IELTS Speaking Basic

topic-what-do-you-do-in-your-free-time-cach-tra-loi-don-gian-nhat

Topic: What do you do in your free time? Cách trả lời đơn giản nhất

Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp những từ vựng, thành ngữ và ý tưởng hay để trả lời cho câu hỏi “what do you do in your free time?"...

bởi

Trần Nhật Nam

Trong bài viết, tác giả đã trình bày cụ thể về 3 bẫy tâm lý phổ biến trong IELTS Speaking: cảm thấy căng thẳng trước giám khảo khó tính, cảm thấy thiếu tự tin và cảm thấy không nên đưa ra suy nghĩ thật của bản thân. ...

bởi

Vũ Văn Khoa

Gợi ý một hướng tiếp cận thông minh hơn giúp người học có thể chuẩn bị một kho tàng ý tưởng để tự tin sẵn sàng đối mặt với bất kỳ chủ đề nào trong phòng thi - bằng cách áp dụng kỹ thuật Storytelling (kể chuyện)....

bởi

ZIM Academy

Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày chi tiết những tính năng đa dạng và tuyệt vời của ứng dụng luyện phát âm Elsa Speak, giúp đánh tan nỗi sợ phát âm của người học và tối đa hóa hiệu suất học tập....

bởi

Trần Nhật Nam

Bài viết này sẽ giúp người đọc nắm sơ lược thế nào là IELTS speaking part 2, những dạng đề chủ yếu và thế nào là thời gian chuẩn bị (preparation time). Người đọc sẽ tìm hiểu và luyện tập về những phương pháp cơ bản liên quan đến thời gian chuẩn bị trong IELTS Speaking Part 2 giúp thí sinh trả lời tố...

bởi

Nguyễn Minh Ân