Phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending.

Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Government Spending và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending.
phan tich brainstorm y tuong va phat trien y cho ielts writing task 2 topic government spending

Government Spending là một trong những nhóm chủ đề mà thí sinh có thể gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong chủ đề này, có rất nhiều khía cạnh mà người học có thể khai thác để viết bài của mình. Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Government Spending và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending.

Key Takeaways

1. Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 và từ vựng cần thiết chủ đề Government Spending

 • Public funds

 • The government budget

 • Propaganda campaigns

 • Medical treatment

 • Patient

 • Chronic diseases

 • To derive from

 • Medical insurance

 • Hospital fees

 • Morality

 • Heritable

 • Be free of charge

 • Governors

 • To thrive

 • Academic standard

 • Medical care

2. Ý tưởng cho các đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Government Spending về Đầu tư chính phủ vào dịch vụ công và nghệ thuật, Trách nhiệm của chính phủ đầu tư giáo dục và sức khỏe, và Đầu tư chính phủ vào khuyến khích lối sống tốt và chữa bệnh

3. Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending

Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề Government Spending để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

Đề 1:  Some people argue that the government should spend money on public services and facilities, but not on the arts. Do you agree or disagree?

Đề 2: Some people think the government should pay for health care and education, but there is no agreement about whether it is the government’s responsibility. What is your opinion?

Đề 3: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

Các từ vựng cần thiết cho IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending

Trước khi đi vào brainstorm ý tưởng và phát triển ý, người học cần nắm được một số từ vựng chủ đề Government Spending sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài viết.

 • Public funds: công quỹ

Ví dụ: He promised not to misuse public funds when undertaking that position.

Khi đảm nhận công việc đó anh ta hứa sẽ không lạm dụng công quỹ.

 • The government budget: ngân sách chính phủ

Ví dụ: Most domestic investment in major construction and infrastructure is financed by the government budget or ODA.

Phần lớn đầu tư trong nước cho các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng lớn là ngân sách nhà nước hoặc vốn ODA.

 • Propaganda campaigns: chiến dịch truyền thông

Ví dụ: We need to launch propaganda campaigns on responsibility-sharing among family members;

Chúng ta cần tiến hành các chiến dịch truyền thông về chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình;

 •  Medical treatment: điều trị y tế

Ví dụ: These burns always require medical treatment.

Bỏng này luôn đòi hỏi điều trị y khoa.

 • Patient: bệnh nhân

Ví dụ: I'm a patient of Dr Stephens; please could I make an appointment to see her?

Tôi là bệnh nhân của Bác sĩ Stephens, bạn có thể tạo một cuộc hẹn để tôi được gặp bà ấy không?

 • Chronic diseases: các bệnh mãn tính

Ví dụ: Chronic diseases include heart disease, stroke, cancer, diabetes and lung.

Các bệnh mãn tính bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, bệnh tiểu đường và bệnh phổi.

 • To derive from: bắt nguồn từ

Ví dụ: Many of the constellations and star names in use today derive from Greek astronomy.

Rất nhiều tên gọi các chòm sao và ngôi sao sử dụng ngày nay được bắt nguồn từ thiên văn của người Hy Lạp.

 • Medical insurance: bảo hiểm y tế

Ví dụ: Regular Medical Insurance will pay for any non-surgical treatment.

Bảo hiểm y tế thông thường sẽ trả bất kỳ chi phí điều trị nào, ngoại trừ phẫu thuật.

 • Hospital fees: viện phí

Ví dụ: Public hospital fees will increase significantly this month and then in July as Vietnam tries to reduce subsidies from the state budget. 

Viện phí tại các bệnh viện công sẽ tăng lên đáng kể trong tháng này và sau đó vào tháng Bảy vì Việt Nam đang cố gắng để giảm trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

 • Morality: đạo đức

Vi dụ: Compassion is the basis of all morality.

Tình thương là nền tảng của tất cả đạo đức.

 • Heritable: có thể di truyền được

Ví dụ: Many heritable genetic disorders (diabetes, Tay - Sachs disease) occur because there is a deficiency or total absence of one or more enzymes

Nhiều bệnh lý di truyền (đái tháo đường, bệnh Tay-Sachs) xảy ra do có một khiếm khuyết hay mất toàn bộ một hoặc nhiều en-zim.

 • Be free of charge: miễn phí

Ví dụ: Whichever of the computers you buy will be installed free of charge.

Dù anh mua máy tính nào thì cũng được cài đặt miễn phí.

 • Governors: người nắm quyền (về chính trị)

Ví dụ: Governors from most of the 50 states will meet in Omaha this weekend.

Các thống đốc của hầu hết 50 bang sẽ nhóm họp tại Omaha vào cuối tuần này.

 • To thrive: phát đạt, thành công

Ví dụ: A business cannot thrive without investment

Một công việc làm ăn không thể phát đạt nếu không có đầu tư.

 • Academic standard: trình độ học vấn

Ví dụ: Peter has a high academic standard.

Peter có trình độ văn hóa cao.

 • Medical care: sự chăm sóc y tế

Ví dụ: He provides specialist medical care for patients affected by cancer.

Anh ấy đề nghị chăm sóc y tế đặc biệt cho những bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư

Brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho một số đề IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending

Vấn đề 1: Đầu tư chính phủ vào dịch vụ công và nghệ thuật

Nguyên nhân chính phủ nên đầu tư vào dịch vụ công để cải thiện cuộc sống của người dân

Nguyên nhân chính phủ nên đầu tư vào nghệ thuật:

Nhờ vào môi trường sống tốt và chăm sóc sức khỏe toàn diện từ chính phủ, con người sẽ có thể phát huy hết tiềm năng của họ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thúc đẩy nhận thức của con người: Những tác phẩm nghệ thuật như hình ảnh, videos hay poster được tận dụng để truyền bá những thông tin hữu ích, vì chúng có thể kích thích sự tò mò và sự chú ý của con người so với các dạng văn bản nhàm chán. Ví dụ như những poster khuyến khích kế hoạch hóa gia đình xuất hiện rất nhiều trên đường, thu hút sự chú ý và góp phần trong chiến dịch tuyên truyền.

Khi an ninh xã hội được được đảm bảo, con người có thể tập trung vào công việc và học tập hơ. Từ đó góp phần đáng kể vào sự phát triển của cả cá nhân cũng như toàn xã hội.

Phản ánh văn hóa và giá trị của một nước: những tác phẩm nghệ thuật còn có thể đóng vai trò như trang trí, như trên xe buýt và tàu. Ngoài ra thông qua những thông tin được thể hiện ở những tác phẩm nghệ thuật, mọi người trên thế giới có thể có những hình dung nhất định về những giá trị và chuẩn mực ở quốc gia đó.

Vấn đề 2: Trách nhiệm của chính phủ đầu tư giáo dục và sức khỏe

Lí do chính phủ nên đầu tư vào giáo dục và sức khỏe thay vì các cá nhân:

Lí do chính phủ không nên đầu tư vào giáo dục và sức khỏe thay vì các cá nhân:

Vì hai lĩnh vực trên đòi hỏi những công nghệ hiện đại và nguồn tài chính lớn cho đầu tư cơ sở vật chất nên chỉ có ngân sách chính phủ mới có thể đầu tư. Từ thuế mà người dân đóng, chính phủ có thể thuê những nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức, đầu tư trang thiết bị tân tiến để đảm bảo sức khỏe con người, cái mà vượt quá khả năng của bất kì cá nhân nào.

Sự sẵn có sẽ làm cho con người không thể trở nên độc lập và thành công vì họ không hiểu được tầm quan trọng của giáo dục và sức khỏe hoặc không chủ động học tập và bảo vệ sức khỏe của mình. Từ đó lãng phí tài nguyên quốc gia.

Các nhà chức trách được bầu ra bởi người dân và có trách nhiệm cung cấp cho họ hai nhu cầu thiết yếu được đề cập. Và chính họ đầu tư thì mới có thể định hướng được sự phát triển của đất nước như họ đã hứa trong quá trình bầu cử

Một quốc gia có rất nhiều lĩnh vực quan trọng khác cần đầu tư, như kinh tế, quân sự và văn hóa. Nếu phải đầu tư quá nhiều cho sức khỏe và giáo dục mà không có sự giúp đỡ từ người dân, chính phủ sẽ thiếu nguồn lực để phát triển các lĩnh vực còn lại.

Vấn đề 3: Đầu tư chính phủ vào khuyến khích lối sống tốt và chữa bệnh

Nguyên nhân chính phủ nên khuyến khích lối sống tốt - đó là giải pháp bền vững

Nguyên nhân chính phủ nên đầu tư chữa bệnh cho các bệnh nhân hiện tại:

Rất nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường hay viêm gan đều bắt nguồn từ lối sống thiếu khoa học của con người. Vì vậy, chỉ cần cắt giảm lượng đường hay rượu bia họ tiêu thụ hàng ngày, con người đã có thể tránh các bệnh mãn tính và có một sức khỏe tốt.

Cung cấp liệu pháp y tế cho người đang bị bệnh thuộc về vấn đề đạo đức. Bởi vì mục đính cuối cùng của khuyến khích lối sống tốt là cải thiện sức khỏe và bảo vệ người dân, nó sẽ là vô lí nếu mặc kệ các bệnh nhân hiện tại và vì vậy chính phủ nên ưu tiên chữa bệnh cho họ.

Việc duy trì lối sống tốt không chỉ tiết kiệm tiền cho các nhân mà còn cho chính phủ.Việc có lối sống tốt sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh, từ đó giảm tiền bảo hiểm y tế và viện phí. Từ đó, việc khuyến khích này không chỉ giúp các cá nhân tốt lên mà còn giúp quốc gia có cơ hội phát triển hơn

Có một số bệnh là do di truyền thay vì do lối sống thiếu khoa học. Vì vậy nếu chính phủ không đầu tư cứu các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có bệnh di truyền, họ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending

Đề bài:  It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Chủ đề: Government Spending

Keywords: public money, promoting a healthy lifestyle, treatment, already ill.

Dạng bài: Opinion essay

Hướng tiếp cận: ở dạng bài này, người viết chỉ cần nêu ra quan điểm của bản thân về việc chính phủ nên đầu tư khuyến khích lối sống tốt hay cung cấp điều trị cho người đã bị bệnh ở mở bài, và chứng minh quan điểm ở thân bài. Cuối cùng là kết luận quan điểm ở kết bài.

Dàn bài

Introduction:

 • Mở bài giới thiệu chủ đề của bài viết - đầu tư của chính phủ về sức khỏe

 • Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (chính phủ nên đầu tư khuyến khích lối sống tốt hay cung cấp điều trị cho người đã bị bệnh hay cả hai) ngay trong phần mở bài.

Body 1:

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 1 – Nâng cao nhận thức của con người về lối sống tốt cho sức khỏe là một giải pháp bền vững để cải thiện sức khỏe.

 • Idea 1: Rất nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường hay viêm gan đều bắt nguồn từ lối sống thiếu khoa học của con người.

 • Supporting idea 1: Vì vậy, chỉ cần cắt giảm lượng đường hay rượu bia họ tiêu thụ hàng ngày, con người đã có thể tránh các bệnh mãn tính và có một sức khỏe tốt.

 • Idea 2: Việc duy trì lối sống tốt không chỉ tiết kiệm tiền cho các nhân mà còn cho chính phủ. Việc có lối sống tốt sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh, từ đó giảm tiền bảo hiểm ý tế và viện phí.

 • Supporting idea 2: Từ đó, việc khuyến khích này không chỉ giúp các cá nhân tốt lên mà còn giúp quốc gia có cơ hội phát triển hơn

Body 2: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 2 – Một cách tiếp cận bị động cũng là cần thiết trong việc nâng cao sức khỏe con người

 • Idea 1: Cung cấp liệu pháp y tế cho người đang bị bệnh thuộc về vấn đề đạo đức.

 • Supporting Ideas 1:  Bởi vì mục đính cuối cùng của khuyến khích lối sống tốt là cải thiện sức khỏe và bảo vệ người dân, nó sẽ là vô lí nếu mặc kệ các bệnh nhân hiện tại và vì vậy chính phủ nên ưu tiên chữa bệnh cho họ.

 • Idea 2: Có một số bệnh không bắt nguồn do lối sống thiếu khoa học, ví dụ như các bệnh di truyền.

 • Supporting Ideas 2: Vì vậy nếu chính phủ không đầu tư cứu các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có bệnh di truyền, họ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Government Spending

In recent years, arguments over public funds on healthcare have mushroomed in many parts of the world. While I am convinced that investment in propaganda campaigns should be the government’s top priority, I believe the provision of medical treatment for patients is also an imperative category.

On the one hand, it is essential to know that raising people’s consciousness of healthy lifestyles is a sustainable solution to reduce the likelihood of having diseases among humans. Specifically, because many chronic diseases, including diabetes and hepatitis, derive from people’s bad living habits, the encouragement in changing lifestyle can bring positive outcomes. For example, people are likely to not be prone to the two mentioned health problems by narrowing down the amount of sugar and alcohol they consume every day. Moreover, those campaigns save not only the government budget but also individuals’ money. Practicing scientific lifestyles with strong disciplines enables people to cut down the expenses on medical insurance and hospital fees. Therefore, the government’s investment in this promotion strategy is pivotal to nourish citizens and their countries’ prosperity.

On the other hand, a passive approach is a precondition to fulfill any promotion of advancing people’s lifestyles. Firstly, providing treatment for people, who are already ill, belongs to morality. Because the purpose of inspiring good living habits is to improve a community’s health, it is contradictory not to cure present patients. Accordingly, the government should prioritize saving those people. Secondly, there are some diseases, which cannot be prevented entirely by the shift in lifestyles, especially heritable ones. In this case, healthy lifestyles are responsible for discouraging the health implications from getting worse, while medical treatment is a prerequisite for saving people. Conversely, the lack of treatment can lead to a pessimistic scenario when people diagnosing hereditary problems are in danger of their lives.

In conclusion, while the necessity of public funds to encourage positive lifestyles is undeniable, treating ill individuals medically is crucial to improve society’s health.

Bài tập vận dụng

Phân tích (xác định chủ đề, keywords, và dạng bài), lập dàn ý và viết bài hoàn thiện cho đề bài sau:

 Some people think the government should pay for health care and education, but there is no agreement about whether it is the government’s responsibility. What is your opinion?

<Người đọc có thể tham khảo brainstorm ý tưởng ở Vấn đề 2 của bài viết này>

Đáp án:

Chủ đề: Government Spending

Keywords: the government pay for health care and education, no agreement, the government’s responsibility.

Dạng bài: Opinion

Lập dàn ý tham khảo: (dàn bài dưới đây theo quan điểm đầu tư vào sức khỏe và giáo dục là thuộc trách nhiệm của cả chính phủ và cá nhân)

Introduction:

 • Mở bài giới thiệu hai quan điểm trái chiều trong đề bài. 

 • Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (đầu tư vào sức khỏe và giáo dục là thuộc trách nhiệm của cả chính phủ và cá nhân) ngay trong phần mở bài.

Body 1:

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 1 – Đầu tư vào hai lĩnh vực thuộc khả năng và trách nhiệm của chính phủ

 • Idea 1: Vì hai lĩnh vực trên đòi hỏi những công nghệ hiện đại và nguồn tài chính lớn cho đầu tư cơ sở vật chất nên chỉ có ngân sách chính phủ mới có thể đầu tư.

 • Supporting idea 1: Từ thuế mà người dân đóng, chính phủ có thể thuê những nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức, đầu tư trang thiết bị tân tiến để đảm bảo sức khỏe con người, cái mà vượt quá khả năng của bất kì cá nhân nào.

 • Idea 2: Các nhà chức trách được bầu ra bởi người dân và có trách nhiệm cung cấp cho họ hai nhu cầu thiết yếu được đề cập.

 • Supporting idea 2: Và chính họ đầu tư thì mới có thể định hướng được sự phát triển của đất nước như họ đã hứa trong quá trình bầu cử.

Body 2: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 2 – Chỉ có chính phủ đầu tư chính phủ vào sức khỏe và giáo dục sẽ làm cá nhân đất nước kém phát triển hơn.

 • Idea 1: Sự sẵn có sẽ làm cho con người không thể trở nên độc lập và thành công

 • Supporting Idea 1:  Vì họ không hiểu được tầm quan trọng của giáo dục và sức khỏe hoặc không chủ động học tập và bảo vệ sức khỏe của mình, từ đó lãng phí tài nguyên quốc gia.

 • Idea 2: Cản trở sự phát triển của các lĩnh vực quan trọng khác.

 • Supporting Idea 2:  Một quốc gia có rất nhiều lĩnh vực quan trọng khác cần đầu tư, như kinh tế, quân sự và văn hóa. Nếu phải đầu tư quá nhiều cho sức khỏe và giáo dục mà không có sự giúp đỡ từ người đân, chính phủ sẽ thiếu nguồn lực để phát triển các lĩnh vực còn lại.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo:

In recent years, the government’s expenditure on education and health care has been a topic of debate in many parts of the world. While I am convinced that it is the governors’ responsibility to invest in those categories, I believe it is also the top priority of individuals’ investments.

On the one hand, it is essential to know that the government should pay for education and medical care in order to serve their citizens best. Because two given sectors require cutting-edge technology and a massive amount of money, the government budget is the primary source of this investment. From taxes paid by citizens, the government can afford to build standard schools and hospitals, hire high-skilled employees, and buy effective medicine, which are far beyond the individual’s capacity. In addition, the citizens elected people who had committed to fulfilling their desire. The authorities then have supreme power and responsibilities to take care of them by meeting two fundamental needs. By the way, the governments will be able to orientate the direction of developing those areas and improving people’s living standards.

On the other hand, it is undeniable that when education and health care facilities and services are free of charge, it deters the development of either a country or its citizens. Indeed, the availability can discourage people from independence and success. Once they are paid for those things, they will not acknowledge the importance of their health and academic standard. As a result, the government’s investment does not bring any positive outcomes. In addition, because the government has many categories to invest in, ranging from entertainment, economy to military, people’s dependence can constrain the development of those sectors. Therefore, individuals should take care of themselves as much as possible to reduce the burden on the governors.

In conclusion, while health care and education are crucial for a country to thrive and flourish, it is the responsibility of both the government and its citizens.

Tổng kết

Government Spending là một chủ đề được khai thác rất nhiều khi ra đề IELTS Writing Task 2, nó không chỉ thử thách thí sinh bằng sự đa dạng về tự vựng mà còn những luận điểm về Government Spending trong mối quan hệ với các chủ đề khác. Bài viết trên cung cấp cho thí sinh các từ vựng cần thiết và các ý tưởng nhằm giúp thí sinh có thể hoàn thành tốt hơn phần thi của mình. Ngoài ra, từ những phân tích trên, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Government Spending.

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu