Cách viết Introduction và Conclusion cho các dạng đề Writing Task 2

Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu các cách viết mở bài và kết bài theo từng dạng đề bài để thí sinh có thể áp dụng luyện tập vào bài làm của mình. Qua đó, thí sinh có thể tăng được tốc độ viết bài bằng việc áp dụng các mẫu mở bài và kết bài dưới đây.
cach viet introduction va conclusion cho cac dang de writing task 2

Trong IELTS Writing Task 2, phần Introduction (mở bài) và Conclusion (Kết luận) đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bài viết của thí sinh được mạch lạc và logic hơn. Cụ thể, trong khi Introduction có chức năng giới thiệu chủ đề và dẫn dắt người đọc nắm được ý chính trong bài viết, Conclusion đóng vai trò tổng hợp lại các ý chính thí sinh đã trình bày. Tuy Introduction và Conclusion không yêu cầu viết quá dài nhưng nhiều thí sinh vẫn còn gặp khó khăn và mất nhiều thời gian để suy nghĩ viết làm cho cho hay, gọn và chuẩn. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu các cách viết mở bài và kết bài theo từng dạng đề bài để thí sinh có thể áp dụng luyện tập vào bài làm của mình. Qua đó, thí sinh có thể tăng được tốc độ viết bài bằng việc áp dụng các mẫu mở bài và kết bài dưới đây.

Key takeaways

 1. Cấu trúc Introduction và Conclusion chung của các dạng đề:

 • Introduction: 2 câu (paraphrase chủ đề và trả lời câu hỏi của đề bài)

 • Conclusion: Viết lại câu trả lời trong phần Introduction

 1. Có bốn dạng đề bài trong Writing Task 2

 • Dạng Argument (Trong đó dạng Argument được chia ra làm 2 dạng nhỏ là dạng bài một quan điểm và hai quan điểm chính - phụ)

 • Dạng Discussion

 • Dạng Cause - Effect - Solution

 • Dạng two-part question

 1. Phần Introduction và Conclusion từng dạng bài được viết theo cấu trúc câu phức và câu ghép.

 2. Bài tập vận dụng cấu trúc câu để viết Introduction và Conclusion cho bốn dạng đề Writing Task 2

Cấu trúc chung của Introduction và Conclusion

Mặc dù IELTS Writing Task 2 có nhiều dạng đề, nhưng chung quy lại cấu trúc Introduction và Conclusion đều giống nhau, cụ thể như sau:

Introduction (bao gồm 2 câu):

 • Câu 1: Paraphrase đề bài.

 • Câu 2: Trả lời câu hỏi của đề bài.

Conclusion (bao gồm 1-2 câu): Viết lại câu thứ 2 của Introduction.

Trong đoạn kết bài, thí sinh không được cho thêm ý kiến mới và không nên copy y nguyên mở bài để tránh bị trừ điểm trong tiêu chí Task Response và Lexical Resource.

image-alt

Các dạng đề Writing Task 2 và cấu trúc Introduction và Conclusion chi tiết

Dạng bài Argument

Dạng Argumentative Essay hay cũng gọi là Opinion Essay là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến cá nhân về các vấn đề quen thuộc trong xã hội. Dạng này thường có các câu hỏi như sau:

 • To what extent do you agree or disagree?

 • Do you agree or disagree?

 • What is your opinion?

Với dạng Argumentative Essay, thí sinh cần đứng về một phía của vấn đề và đưa ra luận điểm cùng ví dụ, dẫn chứng, giải thích để thuyết phục người đọc.

Phân biệt dạng đề “To what extend do you agree or disagree” và” Do you agree or disagree”?

Trong các dạng đề bài của Argumentative Essay, nhiều thí sinh còn bối rối vì có sự khác nhau giữa câu hỏi “Do you agree or disagree?” và “To what extent do you agree or disagree?”.

Theo từ điển Cambridge, cụm từ “To the extent” mang nghĩa tới mức/ đến nỗi gây ra một hậu quả nào đó (to a particular degree or stage, often causing particular results). Xét ví dụ sau:

 • Sales have fallen badly this year, to the extent that we will have to close some of our shops.

(Doanh số bán hàng đã sụt giảm nghiêm trọng trong năm nay, đến mức chúng tôi sẽ phải đóng cửa một số cửa hàng của mình)

Theo đó, “To some extent” sẽ mang nghĩa là “partly” (một phần nào đó/ một mức độ nào đó).

 • Ví dụ: To some extent, she was responsible for the accident.

(Ở một mức độ nào đó, cô ấy phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn)

Do đó, “To what extent” được hiểu là “đến mức độ nào” (how much). 

 • To what extent do you think he's aware of the problem?

(Bạn nghĩ anh ấy nhận thức được vấn đề ở mức độ nào?)

Khi hiểu được bản chất của cụm từ “To what extent” (sẽ có mức độ nhẹ, mạnh, vừa) thì hiểu rằng dạng đề bài “To what extent do you agree or disagree” có nghĩa là “Ở mức độ nào bạn đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm trên”. Điều này có nghĩa câu trả lời của thí sinh có thể ở các mức độ:

 • Đồng ý hoàn toàn (fully agree)

 • Không đồng ý hoàn toàn (fully disagree)

 • Đồng ý một phần (partly agree)

=> Do cùng cách trả lời, nên dạng “To what extent do you agree or disagree” và “Do you agree or disagree” đều như nhau và thuộc dạng Argumentative Essay.

Cách trả lời và cấu trúc Introduction và Conclusion của dạng Argument

Hai dạng của đề bài Argument

Trước khi định hướng cách trả lời cho đề bài, thí sinh cần phân loại dạng bài Argument thành một trong hai dạng nhỏ sau:

 • Dạng đề bài nhắc đến 2 quan điểm khác nhau (1 quan điểm chính, 1 quan điểm phụ). Đề bài sẽ nói rằng quan điểm phụ là sai, quan điểm chính là đúng.

 • Dạng đề bài chỉ nhắc đến 1 quan điểm.

image-alt

Xét ví dụ:

 • Ví dụ 1: Advertising should be banned because it brings about negative effects on people’s lives. Do you agree or disagree?

(Quảng cáo nên bị cấm vì nó mang lại những tác động tiêu cực đến cuộc sống của mọi người. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

=> Đây là dạng bài một quan điểm vì chỉ nói đến một vấn đề duy nhất là quảng cáo nên bị cấm vì có hại cho cuộc sống (advertising should be banned).

 • Ví dụ 2: Some people say that the government should not put money on building theatres and sports stadiums. They should spend more money on medical care and education. Do you agree or disagree?

(Một số người nói rằng chính phủ không nên bỏ tiền vào việc xây dựng nhà hát và sân vận động thể thao. Họ nên chi nhiều tiền hơn cho chăm sóc y tế và giáo dục. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

=> Đây là dạng bài hai quan điểm “chính phủ không nên bỏ tiền xây nhà hát và sân vận động” và “chi tiền cho chăm sóc y tế và giáo dục”.

 1. Quan điểm phụ : building theatres and stadiums (đề bài đưa ra quan điểm này là sai)

 2. Quan điểm chính: spend money on medical care and education ( đề bài đưa ra quan điểm này là đúng)

Các cách trả lời dạng bài Argument và cấu trúc Introduction, Conclusion

Thí sinh có 2 cách để định hướng câu trả lời cho dạng đề này. Cụ thể như sau:

Cách 1:

 • Thí sinh đồng ý với một phần của đề bài, như câu trả lời cuối cùng vẫn là không đồng ý.

 • Thí sinh lựa chọn 1 từ/cụm từ trong đề bài để phản bác lại.

Với dạng bài có 2 quan điểm chính – phụ ( đề bài nói quan điểm phụ sai, quan điểm chính đúng). Cách trả lời của dạng bài này sẽ như sau:

 • Đồng ý rằng quan điểm chính là đúng

 • Tuy nhiên, cho rằng quan điểm phụ cũng đúng hoặc đúng hơn.

Ví dụ 2: Some people say that the government should not put money on building theatres and sports stadiums. They should spend more money on medical care and education. Do you agree or disagree?

 • Quan điểm phụ : không nên xây nhà hát và sân vận động

 • Quan điểm chính: nên chi tiết cho y tế và giáo dục

 • Thí sinh lựa chọn cụm từ “should not put money on” để phản bác lại.

Bài làm:

 • Đồng ý rằng quan điểm chính là đúng : Đúng là nên chi tiền cho y tế và giáo dục

 • Tuy nhiên, tôi cho rằng quan điểm phụ cũng đúng: cũng cần thiết phải xây nhà hát và sân vận động nữa.

Cấu trúc Introduction và Conclusion:

Introduction:

Câu 1: Paraphrase đề bài

Câu 2: Trả lời câu hỏi của đề bài bằng cấu trúc câu phức

While it is true that + quan điểm chính, I believe it is also necessary + phản bác quan điểm phụ.

Many people claim that the government should invest in health care and education instead of constructing theatres and stadiums (paraphrase đề bài). While it is true that the authorities should put money on health care and education (quan điểm chính), I believe it is also necessary to build theatres and sports stadiums (phản bác quan điểm phụ).

Conclusion: Paraphrase lại câu thứ 2 của introduction.

In conclusion, while the government should allocate money to health care and education, I believe that constructing theatres and stadiums should also be invested in.

Với dạng bài Argument có 1 quan điểm, cách làm sẽ gần giống như dạng bài có 2 quan điểm:

 • Đồng ý với 1 phần của đề bài nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là không đồng ý

 • Tìm ra 1 từ/cụm từ trong đề bài để phản bác. Các cụm từ chọn để phản bác trong bài sẽ có tính chất tuyệt đối, bắt buộc, so sánh hơn nhất (must, should, have to, the best,..)

Ví dụ: Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs (for example working for a charity, improving the neighborhood, or teaching sports to younger children). To what extent do you agree or disagree?

Bài làm:

 • Đồng ý rằng unpaid community service sẽ có những lợi ích đối với học sinh.

 • Tuy nhiên, tôi không đồng ý với việc bắt buộc làm những công việc này.

 • Chọn cụm từ “should be compulsory” để phản bác.

Cấu trúc Introduction và Conclusion:

Introduction:

Câu 1 : paraphrase đề bài

Câu 2: Trả lời câu hỏi của đề bài bằng cấu trúc câu phức.

While it is true that ________________, I would argue that/ I disagree with the idea that_____________.

Many people say that unpaid voluntary work should be obligatory in high school curriculum. While it is true that this type of work can be beneficial for students to some extent, I would argue that it should not be compulsory/ I disagree with the idea that it should be compulsory.

Conclusion: Viết lại câu thứ 2 của mở bài:

While unpaid community service can bring about some advantages to students, I do not think high school students should be forced to take part in voluntary work.

Cách 2: Thí sinh đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn với đề bài

Cách trả lời này sẽ giống nhau với dạng bài 1 quan điểm và 2 quan điểm, cấu trúc mở bài cũng có 2 câu.

Xét ví dụ: Some people say that the government should not put money on building theatres and sports stadiums. They should spend more money on medical care and education. Do you agree or disagree?

Introduction: Many people claim that the government should invest in health care and education instead of constructing theatres and stadiums (paraphrase đề bài). In my opinion, I completely agree/disagree with this view for several reasons.

Conclusion: Paraphrase lại câu thứ 2 của introduction.

In conclusion, I totally agree that the government should allocate money to health care and education instead of constructing theatres and stadiums.

Dạng Discussion

Đề bài dạng Discussion sẽ đưa ra hai quan điểm trái chiều nhau và yêu cầu thí sinh bàn luận cả hai vấn đề và đưa ra quan điểm của bản thân. Các câu hỏi thường xuất hiện trong dạng Discussion bao gồm:

 • Discuss both views and give your opinion?

 • Do the advantages outweigh the disadvantages?

 • Is this a positive or negative development?

Ba dạng câu hỏi của dạng bài Discussion đều có hướng trả lời giống nhau bằng cách thí sinh phân tích cả hai mặt của vấn đề theo từng đoạn thân bài và đưa ra quan điểm sẽ nghiêng về ý nào hơn.

Cấu trúc mở bài và kết bài

Câu 1: Giới thiệu chủ đề bài viết

Câu 2: Trả lời yêu cầu của đề bài bằng cấu trúc câu phức:

While  view 1(quan điểm không đồng ý)        , I would argue that view 2(quan điểm đồng ý).

 • Ví dụ dạng Discuss both views and give your opinion:

Đề bài: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Introduction: People have different views about what young individuals should do after graduating from high school. While there are some benefits of applying for a job right after school, I would argue that it is better for people to continue to attend higher education if they want to achieve success

Trong đó, bài viết cần sử dụng các cụm từ để nói rõ cho người đọc biết được thí sinh nghiêng về quan điểm nào nhiều hơn thì mới đạt được điểm cao trong tiêu chí Task Response. Trong ví dụ này, tác giả sử dụng cụm từ “ there are some benefits of” và “it is better for “

Conclusion: In conclusion, while getting a job after high school is beneficial for young people to some extent, I believe choosing to go to university is a better option

 • Ví dụ dạng Do the advantages outweigh the disadvantages

Đề bài: Nowadays there are many advertisements. Do you think the advantages of advertising outweigh the disadvantages?

Introduction: There are currently a great number of advertisements on television or the Internet. While advertising is beneficial to some extent, I would argue that it has more drawbacks

Conclusion: In conclusion, while advertising can have several advantages, I believe that its disadvantages are greater

 • Ví dụ dạng Is this a positive or negative development

Đề bài: Pressure on the school and university students is increasing and students are pushed to hard work when they are young. Do you think it is a positive or negative development?

Introduction: University students are currently being required to study very hard when they are still young. While this trend can be positive to some extent, I would argue that it is more negative.

Conclusion: In conclusion, while forcing young students to work hard has several positive impacts, I believe the drawbacks of this tendency are much greater.

Dạng Cause – Effect – Solution

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh đưa ra nguyên nhân, tác động, hướng giải quyết một vấn đề nào đó. Như vậy, bố cục của bài viết cũng khá rõ ràng, mỗi đoạn sẽ trả lời cho một ý lớn về nguyên nhân, tác động hoặc hướng giải quyết. Cấu trúc mở bài cụ thể cho dạng bài này như sau:

Introduction:

 • Câu 1: Paraphrase đề bài

 • Câu 2: Trả lời câu hỏi của đề bài bằng cấu trúc câu ghép.

“________________(mệnh đề 1), and ________________(mệnh đề 2)”. Trong đó, 2 mệnh đề sẽ tương ứng với các câu hỏi của đề bài về nguyên nhân, tác động hay cách khắc phục.

Các mẫu câu có thể sử dụng trong câu thứ 2 của phần mở bài:

Causes:

 • A happens because of some reasons.

 • There are several causes of A.

 • A is caused by several factors/ elements.

Effects:

 • A is likely to lead to some effects/impacts on society/ individuals.

 • Some effects/impacts might be caused by A.

 • There are several impacts of A on society/ individuals.

Solutions:

 • Effective solutions should be proposed/ produced to deal with/ tackle/ address solve + A.

 • Several actions need to be taken to solve A.

 • The government/ individuals should come up with solutions to A.

Ví dụ: The crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries in recent years. What are the causes, and what are the solutions?

Introduction: It is widely believed that the crime rate among young people has become an emerging trend in many nations. There are several causes of this problem and several actions need to be taken to solve this issue.

Conclusion: In conclusion, the crime rate in teenagers is caused by several elements, and there are some effective solutions that can be proposed to solve this issue.

Dạng two-part question

Dạng đề two part question thường có hai câu hỏi và yêu cầu thí sinh trả lời lần lượt những câu hỏi đó. Cách viết Introduction và Conclusion sẽ tương tự như Dạng Cause – Effect – Solutions hoặc Discussion, phụ thuộc vào loại câu hỏi trong bài.

Ví dụ: In some countries, people spend long hours at work. Why does this happen? Is it a positive or negative development?

Introduction: Nowadays, working overtime is becoming an emerging trend for employees in many different parts of the world. This phenomenon can be caused by some elements and I believe this brings more harm than good to people.

Conclusion: In conclusion, the tendency of working extra hours is caused by the increasing living expenses and overwhelming workload. Personally, I believe this brings more negative impacts to individuals.

Bài tập vận dụng viết mở bài, kết bài cho các dạng đề

Bài tập: Áp dụng cấu trúc đã cho và viết mở bài và kết luận cho các dạng đề Task 2 sau:

a) Dạng Argument

Đề bài: It is impossible to help all people in the world, so governments should only focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree?

b) Dạng Discussion

Đề bài: Some people think computers are more important in education. Others believe teachers play a more important role. Discuss both views and give your opinion.

c) Dạng Cause – Effect – Solution

Đề bài: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?

d) Dạng two-part question

Đề bài: In some countries, the number of people choosing to live by themselves is increasing rapidly in recent years. Why is this the case? Is this a positive or negative development?

Lời giải

a)

Introduction: Some people believe that governments should only support their own citizens instead of helping residents in other nations. While it is true that the government needs to focus on their own people, I believe it is also possible to provide support for others around the world.

Conclusion: In conclusion, while governments should allocate the majority of financial resources to their own people, I would argue that world leaders should lend their neighbors a hand to offer help to people in different parts of the world.

b)           

Introduction: People have different views about the roles of computers and teachers in education. While there are some advantages of computers, I would argue that teachers have a much more crucial role in educating students.

Conclusion: In conclusion, while computers can bring about some benefits to students, I still believe that it is better for students to be educated by teachers.

c)

Introduction: Although riding a bicycle is clearly a better way to protect the environment than using other types of vehicles, few people use bicycles to travel on a regular basis. There are several causes of this unpopularity, and some solutions could be proposed to increase the popularity of bicycles.

Conclusion: In conclusion, there are some reasons why not many people around the world prefer riding a bicycle, and solutions should be produced early to promote this environmentally friendly means of transport.

d)

Introduction: In today’s world, living alone has become an increasingly popular choice for people. There are several reasons why more people are opting for living on their own, and this can cause a range of negative impacts.

Conclusion: In conclusion, the fact that many people are living alone can be caused by several factors, and I believe this is a negative development.

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã nghiên cứu và tổng hợp cấu trúc Introduction và Conclustion gọn và chuẩn cho từng dạng bài của Writing Task 2. Qua đó, thí sinh có thể sử dụng các cấu trúc một cách linh hoạt nhằm tiết kiệm thời gian, định hướng tốt cách trả lời và tăng tốc độ viết bài của mình.

Để có lộ trình học tập hiệu quả cho kỳ thi IELTS, tham khảo trung tâm luyện thi IELTS ZIM Academy cung cấp lộ trình học phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng học viên.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity