IELTS Reading Level 4.5

cai-thien-reading-ielts-hieu-qua-voi-phuong-phap-sq3r

Cải thiện Reading IELTS hiệu quả với phương pháp SQ3R

Bài viết giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc ứng dụng phương pháp SQ3R vào việc cải thiện kỹ năng đọc hiểu trong IELTS Reading.

0
Mỗi văn bản đều được lựa chọn viết theo một hoặc kết hợp nhiều phong cách ngôn ngữ nhất định; với mỗi phong cách hàm chứa những đặc trưng và mục đích riêng. Việc xác định được phong cách ngôn ngữ sẽ giúp thí sinh hiểu được thái độ của tác giả và nắm bắt tốt hơn kết cấu của toàn bộ văn bản, từ đó trả lời tốt một số dạng câu hỏi trong IELTS Reading Multiple Choice.