Talk about the Internet | Bài mẫu IELTS Speaking kèm từ vựng

“Talk about the internet” là một trong những đề thi quen thuộc và thường xuyên xuất hiện trong các kì IELTS. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những chủ đề quen thuộc trong giao tiếp tiếng anh hằng ngày. Trong bài viết này, ZIM sẽ cung cấp tới người học những điều cần biết về chủ đề “Talk about the internet” - dàn ý, từ vựng chủ đề và cấu trúc câu thường dùng một cách chi tiết để giúp các thí sinh dễ dàng chinh phục chủ đề này trong bài thi IELTS.
Published on
talk-about-the-internet-bai-mau-ielts-speaking-kem-tu-vung

“Talk about the internet” là một trong những đề thi quen thuộc và thường xuyên xuất hiện trong các kì IELTS. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những chủ đề quen thuộc trong giao tiếp tiếng anh hằng ngày. Trong bài viết này, ZIM sẽ cung cấp tới người học những điều cần biết về chủ đề “Talk about the internet” - dàn ý, từ vựng chủ đề và cấu trúc câu thường dùng một cách chi tiết để giúp các thí sinh dễ dàng chinh phục chủ đề này trong bài thi IELTS.

Key takeaways:

 • Talk about the internet là một trong những đề thi quen thuộc và thường xuyên xuất hiện trong các kì IELTS.

 • Một số chủ đề từ vựng về talk about internet bao gồm: Từ vựng chung về Internet, Từ vựng về lợi ích của Internet, Từ vựng về tác hại của Internet.

 • Thí sinh có thể sử dụng dàn bài tham khảo bên dưới để chinh phục câu hỏi chủ đề này trong IELTS speaking part 2.

Những câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk about the Internet trong bài thi IELTS

Part 1

 • Do you use the Internet much during the day?

(Bạn có sử dụng mạng Internet nhiều trong ngày không?)

 • Do people in your country use the Internet a lot?

(Người dân ở đất nước của bạn có sử dụng mạng Internet nhiều không?)

 • What are some advantages of the Internet?

(Một vài lợi ích của mạng Internet là gì?)

 • What are your favorite websites?

(Trang Web yêu thích của bạn là gì?)

 • What do you usually do on the Internet?

(Bạn thường làm gì trên mạng Internet?)

 • How did you learn how to use the Internet?

(Bạn học cách sử dụng mạng Internet như thế nào?)

Part 2

Describe a website you often browse.

You should say:

 • what is it

 • how long have you been using it

 • give details information about the website

and explain why you often browse this website.

Talk about the most important benefit of the internet.

You should say:

 • what it is

 • why you prefer it

 • how students can take advantage of it

and explain what is the importance of it in your country

Từ vựng cho chủ đề talk about the internet

Từ vựng chung về Internet

 1. Browser /ˈbraʊzər/: trình duyệt

 2. Desktop computer /ˌdesktɑːp kəmˈpjuːtər/ = Desktop /ˈdesktɑːp/ (n): máy tính để bàn

 3. Keyboard /ˈkiːbɔːrd/ (n) : bàn phím

 4. Lan /læn/ = local area network /ˌləʊkl ˌeriə ˈnetwɜːrk/ (n): mạng nội bộ

 5. Laptop /ˈlæptɑːp/ = laptop computer /ˌlæptɑːp kəmˈpjuːtər/ (n): máy tính xách tay

 6. Monitor /ˈmɑːnɪtər/ (n): màn hình

 7. Mouse /maʊs/ (n): chuột máy tính

 8. PC /ˌpiː ˈsiː/ = personal computer /ˌpɜːrsənl kəmˈpjuːtər/ (n): máy tính cá nhân

 9. Scanner /ˈskænər/ (n): máy scan

 10. Screen /skriːn/ (n): màn hình

 11. Server /ˈsɜːrvər/ (n): máy chủ

 12. Internet /ˈɪntərnet/ (n): mạng internet

 13. Website /ˈwebsaɪt/ (n): trang web

 14. To accept/delete cookies (v): chấp nhận, xóa cookies

 15. To access the server (v): truy cập đến máy chủ

 16. To connect to the server (v): kết nối đến máy chủ

 17. To download sth from the Internet (v): tải cái gì đó xuống từ mạng

 18. To have a wifi connection (v): có kết nối wifi

 19. To install software (v): tải phần mềm

 20. To surf the Internet/Net/Web (v): lướt web

Từ vựng về lợi ích của Internet

image-alt

 1. A great mean of communication: Một phương tiện để giao tiếp tuyệt vời.

 2. To widen your knowledge: Mở rộng kiến thức của bạn.

 3. To update ourselves to the latest news: Cập nhật tin tức mới nhất.

 4. To be full of information: Có đầy đủ thông tin.

 5. To do research online: Tìm kiếm thông tin.

 6. To keep in touch with family/friends/relatives: Giữ liên lạc với gia đình/bạn bè/họ hàng.

 7. To make international friends: kết bạn quốc tế

  Từ vựng về tác hại của Internet.

Từ vựng về tác hại của Internet

 1. Addicted to the Internet: Nghiện mạng Internet.

 2. Time-wasting (adj): Tốn thời gian.

 3. Cyberbullying (n): Bắt nạt trực tuyến.

 4. To lose personal information: Mất thông tin cá nhân.

 5. To get disconnected from the real world: Tự cô lập khỏi thế giới thực.

 6. Spam (n): Thư rác

 7. Health-related problems: Những vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Dàn ý bài Talk about the internet - IELTS Speaking part 2

Người học có thể triển khai bài nói theo chủ đề này theo dàn ý sau đây:

Mở đầu

Đối với bài thi IELTS Speaking part 2, người học nên mở đầu bài nói một cách ngắn gọn và trực tiếp đi vào vấn đề mà người học muốn giới thiệu “Today, I would like to talk about …..”

Nội dung chính

Ở phần này, người học nên chọn trả lời theo các câu hỏi trong cue card theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, người học vẫn có thể không trả lời hết câu hỏi, hoặc có thể thay đổi, sắp xếp lại theo ý muốn của bản thân để đảm bảo tính trôi chảy của bài nói.

Phần kết

 • Ở phần này, người đọc nên kết bài nói của mình một cách đơn giản để báo hiểu cho người nghe điểm kết thúc của bài nói, có thể sử dụng mẫu câu sau “That’s the end of my talk for today. Thank you for listening .

Xem thêm:

Bài mẫu chủ đề Talk about the Internet.

 1. Talk about the most important benefit of the internet.

 • what it is

Today, I would like to talk about one benefit of the Internet - which is storing and allowing information to be easily transferred between people . In my opinion, this is the most important benefit that the Internet brings to our lives.

 • why you prefer it

I know that the Internet brings a lot of other benefits to our lives. However, there are several reasons explaining why I would prefer this benefit.

First, the Internet has totally changed our manner of communication. In the past, it would take days, weeks or even months for a letter to be transferred to the receivers. But, today, with the internet, we have a lot of new ways of transferring information, such as “instant message”, “e-mail”,…, which helps people communicate with each other within seconds, no matter the distance between them.

Secondly, the ability to store information of the Internet makes it an infinite source of information. Nowadays, everyone can get access to this source of information with the comfort of their home, instead of spending lots of time finding them.

 • how students can take advantage of it

Students can benefit from the Internet, too. The Internet is an infinite source of information, so students can take advantage of it to enhance their knowledge. Just by a click, students can research for different kinds of information, which would help them prepare for their thesis and other important documents.

Furthermore, students can also connect with each other on the Internet, to offer peer support around difficulties in their learning process.

 • and explain what is the importance of it in your country

And for my country, definitely, this advantage of the Internet is crucial.

Firstly, it improves the overall productivity of the country. When information is easily and quickly shared between workers and managers, the workers can know exactly what they should do, and as result productivity rises.

Secondly, after Covid-19 pandemic, lots of people make a living by working online. This type of working only exists when and only when the Internet can store and allow information to be transfered. That’s the end of my talk for today. Thank you for listening.

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp những kiến thức cần thiết về chủ đề IELTS speaking: Talk about the Internet - dàn ý, từ vựng chủ đề và cấu trúc câu thường dùng. Hy vọng người đọc có thể áp dụng những thông tin trong bài viết này để có chinh phục chủ đề quen thuộc này.

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...