Coherence trong bài thi IELTS Speaking | Cải thiện như thế nào?

Bài viết xoay quanh một phần tiêu chí Fluency and Coherence thông qua việc định hướng người học luyện tập cải thiện tính mạch lạc trong kỹ năng nói của mình.
coherence trong bai thi ielts speaking cai thien nhu the nao

Key takeaways

  • Coherence là sự sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý của bài nói, nó chú ý đến cách các câu nói được liên kết với một câu khác trong câu trả lời. Đây là khía cạnh rất quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp, vì nó giúp người nghe dễ dàng hiểu ý và người nói có thể tăng tính thuyết phục trong cách diễn đạt của mình.

  • Trong bài thi IELTS Speaking, coherence không có nghĩa là thí sinh có câu trả lời “đúng”. Thay vào đó, tính mạch lạc đề cập đến khả năng diễn đạt một chủ đề nói chung một cách có hệ thống và logic.

Khi luyện tập cho bài thi IELTS Speaking, không ít người học chỉ chú trọng vào độ lưu loát (fluency) trong bài nói nhưng không để tâm nhiều đến khía cạnh mạch lạc (coherence), dẫn đến việc ý tưởng diễn đạt bị rời rạc hoặc lạm dụng các từ nối (linking words). Do đó, bài viết này tập trung vào khía cạnh coherence và đưa ra một số phương pháp người học có thể dựa vào để cải thiện.

Coherence và tầm quan trọng của tính mạch lạc trong IELTS Speaking

Coherence là sự sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý của bài nói, nó chú ý đến cách các câu nói được liên kết với một câu khác trong câu trả lời. Đây là khía cạnh rất quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp, vì nó giúp người nghe dễ dàng hiểu ý và người nói có thể tăng tính thuyết phục trong cách diễn đạt của mình.

image-altTrong bài thi IELTS Speaking, coherence không có nghĩa là thí sinh có câu trả lời “đúng”. Thay vào đó, tính mạch lạc đề cập đến khả năng diễn đạt một chủ đề nói chung một cách có hệ thống và logic.

Để có thể hiểu rõ hơn về coherence trong bài thi IELTS Speaking, người đọc hãy xem video dưới đây:

Sau đây là nhận xét của giám khảo, tập trung vào khía cạnh coherene:

“Thí sinh có thể duy trì mạch nói trong hầu hết thời gian nhưng vẫn còn ngập ngừng, lặp lại và tự sửa lỗi. Điều này cùng với việc mô tả nhiều sở thích thay vì tập trung vào một sở thích, khiến thí sinh đôi khi khó theo dõi ý tưởng và dẫn đến mất sự mạch lạc (before when I live in Vietnam I often go to ... church or some association ... er ...I can ... er ...I often ask my friend to ... er ... contribute ... er ... er ... and give a hand to help the poor people ...or the old people because I think the old people are so ... er ... my ... is look like my grandparents so I want to take good care for them.)”

Bỏ qua khía cạnh từ vựng, ngữ pháp và phát âm, người đọc có thể thấy bài nói mặc dù có độ lưu loát nhất định nhưng thông điệp còn mơ hồ, sự mạch lạc còn hạn chế do người nói chưa thực sự làm chủ được ý tưởng bài nói của mình, thiếu đi tính nhất quán trong việc trình bày suy nghĩ.

Coherence được tính gộp với khía cạnh fluency. Do đó, cho dù thí sinh có diễn đạt được lưu loát, không ngập ngừng và không dừng sửa lỗi nhưng lại không diễn đạt ý tưởng một cách mạch lạc, dễ hiểu thì rất khó có thể đạt điểm cao trong tiêu chí “Fluency and Coherence”. Sau đây là ví dụ cho điều này:

Câu hỏi: What do you like about your hometown?

Câu trả lời: Certainly. The urban park, a verdant oasis. Pleasing, indeed. Co-inhabitants, amiable and congenial. The gastronomy, an epicurean delight. A local pizzeria, their pies a taste bud's rapture. Oriental cuisine too, delicious, exotic. The meteorological conditions, primarily affable, excluding the precipitation. Not a fan of that.

Hãy tưởng tượng thí sinh ở trên diễn đạt rất lưu loát, dùng từ vựng và ngữ pháp không có gì sai. Tuy nhiên, thông tin bao quát của của bài nói rất mơ hồ và gây khó khăn cho người nghe. Đặc biệt, người nói sử dụng ngôn ngữ quá phức tạp và khoa trương làm thông điệp được truyền đạt không rõ ràng. Điều này dẫn đến một bài phát biểu rời rạc, thiếu mạch lạc, khiến cho bài nói nhận điểm thấp hơn trong tiêu chí "Fluency and Coherence".

Đọc thêm: Cải thiện tiêu chí Fluency and Coherence trong IELTS Speaking Band 4, 5, 6

Ở phần dưới đây, người học sẽ được hướng dẫn các phương hướng cải thiện, nâng cao coherence của mình.

Các cách cải thiện coherence trong IELTS Speaking

Cải thiện coherence trong bài thi nói IELTS bao gồm việc sắp xếp ý tưởng, suy nghĩ một cách có hệ thống, kết nối các ý một cách hiệu quả và đưa ra các câu trả lời rõ ràng.

image-altSau đây là các cách nâng cao khía cạnh này:

Lập dàn bài cho câu trả lời

Đây là bước căn bản cho việc đánh giá tính logic của câu trả lời của mình, người học nên sắp xếp các ý tưởng lại với nhau và tìm cách dẫn nhập, khai triển ý chính. Nếu người học chưa quen với việc định hướng câu trả lời trong đầu, hãy tập vẽ mind maps hoặc flow charts dùng từ khóa trước để tập bộ não hình thành ý tưởng mạch lạc nhất có thể.

Tránh phức tạp hóa câu trả lời

Nếu người học còn gặp khó khăn trong việc lý giải ý tưởng của mình, tránh dùng từ vựng hoặc ngữ pháp nằm ngoài khả năng của mình bởi vì điều này sẽ khiến cho chính bản thân người học cảm thấy không thoải mái, khó diễn đạt lời nói một cách tự nhiên. Do đó, hãy dùng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu trước.

Sử dụng signposting language (ngôn ngữ chỉ dẫn)

Ngôn ngữ chỉ dẫn chẳng hạn như “Now I’m going to talk about…”, “Firstly”, “In conclusion” sẽ giúp cho người học cải thiện coherence hơn, bởi vì sử dụng ngôn ngữ chỉ dẫn sẽ giúp cho người nghe dễ theo dõi ý tưởng của người nói hơn khi người nói có những dấu hiệu bắt đầu, kết thúc hay chuyển ý.

Đọc thêm: Các cụm từ chỉ dẫn (Signpost words) trong IELTS Listening

Tận dụng ví dụ

Người học có thể luyện tập đào sâu bài nói của mình hơn qua việc dẫn nhập ví dụ khi trả lời câu hỏi nào đó trong bài thi. Điều này có thể giúp làm rõ quan điểm của người học và làm cho ý tưởng của mình trở nên cụ thể hơn. Đó cũng là một cách hay để mở rộng câu trả lời và thể hiện khả năng diễn đạt về một chủ đề.

Luyện tập paraphrasing câu hỏi

Mặc dù paraphrasing (diễn giải) là một kỹ năng hữu ích cho thấy người học có vốn từ tốt, nhưng điều này có mối liên hệ với coherence bởi vì việc diễn giải câu hỏi giữ nguyên ý nghĩa của nó cho thấy thí sinh thực sự hiểu câu hỏi, từ đó có sự triển khai hợp lý, có logic.

Đọc thêm: Cách paraphrase trong bài thi IELTS Speaking

Sử dụng cohesive devices (từ nối)

Tận dụng từ nối chẳng hạn như liên từ (“and”, “but”, “because”), tham chiếu (“it”, “they”, “this”) và liên kết từ vựng (lặp lại cùng một từ hoặc sử dụng từ đồng nghĩa) có thể giúp liên kết các ý của bạn với nhau trôi chảy hơn.

image-altĐọc thêm: Từ nối (Cohesive devices) là gì – Phân loại từ nối

Ví dụ minh họa

Dưới đây là ví dụ minh họa cho một bài nói trong part 2 của bài thi IELTS Speaking, khả năng cao đạt band 7 trong tiêu chí “Fluency and Coherence”:

Describe an interesting old person you met. You should say:

  • Who this person is

  • When/where you met this person

  • What you did

And explain why you think this person is interesting.

Answer:

Now, I’d like to talk about an English teacher I had back in high school. Her name's Mrs. Chau, and she was a charismatic teacher.

The first time I laid eyes on Mrs. Chau, she was lost in a sea of books in the school library. Her grey hair stood out, and she was like a composed person. Right off the bat, I could tell she had a wealth of knowledge acquired over decades and she had a real love for teaching.

All through the school year, Mrs. Chau worked her magic and got us all falling in love with English. She had a knack for making lessons interactive and got us thinking deeply about the stuff we were reading. She had a way of making even the tough stuff seem easy, and she opened our eyes to the beauty of the language.

However, what really set Mrs. Chau apart was how she connected with us. She was more than just a teacher; she was a mentor and a guide. She took the time to understand each of us, working around our strengths and weaknesses, and tailored her teaching to suit us. Moreover, she made the classroom a safe place where we felt free to share our thoughts and ideas.

Even though high school is water under the bridge now, the impact Mrs. Chau had on me still resonates. She didn't just teach us English, she also helped shape our creativity, critical thinking, and empathy.

Mrs. Chau’s commitment and passion for teaching made a huge impression on me. She showed us that English isn't just a language; it's a way to connect with people. And it's her passion that inspired me to become an English teacher in the future.

Qua phần trả lời này, người đọc có thể thấy thí sinh đã chuẩn bị bài nói có lối triển khai ý tưởng tương đối rõ ràng, từ việc giới thiệu nhân vật, ngữ cảnh, những việc làm của nhân vật cho đến ấn tượng cá nhân của người nói.

Ngôn ngữ dùng trong bài nói không quá phức tạp, dễ hiểu và tự nhiên, dẫn dắt ý tưởng thông qua ngôn ngữ chỉ dẫn (“Now, I’d like to talk about”), từ nối (“However”, “Moreover”), từ đồng nghĩa (“charismatic” thay cho “interesting”). Đặc biệt, người nói cũng đã nêu ví dụ cụ thể để triển khai ý cho các phẩm chất mà nhân vật có.

Từ đây, người học có thể tham khảo để tối ưu hóa khả năng diễn đạt bài nói một cách mạch lạc cho việc luyện tập của mình.

Tổng kết

Coherence là khía cạnh vô cùng quan trọng trong bài thi IELTS Speaking, bởi vì dựa vào đây người nói có thể truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn và tạo sự ấn tượng tốt với người nghe và tăng tính tương tác trong giao tiếp.

Việc cải thiện coherence có thể được thực hiện thông qua nhiều cách khác nhau và đòi hỏi sự tập trung và luyện tập từ người nói. Dưới đây là toàn bộ các cách người học có thể thực hiện được điều này mà tác giả đã cung cấp và đưa ví dụ:


Tham khảo

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833