Either or và Neither nor | Cấu trúc, cách dùng & bài tập

Bài viết giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh, either or và neither nor, các lưu ý khi sử dụng và bài tập vận dụng cho cấu trúc này.
Võ Ngọc Thu
11/09/2023
either or va neither nor cau truc cach dung bai tap

Either or và Neither nor là hai cấu trúc khá quan trọng tiếng Anh. Tuy nhiên, người học thường dễ nhầm lẫn hai cấu trúc either or và neither nor dẫn đến việc sử dụng sai ngữ pháp, sai vị trí, cũng như sai ngữ cảnh. Bài viết này sẽ giới thiệu cấu trúc và cách dùng, một số lưu ý cũng như phân biệt hai cấu trúc either or và neither nor.

Key Takeaways

Either … or là cấu trúc dùng để diễn tả sự lựa chọn giữa hai đối tượng, hai đồ vật, hoặc hai hành động…

Cấu trúc either… or:

 • either + Noun + or + Noun

 • either + Adjective + or + Adjective

 • either + Verb + or + Verb

Vị trí của either…or trong câu: đứng ở đầu câu hoặc giữa câu

Neither … nor là cấu trúc dùng để phủ định hoàn toàn cả hai lựa chọn, đối tượng, đồ vật được đưa ra

Cấu trúc neither…nor:

 • neither + Noun + nor + Noun

 • neither + Adjective + nor + Adjective

 • neither + Verb + nor + Verb

Vị trí của neither…nor trong câu: đứng ở đầu câu hoặc giữa câu

Phân biệt either or và neither nor: dựa vào ý nghĩa của cấu trúc:

 • either or: nghĩa khẳng định

 • neither nor: nghĩa phủ định

Cấu trúc và cách dùng Neither nor

Cấu trúc

Neither nor là một cặp liên từ tương quan (correlative conjunction) vì chúng thường đi theo cặp với nhau, có chức năng nối các từ, cụm từ, hoặc mệnh đề. Neither nor mang nghĩa “không … cũng không …” hoặc “cả hai … và … đều không”. Neither nor là cấu trúc dùng để phủ định cả hai sự lựa chọn được đưa ra. Sự lựa chọn đó có thể là hai hành động, hai đồ vật, hai tính chất.

Cấu trúc của neither … nor như sau:

 • neither + Noun + nor + Noun

Ví dụ: He likes neither cats nor dogs. He is allergic to both. (Anh ấy không thích cả mèo và chó. Anh ấy bị dị ứng với chúng)

 • neither + Adjective + nor + Adjective

Ví dụ: He is just an ordinary guy, neither rich nor famous. (Anh ấy chỉ là một người bình thường, không giàu cũng không nổi tiếng)

 • neither + Verb + nor + Verb

Ví dụ: She is very health-conscious so she neither drinks nor smokes. (Cô ấy rất quan tâm đến sức khỏe nên cô ấy không hút thuốc cũng không uống rượu)

Vị trí của Neither … nor trong câu

Trong một câu văn, neither …nor có thể đứng ở các vị trí như sau:

 • Neither … nor đứng ở đầu câu:

Ví dụ: Neither the cake nor the pie was tasty. (Cả chiếc bánh kem và bánh nướng đều không ngon)

Lưu ý: trong trường hợp này, động từ sẽ được chia theo chủ ngữ ở gần động từ nhất. Trong câu ví dụ trên, động từ “was” được chia theo chủ ngữ ở gần nhất là “the pie”.

 • Neither … nor đứng ở giữa câu:

Ví dụ: We have neither time nor money to waste so we have to be careful with our resources. (Chúng ta không có thời gian và tiền bạc để lãng phí nên chúng ta phải cẩn thận với các tài nguyên)

Cấu trúc và cách dùng Either or

Cấu trúc

Either or là một cặp liên từ tương quan (correlative conjunction) vì chúng thường đi theo cặp với nhau, có chức năng nối các từ, cụm từ, hoặc mệnh đề. Either or mang nghĩa “hoặc…. hoặc…”. Either or là cấu trúc mang nghĩa khẳng định, dùng để đưa ra hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn đó có thể là hai hành động, hai đồ vật, hai tính chất.

Cấu trúc của either … or như sau:

 • either + Noun + or + Noun

Ví dụ: You can choose either chocolate or vanilla ice cream for dessert. (Bạn có thể chọn kem socola hoặc vani cho món tráng miệng)

 • either + Adjective + or + Adjective

Ví dụ: The movie was either boring or confusing. I didn’t like it at all. (Bộ phim hoặc là chán hoặc là khó hiểu. Tôi không thích nó chút nào)

 • either + Verb + or + Verb

Ví dụ: She either studies or watches TV every evening. (Cô ấy hoặc là học bài, hoặc là xem TV mỗi buổi tối)

Vị trí của Either or trong câu

Trong một câu văn, either …or có thể đứng ở các vị trí như sau:

 • Either … or đứng ở đầu câu:

Ví dụ 1: Either you tell me the truth or I will never trust you again. (Hoặc là bạn nói ra sự thật, hoặc là tôi sẽ không tin bạn nữa)

Ví dụ 2: Either I or my sister has to wash the dishes (Tôi hoặc là chị tôi phải rửa chén.)

Lưu ý: trong trường hợp này, động từ sẽ được chia theo chủ ngữ ở gần động từ nhất. Trong câu ví dụ 2, động từ “has” được chia theo chủ ngữ ở gần nhất là “my sister”.

 • Either … or đứng ở giữa câu:

Ví dụ: You need to have either a passport or a driver’s license to enter the club (Bạn cần phải có hộ chiếu hoặc bằng lái xe để có thể vào club)

Một số lưu ý khi sử dụng Neither…nor và Either…or

 • Lưu ý về việc chia động từ:

Trong trường hợp các danh từ nằm giữa cấu trúc either / neither … or / nor làm chủ ngữ, động từ sẽ được chia theo danh từ gần với động từ nhất (đứng sau or/nor)

Ví dụ: Neither the music nor the lyrics were catchy. (Cả nhạc và lời nhạc đều không bắt tai)

 •  Lưu ý về việc chuyển đổi từ either or sang neither nor hoặc ngược lại

 • Either or là cấu trúc mang nghĩa khẳng định, nên muốn chuyển sang nghĩa phủ định, người học sẽ thêm “not” vào trước cấu trúc either or

Do đó: not either or = neither nor

Ví dụ: I like neither Math nor Chemistry. = I don’t like either Math or Chemistry

 • Neither nor là cấu trúc mang nghĩa phủ định. Tuy nhiên muốn chuyển sang nghĩa khẳng định, người học không được thêm thể thêm “not” vào cấu trúc.

Phân biệt Neither…nor và Either…or

Phân biệt Neither…nor và Either…or

Either or và Neither nor là hai cấu trúc thường xuyên bị nhầm lẫn, vì vậy cần phải dựa vào các yếu tố để phân biệt hai cấu trúc này và sử dụng một cách chính xác và hiệu quả.

Để phân biệt Neither nor và Either or, người học phải dựa vào bản chất ý nghĩa của cấu trúc:

 • Neither nor mang nghĩa phủ định. Cấu trúc dùng để phủ định hoàn toàn cả hai lựa chọn (cả hai đều không)

 • Either or mang nghĩa khẳng định. Cấu trúc dùng để khẳng định một trong hai lựa chọn là đúng (hoặc cái này hoặc cái kia)

Ví dụ:

 1. I like neither Math nor Chemistry. (Tôi không thích cả hai môn Toán và Hóa)

 2. I like either Math or Chemistry. (Tôi thích môn Toán hoặc môn Hóa)

Tham khảo thêm:

Bài tập về either or và neither nor

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống sử dụng either … or hoặc neither … nor

 1. She likes __________ chocolate __________ vanilla ice cream. She prefers strawberry.

 2. _____ you pay me back what you owe me ____ I will take legal action against you.

 3. You can __________ call __________ text me if you need anything.

 4. He is good at __________ math __________ science. He prefers humanities and arts.

 5. _____ you join us for dinner _____ you cook your own meal.

 6. They have __________ a son __________ a daughter. They have two dogs instead.

 7. ____ the soup ____ the salad was satisfying. They were both bland and cold.

 8. We can watch __________ a comedy __________ a horror movie. What do you prefer?

 9. _____ the painting _____ the sculpture was beautiful. They were both ugly and weird.

 10. She will attend ______ the wedding _____ the reception. She will attend the rehearsal dinner only.

Bài tập 2: Sử dụng either … or hoặc neither … nor để nối các cặp câu hoặc viết lại các câu sau

 1. He forgot his keys. He left them in the car.

 2. She is a teacher. She is a writer.

 3. He and she were not aware of the danger that lurked behind them.

 4. The moon was not visible in the sky since it was a cloudy and dark night. The sun was not visible either.

 5. You study hard. You will regret it later.

 6. They will accept our offer by the end of the week, or else they will reject it.

 7. We cannot watch a drama or a documentary. We want something more entertaining.

 8. You apologize. You will lose my friendship.

Đáp án và giải thích

Bài tập 1:

 1. neither … nor

Giải thích: Câu thứ 2 nói rằng: Cô ấy thích vị dâu, nên hai lựa chọn trước đó (socola và vani) bị bác bỏ (không thích). 

⇒ Điền neither … nor

 1. either … or

Giải thích: Nội dung câu văn đưa ra sự lựa chọn 1 trong 2 phương án (trả lại tiền nợ hoặc kiện anh lên tòa)

⇒ Điền either … or

 1. either … or

Giải thích: Nội dung câu văn đưa ra sự lựa chọn 1 trong 2 phương án (gọi điện hoặc nhắn tin)

⇒ Điền either … or

 1. neither … nor

Giải thích: Câu thứ 2 nói rằng: Anh ấy thích nhân văn và nghệ thuật, nên hai lựa chọn trước đó (môn toán và khoa học) bị bác bỏ (không thích). 

⇒ Điền neither … nor

 1. either … or

Giải thích: Nội dung câu văn đưa ra sự lựa chọn 1 trong 2 phương án (đi ăn cùng hoặc tự nấu ăn)

⇒ Điền either … or

 1. neither … nor

Giải thích: Câu thứ 2 nói rằng: Thay vào đó họ có 2 chú chó, nên hai lựa chọn trước đó (con trai và con gái) bị bác bỏ (không có). 

⇒ Điền neither … nor

 1. neither … nor

Giải thích: Câu thứ 2 nói rằng: chúng đều bị nguội và nhạt, nên hai lựa chọn trước đó (súp và salad) bị bác bỏ (không ngon). 

⇒ Điền neither … nor

 1. either … or

Giải thích: Nội dung câu văn đưa ra sự lựa chọn 1 trong 2 phương án (phim hài hoặc phim kinh dị)

⇒ Điền either … or

 1. neither … nor

Câu thứ 2 nói rằng: chúng đều trông xấu và kỳ quặc, nên hai lựa chọn trước đó (bức tranh và bức điêu khắc) bị bác bỏ (không đẹp).

⇒ Điền neither … nor

 1. neither … nor

Câu thứ 2 nói rằng: cô ấy sẽ chỉ tham gia buổi tổng duyệt, nên hai lựa chọn trước đó (đám cưới và tiệc sau đám cưới) bị bác bỏ (không tham gia).

⇒ Điền neither … nor

Bài tập 2:

 1. He either forgot his keys or left them in the car.

Giải thích: hai câu văn đề bài trình bày hai khả năng có thể xảy ra (anh ấy có thể quên chìa khóa, hoặc là để trong ô tô). Vì vậy, người học sử dụng either…or để nối hai câu văn.

 1. She is either a teacher or a writer.

Giải thích: hai câu văn đề bài trình bày hai khả năng có thể xảy ra (cô ấy là giáo viên hoặc nhà văn). Vì vậy, người học sử dụng either…or để nối hai câu văn

 1. Neither he nor she was aware of the danger that lurked behind them.

Giải thích: Câu văn nói rằng: cả anh ấy và cô ấy đều không nhận ra….(cả hai đều không) Vì vậy, người học sử dụng neither … nor để viết lại câu văn.

 1. Neither the moon nor the sun was visible in the sky since it was a cloudy and dark night. 

Giải thích: Câu văn nói rằng: cả mặt trăng và mặt trời đều không thể nhìn thấy….(cả hai đều không) Vì vậy, người học sử dụng neither … nor để nối và viết lại câu văn.

 1. Either you study hard or you will regret it later.

Giải thích: hai câu văn đề bài trình bày hai lựa chọn (học hành chăm chỉ hoặc hối hận). Vì vậy, người học sử dụng either…or để nối hai câu văn

 1. They will either accept or reject our offer by the end of the week.. 

Giải thích: hai câu văn đề bài trình bày hai khả năng có thể xảy ra (chấp nhận hoặc từ chối). Vì vậy, người học sử dụng either…or để viết lại câu văn

 1. We can watch neither a drama nor a documentary. We want something more entertaining.

Giải thích: câu văn nói rằng: không thể xem phim hoặc phim tài liệu vì họ muốn xem thứ gì đó mang tính giải trí hơn (cả hai đều không). Vì vậy, người học sử dụng neither … nor để nối và viết lại câu văn.

 1. Either you apologize or you will lose my friendship.

Giải thích: hai câu văn đề bài trình bày hai lựa chọn (xin lỗi hoặc đánh mất tình bạn). Vì vậy, người học sử dụng either…or để viết lại câu văn.

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu cho người học cấu trúc và cách dùng của hai cấu trúc ngữ pháp thông dụng là either or và neither nor, cũng như chỉ ra các lưu ý và phân biệt khi sử dụng hai cấu trúc này. Mong rằng người học sẽ ghi nhớ kiến thức và vận dụng một cách hiệu quả để hoàn thành các bài tập và ứng dụng vào việc sử dụng tiếng Anh hằng ngày.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm