Topic: Chatting - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra bài mẫu cho chủ đề Chatting kèm theo các từ vựng ghi điểm cho phần thi IELTS Speaking Part 1.
ZIM Academy
23/09/2023
topic chatting bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề chatting: Life's simple pleasures, catch up, binge-watching, memes,….

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Chatting:

 1. Do you like chatting with friends?

 2. What do you usually chat about with friends?

 3. Do you prefer to chat with a group of people or with only one friend?

 4. Do you prefer to communicate face-to-face or via social media?

 5. Have you ever argued with your friends?

1. Do you like chatting with friends?

Oh, absolutely, I love chatting with friends. It's like one of life's simple pleasures, you know? Catching up, sharing stories, and just enjoying each other's company—it's all part of what makes friendships special.

 • Life's simple pleasures: Sự hạnh phúc đơn giản trong cuộc sống

Example: Watching a sunset by the beach is one of life's simple pleasures that brings joy to many. (Xem hoàng hôn bên bãi biển là một trong những niềm vui đơn giản trong cuộc sống mang lại niềm vui cho nhiều người.)

 • Catch up: Bắt kịp tin tức, cập nhật tình hình

Example: We need to schedule a coffee date soon so we can catch up on each other's lives. (Chúng ta cần sắp xếp một buổi hẹn uống cà phê sớm để chúng ta có thể cập nhật về cuộc sống của nhau.)

2. What do you usually chat about with friends?

Well, when it comes to chatting with friends, it's pretty much an open book. We talk about all sorts of stuff, from the latest movies or TV shows we're binge-watching to sharing funny stories and memes we've come across online.

 • Binge-watching: Xem liên tục nhiều tập phim

Example: After work, I often relax by binge-watching my favorite TV series until late into the night. (Sau giờ làm việc, tôi thường thư giãn bằng cách xem liên tục bộ phim truyền hình yêu thích của mình cho đến khuya.)

 • Memes: Những hình ảnh chế, hình châm biếm

Example: Internet memes have become a popular way to convey humor. (Những hình ảnh chế trên Internet đã trở thành một cách phổ biến để truyền tải sự hài hước.)

3. Do you prefer to chat with a group of people or with only one friend?

I'm pretty flexible, so I enjoy both group chats and one-on-one conversations. Group chats are fun for social moments, while one-on-one chats allow for more personal and meaningful discussions. It depends on the context and my mood.

 • Group chats: Cuộc trò chuyện nhóm

Example: We have a group chat with our close friends where we share updates and make plans for our next get-together. (Chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhóm với bạn thân của chúng tôi, nơi chúng tôi chia sẻ thông tin cập nhật và lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng tôi.)

 • One-on-one conversations: Cuộc trò chuyện riêng tư một-một

Example: I had a one-on-one conversation with my manager to discuss my career goals and performance feedback. (Tôi đã có một cuộc trò chuyện riêng tư một-một với quản lý của mình để thảo luận về mục tiêu sự nghiệp và phản hồi về hiệu suất của mình.)

4. Do you prefer to communicate face-to-face or via social media?

I appreciate both face-to-face and social media communication, and it depends on the situation. I mean face-to-face interactions are wonderful for that genuine, personal connection. On the other hand, social media is great for staying in touch with friends and family, especially when they're far away. So yeah, I wouldn't say I prefer one over the other.

 • Genuine: Chân thành, thành thật

Example: Her smile was so genuine that it brightened up the entire room. (Nụ cười của cô ấy quá chân thành đến mức làm sáng bừng cả căn phòng.)

 • Staying in touch: Giữ liên lạc

Example: Despite living in different countries, they have managed to stay in touch through regular video calls. (Mặc dù sống ở các quốc gia khác nhau, họ đã duy trì liên lạc thông qua cuộc gọi video đều đặn.)

5. Have you ever argued with your friends?

Oh, absolutely, arguments happen in friendships from time to time. It's like a natural part of any close relationship. Friends can have different opinions, and disagreements are bound to occur. But the thing is, arguments with friends can also be opportunities for growth. They allow us to better understand each other, learn from different perspectives, and sometimes even strengthen the friendship.

 • From time to time: Thỉnh thoảng, đôi khi

Example: From time to time, it's good to take a break and recharge your energy. (Thỉnh thoảng, việc nghỉ ngơi và nạp năng lượng là điều tốt.)

 • Bound to occur: Chắc chắn xảy ra

Example: When you have a diverse group of people working together, conflicts are bound to occur occasionally. (Khi bạn có một nhóm người đa dạng làm việc cùng nhau, xung đột chắc chắn sẽ xảy ra đôi khi.)

 • Strengthen the friendship: Củng cố mối quan hệ bạn bè

Example: Going through challenging times together can actually strengthen the friendship and make it even more resilient. (Trải qua những thời điểm khó khăn cùng nhau thực sự có thể củng cố mối quan hệ bạn bè và làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn.)

Trên đây là bài viết về chủ đề chatting trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng rằng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ thông dụng liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra còn làm quen được với những dạng câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong topic Chatting bài thi IELTS Speaking Part 1. Từ đó nâng cao kiến thức về từ vựng tiếng Anh và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833