Topic: Sunglasses - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra bài mẫu cho chủ đề Sunglasses kèm theo các từ vựng ghi điểm cho phần thi IELTS Speaking Part 1.
ZIM Academy
22/01/2024
topic sunglasses bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề Sunglasses: Go-to accessory, Add a bit of style, Occasional thing, Super bright,….

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Sunglasses:

 1. How often do you wear sunglasses?

 2. Would you spend a lot of money on sunglasses?

 3. Would you buy sunglasses for someone else?

 4. Have you ever lost any sunglasses?

Speaking Sample:

1. How often do you wear sunglasses?

If you wear them frequently:

"I pretty much wear sunglasses every time I step outside. They're like my go-to accessory, especially on sunny days or when I’m driving. Plus, they add a bit of style to whatever I’m wearing."

Phân tích từ vựng:

Go-to accessory: A favorite or frequently chosen accessory.

 • Phát âm: /ˈɡoʊ.tuː əkˈses.ə.ri/

 • Dịch: phụ kiện ưa chuộng

 • Lưu ý: Thường dùng để chỉ một món phụ kiện mà người ta thích sử dụng thường xuyên hoặc cảm thấy tin cậy.

Add a bit of style: To enhance or contribute to one's overall fashion look.

 • Phát âm: /æd ə bɪt əv staɪl/

 • Dịch: tăng thêm phong cách

 • Lưu ý: Dùng để mô tả việc tạo thêm nét đẹp hoặc phong cách cho trang phục hoặc diện mạo tổng thể.

If you rarely wear them:

"Honestly, I don't wear sunglasses that much. I tend to forget them at home or just don’t feel the need unless it's super bright out. I guess they're more of an occasional thing for me."

Phân tích từ vựng:

Occasional thing: Something done or used infrequently.

 • Phát âm: /əˈkeɪ.ʒən.əl θɪŋ/

 • Dịch: thứ dùng thỉnh thoảng

 • Lưu ý: Thường dùng để chỉ một hoạt động hoặc sử dụng một thứ gì đó không thường xuyên, chỉ vào những dịp cụ thể.

Super bright: Extremely or excessively bright, often referring to intense sunlight.

 • Phát âm: /ˈsuː.pər braɪt/

 • Dịch: cực kỳ sáng

 • Lưu ý: Dùng để mô tả ánh sáng rất mạnh hoặc chói lóa, thường ám chỉ ánh nắng mặt trời gay gắt.

2. Would you spend a lot of money on sunglasses?

If you're willing to invest in sunglasses:

"Yeah, I'd spend a decent amount on a good pair. I think of them as both a fashion statement and a necessity. Plus, quality sunglasses last longer and protect your eyes better, so they're worth the investment."

Phân tích từ vựng:

Fashion statement: A piece of clothing or accessory used to express one's personal style or attitude.

 • Phát âm: /ˈfæʃ.ən ˈsteɪt.mənt/

 • Dịch: phát ngôn thời trang

 • Lưu ý: Dùng để chỉ một món đồ giúp thể hiện phong cách cá nhân hoặc quan điểm thời trang.

Worth the investment: Valuable or beneficial enough to justify the expenditure.

 • Phát âm: /wɜːrθ ðə ɪnˈvest.mənt/

 • Dịch: đáng để đầu tư

 • Lưu ý: Dùng để chỉ một thứ gì đó có giá trị hoặc lợi ích đủ để biện minh cho việc chi tiêu.

If you prefer not to spend much:

"Not really, I’d rather keep it budget-friendly. I tend to misplace them or change my style often, so spending a lot doesn’t make sense for me. I go for something that looks good but won’t break the bank."

Phân tích từ vựng:

Budget-friendly: Inexpensive; affordable.

 • Phát âm: /ˈbʌdʒ.ɪt ˈfrend.li/

 • Dịch: phù hợp với ngân sách

 • Lưu ý: Dùng để chỉ một thứ gì đó không quá đắt đỏ, phù hợp với khả năng tài chính.

Break the bank: To be very expensive.

 • Phát âm: /breɪk ðə bæŋk/

 • Dịch: tốn kém

 • Lưu ý: Thường dùng để mô tả một việc chi tiêu quá mức hoặc quá đắt đỏ so với khả năng tài chính.

3. Would you buy sunglasses for someone else?

If you would buy sunglasses as a gift:

"Sure, I think sunglasses can be a great gift. They're practical and stylish. If I know someone's taste well enough, I’d definitely consider buying them a pair for a special occasion."

Phân tích từ vựng:

Practical: Useful and sensible.

 • Phát âm: /ˈpræk.tɪ.kəl/

 • Dịch: thực dụng

 • Lưu ý: Thường dùng để chỉ một thứ gì đó có ích và hợp lý, có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Special occasion: A particular time, especially one of importance.

 • Phát âm: /ˈspeʃ.əl əˈkeɪ.ʒən/

 • Dịch: dịp đặc biệt

 • Lưu ý: Dùng để chỉ một thời điểm hoặc sự kiện quan trọng, thường liên quan đến việc kỷ niệm hoặc tổ chức.

If you wouldn't buy sunglasses for others:

"I'm a bit hesitant to buy sunglasses for someone else. It’s tricky because they’re such a personal choice – the style, fit, all that. I’d probably go for a safer gift option unless I'm really sure about their preferences."

Phân tích từ vựng:

Hesitant: Reluctant or unsure; showing reluctance.

 • Phát âm: /ˈhez.ɪ.tənt/

 • Dịch: do dự

 • Lưu ý: Dùng để chỉ cảm giác không chắc chắn hoặc thiếu tự tin khi đưa ra quyết định hoặc hành động.

Personal choice: A decision made based on personal preferences or beliefs.

 • Phát âm: /ˈpɜː.sən.əl tʃɔɪs/

 • Dịch: sự lựa chọn cá nhân

 • Lưu ý: Thường dùng để mô tả quyết định dựa trên sở thích hoặc niềm tin cá nhân, không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác.

4. Have you ever lost any sunglasses?

If you've lost sunglasses before:

"Oh, more times than I can count! I tend to put them down and forget them, or they fall out of my bag. It’s why I don’t spend a fortune on them – I know there’s a good chance they won’t be with me for long."

Phân tích từ vựng:

Put them down: To place something in a specific place, usually with the implication of forgetting it later.

 • Phát âm: /pʊt ðɛm daʊn/

 • Dịch: đặt xuống

 • Lưu ý: Thường dùng để chỉ việc để một vật gì đó ở một nơi nào đó và sau đó quên nó.

Spend a fortune: To spend a lot of money.

 • Phát âm: /spɛnd ə ˈfɔr.tʃuːn/

 • Dịch: tiêu rất nhiều tiền

 • Lưu ý: Dùng để chỉ việc chi tiêu một lượng lớn tiền, thường cho thấy sự đầu tư đáng kể.

If you've never lost them:

"Actually, I've been pretty lucky and never lost a pair. I'm pretty careful with my things, and I always keep them in a case when I'm not wearing them. It helps me keep track of them."

Phân tích từ vựng:

Careful: Making sure to avoid potential danger, mishap, or harm; cautious.

 • Phát âm: /ˈkeə.fəl/

 • Dịch: cẩn thận

 • Lưu ý: Dùng để chỉ thái độ hoặc hành vi của ai đó nhằm tránh gặp rủi ro hoặc tổn thất.

Keep track of: To continue to be informed or know about someone or something.

 • Phát âm: /kiːp træk əv/

 • Dịch: theo dõi

 • Lưu ý: Thường dùng để chỉ việc duy trì sự nhận thức hoặc thông tin về một người hoặc một vật nào đó.

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết về chủ đề Sunglasses trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng rằng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ thông dụng liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra còn làm quen được với những dạng câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong topic Sunglasses bài thi IELTS Speaking Part 1. Từ đó nâng cao kiến thức về từ vựng tiếng Anh và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu học IELTS, hãy xây dựng lộ trình luyện thi IELTS cá nhân hóa tại ZIM Academy.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu