So sánh càng càng: Lý thuyết về các cấu trúc và bài tập vận dụng

Một trong những điểm ngữ pháp quan trọng của so sánh đó là so sánh càng càng, đây là một điểm ngữ pháp với phần lý thuyết tương đối nhiều gây trở ngại cho người học trong việc ghi nhớ và sử dụng. Bài viết này sẽ cung cấp cho người học lý thuyết về so sánh càng càng và bài tập để người học làm quen với điểm ngữ pháp này.
so sanh cang cang ly thuyet ve cac cau truc va bai tap van dung

Key Takeaways

Cấu trúc càng càng “The more…, the more…”

 • The more + tính từ + danh từ …, the more + tính từ + danh từ …

 • The more + danh từ + động từ…, the more + danh từ + động từ …

Cấu trúc càng càng “The more…, the less…”

 • The more + tính từ + danh từ …, the less + tính từ + danh từ …

 • The more + danh từ + động từ…, the less + danh từ + động từ …

Cấu trúc càng càng “The more…, the adj-er…”

 • The more + tính từ + danh từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ…

 • The more + danh từ + động từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ + động từ …

Cấu trúc càng càng “The less…, the adj-er…”

 • The less+ tính từ + danh từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ…

 • The less + danh từ + động từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ + động từ…

Cấu trúc so sánh càng càng là gì?

Cấu trúc so sánh càng càng, hay còn được biết đến là “the more…the more/the less” được sử dụng để nói rằng khi một hành động hoặc sự kiện tiếp tục thì sẽ có một kết quả cụ thể.

Ví dụ: The more you exercise, the more healthy you are/ the less fat you are. (Bạn càng tập thể dục nhiều, bạn càng khỏe mạnh/bạn càng ít béo.)

Có thể thấy ở ví dụ trên, nếu việc tập thể dục được tiếp diễn thì sẽ có hai kết quả có thể xảy ra đó là khỏe mạnh HƠN (the more), hoặc mập ÍT ĐI (the less).

Ngoài ra so sánh càng càng còn có cấu trúc quen thuộc khác là “the + (tính từ so sánh hơn) … the + (tính từ so sánh hơn)” khi nói thứ này phụ thuộc vào thứ kia.

Ví dụ: The older you are, the wiser you may become. (Bạn càng lớn tuổi, bạn càng có thể trở nên khôn ngoan hơn.)

Ở ví dụ này, việc trở nên khôn ngoan hơn (wiser) sẽ phụ thuộc vào việc ngày càng lớn lên (older).

Các cấu trúc so sánh càng càng trong tiếng Anh

Sau đây là một số cấu trúc so sánh càng càng phổ biến mà người học có thể gặp phải trong quá trình học tiếng Anh:

Cấu trúc càng càng “The more…, the more…”

The more + tính từ + danh từ …, the more + tính từ + danh từ …

Đây là cấu trúc dùng để chỉ nếu thứ này tăng, thì thứ phụ thuộc vào nó sẽ tăng theo.

Ví dụ:

 • The more stormy the weather, the more dangerous the road. (Trời càng mưa bão, đường đi càng nguy hiểm.)

 • The more expensive the product, the more valuable it is. (Sản phẩm càng đắt tiền thì càng có giá trị.)

Ở ví dụ đầu có thể thấy độ nguy hiểm của đường xá sẽ phụ thuộc vào thời tiết mưa bão dữ dội hay ít. Còn ở ví dụ 2 thì giá trị của một sản phẩm cao hay thấp thì phụ thuộc vào giá thành của nó.

Cấu trúc càng càng The more the more

The more + danh từ + động từ…, the more + danh từ + động từ …

Đây là một cấu trúc có mục đích dùng sẽ được dùng để chỉ kết quả từ một hành động của con người.

Ví dụ:

 • The more she works, the more she earns. (Cô ấy càng làm việc nhiều thì cô ấy càng kiếm được nhiều tiền.)

 • The more he cooks, the more we eat. (Anh ấy càng nấu nhiều thì chúng tôi càng ăn nhiều.)

Ở cả hai ví dụ trên đều có thể thấy vế đứng sau dấu phẩy phụ thuộc vào vế đứng trước: Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn khi cô ấy làm việc nhiều hơn, hoặc chúng tôi sẽ được ăn nhiều hơn khi anh ta nấu nhiều món hơn.

Xem thêm: Cấu trúc The more

Cấu trúc càng càng “The more…, the less…”

The more + tính từ + danh từ …, the less + tính từ + danh từ …

Đây là cấu trúc dùng để chỉ nếu thứ này tăng, thì thứ phụ thuộc vào nó sẽ bị giảm đi.

Ví dụ:

 • The more damp the weather, the less dry the clothes. (Trời càng ẩm ướt thì quần áo càng ít khô.)

 • The more lazy you are, the less healthy you become. (Bạn càng lười biếng, bạn càng trở nên kém khỏe mạnh.)

Ở ví dụ đầu việc quần áo trở nên ít khô ráo bị ảnh hưởng bởi việc thời tiết trở nên ẩm ướt. Còn ở ví dụ 2 thì sức khỏe bị suy yếu đi là do việc lười biếng tăng cao.

Cấu trúc càng càng The more, the less

The more + danh từ + động từ…, the less + danh từ + động từ …

Đây là một cấu trúc có mục đích dùng để chỉ kết quả từ một hành động của con người.

Ví dụ:

 • The more he drinks, the less he eats. (Anh ta càng uống nhiều thì càng ăn ít.)

 • The more they spend, the less they save. (Họ càng tiêu tiền, thì họ càng tiết kiệm ít .)

Ở cả hai ví dụ trên đều có thể thấy vế đứng sau dấu phẩy phụ thuộc vào vế đứng trước: Anh ta sẽ ăn ít đi khi anh ta đã uống quá nhiều, hoặc số tiền họ tiết kiệm được sẽ ít đi nếu họ tiêu xài nhiều hơn.

Cấu trúc càng càng “The more…, the adj-er…”

The more + tính từ + danh từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ…

Đây là cấu trúc dùng để chỉ nếu thứ này tăng, thì thứ phụ thuộc vào nó sẽ tăng theo. Nhưng ở đây sẽ không dùng “the more…” ở vế sau mà sẽ dùng tính từ so sánh hơn.

Ví dụ:

 • The more sunny the weather, the hotter it is. (Trời càng nắng thì càng nóng.

  )

 • The more crowded the place, the noisier it is. (Nơi càng đông người thì càng ồn ào.)

The more + danh từ + động từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ + động từ …

Đây là một cấu trúc được dùng để chỉ kết quả từ một hành động của con người.

Ví dụ:

 • The more the girl practices running, the faster she is. (Cô gái càng tập chạy thì tốc độ càng nhanh.)

 • The more we earn, the richer we become. (Càng kiếm được nhiều tiền, chúng ta càng trở nên giàu có hơn.)

Cấu trúc càng càng The more the adj-e

Cấu trúc càng càng “The less…, the adj-er…”

The less+ tính từ + danh từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ…

Đây là cấu trúc dùng để chỉ nếu thứ này giảm, thì thứ phụ thuộc vào nó sẽ giảm theo. Nhưng ở đây sẽ không dùng “the less…” ở vế sau mà sẽ dùng tính từ so sánh hơn.

Ví dụ:

 • The less famous the artists, the cheaper the concert tickets. (Nghệ sĩ càng ít nổi tiếng thì vé xem hòa nhạc càng rẻ.

  )

 • The less complex the topic, the easier the questions. (Chủ đề càng ít phức tạp thì câu hỏi càng dễ.)

The less + danh từ + động từ…, the + tính từ so sánh hơn + danh từ + động từ …

Đây là một cấu trúc được dùng để chỉ kết quả từ một hành động của con người.

Ví dụ:

 • The less they rest, the slower they work. (Càng nghỉ ngơi ít, họ càng làm việc chậm hơn.)

 • The less smoke is released, the cleaner the air is. (Càng ít khói thoát ra, không khí càng sạch.)

image-alt

Một số cấu trúc càng càng khác

The adj-er, the adj-er

The + tính từ so sánh hơn…, the + tính từ so sánh hơn …

Ví dụ:

 • The bigger the car, the heavier it is. (Xe càng lớn thì càng nặng.)

 • The smaller the table, the harder it is to sit. (Bàn càng nhỏ thì càng khó ngồi.)

The more the merrier

Đây thực chất là một thành ngữ “idiom” với ý nghĩa, càng đông càng vui.

Ví dụ:

A. Can John come to the party? (John có thể đến dự bữa tiệc được không?)
B. Well, of course. The more, the merrier. (Tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà.)

Cùng chủ đề:

Bài tập cấu trúc so sánh càng càng

Bài tập 1. Chọn đáp án đúng

Ví dụ: The ________________ the weather gets, ________________ people enjoy outdoor activities.

a) warmer / the more

b) more warm / the more

c) warmest / more and more

 1. The ________________ she studies, ________________ she struggles to understand the material.

a) harder / the less

b) hard / the more

c) hardest / more and more

 1. The ________________ they communicate, the ________________ distant they feel.

a) more / less distance

b) more / less distant

c) most/ less distant

 1. The ________________ your exercise, the ____________ you will be exhausted.

a) most extensive / more

b) more extensive / more

c) more extensive / most

 1. The ________________ the product, the ____________ it is.

a) more luxury/ expensiver

b) luxurier / expensiver

c) more luxurious / more expensive

 1. The __________ the food, the ___________ it is.

a) cheap/ more harmful

b) cheaper/ harmfuller

c) cheaper/ more harmful

Bài tập 2. Biến đổi từ

The ________________ (hard) he practices, the ________________ (skilled) he becomes at playing the guitar.

→ The harder he practices, the more skilled he becomes at playing the guitar.

 1. The more time I spend studying, the ________________ (good) I am at understanding complex concepts.

 2. The ________________ (long) I wait, the ________________ (frustrated) I am.

 3. The more they argue, the ________________ (bad) their friendship becomes.

 4. The ________________ (heavy) it rains, the ________________ (clean) the streets.

 5. The less you litter, the ________________ (polluted) the environment is.

Bài tập 3. Sửa lỗi sai được in đậm

Ví dụ: The more challenging the exercise, the exciter I am. —> The more challenging the exercise, the more excited I am.

 1. The more faster she runs, the quicker she reaches the finish line.

 2. The more busy he gets, the lesser time he spends with his family.

 3. The most I study, the less I forget.

 4. The more you water the plants, the more healthier they will become.

 5. The harder you work, the easiest the task becomes.

Đáp án

Bài tập 1. Chọn đáp án đúng

 1. The harder she studies, the less she struggles to understand the material.

a) harder / the less

b) hard / the more

c) hardest / more and more

 1. The more they communicate, the less distant they feel.

a) more / less distance

b) more / less distant

c) most/ less distant

 1. The more extensive your exercise, the more you will be exhausted.

a) most extensive / more

b) more extensive / more

c) more extensive / most

 1. The more luxurious the product, the more expensive it is.

a) more luxury/ expensiver

b) luxurier / expensiver

c) more luxurious / more expensive

 1. The cheaper the food, the more harmful it is.

a) cheap/ more harmful

b) cheaper/ harmfuller

c) cheaper/ more harmful

Bài tập 2. Biến đổi từ

 1. The more time I spend studying, the better (good) I am at understanding complex concepts.

 2. The longer (long) I wait, the more frustrated (frustrated) I am.

 3. The more they argue, the worse (bad) their friendship becomes.

 4. The heavier (heavy) it rains, the cleaner (clean) the streets.

 5. The less you litter, the less polluted (polluted) the environment is.

Bài tập 3. Sửa lỗi sai được in đậm

 1. The more faster she runs, the quicker she reaches the finish line. → The faster she runs, the quicker she reaches the finish line.

 2. The more busy he gets, the lesser time he spends with his family. → The busier he gets, the less time he spends with his family.

 3. The most I study, the less I forget. → The more I study, the less I forget.

 4. The more you water the plants, the more healthier they will become. → The more you water the plants, the healthier they will become.

 5. The harder you work, the easiest the task becomes. → The harder you work, the easier the task becomes.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp cho người học kiến thức về cấu trúc so sánh càng càng, cũng như bài tập để người học vận dụng. Hy vọng người học đã có thể có thêm nhiều kiến thức bổ ích về điểm ngữ pháp quan trọng này.


Works Cited

 • “THE MORE...THE MORE/LESS | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/morethe-more-less. Accessed 7 January 2024.

 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use: With Answers and CD-ROM: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English. Cambridge University Press, 2012.

Bạn cần chứng chỉ Vstep để được xét tuyển đầu vào, xét tốt nghiệp, xét học bổng hay bổ sung hồ sơ cho giáo viên, công viên chức? Đạt mục tiêu với khóa học luyện thi Vstep ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833