Describe a place in a village that you visited | IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu giúp người đọc trả lời chủ đề Describe a place in a village that you visited, cung cấp các từ vựng liên quan và cách vận dụng.
describe a place in a village that you visited ielts speaking part 2

Bài viết cung cấp Sample IELTS Speaking Part 2 Describe a place in a village that you visited thuộc nhóm chủ đề Places kèm theo các từ vựng giúp đạt điểm cao trong bài. Đây là một nhóm chủ đề khá phổ biến trong bài IELTS speaking part 2.

Key takeaways

 • Bài mẫu sẽ cung cấp cho người học bài mẫu gợi ý áp dụng các từ vựng hữu ích vào phần thi nói cụ thể.

 • Cách miêu tả một lần mà bạn đến thăm một địa điểm mới IELTS speaking part 2 và từ vựng ghi điểm cao trong nhóm chủ đề miêu tả nơi chốn phổ biến sẽ được giới thiệu.

Bài mẫu Describe a place in a village that you visited

Describe a place in a village that you visited

You should say:

 • where it is 

 • when you visited the place

 • what you did there

 • and how you feel about the place

Gợi ý trả lời

Well, the first thing comes to my mind as soon as I have seen the topic is “Dragon Forge” in Iron village, which is one of the most famous tourist attractions in Vietnam

Back in the day, I was actually a spoiled kid, I mean I always tried to pester my parents for anything I wanted. That being said, my mother didn’t want to indulge me anymore so she decided to take me to the aforementioned forge in which I had the chance to take part in a blacksmith training course. My mom wanted me to be aware of the hard work so that I could be more obedient. 

It took us around 15 minutes to get there. I have to admit that I felt bored to death right after walking into the forge since there was no one there. Things only got better after the head blacksmith turned up and introduced himself to us, then he guided us through remarkable areas of the forge. I was totally blown away by the working ambience of the forge, where there were blacksmiths doing their job. I mean the scene really gave me a sense of medieval films like The Lord of the Rings . The head blacksmith then gave me a small hammer and showed me how to adjust the blaze of a sword.

Although I wasn’t able to fully discover the Dragon Forge, the visit was definitely the milestone that I started to realize there were things I have to learn. Well, Dragon Forge is not the most beautiful place to me, somehow I still often reminisce about it since it seems to be the most special place I’ve been to due to the unforgettable moments it brought about.

Từ mới

 1. The first thing comes to my mind (Noun phrase): Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến

 2. Tourists attractions (Noun phrase): Các địa điểm thu hút khách du lịch

 3. Back in the day (Idiom): Ngày trước(thường để kể về các sự kiện trong quá khứ, mang tính hồi tưởng tích cực)

 4. Bored to death (Idiom): Chán chết

 5. Forge (Noun): Lò rèn

 6. Blacksmith (Noun): Thợ rèn

 7. Turn up (Verb): Xuất hiện

 8. Blown away (Adjectives): Choáng ngợp

 9. A sense of something (Noun phrase): Cảm giác về điều gì đó

 10. Milestone (Phrase): Đắm chìm bản thân mình vào thứ gì đó

 11. Reminisce (Verb): Hoài niệm về điều vui vẻ trong quá khứ

Xem thêm: Describe a city or a country you want to live in the future

Mở rộng Part 3

Is there anything special about the villages in Vietnam?

Well, villages in Vietnam are normally considered the places which give a sense of peace or tranquility, nothing more special than that. However, I would say that villages in Vietnam preserve irreplaceable values of Vietnamese people, from historical events to the unique traditions which represent heroic periods in the past.

(Thì, các ngôi làng ở Việt Nam thường được coi như là nơi mang lại cảm giác thanh bình và yên tĩnh, không có gì đặc biệt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các ngôi làng Việt nam bảo tồn những giá trị không thể thay thế của người Việt, từ những sự kiện lịch sử cho đến những truyền thống độc nhất đại diện cho các trang sử hào hùng trong quá khứ)

Why do people want to go to the countryside?

I think there are a wide range of reasons which make people want to travel to rural areas. However, the most common one in my opinion is that people working in big cities tend to be under a lot of pressure so they just want to get away from the hustle and bustle and immerse themselves in a more peaceful ambience

(Tôi nghĩ có nhiều lí do khiến người ta muốn đi đến các vùng quê. Tuy vậy, lý do phổ biến nhất theo quan điểm tôi là rằng những người làm việc tại các thành phố lớn thường chịu nhiều áp lực nên họ chỉ muốn tránh xa khỏi sự xô bồ tấp nập và hòa mình vào một bầu không khí yên bình hơn)

What do people usually do when going to a village?

Well, this is such a tough question for me because I haven’t traveled to any village apart from the only occasion in Iron village which I have mentioned. That being said, I guess that the activities people can experience would depend on the tradition of that village. If we’re talking about a vocational village, visitors can definitely try learning how to make a handicraft while in fishing villages people can try doing fisherman works 

( Ừ thì, đây là một câu hỏi khó đối với tôi vì tôi chưa đi tới nơi nào khác ngoại trừ cái dịp ở làng Sắt mà tôi đã đề cập. Nhưng mà, tôi đoán rằng các hoạt động mọi người có thể trải nghiệm sẽ phụ thuộc vào truyền thống của ngôi làng đó. Nếu ta đang nói về mội làng nghề, khách đến thăm chắc hẳn có thể thử học cách làm đồ thủ công trong khi ở các làng trài thì mọi người có thể làm các công việc của ngư dân)

Do you think people will live in the village in the future?

To be totally upfront, this would depend on the status of villages in the future since people usually need to consider lots of key factors before settling down in a place such as amenities, traffic status, or job opportunities. If villages are more developed in the future, people will probably choose to live there due to the atmosphere and the health benefits offered. Of course, big cities still hold the advantages but I mean developing villages will be worth considering.

( Thành thật mà nói, điều này phụ thuộc vào tình trạng của các ngôi làng trong tương lai nữa vì mọi người thường cần phải cân nhắc nhiều yếu tố chủ chốt trước khi định cư tại một nơi chẳng hạn như cơ sở vật chất, tình trạng giao thông, hay cơ hội nghề nghiệp. Nếu các ngôi làng phát triển hơn trong tương lai, mọi người chắc sẽ chọn sống ở đây do bầu không khí và lợi ích sức khỏe nó mang lại. Tất nhiên là các thành phố lớn vẫn có nhiều ưu điểm hơn nhưng ý tôi là các ngôi làng phát triển sẽ đáng để cân nhắc)

Tham khảo thêm:

Phương pháp hỗ trợ chuẩn bị phần thi IELTS Speaking Part 2

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2, một trong những phương pháp chuẩn bị phổ biến nhất đó là chuẩn bị từ vựng theo các nhóm từ để tăng tốc độ brainstorm trong phòng thi:

Một trong các nhóm từ phổ biến mà người học có thể tham khảo thông qua các bài viết của ZIM có thể kể đến như: Movies, Environment, People,….

Tuy nhiên, trong bài viết này, người viết sẽ đưa ra một phương pháp chuẩn bị từ vựng khác để người học có thể tham khảo thêm, đó là phương pháp học từ vựng theo mục đích, hay còn gọi là các từ signpost:

Từ vựng để giới thiệu chủ đề:

 • Today I am going to talk about…

 • I will take this chance to talk about…

 • What I am going to describe is…..

Từ vựng để nói về cảm xúc:

 • What I love the most about ….. is

 • I really love ……

Từ vựng để nói về thời gian:

 • If my memory serves me right

 • To the best of my recollection

Bằng cách sử dụng các từ vựng đã được gợi ý trên, người học có thể cấu trúc bài nói của mình rõ ràng hơn, từ đó triển khai các ý mạch lạc, giảm thiểu được việc nói lan man trong phòng thi

Tổng kết

Thông qua bài viết này, tác giả đã gợi ý bài mẫu Describe a place in a village that you visited đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề này. Người đọc có thể tham khảo nhóm từ vựng để luyện tập ứng dụng với các chủ đề liên quan đã được liệt kê trong bài viết.

Tham khảo:

 1. Listening Lessons. Signposting Language, IELTSbuddy, 2016 Signposting Language (ieltsbuddy.com)

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833