguyên nhân thứ hai cho quan điểm của mình)

Kết bài: Viết lại câu trả lời ở phần mở bài.

Với cấu trúc 2 đoạn thân bài như vậy, thí sinh cần viết các đoạn thân bài dạng single-idea paragraph (đoạn văn đơn ý). Do đoạn văn chỉ có một ý chính duy nhất, bài viết cần thí sinh phải đi sâu vào lập luận bằng cách đưa ra nhiều luận cứ như ví dụ, giải thích, đưa ra ví dụ tương phản. Tuy single-idea paragraph giúp thí sinh thể hiện được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục và mạch lạc, nhưng nhiều thí sinh cũng gặp khó khăn trong việc phát triển lập luận của mình. Vì bí ý tưởng, luận cứ nên bài viết của thí sinh dễ rơi vào trường hợp không đủ độ dài là 250 từ.

Vì vậy, thí sinh có thể định hướng bài viết của mình bằng cách trả lời chỉ đồng ý một phần của vấn đề. Theo cách trả lời này, thí sinh có thể phân tích 2 mặt của vấn đề và tránh tình trạng thiếu ý tưởng do chỉ xoay quanh một mặt của vấn đề.

Xét bố cục bài viết theo cách trả lời “Đồng ý với một phần của vấn đề”

Mở bài: Giới thiệu chủ đề và trả lời câu hỏi của đề bài ( While I accept A, I believe B).

Thân bài:

Đoạn 1: Phát triển lập luận giải thích tại sao thí sinh đồng ý với một mặt của vấn đề

Đoạn 2: Phát triển lập luận giải thích tại sao thí sinh vẫn nghiêng về quan điểm đối lập hơn

Kết bài: Viết lại câu trả lời ở phần mở bài.

Xét ví dụ cụ thể về 2 cách trả lời dạng bài Agree or disagree

Đề bài: Everyone should become vegetarian because they do not need to eat meat to have a healthy diet. Do you agree or disagree? 

Cách trả lời hoàn toàn không đồng ý

In the last few decades, vegetarianism has entered the mainstream of many societies. It is suggested by those who side with vegetarians that meat is not a necessary element in a healthy diet and that going vegan is the way to go in modern times. However, I totally disagree with this view for some reasons.

First, it is not advisable for children to become vegetarian. As they are in the process of growing up, they need to eat a wide range of food, including meat which contains essential nutrients, to improve their physical health. For example, iron from meat helps in producing tissues inside the body while zinc is indispensable in helping to transport oxygen to different parts of the body. If children only eat vegetables, they might become less healthy than they should be.

Second, athletes are the people who should not be vegetarian. Since their job involves intense training on a regular basis, they need to consume meat such as beef or pork which provides them with enough calories and protein. Without enough calorie and protein requirements, they are likely to suffer from fatigue even when doing physically undemanding tasks.

In conclusion, I do not think that becoming vegetarian is an option that everybody should take. (209 từ)

Kết luận: Với cách trả lời “totally disagree”, bài viết trong ví dụ đã đưa ra hai luận điểm chính để hỗ trợ cho câu trả lời và phát triển hai luận điểm theo hai đoạn văn của thân bài. Tuy nhiên, bài văn vẫn chưa đáp ứng được độ dài yêu cầu là 250 từ cho dù các luận điểm đều được phát triển các luận cứ về ví dụ và giải thích rõ ràng.

Xét cách trả lời đồng ý với một phần của vấn đề

Many people in the world currently choose not to eat meat in their daily meals. While I accept that this tendency can help people to live healthily, I believe not everyone should become vegetarian.

In my opinion, there are several benefits of being vegetarian. Firstly, since there are many types of vegetables that can provide people with enough nutrition, it has become less necessary for people to eat meat. For example, potatoes and beans are two popular dishes for families in England because of the large amount of calories they can provide. Secondly, vegetables and fruits contain vitamins that are highly beneficial for people. For instance, it has been proven that eating an apple every day can help individuals improve their health and avoid illness. Finally, if more people refuse to eat meat, fewer animals will be slaughtered.

However, I believe this tendency is not suitable for everyone. First, it is not advisable for children to become vegetarian. As they are in the process of growing up, they need to eat a wide range of food, including meat which contains essential nutrients, to improve their physical health. If children only eat vegetables, they might become less healthy than they should be. Furthermore, athletes are the people who should not be vegetarian. Since their job involves intense training on a regular basis, they need to consume meat such as beef or pork which provides them with enough calories.

In conclusion, while I agree that becoming vegetarian can help people have a healthy diet, I do not think it is an option that everybody should take. ( 264 từ)

Kết luận: Đối với cách trả lời này, thay vì thí sinh đưa ra hai luận điểm hỗ trợ cho 1 mặt của vấn đề, thí sinh có thể phân tích cả hai mặt của vấn đề (lợi ích của việc ăn chay và bất lợi của việc ăn chay) và đưa ra quan điểm của cá nhân sẽ nghiêng về quan điểm nào hơn trong phần mở bài. Do đó, thí sinh sẽ tránh được khó khăn trong phát triển ý tưởng hay luận điểm và tình trạng không đủ độ dài của bài viết.

Đối với dạng bài Agree or Disagree, để phân tích được cả hai mặt của vấn đề, thí sinh cần lựa chọn một từ hoặc cụm từ trong bài để phản bác. Các cụm từ đó thông thường mang tính chất tuyệt đối, bắt buộc hay so sánh hơn nhất (all, the best way, the only solution, the most effective method,..) Trong ví dụ trên, tác giả lựa chọn từ “Everyone” (mang tính chất tuyệt đối) để phản bác lại với quan điểm “ không đồng ý rằng tất cả mọi người đều nên ăn chay”.

Bí ý tưởng và thiếu từ vựng

Một trong những nguyên nhân chính khiến bài viết của thí sinh không đủ độ dài quy định là do thiếu ý tưởng và từ vựng để diễn đạt ý tưởng. Do đó, để trau dồi thêm ý tưởng và từ vựng cho bài Writing Task 2, thí sinh có thể thực hiện các bước sau:

 1. Nhóm ý tưởng theo từng chủ đề lớn

Các chủ đề thường xuất hiện trong đề thi Writing Task 2 bao gồm: Giáo dục (Education), Môi trường (Environment), Gia đình (Family), Lịch sử (History), Truyền Thông & Quảng Cáo (Media & Advertisement), Công nghệ (Technology)..

 1. Tham khảo và phân tích bài mẫu

Theo từng ý tưởng đã nhóm theo chủ đề, thí sinh tham khảo bài mẫu và thực hiện các bước phân tích bài mẫu như sau:

 • Xác định luận điểm chính

 • Xác định luận cứ (ví dụ, giải thích, ý triển khai)

 • Gạch chân cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đặc sắc và ghi nhớ theo chủ đề

 • Đọc lại bài nhiều lần

Thông qua các bước trên, các bài mẫu không chỉ giúp thí sinh tham khảo về ý tưởng mà còn làm đa dạng vốn diễn đạt và cấu trúc ghi điểm trong bài thi IELTS. Từ đó, giúp thí sinh nhìn nhận câu hỏi từ góc độ khác và tăng khả năng lập luận và tư duy phản biện.

Xét bài văn trong ví dụ đã nêu và thực hiện các bước phân tích như sau:

Đề bài: Everyone should become Vegetarian because they do not need to eat meat to have a healthy diet. Do you agree or disagree? 

Chủ đề của đề bài này là Food (Thực phẩm).

Bài mẫu:

Many people in the world currently choose not to eat meat in their daily meals. While I accept that this tendency can help people to live healthily, I believe not everyone should become vegetarian.

In my opinion, there are several benefits of being vegetarian. Firstly, since there are many types of vegetables that can provide people with enough nutrition, it has become less necessary for people to eat meat. For example, potatoes and beans are two popular dishes for families in England because of the large amount of calories they can provide. Secondly, vegetables and fruits contain vitamins that are highly beneficial for people. For instance, it has been proven that eating an apple every day can help individuals improve their health and avoid illness. Finally, if more people refuse to eat meat, fewer animals will be slaughtered.

However, I believe this tendency is not suitable for everyone. First, it is not advisable for children to become vegetarian. As they are in the process of growing up, they need to eat a wide range of food, including meat which contains essential nutrients, to improve their physical health. If children only eat vegetables, they might become less healthy than they should be. Furthermore, athletes are the people who should not be vegetarian. Since their job involves intense training on a regular basis, they need to consume meat such as beef or pork which provides them with enough calories.

In conclusion, while I agree that becoming vegetarian can help people have a healthy diet, I do not think it is an option that everybody should take.

-Xác định luận điểm chính, luận cứ trong bài:

Benefits of being vegetarians

Drawbacks of being vegetarians:

vegetables provide people with enough nutrition => less necessary to eat meat.

Example: potatoes and beans

Not advisable for children.

Explanation: in the process of growing up => need nutrients from meat => become less healthy if only eat vegetables.

vegetables and fruits are beneficial for people.

Example: eating an apple every day

Not advisable for athletes

Explanation: Need regular intense training => need to consume meat to have enough calories.

fewer animals will be slaughtered.

-Phân tích các cấu trúc câu, từ vựng đặc sắc liên quan đến chủ đề Food và ghi nhớ để áp dụng vào bài viết của mình:

 • To be highly beneficial for : Mang lại lợi ích cao cho

 • To improve people’s health and avoid illness: Cải thiện sức khỏe của con người và tránh bệnh tật

 • To contain essential nutrients: chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết

 • To consume meat = to eat meat: ăn thịt/ tiêu thụ thịt

 • To have a healthy diet: có một chế độ ăn uống lành mạnh

 1. Xem tin tức, đọc báo

Task 2 yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm về một vấn đề xã hội, vì vậy các nguồn tin tức bằng tiếng Anh hay tiếng Việt là nguồn thông tin giúp thí sinh cập nhật kiến thức xã hội một cách đa chiều và làm giàu kho tàng ý tưởng Writing của bản thân.

 1. Luyện tập viết bài

Việc thực hành viết bài với nhiều chủ đề khác nhau sẽ giúp thí sinh nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng hơn và việc sắp xếp lập luận hỗ trợ sẽ ngày càng dễ dàng hơn.

image-alt

Các cách tăng độ dài câu

Lặp lại chủ đề

Khi bắt đầu viết một luận điểm hoặc đoạn văn mới, thí sinh có thể nhắc lại chủ đề một lần nữa.

Ví dụ:

Câu gốc: Secondly, cycling is more physically demanding than riding a motorbike or driving a car

Viết lại: Another reason for the unpopularity of cycling is that cycling is more physically demanding than riding a motorbike or driving a car.

Thêm các thông tin để giảm độ tuyệt đối của câu

Trong khi phát triển luận điểm, việc thí sinh sử dụng các ngôn ngữ tuyệt đối sẽ mất tính khách quan của bài viết. Từ đó có thể khiến thí sinh mất điểm trong tiêu chí Coherence & Cohesion.

Câu gốc: Happiness depends primarily on financial success.

Đây thực chất là một quan điểm chứ không phải là một định lý hay là một sự thật nên phải viết một cách chung chung để làm giảm độ tuyệt đối.

Viết lại: It is widely believed that happiness depends primarily on financial success.

Lưu ý về độ dài phù hợp của bài Writing Task 2

Trong khi nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc đáp ứng đủ độ dài bài viết thì một số thí sinh có xu hướng viết bài quá dài (300 – 400 từ). Tuy nhiên, việc viết bài văn quá dài sẽ gây nhiều bất lợi sau:

 • Không đủ thời gian để đọc lại bài, sửa lỗi sai

 • Viết bài dài càng phô nhiều điểm yếu của thí sinh trong trường hợp thí sinh không nắm chắc ngữ pháp, từ vựng.

 • Không có thời gian viết Task 1 nếu thí sinh làm bài Task 2 trước

Do đó, thí sinh cân nhắc viết bài essay với số lượng từ dao động từ 250 đến 280 bằng cách luyện tập viết, căn chỉnh theo số dòng thay vì đếm từng từ một.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Xác định từ mang tính chất tuyệt đối, bắt buộc, so sánh hơn nhất trong các đề bài dạng Agree or Disagree sau để định hướng cách trả lời đồng ý một phần với đề bài

 1. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. To what extent do you agree or disagree?

 2. Individuals should be allowed to carry guns. Do you agree or disagree?

 3. Whether or not someone achieves their aims is mostly by luck. Do you agree or disagree?

 4. Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?

Lời giải

 1. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. To what extent do you agree or disagree?

 2. Individuals should be allowed to carry guns. Do you agree or disagree?

 3. Whether or not someone achieves their aims is mostly by luck. Do you agree or disagree?

 4. Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?

Bài 2: Viết lại đoạn văn sau để tăng độ dài của đoạn văn lên khoảng 100 từ ( 8 dòng).

Several actions can be taken to increase the popularity of bicycles. The first solution would be to make it more costly to own a motorbike or a car. This can be done by increasing the price of petrol or raising the tax on these vehicles. Additionally, more lanes should be built to serve only cyclists. The final solution is to launch campaigns to raise citizens’ awareness of the harmful effects of motorbikes and cars on the environment. (76 từ)

Lời giải:

Several actions can be taken to increase the popularity of bicycles. The first solution would be to make it more costly to own a motorbike or a car. This can be done by increasing the price of petrol or raising the tax on these vehicles. As a result, more people would choose bicycles as their primary means of transport (1). Additionally, more lanes should be built to serve only cyclists, which would make it much faster to travel with bicycles (2). The final solution to promote this environmentally friendly means of transport (3) is to launch campaigns to raise citizens’ awareness of the harmful effects of motorbikes and cars on the environment. This is likely to (4) encourage people to cycle more often. (122 từ)

(1): Bổ sung giải thích cho luận điểm bằng cách đưa ra kết quả dẫn đến của việc tăng giá xăng hay tăng thuế

(2): Thêm mệnh đề phụ để chuyển câu đơn thành câu phức

(3): Lặp lại chủ đề của đoạn văn

(4): Thêm thông tin để giảm độ tuyệt đối của câu

Tổng kết

Việc viết thiếu số từ trong bài IELTS Writing Task 2 là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến thí sinh bị trừ điểm trong cả 4 tiêu chí chấm thi. Việc không phân bổ thời gian hợp lý, thiếu ý tưởng và từ vựng là các nguyên nhân khiến thí sinh viết không đủ độ dài. Do đó, bài viết này tác giả đã cung cấp các cách khắc phục và cách tăng độ dài câu văn. Qua đó, thí sinh có các phương thức áp dụng vào bài viết của mình và căn chỉnh độ dài hợp lý.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833