Cách phân biệt General information và Detailed information - vận dụng trong IELTS Reading

Phân biệt được General information – Detailed information sẽ giúp thí sinh tránh được các bẫy khi trả lời câu hỏi và tiết kiệm thời gian chọn được đáp án đúng và nắm được nội dung bài viết dễ dàng hơn.
cach phan biet general information va detailed information van dung trong ielts reading

Trong quá trình đọc hiểu một bài viết, người học thường gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là thông tin tổng quan General information – thông tin chi tiết Detailed information trong bài. Điều này khiến người đọc khó liên kết mạch thông tin của toàn bài hoặc đôi khi hiểu sai quan điểm của tác giả. Mặt khác, trong việc đọc hiểu và trả lời câu hỏi của một bài đọc, việc không phân biệt được đâu là thông tin tổng quan – thông tin chi tiết dễ khiến thí sinh chọn sai đáp án cho những câu yêu cầu rút ra ý chính của một đoạn hoặc đại ý của tác giả. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách phân biệt thông tin tổng quan – thông tin chi tiết trong một đoạn văn và ứng dụng vào việc đọc hiểu IELTS Reading.

Phân biệt được General information – Detailed information sẽ giúp thí sinh tránh được các bẫy khi trả lời câu hỏi và tiết kiệm thời gian chọn được đáp án đúng và nắm được nội dung bài viết dễ dàng hơn.

Key takeaways

 1. Phân biệt thông tin tổng quan – thông tin chi tiết giúp cải thiện khả năng đọc hiểu

 2. Thông tin tổng quan khái quát vấn đề – thông tin chi tiết mô tả cụ thể

 3. Câu chứa thông tin tổng quan thường là câu chủ đề

 4. Câu chứa thông tin chi tiết giải thích, làm rõ, minh hoạ cho các thông tin tổng quan

 5. 11 dạng câu hỏi trong IELTS Reading chia làm các dạng yêu cầu đọc hiểu thông tin tổng quan hay thông tin chi tiết

 6. 4 bước áp dụng đọc hiểu thông tin tổng quan – thông tin chi tiết vào trả lời câu hỏi IELTS Reading

Đọc thêm: Hiểu về general information và detailed information để áp dụng vào IELTS Writing

Cách phân biệt General information và Detailed information trong một đoạn văn

Phân biệt dựa trên các đặc điểm nhận biết

image-altĐể phân biệt câu có chứa General information hay Detailed information trong đoạn văn, thí sinh có thể dựa vào những đặc điểm về vị trí, chức năng và nội dung. Câu có chứa thông tin tổng quan thường đóng vai trò là câu chủ đề của đoạn văn (topic sentence). Câu chủ đề của đoạn văn thường xuất hiện ở đầu đoạn hoặc cuối đoạn văn. Về nội dung, câu chứa thông tin tổng quan sẽ khái quát nội dung chính của cả đoạn, không đi vào mô tả chi tiết. Câu có chứa thông tin chi tiết thường nằm liền sau các câu có chứa thông tin tổng quan, giải thích lằm rõ cho các thông tin tổng quan. Các câu chứa thông tin chi tiết thường trả lời cho các câu hỏi như thế nào - bằng cách nào (How), ví dụ minh chứng là gì, lý giải khoa học của điều này ra sao.

Gợi ý một số câu hỏi giúp phân biệt câu chứa thông tin tổng quan và câu chứa thông tin chi tiết

Thí sinh có thể đặt và trả lời một số câu hỏi trong lúc đọc hiểu để phân biệt câu chứa General information và câu chứa thông tin chi tiết như sau:

 1. Nội dung chính của câu này là gì?

 2. Nội dung của câu khái quát hay miêu tả chi tiết điều gì?

 3. Đây có phải là câu chủ đề của đoạn hay không? Nếu đúng thì câu này chứa thông tin tổng quan gì của đoạn văn? Có khái quát toàn bộ ý nghĩa đoạn hay không?

Vận dụng đọc hiểu General information – Detailed information trong IELTS Reading

Trong bài thi IELTS Reading bao gồm 11 dạng câu hỏi khác nhau. Tất cả các dạng câu hỏi nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu của thí sinh, trong đó, một số dạng câu hỏi yêu cầu đọc hiểu được General information từ bài đọc, một số dạng khác yêu cầu đọc hiểu Detailed information bất kỳ trong bài để trả lời cho câu hỏi, cụ thể:

Các dạng yêu cầu khả năng đọc hiểu được General information: Matching headings, Matching sentence ending;

Các dạng yêu cầu khả năng đọc hiểu được thông tin chi tiết: Matching information, Sentence completion, diagram label completion, short-answer questions, identifying information (True/ False/ Not Given);

Các dạng yêu cầu khả năng đọc hiểu được thông tin tổng quát hoặc/ và thông tin chi tiết:

 1. Multiple choice

 2. Matching features

 3. Summary/ note/ table/ flow-chart completion

 4. Identifying the writer’s views/claims (Yes/ No/ Not Given)  

Để trả lời tốt từng dạng câu hỏi, thí sinh nhận diện dạng câu hỏi yêu cầu đọc hiểu các thông tin tổng quan hay thông tin chi tiết. Sau đó, có thể vận dụng khả năng phân biệt các thông tin tổng quan – thông tin chi tiết để chọn lọc nội dung đọc hiểu trong bài.

Các bước vận dụng đọc hiểu General information – Detailed information

 1. Bước 1: Xác định câu hỏi thuộc dạng yêu cầu đọc hiểu thông tin tổng quan hay thông tin chi tiết.

 2. Bước 2: Dựa vào đặc điểm nhận biết câu chứa thông tin tổng quan – thông tin chi tiết để tìm đúng nội dung cần đọc.

 3. Bước 3: Đọc và phân tích kỹ nội dung và trả lời những câu hỏi ở phần 2.2

 4. Bước 4: So sánh với các lựa chọn và chọn đáp án phù hợp.

Ví dụ 3: Vận dụng phân biệt General information – Detailed information vào dạng bài Matching Headings

List of Headings

I          Different accounts of the same journey

Ii         Bingham gains support

Iii        A common belief

iv        The aim of the trip

v         A dramatic description

vi        A new route

vii        Bingham publishes his theory

viii       Bingham’s lack of enthusiasm

D.   Bingham writes about the approach in vivid style in his book. First, as he climbs up the hill, he describes the ever-present possibility of deadly snakes, ‘capable of making considerable springs when in pursuit of their prey’; not that he sees any. Then there’s a sense of mounting discovery as he comes across great sweeps of terraces, then a mausoleum, followed by monumental staircases and, finally the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. ‘It seemed like an unbelievable dream ... the sight held me spellbound ...’he wrote.

(Cambridge IELTS 12, Test 6, Reading passage 2)

Phân tích ví dụ 3:

Đây là dạng bài Matching headings yêu cầu khả năng đọc hiểu General information của đoạn. Ta cần tìm câu có chứa thông tin tổng quan trong đoạn D. Dựa vào đặc điểm vị trí, ta đọc câu đầu và câu cuối đoạn văn. Ta xác định được câu (1) của đoạn văn là câu chủ đề của đoạn chứa thông tin tổng quan: Bingham viết về đường đi đến nơi đó bằng lối viết rất sống động. Đọc tiếp các câu sau ta thấy các câu tiếp theo chứa thông tin chi tiết mô tả lối viết sống động như thế nào: mô tả khi nhìn những con rắn chết nhưng cảm giác như chúng vẫn còn sống, cảm giác chinh phục băng qua những cánh đồng, lăng tẩm,...   

=> Chọn đáp áp là v (A dramatic description - mô tả ấn tượng)

Ví dụ 4: Đọc lại đoạn văn ở ví dụ 2 và xác định thông tin nào dưới đây được đề cập trong đoạn văn đó.

A.   reference to an appealing way of using dance that the writer is not proposing

B.   an example of a contrast between past and present approaches to building

C.   mention of an objective of both dance and engineering

D.   reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate

E.   why some measures intended to help people are being reversed

F.   reference to how transport has an impact on human lives

Phân tích ví dụ 4:

Đây là dạng bài Locating information yêu cầu khả năng đọc hiểu thông tin chi tiết.

Dựa vào đặc điểm về vị trí, ta cần đọc những câu sau phía sau câu chứa thông tin tổng quan.

Như đã đề cập ở ví dụ 2, câu (2) chứa thông tin chi tiết đề cập đến một quan điểm mà tác giả không có ý khẳng định (that is not to suggest that…) về lợi ích của nhảy múa – đó là việc nhảy múa có thể khiến chúng ta khoẻ mạnh và vui vẻ.

=> Chọn đáp án A (đề cập đến một cách rất thú vị để vận dụng nhảy múa mà tác giả không có ý khẳng định).

Ví dụ 5: Vận dụng đọc hiểu thông tin tổng quan – thông tin chi tiết để trả lời câu hỏi Multiple Choice sau đây

The findings of psychological scientists reveal the importance of humour. Humans start developing a sense of humour as early as six weeks old, when babies begin to laugh and smile in response to stimuli. Laughter is universal across all human cultures and even exists in some form in rats, chimps, and bonobos. Like other human emotions and expressions, laughter and humour provide psychological scientists with rich resources for studying human psychology, ranging from the development of language to the neuroscience of social perception.

27. When referring to laughter in the first paragraph, the writer emphasizes

A.   its impact on language.

B.   its function in human culture.

C.   its value to scientific research.

D.   its universality in animal societies.

Phân tích ví dụ 5:

Đây là dạng bài Multiple Choice yêu cầu khả năng đọc hiểu thông tin chi tiết trong đoạn.

Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định tác giả nhấn mạnh điều gì về tiếng cười ‘laughter’.

Ta tìm được thông tin chi tiết về ‘laughter’ ở câu 3 và câu 4. Ở câu 3 trình bày thông tin chi tiết về tiếng cười có tồn tại ở những loài nào. Ở câu 4 nêu thông tin chi tiết về tiếng cười cung cấp cho những nhà khoa học những gì, giúp học nghiên cứu sâu hơn về các khía cạnh nào.

=> Chọn đáp án C (Giá trị của nó đối với nghiên cứu khoa học)

Trong một số trường hợp, việc đọc hiểu được thông tin tổng quan – thông tin chi tiết sẽ giúp thí sinh liên kết ý nghĩa mạch bài viết tốt hơn, từ đó trả lời được câu hỏi.

Ví dụ 6: Vận dụng đọc hiểu thông tin tổng quan – thông tin chi tiết vào dạng bài Multiple Choice

image-alt

(Cambridge IELTS 15, Test 4, Reading Passage 3)

32. The main idea of the third paragraph is that environmental damage

A.   requires political action if it is to be stopped.

B.   is the result of ignorance on the part of the public.

C.   could be prevented by the action of ordinary people.

D.   can only be stopped by educating business leaders.

33. In the fourth paragraph, the writer describes ways in which the public can

A.   reduce their own individual impact on the environment.

B.   learn more about the impact of business on the environment.

C.   raise awareness of the effects of specific environmental disasters.

D.   influence the environmental policies of businesses and governments.

Phân tích ví dụ 6:

Đây là dạng câu hỏi Multiple Choice yêu cầu khả năng đọc hiểu thông tin tổng quan để rút ra ý chính (main idea) của đoạn văn. 

Ở câu 32, ta cần đọc hiểu thông tin tổng quan liên quan đến việc phá huỷ môi trường (environmental damage). Ta tìm được thông tin tổng quan ở cuối đoạn 3: chính người dân sẽ có quyền lực trực tiếp hoặc gián tiếp khiến những chính sách phá hoại môi trường không thể tạo ra lợi nhuận được nữa và giúp những chính sách bảo vệ môi trường tạo lợi nhuận. Vậy ta rút ra kết luận: người dân có thể hành động để ngăn cản được việc phá hoại môi trường thông qua các chính sách.

=> Chọn đáp án C (Việc phá hoại môi trường có thể được ngăn chặn bởi hành động của thường dân)

Ở câu 33, ta cần đọc hiểu thông tin chi tiết tác giả mô tả những cách mà người dân có thể làm là gì. Ở câu đầu đoạn 4 đề cập thông tin chi tiết: người dân có thể là điều này bằng cách… (The public can do that by…). Từ “that” ám chỉ nội dung thông tin tổng quan mà tác giả muốn làm rõ hơn ở đoạn này. Ta cần đọc ngược lại đoạn 3 để tìm thông tin tổng quan đã được đề cập này để liên kết ý nghĩa. Như đã rút ra kết luận trước đó, thông tin tổng quan ở đoạn 3 đề cập: người dân có thể tác động trực tiếp đến các chính sách hoặc thông qua các chính trị gia. Từ đó, đoạn 4 mô tả cụ thể hơn cách người dân có thể tác động đến các chính sách này: bằng cách kiện các doanh nghiệp (by suing businesses), bằng cách ủng hộ sản phẩm được canh tác theo hướng bảo vệ muôi trường (by preferring to buy sustainably harvested products), bằng cách ủng hộ chính phủ trao các hợp đồng có giá trị cho các doanh nghiệp có thành tích tốt về môi trường (by preferring their governments to award valuable contracts to businesses with a good environmental track record), bằng cách thúc ép chính phủ của họ thông qua và thực thi các luật và quy định yêu cầu các thực hành tốt về môi trường (by pressing their governments to pass and enforce laws and regulations requiring good environmental practices).

Vậy ta rút ra kết luận: tiết tác giả mô tả những cách mà người dân có thể làm để tác động trực tiếp đến các chính sách của doanh nghiệp và chính phủ.

=> Chọn đáp án D(tác động đến các chính sách môi trường của các doanh nghiệp và chính phủ)

Từ đó cho thấy, việc đọc hiểu được thông tin tổng quan – thông tin chi tiết sẽ giúp thí sinh liên kết ý nghĩa cả hai đoạn văn, từ đó trả lời được câu hỏi nhanh hơn. Ngược lại, thí sinh có thể mất nhiều thời gian đọc toàn bộ đoạn 4 sau đó rút ra đại ý chung.

Thí sinh có thể vận dụng đọc hiểu thông tin tổng quan – thông tin chi tiết vào các dạng bài tương tự nêu trên.

Đọc thêm: IELTS Reading Tips: Reading comprehension levels và ứng dụng

Tổng kết

Bằng việc xác định được dạng câu hỏi yêu cầu khả năng đọc hiểu General information hay Detailed information sau đó vận dụng đối chiếu thông tin chi tiết - tổng quan tương ứng giúp xác định nội dung cần thiết cho việc trả lời câu hỏi. Việc xác định thông tin chi tiết đôi khi cũng giúp hiểu rõ hơn quan điểm của tác giả ở từng phần và mạch thông tin bài viết.

Thêm vào đó, phân biệt được dạng câu hỏi nào trong IELTS Reading yêu cầu đọc hiểu General information – Detailed information giúp thí sinh tránh các bẫy và chọn được đáp án đúng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm