Những quy luật viết hoa cơ bản trong tiếng Anh

Bài viết liệt kê những quy tắc viết hoa cơ bản trong tiếng Anh cùng với những lưu ý, phân biệt cách viết hoa chính xác và không chính xác.
Nguyễn Thị Ngọc Hằng
16/05/2022
nhung quy luat viet hoa co ban trong tieng anh

Trong văn bản tiếng Anh, viết hoa là một trong những yếu tố quan trọng giúp bài viết được rõ ràng, có độ chính xác cao và đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của lối viết học thuật. Ngoài ra, việc viết hoa rõ ràng, đúng quy tắc sẽ giúp xây dựng ấn tượng tốt với người đọc về một bài viết chỉn chu và rõ ràng.

Key takwaways:

1. Viết hoa (Capitalization) là gì? Là viết một từ với chữ cái đầu tiên là chữ hoa.

2. Những quy tắc viết hoa cơ bản trong tiếng Anh bao gồm: viết hoa chữ cái đầu của một câu, đại từ nhân xưng “I”, danh từ riêng, danh từ tính từ được tạo thành từ danh từ riêng, chức danh, tiêu đề, ngày và tháng, tên môn học và đầu câu trích dẫn.

Viết hoa (Capitalization) là gì?

Viết hoa có nghĩa là viết một từ với chữ cái đầu tiên của nó là chữ hoa, trong khi các chữ cái còn lại ở dạng chữ thường. Theo nguyên tắc chung của tiếng Anh, chữ cái đầu tiên của câu và tất cả các danh từ riêng (Proper noun) sẽ được viết hoa. Mặc dù các quy tắc viết hoa thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng chúng sẽ trở nên phức tạp hơn trong cách viết học thuật, đòi hỏi người viết phải nắm rõ những quy tắc này.

Những quy tắc viết hoa cơ bản trong tiếng Anh

Quy tắc viết hoa chữ cái đầu của một câu

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Người viết phải luôn viết hoa chữ cái đầu tiên của câu.

Cách viết đúng

Cách viết sai

There are a lot of flowers in the garden.

there are a lot of flowers in the garden.

Lưu ý 1: Không viết hoa chữ cái đầu sau các loại dấu câu như dấu phẩy “,” và dấu chấm phẩy “;” trừ khi đó là danh từ riêng. Người viết không nên nhầm lẫn rằng sau những dấu câu này là mở đầu của câu mới. Thực chất, sau dấu phẩy và dấu chấm phẩy chỉ là mở đầu của một vế mới trong câu.

Cách viết đúng

Cách viết sai

According to the weather forecast, a big storm is coming.

According to the weather forecast, A big storm is coming.

Some argue that government funds should not be spent on medical treatment and education; they should be spent on theaters and sports stadiums.

Some argue that government funds should not be spent on medical treatment and education; They should be spent on theaters and sports stadiums.

 Quy tắc viết hoa đại từ nhân xưng “I”

Người viết cần chú ý, đại từ nhân xưng “I” phải luôn được viết hoa, bất kể nó có đứng đầu câu hay không.

Cách viết đúng

Cách viết sai

Every morning I get up at 7.

Every morning i get up at 7.

 Quy tắc viết hoa danh từ riêng (Proper nouns)

nhung-quy-luat-viet-hoa-co-ban-trong-tieng-anh-quy-tac

Danh từ riêng là tên riêng của một người, nơi chốn, sự kiện hay một nhóm cụ thể nào đó và chúng luôn được viết hoa.

Cách viết đúng

Cách viết sai

Anna and Tom are best friends.

anna and tom are best friends.

Let’s have a picnic at Dam Sen Park.

Let’s have a picnic at dam sen park.

For this Olympics, Taiwan spared neither money nor effort to win international recognition.

For this olympics, Taiwan spared neither money nor effort to win international recognition.

 Lưu ý 1: Chỉ viết hoa những từ chỉ nơi chốn như “bank” (ngân hàng), “church” (nhà thờ), “library” (thư viện),… nếu như chúng là tên của một nơi cụ thể.

Cách viết đúng

Cách viết sai

I often go to the library to read books.

I often go to the Library to read books.

I need to go to Saigon Bank.

I need to go to Saigon bank.

She is working for Microsoft Corporation.

She is working for Microsoft corporation.

This is one of the most successful companies.

This is one of the most successful Companies.

 Lưu ý 2: Viết hoa tên riêng của nhãn hàng.

Cách viết đúng

Cách viết sai

I want to have a Coke.

I want to have a coke.

He has just ordered an Apple computer.

He has just ordered an apple computer.

 Trong ví dụ trên, từ “Coke” thường được dùng như một danh từ chung để nói về nước uống có gas, bất kể của hãng nào, như Coca Cola hoặc Pepsi, không chỉ riêng của hãng Coke. Tuy nhiên, danh từ “Coke” vẫn phải được viết hoa. Nếu người viết muốn tránh nhầm lẫn, có thể đổi “Coke” thành “soda” mà không cần phải viết hoa.

Lưu ý 3: Viết hoa tên riêng của các tôn giáo và những danh từ riêng có xuất xứ từ chúng, ví dụ tên riêng của lễ hội hoặc các vị thánh. Tuy nhiên, không viết hoa các danh từ chỉ nghi thức, nghi lễ hoặc hoạt động tôn giáo.

Cách viết đúng

Cách viết sai

Meditation is an essential aspect of Buddhism.

Meditation is an essential aspect of buddhism.

We had a wonderful Christmas.

We had a wonderful christmas.

Muslims worship Allah.

Muslims worship allah.

The funeral is at 10 am.

The Funeral is at 10 am.

They say a few words of prayer.

They say a few words of Prayer.

 Lưu ý 4: Viết hoa tên riêng các sự kiện đặc biệt và ngày lễ.

Cách viết đúng

Cách viết sai

World War I was once called the Great War.

World war I was once called the great war.

Working people often have a day off on Labor Day.

Working people often have a day off on labor day.

 

Quy tắc viết hoa tính từ riêng (Proper adjectives)

Tính từ riêng là những tính từ xuất phát từ danh từ riêng. Những tính từ riêng này cũng sẽ được viết hoa trong câu. Ví dụ:

Danh từ riêng

Tính từ riêng

Vietnam

Vietnamese

Shakespeare

Shakespearean

Cách viết đúng

Cách viết sai

The Vietnamese people are friendly.

The vietnamese people are friendly.

Many exams also cover Shakespearean poetry.

many exams also cover shakespearean poetry.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, khi tính từ riêng là một thành phần của từ ghép (Compound nouns). Người viết có thể không cần viết hoa tính từ đó. Ví dụ

Cách viết đúng

I love eating French fries.

I love eating french fries.

Quy tắc viết hoa những danh từ được tạo thành từ danh từ riêng

Trong tiếng Anh, có một số danh từ được tạo thành từ danh từ riêng. Chúng thường là những danh từ chỉ người dân của một nơi nào đó. Ví dụ:

Danh từ riêng

Danh từ được tạo thành từ danh từ riêng

Vietnam

Vietnamese

Texas

Texan

Chicago

Chicagoan

Những danh từ được tạo thành từ danh từ riêng này cũng cần được viết hoa.

Cách viết đúng

Cách viết sai

Many Texans enjoy its local festivals.

Many texans enjoy its local festivals.

Most Vietnamese practice Buddhism.

Most vietnamese practice Buddhism.

 Quy tắc viết hoa chức danh của mọi người (People’s titles)

Chức danh khi đứng với tên của một người nào đó cần phải được viết hoa. Chức danh có thể là Mr., Mrs., Miss, Professor, President, Captain,…

Cách viết đúng

Cách viết sai

He will have an appointment with Dr. Nguyen this week.

He will have an appointment with dr. Nguyen this week.

The beautiful woman over there is Miss Anne.

The beautiful woman over there is miss Anne.

 Lưu ý 1: Không viết hoa chức danh nếu chúng không đứng với một cái tên nào cả.

Cách viết đúng

Cách viết sai

You need to see a doctor soon.

You need to see a Doctor soon.

That professor's classes are interesting.

That Professor's classes are interesting.

The president will give a speech at a university.

The President will give a speech at a university.

 Lưu ý 2: Viết hoa chức danh ở các dòng chữ ký

Cách viết đúng

Cách viết sai

Sincerely,

Henry Ford

Senior Vice-President

Sincerely,

Henry Ford

senior vice-president

Peter Parker, Managing Editor

Peter Parker, managing editor

Quy tắc viết hoa tiêu đề của sách, phim và chương trình truyền hình

Viết hoa từ đầu tiên, từ cuối cùng và những từ quan trọng (danh từ, đông từ, tính từ và trạng từ) khi nhắc đến tiêu đề của một quyển sách, bài báo, vở kịch, chương trình truyền hình, bài hát và bộ phim.Không viết hoa những từ không quan trọng như mạo từ (a, an, the) hoặc giới từ (on, in, at), trừ khi chúng là từ đầu hoặc từ cuối của tiêu đề.

Cách viết đúng

Cách viết sai

My favorite TV series is “Dark.”

My favorite TV series is “dark.”

My sister enjoys “Beauty and the Beast.”

My sister enjoys “Beauty And The Beast.”

 Lưu ý: Trong một tiêu đề, nếu giới từ là một thành phần của cụm động từ, chúng sẽ được viết hoa.

Cách viết đúng

Cách viết sai

The baby often listens to the “Get Up, Stand Up” song.

The baby often listens to the “Get up, Stand up” song.

 Quy tắc viết hoa ngày và tháng

Viết hoa ngày (thứ) trong tuần và tháng trong năm.

Cách viết đúng

Cách viết sai

My birthday is July 18.

My birthday is july 18.

You will have a meeting on Tuesday, September 4.

You will have a meeting on tuesday, september 4.

 Lưu ý 1: Không viết hoa những từ như “day”, “week”, “month” hoặc “year” nếu chúng không phải là thành phần của một ngày cụ thể nào đó.

Cách viết đúng

Cách viết sai

Sunday is my favorite day of the week.

Sunday is my favorite Day of the Week.

They are celebrating Thanksgiving Day.

They are celebrating Thanksgiving day.

 Lưu ý 2: Không viết hoa các mùa trong năm.

Cách viết đúng

Cách viết sai

One of my favorite season is summer.

One of my favorite season is Summer.

She has a big collection of winter clothes.

She has a big collection of Winter clothes.

 Quy tắc viết hoa những môn học ở trường

Viết hoa tên riêng của một môn học, lớp học hoặc khóa học cụ thể.

Cách viết đúng

Cách viết sai

They are taking Vietnamese History this semester.

They are taking vietnamese history this semester.

I really like Math 3.

I really like math 3.

 Lưu ý: Không viết hoa khi đó không phải là tên của một môn học, lớp học hoặc khóa học cụ thể.

Cách viết đúng

Cách viết sai

She is not good at math.

She is not good at Math.

 Quy tắc viết hoa liên quan đến vị trí địa lý

Viết hoa những từ như “North”, “West”, “South”, “East”,… nếu chúng là thành phần trong tên của một vùng lãnh thổ.

Cách viết đúng

Cách viết sai

Many young people prefer to live in the South.

Many young people prefer to live in the south.

Cowboys are an important part of the American West.

Cowboys are an important part of the american west.

 Lưu ý: Không viết hoa những từ như “north”, “west”, “south”, “east”,… nếu chúng dùng để chỉ phương hướng.

Cách viết đúng

Cách viết sai

I live in the west side of the city.

I live in the West side of the city.

 Quy tắc viết hoa với câu trích dẫn (Quotations)

Khi câu trích dẫn là một câu hoàn chỉnh, cần viết hoa từ đầu tiên của câu

Cách viết đúng

Cách viết sai

She said, "They will be there tomorrow and prepare for the party."               

She said, "they will be there tomorrow and prepare for the party."

 Lưu ý: Trong trường hợp câu trích dẫn được chia làm hai phần, không viết hoa nếu chúng không phải là tên riêng hoặc đứng đầu câu.

Cách viết đúng

Cách viết sai

"They will be there tomorrow”, she said, “and prepare for the party."               

"They will be there tomorrow”, she said, “And prepare for the party." 

Bài tập vận dụng

Viết lại những câu dưới đây bằng cách viết hoa cho phù hợp:

1. “harry potter and the sorcerer's stone” is my favorite book.

2. my friends and i go to suoi tien park for a picnic.

3. remember that you have to see dr. tom on wednesday, december 2, at 8:00 in the morning.

4. we will visit an old town in the north of texas next summer.

5. i am going to have an english grammar class next term.

6. they are keen on books about the great war.

7. my wedding coincided with valentine's day.

8. she is from america, so she is american.

Đáp án:

1. “Harry Potter and the Sorcerer's Stone” is my favorite book.

2. My friends and I go to Suoi Tien Park for a picnic.

3. Remember that you have to see Dr. Tom on Wednesday, December 2, at 8:00 in the morning.

4. We will visit an old town in the north of Texas next summer.

5. I am going to have an English Grammar class next term.

6. They are keen on books about the Great War.

7. My wedding coincided with Valentine's Day.

8. She is from America, so she is American.

Tổng kết

Bài viết đã liệt kê những quy tắc viết hoa cơ bản trong tiếng Anh cùng với những lưu ý, phân biệt cách viết hoa chính xác và không chính xác. Sau bài viết này, tác giả mong muốn người viết có thể áp dụng được những quy tắc viết hoa để có được những bài văn chất lượng và đảm bảo yêu cầu khắt khe của lối viết học thuật. 

Tham khảo thêm lớp tiếng anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp tự tin và trôi chảy trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu