Phương pháp 5W1H và cách áp dụng vào dạng Describe a place trong IELTS Speaking Part 2

5W1H là phương pháp dùng bộ 6 câu hỏi (What-When-Where-Who-Why-How) để hiểu và báo cáo về mọi khía cạnh của một tình huống. Phương pháp này cũng được áp dụng để sắp xếp ý tưởng cho bài nói trở nên mạch lạc và có tổ chức.
Thiều Ái Thi
25/03/2022
phuong phap 5w1h va cach ap dung vao dang describe a place trong ielts speaking part 2

Bài thi IELTS Speaking Part 2 cho phép thí sinh có 1 phút chuẩn bị cho bài nói độc thoại liên tục dài 2 phút. Đây rõ ràng là một việc không dễ dàng vì thí sinh có thể gặp trường hợp bí ý tưởng hoặc nói lan man gây ảnh hưởng đến band điểm của tiêu chí “Fluency and coherence” (lưu loát và mạch lạc). Do đó, việc thuần thục một phương pháp giúp thí sinh tối ưu hóa thời gian 1 phút chuẩn bị là rất cần thiết. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu phương pháp 5W1H giúp việc lên ý tưởng và sắp xếp bài nói dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, người đọc cũng sẽ được cung cấp cách ứng dụng 5W1H xây dựng dàn bài chung cho dạng bài Describe a place (Miêu tả một nơi).

Key takeaways:

 • Tổng quan bài thi IELTS Speaking Part 2 gồm trọng tâm bài thi và cấu trúc chung của bài thi.

 • Phương pháp 5W1H giúp sắp xếp ý tưởng một cách mạch lạc và có tổ chức, từ đó giúp người nghe nắm được mục đích chính của bài nói.

 • Các dạng câu hỏi thường gặp và cách ứng dụng phương pháp 5W1H để lên ý tưởng cho dạng bài Describe a place.

Tổng quan bài thi IELTS Speaking Part 2

Trọng tâm bài thi

Phần thi Speaking Part 2 tập trung vào khả năng thực hiện bài nói dài về một chủ đề nhất định (mà không cần giám khảo gợi ý), sử dụng ngôn ngữ phù hợp và sắp xếp các ý tưởng một cách mạch lạc.

Cấu trúc bài thi

 • Giám khảo đưa cho thí sinh một cue card (thẻ chủ đề) yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề cụ thể, bao gồm các điểm gợi ý cho bài nói của họ. Chủ đề trong phần Speaking Part 2 sẽ liên quan tới trải nghiệm cá nhân, ví dụ như: mô tả một người bạn thích làm việc chung hay một trải nghiệm tốt tại nhà hàng.

 • Thí sinh có một phút để chuẩn bị bài nói, và được phát bút chì và giấy để ghi chú.

 • Giám khảo yêu cầu thí sinh nói từ 1 đến 2 phút, dừng thí sinh sau 2 phút và hỏi một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề.

 • Sử dụng hiệu quả các gợi ý trên phiếu nhiệm vụ và ghi chú tốt trong thời gian chuẩn bị sẽ giúp thí sinh nghĩ ra những ý tưởng thích hợp và thực hiện bài nói liên tục trong 2 phút.

 • Phần 2 kéo dài 3–4 phút, bao gồm cả thời gian chuẩn bị.

Phương pháp 5W1H là gì và cách ứng dụng vào bài thi IELTS Speaking Part 2

Giới thiệu phương pháp 5W1H

5W1H là phương pháp rất phổ biến đối với các nhà báo. Phương pháp này cho phép họ sắp xếp suy nghĩ của mình và đặt những câu hỏi cần thiết để giải mã một tình huống. Về mặt giao tiếp, 5W1H giúp tăng hiệu quả của bài nói thông qua việc lên ý tưởng, sắp xếp ý tưởng một cách mạch lạc và có tổ chức, từ đó giúp người nghe nắm được mục đích chính của bài nói. Ngoài ra, 5W1H còn giúp thí sinh mở rộng bài nói Part 2 khi gặp tình trạng bí ý tưởng.

Cái tên 5W1H là viết tắt của bộ 6 câu hỏi bắt đầu bằng:

phuong-phap-5w1h-la-gi

 • What (Cái gì)

 • When (Khi nào)

 • Where (Ở đâu)

 • Who (Ai)

 • Why (Tại sao)

 • How (Như thế nào)

Áp dụng phương pháp 5W1H để chuẩn bị bài IELTS Speaking Part 2

Khoảng thời gian 1 phút ghi chú để chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking Part 2 là cực kì quan trọng vì đây là lúc thí sinh lên ý tưởng và sắp xếp chúng thành một dàn bài hoàn chỉnh. Ở bước ghi chú vào giấy, thí sinh áp dụng phương pháp 5W1H sẽ tối ưu hóa thời gian chuẩn bị cũng như giúp thí sinh dễ ghi nhớ dàn bài để thực hiện bài nói liên tục trong 2 phút.

Chú ý rằng thí sinh chỉ nên viết vào dàn bài những keywords (danh từ, động từ tính từ), không nên viết thành cả câu văn để tránh mất thời gian.

Thí sinh áp dụng 5W1H để xây dựng dàn bài như sau:

What: Dùng để nói về đối tượng hoặc vấn đề mà thí sinh muốn trình bày về chủ đề trong cue card

Các câu hỏi liên quan:

 • What is the problem?

 • What happened?

 • What kind of person he/she is?

When: Dùng để nói về thời gian xảy ra vấn đề hoặc thời điểm nào đó liên quan đến đối tượng trong bài nói

Các câu hỏi liên quan:

 • When did the problem happened?

 • When did the problem start?

 • When did you meet him/her?

Where: Dùng để nói về địa điểm xảy ra vấn đề

Các câu hỏi liên quan:

 • Where did the problem happen?

 • Where is this person?

 • Where did you first meet him/her?

Who: Dùng để nói đến đối tượng chính của bài nói hoặc các bên liên quan/chịu ảnh hưởng bởi đối tượng

Các câu hỏi liên quan:

 • Who were involved in the problem?

 • Who were affected by the problem?

Why: Dùng để nói về lí do xảy ra vấn đề

Các câu hỏi liên quan:

 • Why did the problem happen?

How: Dùng để nói về cách mà vấn đề xảy ra, tính chất của vấn đề cảm xúc cá nhân của thí sinh về vấn đề được đề cập

Các câu hỏi liên quan:

 • How did the problem happen?

 • How do you feel?

Ứng dụng 5W1H vào dạng bài Describe a place

Các câu hỏi thường gặp

Describe a place

Ví dụ:

 • Describe a crowded place you have been to

 • Describe a place you remember well that is full of colours

 • Describe a noisy place that annoys you

 • Describe a place (not home) you spent time relaxing

Cấu trúc gợi ý

Câu hỏi 5W1H

Cấu trúc bài nói

Introduction

 • What is the place you will talk about?

 • When did you go to this place?

 • Now I’m going to talk about a place which …

 • About … years ago when I was a … year student at … university/ was in grade …, I was so busy/stressed with my homework/assignments that I decided to go to ………. to reduce stress.

Detailed description

 • How long did it take you to this place?

 • Who were there with you? (optional)

 • What was the place like?

 • How do you feel about this place?

 • This place is located …………………, so it normally takes me ………… minutes/hours to get there.

 • (I went there with …)

 • On the first day I went there, I was really impressed by………..

  On the outside,………………

  On the inside,………………..

 • The best/ worst thing about this place is that………

Your final thought

 • Why do you think this place is …?

 • As for why I like/dislike visiting this place, ………….. I would (not) highly recommend this place to anyone who wants to find a pleasant place to enjoy.

Sau đây tác giả sẽ giới thiệu với thí sinh cách áp dụng phương pháp 5W1H để thực hiện bài nói cho đề bài sau:

Describe a place (not home) you spent time relaxing

Bài Speaking Part 2 hoàn chỉnh:

Now I’m going to talk about a place which I usually come to relax. About a year ago, when I was a senior year student at university, I was so stressed with my graduation project that I decided to go to Da Lat city - commonly known as The City of Flowers - in order to release stress and put my mind at ease.

phuong-phap-5w1h-relaxing

Da Lat is the largest city, which is located in the Central Highlands of Vietnam, so it normally takes me about 6 hours to get there by coach. That was the first time I had a long trip with my close friends who were also curious about Da Lat.

On the first day I went there, I was really impressed by the fresh air which helped me escape from the hustle and bustle of Ho Chi Minh City. Also, the beauty of Da Lat was so unique that I started to think if it was alright to leave everything behind, rent a house and settle down there for the rest of my life. On the outside, Da Lat was so lovely with the tranquil scenes and gorgeous French villas. I was so into waking up early in the morning just to hop on my rented bike and have a look at those tiny buildings from above. On the inside, Da Lat had houses with vintage style, which brought me a sense of nostalgia. What surprised me the most was that it seemed like this city hadn’t changed at all after all those years.

The best thing about this place is the chilly and breezy weather. I can put on any beautiful clothes without thinking about all the sweat running down my face. On top of that, the chilliness in Da Lat soothes my skin and makes it look much better.

As for why I like visiting this place, I couldn’t agree more with the saying about the reason why people choose to come to Da Lat but not anywhere else. This is because they want to find their old selves, experience the good old days and have a rest in the relaxed ambience of the city. I would highly recommend this place to anyone who wants to find a pleasant place to enjoy.

Estimated band score: 6.5

Dịch:

Bây giờ tôi sẽ nói về một nơi mà tôi thường đến để thư giãn. Cách đây khoảng hơn 1 năm, khi đang là sinh viên năm cuối đại học, vì quá căng thẳng với đồ án tốt nghiệp nên tôi quyết định lên thành phố Đà Lạt - nơi thường gọi là Thành phố ngàn hoa - để xả stress và để đầu óc thoải mái.

Đà Lạt là thành phố lớn nhất nằm ở vùng Tây Nguyên Việt Nam, vì vậy tôi thường mất khoảng 6 tiếng đi xe khách để đến được đó. Đó là lần đầu tiên tôi có một chuyến du lịch xa cùng những người bạn thân của mình, những người cũng tò mò về Đà Lạt.

Vào ngày đầu tiên tôi đến đó, tôi thực sự ấn tượng bởi không khí trong lành giúp tôi thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, vẻ đẹp của Đà Lạt quá độc đáo nên tôi bắt đầu nghĩ liệu có ổn không nếu bỏ lại mọi thứ, thuê một căn nhà và định cư ở đó cho đến cuối đời. Nhìn bề ngoài, Đà Lạt thật đáng yêu với những khung cảnh thanh bình và những biệt thự kiểu Pháp lộng lẫy. Tôi yêu thích việc thức dậy vào buổi sáng sớm chỉ để nhảy lên chiếc xe đạp thuê của mình và ngắm nhìn những tòa nhà nhỏ bé đó từ trên cao. Ở bên trong, Đà Lạt có những ngôi nhà mang phong cách cổ điển, điều này mang đến cho tôi cảm giác hoài cổ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là dường như thành phố này không hề thay đổi sau ngần ấy năm.

Điều tuyệt vời nhất ở nơi này là thời tiết se lạnh và mát mẻ. Tôi có thể mặc bất cứ bộ quần áo đẹp nào mà không nghĩ đến mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Hơn hết, cái lạnh ở Đà Lạt làm dịu làn da của tôi và khiến nó trông đẹp hơn rất nhiều.

Về lý do tại sao tôi thích đến thăm nơi này, tôi không thể đồng ý hơn với câu nói về lý do tại sao mọi người chọn đến Đà Lạt mà không phải bất kỳ nơi nào khác. Đó là bởi vì họ muốn tìm lại chính mình, trải nghiệm những ngày xưa tươi đẹp và nghỉ ngơi trong bầu không khí thoải mái của thành phố. Tôi rất muốn giới thiệu nơi này cho bất kỳ ai muốn tìm một nơi thú vị để tận hưởng.

Band điểm ước lượng: 6.5

Từ vựng trong bài mẫu:

 • put one’s mind at ease: để đầu óc thoải mái

 • escape from the hustle and bustle of something: thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của nơi nào đó

 • settle down: ổn định cuộc sống ở một nơi nào đó

 • a sense of nostalgia: mang đến cảm giác hoài cổ

 • soothe one’s skin: làm dịu da của ai đó

 • the relaxed ambience of the city: bầu không khí thoải mái của thành phố

Tổng kết

Trên đây là phương pháp 5W1H được áp dụng để sắp xếp ý tưởng cho bài nói IELTS Speaking Part 2. Việc tận dụng hiệu quả 1 phút chuẩn bị có thể khiến phần nói lưu loát và mạch lạc hơn, từ đó giúp cải thiện band điểm cho thí sinh.

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity