Cụm trạng từ trong tiếng Anh | Định nghĩa và các cách thành lập

Trong tiếng Anh, người đọc đã quen thuộc với các khái niệm danh từ, động từ, tính từ, hay trạng từ. Tương ứng với các khái niệm trên, người đọc có thể bắt gặp các định nghĩa về cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, hoặc cụm trạng từ.
cum trang tu trong tieng anh dinh nghia va cac cach thanh lap

Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích về cụm trạng từ trong tiếng Anh.

Định nghĩa cụm trạng từ

Cụm trạng từ (adverb phrase) là cụm từ gồm các từ riêng lẻ đi với nhau và có chức năng như một trạng từ (adverb). Nếu như cụm tính từ (adjective phrase) có gốc (head) là tính từ, thì cụm trạng từ có gốc là trạng từ.

Các thành phần còn lại của cụm trạng từ là vô cùng đa dạng, nhưng chủ yếu được chia thành hai nhóm: bổ ngữ trước (premodifier) và bổ ngữ sau (postmodifier).

Xét các ví dụ sau:

 • He swims well. (Anh ấy bơi giỏi.)

 • He swims very well. (Anh ấy bơi rất giỏi.)

Nhận xét: 

Ở ví dụ thứ nhất, trạng từ “well” là một trạng từ đơn, được dùng để bổ nghĩa cho hành động “swim”. Ở ví dụ thứ hai, cụm trạng từ “very well” cũng mang chức năng tương tự như trạng từ “well” ở câu trước đó.

Điểm khác biệt chính là “very well” thể hiện cấp độ cao hơn và cụ thể hơn về ý nghĩa so với “well” (rất giỏi - giỏi).

Xét thêm các ví dụ:

 • He drove the car extremely fast.

(Anh ấy đã lái chiếc xe một cách cực kỳ nhanh.)

Trong ví dụ trên, cụm trạng từ được xác định là “extremely fast” (cực kỳ nhanh), với chức năng bổ sung ý nghĩa cho hành động “drove” (lái xe). Trong đó, gốc của cụm trạng từ là “fast” (một cách nhanh), và “extremely” (cực kỳ) đóng vai trò là bổ ngữ trước, nhằm bổ sung ý nghĩa cho từ “fast”.

 • I couldn’t hear her because she didn’t speak loudly enough.

(Tôi đã không thể nghe thấy cô ấy bởi vì cô ấy đã không nói đủ to.)

Trong ví dụ trên, cụm trạng từ được xác định là “loudly enough” (đủ to), với chức năng bổ sung ý nghĩa cho hành động “speak” (nói). Trong đó, gốc của cụm trạng từ là “loudly” (to), và “enough” (đủ) đóng vai trò là bổ ngữ sau, nhằm bổ sung ý nghĩa cho từ “loudly”.

Các ví dụ vừa rồi đã cho thấy, cấu tạo của cụm trạng từ và vị trí của gốc trạng từ trong một cụm là vô cùng đa dạng. Phần tiếp theo sẽ phân tích các trường hợp kết hợp bổ ngữ trước và bổ ngữ sau để thành lập cụm trạng từ trong tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm bổ ngữ là gì trong tiếng Anh

Các cách thành lập cụm trạng từ trong tiếng Anh

Thành lập cụm trạng từ với bổ ngữ trước (premodifiers)

Bổ ngữ trước là các trạng từ khác

Trong các cụm trạng từ, bổ ngữ trước của gốc trạng từ có thể là một trạng từ khác, với nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào loại trạng từ làm bổ ngữ trước. 

Bổ ngữ trước là một trạng từ + Gốc trạng từ

Xét bảng sau:

Các loại trạng từ có thể làm bổ nghĩa trước

Các trạng từ

Ví dụ

Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree)

very, quite, truly, somewhat, pretty, extremely, fairly,...

I struggled to finish the test, but he finished it fairly easily.
(Tôi chật vật lắm mới hoàn thành bài kiểm tra, nhưng anh ấy đã hoàn thành nó một cách khá dễ dàng.)

Trạng từ đánh giá (Evaluative Adverbs)

clearly, surprisingly, obviously, presumably, apparently, frankly,...

In order to pass the exam, my son has studied surprisingly hard.
(Để vượt qua kì thi, con trai tôi đã học hành chăm chỉ một cách đáng ngạc nhiên.)

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of Place)

around, close, down, far, nearly, right,...

Right here, Aguero scored the goal that brought his team the championship.

(Ngay tại đây, Aguero đã ghi bàn thắng mang về chức vô địch cho đội bóng của mình.)

Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of Time)

right, shortly, soon, straight,...

I bought a new pen but lost it shortly afterwards.
(Tôi mua một cây bút mới nhưng đã làm mất nó ngay sau đó.)

Bổ ngữ trước là một cụm danh từ

Trong các cụm trạng từ tiếng Anh mà gốc trạng từ là trạng từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian, bổ ngữ trước có thể là một cụm danh từ (noun phrases). Thông thường, các cụm danh từ này mang thông tin về khoảng cách, hay khoảng thời gian của gốc trạng từ.

Bổ ngữ trước là một cụm danh từ + Gốc trạng từ chỉ thời gian/ nơi chốn

Ví dụ:

 • The number of male students dropped to 200 in 2015, but recovered and stabilized at 300 three years later.

(Số lượng sinh viên nam giảm xuống còn 200 vào năm 2015, nhưng đã phục hồi và ổn định ở mức 300 vào ba năm sau đó.)

 • The beach is not far from here, it is just one mile away.

(Bãi biển cách đây không xa, chỉ cách một dặm.)

Trong hai ví dụ trên, người viết sử dụng hai cụm trạng từ là “three years later”“one mile away”. Trong đó, các trạng từ “later” và “away” là các gốc trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn, được bổ sung ý nghĩa bởi bổ ngữ trước là các cụm danh từ “three years” và “one mile”.

Thành lập cụm trạng từ với bổ ngữ sau (postmodifiers)

Bổ ngữ sau là trạng từ

Hai trường hợp bổ ngữ sau là trạng từ đó là “enough” (đủ) và “indeed” (thật vậy, quả nhiên).

Gốc trạng từ + Enough/Indeed

Ví dụ: 

 • If you work hard enough, you can achieve success.

(Khi bạn làm việc đủ chăm chỉ, bạn có thể đạt đến thành công.)

 • He takes his work seriously indeed.

(Anh ấy thực sự nghiêm túc trong công việc của mình.)

Bổ ngữ sau là cụm giới từ

Trong các cụm trạng từ, bổ ngữ sau của gốc trạng từ có thể là một cụm giới từ (prepositional phrases).

Gốc trạng từ + Giới từ + Tân ngữ của giới từ

Ví dụ:

 • The post office is over there next to the restaurant.

(Bưu điện ở đằng kia, kế bên nhà hàng.)

Bổ ngữ sau là một động từ nguyên thể có “to” hoặc một mệnh đề nguyên thể

Trong các cụm trạng từ, bổ ngữ sau của gốc trạng từ có thể là một động từ nguyên thể có “to” (to infinitive) hoặc một mệnh đề nguyên thể (infinitive clause).

Gốc trạng từ + To Infinitive + (Object)

Ví dụ:

 • He spoke loudly enough to hear.

(Anh ấy nói to đủ nghe.)

 • He drives too carelessly to become a professional driver.

(Anh ta lái xe quá bất cẩn để trở thành một tài xế chuyên nghiệp.)

Bổ ngữ sau là mệnh đề so sánh của trạng từ

Trong các cụm trạng từ, bổ ngữ sau của gốc trạng từ có thể là một mệnh đề so sánh. Gốc trạng từ khi đó sẽ ở hình thức so sánh hơn hoặc so sánh bằng.

Gốc trạng từ-er + than phrase/clause

hoặc

More/less + Gốc trạng từ + than phrase/clause

Ví dụ:

 • I was so surprised because he worked harder than I expected.

(Tôi đã rất ngạc nhiên vì anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn tôi mong đợi.)

 • She can ride her bike more quickly than she did last week.

(Cô ấy có thể lái xe mình nhanh hơn cô làm được tuần trước.)

As + Gốc trạng từ + As Phrase/Clause

Ví dụ:

 • I didn’t do the test as well as I expected.

(Tôi đã không làm bài kiểm tra được tốt như tôi mong đợi.)

 • You can start your work  as soon as possible.

(Bạn có thể bắt đầu công việc sớm nhất có thể.)

Bổ ngữ sau là mệnh đề có that

Tương tự như tính từ, trạng từ có thể được sử dụng trong cấu trúc so … that. Khi đó, gốc trạng từ sẽ được đặt ngay sau “so” và mệnh đề that sẽ đóng vai trò là bổ ngữ sau của gốc trạng từ.

So + Gốc trạng từ + that + Chủ ngữ + Động từ

Ví dụ:

 • The receptionist handled the customer’s problem so calmly that she surprised everybody.

(Nhân viên lễ tân đã xử lý vấn đề của khách hàng một cách bình tĩnh đến mức khiến mọi người ngạc nhiên.)

cau-tao-cum-trang-tu-trong-tieng-anhChức năng của cụm trạng từ

Về bản chất, cụm trạng từ trong tiếng Anh được tạo thành từ một trạng từ gốc kết hợp cùng với những thành phần bổ ngữ khác. Vì thế, cụm trạng từ có thể thực hiện được các vai trò như là một trạng từ đơn. 

Xét bảng sau:

Chức năng của cụm trạng từ

Ví dụ

Bổ nghĩa cho động từ

I slept so well last night.
Tôi ngủ rất ngon tối qua.

Cụm trạng từ “so well” bổ nghĩa cho động từ “slept”.

Bổ nghĩa cho tính từ

She is almost never angry with anybody.
Cô ấy hầu như không bao giờ tức giận với bất kỳ ai.

Cụm trạng từ “almost never” bổ nghĩa cho tính từ “angry”.

Bổ nghĩa cho trạng từ

He spoke loudly enough to hear.
Anh ấy nói to đủ nghe.

Cụm trạng từ “enough to hear” bổ nghĩa cho trạng từ “loudly”.

Bổ nghĩa cho cụm giới từ

The book is just right on the table.
Quyển sách nằm ngay trên bàn.

Cụm trạng từ “just right” bổ nghĩa cho cụm giới từ “on the table”.

Bổ nghĩa cho cả câu

Right now, it’s raining heavily.
Ngay lúc này đây, trời đang mưa nặng hạt.

Cụm trạng từ “right now” bổ nghĩa cho cả câu.

Lưu ý:

Không phải trạng từ nào cũng mang đầy đủ các chức năng trên. Điều quan trọng là người đọc cần luyện tập sử dụng nhiều loại trạng từ/ cụm trạng từ khác nhau để nắm rõ các trường hợp sử dụng cụ thể của chúng.

chuc-nang-cụm-trạng-từ-trong-tieng-anhTổng kết

Như vậy, bài viết trên đây đã giới thiệu đến người đọc cấu tạo của cụm trạng từ trong tiếng Anh, cũng như một số chức năng thông dụng của cụm trạng từ trong câu. Tác giả hy vọng người đọc có thêm nhiều kiến thức bổ ích về cụm trạng từ để có thể áp dụng chúng một cách linh hoạt vào các hoạt động sử dụng tiếng Anh trong tương lai.

Tài liệu tham khảo:

Biber, Douglas et al. Longman Student Grammar Of Spoken And Written English. 1st ed., Longman, 2002, pp. 44,219,220,258.

"Adverb Phrases". Dictionary.Cambridge.Org, https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/adverb-phrases.

Tham khảo thêm lớp tiếng anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp tự tin và trôi chảy trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu