Thang điểm Duolingo English Test - Cách tính điểm và quy đổi điểm

Duolingo English Test là một bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh được nhiều người học ưa chuộng bởi tính tiện lợi, nhanh chóng, chi phí tương đối thấp và giá trị sử dụng rộng rãi. Một trong những điểm khác biệt giữa Duolingo English Test và các bài thi tiếng Anh khác là phương pháp tính điểm. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về thang điểm Duolingo English Test, từ đó giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cách tính điểm và cách quy đổi điểm của bài thi này.
Nguyễn Lê Như Quỳnh
12/10/2023
thang diem duolingo english test cach tinh diem va quy doi diem

Key takeaways

 • Duolingo English Test có thang điểm từ 10 đến 160 với nấc đơn vị là 5 điểm.

 • Bài thi Duolingo English Test được chấm điểm tự động.

 • Điểm Duolingo English Test có thể được chia thành 4 cấp độ: 10-55, 60-85, 90-115, 120-160.

 • Duolingo English Test có 4 điểm thành phần: Literacy (đọc và viết), Comprehension (đọc và nghe), Conversation (nghe và nói) và Production (viết và nói).

 • Điểm Duolingo English có thể được quy đổi sang điểm IELTS Academic, TOEFL iBT và CEFR.

Quy tắc tính điểm Duolingo English Test

Tổng quan về thang điểm Duolingo English Test

Duolingo English Test đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh thông qua các tiêu chí literacy (khả năng đọc và viết), comprehension (khả năng đọc và nghe), conversation (khả năng nghe và nói), và production (khả năng viết và nói). Những tiêu chí này được tính điểm dựa trên các dạng câu hỏi khác nhau. Cuối cùng, điểm số của 4 tiêu chí và điểm số tổng quát của bài thi được thể hiện theo thang điểm từ 10 đến 160 với nấc đơn vị là 5 điểm.

Các câu trả lời trong bài thi đều được chấm điểm tự động bằng máy dựa trên những thuật toán và bộ tiêu chí của Duolingo. Điểm số được tổng hợp theo từng nhóm câu hỏi, từ đó hệ thống tính được điểm tổng quát và các điểm thành phần. Tuy nhiên, thí sinh cần chú ý rằng điểm tổng quát của bài thi Duolingo English Test không phải là điểm tổng hay điểm trung bình của 4 điểm thành phần. Thay vào đó, những cột điểm này được tính toán độc lập với nhau.

Ví dụ, trong bảng điểm mẫu dưới đây, thí sinh có điểm tổng quát là 125, điểm thành phần Literacy, Comprehension, Conversation và Production lần lượt là 125, 135, 120 và 105.

Quy tắc tính điểm Duolingo English Test

(Nguồn ảnh: englishtest.duolingo.com)

Thang điểm Duolingo English Test và năng lực tiếng Anh tương ứng

Theo tài liệu Analysis of the Scoring and Reliability for the Duolingo English Test (2021), điểm bài thi Duolingo English Test phản ánh khả năng sử dụng các kỹ năng trong tiếng Anh của thí sinh như sau:

Điểm

Mô tả kỹ năng

10-55

 • Có thể hiểu các từ và cụm từ tiếng Anh rất cơ bản.

 • Có thể hiểu những thông tin được thể hiện rõ ràng và có thể trình bày ý kiến của bản thân trong những hoàn cảnh tương tự.

60-85

 • Có thể hiểu những ý chính của một bài nói hay bài viết có ý nghĩa cụ thể về những vấn đề thường ngày như công việc hay trường học.

 • Có thể mô tả các trải nghiệm, hoài bão, ý kiến và kế hoạch mặc dù vẫn có sự vụng về và do dự.

90-115

 • Có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu về giao tiếp ngay cả với những chủ đề không quen thuộc.

 • Có thể hiểu những ý chính của cả bài viết có ý nghĩa cụ thể và bài viết có ý nghĩa trừu tượng.

 • Có thể tương tác tương đối dễ dàng với một người thông thạo tiếng Anh.

120-160

 • Có thể hiểu đa dạng các loại ngôn ngữ nói và viết, bao gồm cả ngôn ngữ chuyên ngành.

 • Có thể hiểu ngôn ngữ có tính ẩn ý, ẩn dụ, thực tế và thành ngữ.

 • Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho hầu hết các mục đích về xã hội, học thuật và chuyên môn.

Các tiêu chí trong điểm thành phần

Như đã giới thiệu ở phần trước, bên cạnh điểm tổng quát, bảng điểm Duolingo English Test còn cung cấp cho thí sinh 4 điểm thành phần là điểm Literacy, Comprehension, Conversation và Production. Mỗi điểm thành phần đại diện cho năng lực sử dụng phối hợp 2 trong số 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết của thí sinh. Cụ thể, Literacy thể hiện kỹ năng đọc và viết, Comprehension thể hiện kỹ năng đọc và nghe, Conversation thể hiện kỹ năng nghe và nói, và Production thể hiện kỹ năng viết và nói.

Các tiêu chí trong điểm thành phần Duolingo

Mối liên hệ giữa điểm thành phần và các dạng câu hỏi trong thang điểm Duolingo English Test

Mỗi điểm thành phần được tính toán dựa trên tập hợp điểm của những nhóm câu hỏi khác nhau. Theo tài liệu Duolingo English Test Official Guide (2023), mối liên hệ giữa 4 điểm thành phần và các dạng câu hỏi được thể hiện trong bảng sau:

Dạng câu hỏi

Literacy

Comprehension

Conversation

Production

Read and complete

x

x

Read and select

x

x

Listen and type

x

x

Read aloud

x

x

Write about the photo

x

x

Speak about the photo

x

x

Read, then write

x

x

Read, then speak

x

x

Listen, then speak

x

x

Complete the sentence

x

x

Complete the passage

x

x

Highlight the answer

x

x

Identify the idea

x

x

Title the passage

x

x

Listen and respond

x

x

Summarize the conversation

x

x

Writing sample

x

x

Speaking sample

x

x

Cách tính điểm các dạng câu hỏi

Đối với những câu hỏi đóng (có đáp án cho trước) như Read and complete, Read and select, Listen and type, Read aloud, Complete the sentences, Complete the passage, Highlight the answer, Identify the idea, Title the passage, Listen and respond, hệ thống chấm điểm tự động sẽ so sánh câu trả lời của thí sinh với đáp án đúng và đánh giá về mức độ giống nhau và khác nhau giữa câu trả lời của thí sinh với đáp án đó. Lưu ý, khi bỏ trống câu trả lời, thí sinh sẽ bị trừ điểm nhiều hơn hoặc bằng với khi thí sinh trả lời sai.

Ví dụ:

 • Trong phần Read and complete, thí sinh bị trừ điểm bằng nhau khi trả lời sai hoặc khi bỏ trống câu trả lời.

 • Trong phần Listen and type, thí sinh bị trừ nhiều điểm hơn khi bỏ qua một từ so với khi trả lời sai từ đó.

Vì vậy, thí sinh nên cố gắng trả lời toàn bộ câu hỏi để đạt được điểm số tốt nhất cho phần này.

Đối với những câu hỏi mở (không có đáp án cho trước) như Write about the photo, Speak about the photo, Read then write, Read then speak, Listen then speak, Summarize the conversation, Writing sample, Speaking sample, câu trả lời của thí sinh được đánh giá tự động dựa trên yếu tố sau:

 • Tính chính xác về mặt ngữ pháp;

 • Tính phức tạp về mặt ngữ pháp;

 • Tính phức tạp về mặt từ vựng;

 • Tính đa dạng về mặt từ vựng;

 • Mức độ đáp ứng đề bài;

 • Sự lưu loát;

 • Phát âm và tốc độ nói.

thang điểm duolingo english test

Bảng quy đổi thang điểm Duolingo English Test

Vào năm 2022, những nghiên cứu đã được tiến hành để đánh giá mối liên hệ giữa điểm Duolingo English Test với điểm IELTS Academic và TOEFL iBT — những bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh với các tiêu chí và mục đích sử dụng tương tự.

Ngoài ra, thang điểm Duolingo English Test cũng được thống nhất với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Theo trang thông tin chính thức của Duolingo English Test, hiện nay, điểm số của bài thi này có thể được quy đổi sang điểm IELTS Academic, TOEFL iBT, và CEFR.

Quy đổi điểm Duolingo English Test sang IELTS Academic

Thang điểm IELTS Academic nằm trong khoảng từ 0 đến 9, với điểm tổng quát là trung bình cộng của điểm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điểm Duolingo English Test được quy đổi sang điểm IELTS Academic như sau:

Duolingo English Test

IELTS Academic

160

8.5-9

150-155

8

140-145

7.5

130-135

7

120-125

6.5

105-115

6

95-100

5.5

80-90

5

65-75

4.5

10-60

0-4

Quy đổi điểm Duolingo English Test sang TOEFL iBT

Thang điểm TOEFL iBT nằm trong khoảng từ 0 đến 120, với điểm tổng quát là tổng điểm của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điểm Duolingo English Test được quy đổi sang điểm TOEFL iBT như sau:

Duolingo English Test

TOEFL iBT

160

120

155

119

150

117-118

145

113-116

140

109-112

135

104-108

130

98-103

125

93-97

120

87-92

115

82-86

110

76-81

105

70-75

100

65-69

95

59-64

90

53-58

85

47-52

80

41-46

75

35-40

70

30-34

65

24-29

10-60

0-23

Quy đổi điểm Duolingo English Test sang CEFR

CEFR là một tiêu chuẩn quốc tế về trình độ ngôn ngữ. Thang điểm CEFR bao gồm 6 cấp độ: A1, A2 (người dùng ngôn ngữ cơ bản); B1, B2 (người dùng ngôn ngữ độc lập); C1, C2 (người dùng ngôn ngữ thông thạo). Điểm Duolingo English Test được quy đổi sang CEFR như sau:

Duolingo English Test

CEFR

155-160

C2

130-150

C1

100-125

B2

65-95

B1

10-60

A1-A2

Tuy nhiên, theo Duolingo English Test Official Guide (2023), bảng quy đổi điểm giữa Duolingo English Test và CEFR có vài điểm khác biệt so với bảng quy đổi trên: điểm Duolingo English Test 10-55 tương ứng với trình độ CEFR A1-A2, điểm Duolingo English Test 60-95 tương ứng với trình độ CEFR B1. Thí sinh cần lưu ý tham khảo cả 2 giá trị quy đổi này.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin về quy tắc tính điểm Duolingo English Test, các điểm thành phần của bài thi và cách quy đổi điểm sang một số bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh khác. Hy vọng bài viết sẽ giúp thí sinh hiểu rõ thang điểm Duolingo English Test, từ đó có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này. Trong quá trình ôn tập, người học có thể tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp những thắc mắc của mình.


Nguồn tham khảo

Analysis of the Scoring and Reliability for the Duolingo English Test. Duolingo, Inc, 2021.

Cardwell, Ramsey, et al. Duolingo English Test: Technical Manual. Duolingo, 2023.

Duolingo English Test – Test Scoring. Duolingo, Inc, https://englishtest.duolingo.com/institutions/scores

Duolingo English Test Official Guide. Duolingo, Inc, 2023, https://englishtest.duolingo.com/prepare/guide

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity