Talk about your favorite singer - Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

“Talk about your favorite singer” là câu hỏi thường xuất hiện trong Speaking Part 2. Tìm hiểu trước các câu hỏi liên quan đến chủ đề này, cách lập dàn ý, và phân tích các bài mẫu có thể giúp thí sinh có được sự chuẩn bị và phần trình bày tốt hơn trong lúc thi.
Nguyễn Ngọc Sơn Nhi
07/10/2022
talk about your favorite singer bai mau ielts speaking part 2

Bài viết dưới đây giới thiệu về những câu hỏi thường gặp và cách trả lời trong chủ đề “Talk about your favourite singer”, đồng thời gợi ý các từ vựng cần thiết, từ vựng nâng cao cho chủ đề này.

Những câu hỏi thường gặp trong chủ đề “Talk about your favorite singer”

Các câu hỏi cùng thuộc chủ đề “talk about your favorite singer” khá đa dạng và cách trả lời cho từng câu hỏi cũng khác nhau.

Một số câu hỏi tham khảo:

Cue card 1

You should say:

 • What kind of music do they play? (Họ chơi thể loại nhạc nào?)

 • Where and when did you hear them for the first time? (Lần đầu tiên bạn nghe nhạc của ca sĩ này là khi nào và ở đâu?)

 • Why do you like their music? (Tại sao bạn lại thích nghe nhạc của ca sĩ này?)

Thí sinh cần lưu ý trả lời đầy đủ các thông tin theo như các câu hỏi được gợi ý trong cue card, cụ thể câu hỏi trên gồm bốn ý chính theo dạng câu hỏi Wh: what, where, when và why. Trong lúc lập dàn ý cũng như khi trả lời, thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý để tránh chỉ tập trung trả lời một đến hai câu hỏi và không đưa thông tin trả lời cho các câu hỏi còn lại.

Cue card 2

You should say:

 • Who this singer is? (Ca sĩ đó là ai? - Tên, thành viên band nhạc nào, quốc tịch…)

 • What type of songs he/she sings? (Thể loại nhạc họ thường thể hiện?)

 • What type of people listen to his/her songs? (Những nhóm người hay nghe nhạc của ca sĩ này là ai?)

 • And explain Why he/she is your favorite singer? (Tại sao bạn lại thích ca sĩ này?)

Music vocabularyTham khảo thêm:

Từ vựng cho chủ đề Talk about your favorite singer

Danh sách từ vựng các vị trí và vai trò trong một band nhạc

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Alto

Audio icon/ˈӕltəu/

giọng nữ cao

Soprano

Audio icon/səˈpraːnəu/

giọng nữ trầm

Bass

Audio icon/beis/

giọng nam trầm

Baritone

Audio icon/ˈbӕritəun/

giọng nam trung

Tenor

Audio icon/ˈtenə/

giọng nam cao

Choir

Audio icon/ˈkwaiə/

dàn hợp xướng

Brass band

Audio icon/braːs bӕnd/

ban nhạc kèn đồng

Conductor

Audio icon/kənˈdʌk.tɚ/

người chỉ huy dàn nhạc

Composer

Audio icon/kəmˈpəʊzər/

nhà soạn nhạc

Organist

Audio icon/ˈɔːɡənɪst/

người chơi đàn organ

String quartet

Audio icon/strɪŋ kwɔːˈtet/

nhóm nhạc tứ tấu đàn dây

Leader

Audio icon/ˈliːdər/

trưởng nhóm

Main vocal

Audio icon/meɪn ˈvəʊkl/

người hát chính

Main Dancer

Audio icon/meɪnˈdænsər/

người nhảy chính

Visual

Audio icon/ˈvɪʒuəl/

gương mặt đại diện nhóm

Lead vocal

Audio icon/liːd ˈvəʊkl/

người hát dẫn dắt

Sub vocal

Audio icon/sʌb ˈvəʊkl

người hát phụ (hỗ trợ cho main vocal và lead vocal)

Rapper

Audio icon/ˈræpər/

người hát rap

Danh sách từ vựng các thể loại nhạc

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Blues

Audio icon/bluːz/

nhạc Blues

Classical

Audio icon/ˈklæsɪkl/

nhạc cổ điển

Orchestra

Audio icon/ˈɔːrkɪstrə/

nhạc giao hưởng

Country

Audio icon/ˈkʌntri/

nhạc đồng quê

Electronic

Audio icon/ɪˌlekˈtrɑːnɪk/

nhạc điện tử

Folk

Audio icon/fəʊk/

nhạc dân ca

Heavy metal

Audio icon/ˌhevi ˈmetl/

nhạc rock mạnh

Hip hop

Audio icon/ˈhɪp hɒp/

nhạc hip hop

Jazz

Audio icon/dʒæz/

nhạc jazz

Opera

Audio icon/ˈɒprə/

nhạc thính phòng

Rock

Audio icon/rɒk/

nhạc rock

Techno

Audio icon/ˈteknəʊ/

nhạc khiêu vũ

Instrumental music

Audio icon/ˌɪnstrəˈmentl ˈmjuːzɪk/

nhạc không lời, chỉ biểu diễn bằng nhạc cụ

Background music

Audio icon/ˈbækɡraʊnd ˈmjuːzɪk

nhạc nền

Danh sách một số từ vựng về thuật ngữ âm nhạc

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Beat

Audio icon/biːt/

nhịp trống

Harmony

Audio icon/ˈhɑːməni/

hòa âm

Lyrics

Audio icon/ˈlɪrɪk/

lời bài hát

Melody / tune

Audio icon/ˈmelədi/ / Audio icon/tuːn/

giai điệu

Note

Audio icon/nəʊt/

nốt nhạc

Rhythm

Audio icon/ˈrɪðəm/

nhịp điệu

Chorus

Audio icon/ˈkɔːrəs/

điệp khúc

Scale

Audio icon/skeɪl/

gam

Solo

Audio icon/ˈsəʊləʊ/

đơn ca

Duet

Audio icon/djuˈet/

song ca

In tune

Audio icon/ɪn tuːn/

đúng tông

Out of tune

Audio icon

lệch tông

To be tone deaf

Audio icon

không phân biệt được các nốt nhạc

Xem thêm: Trọn bộ từ vựng về âm nhạc

Dàn ý bài Talk about your favorite singer

Thí sinh nên lựa chọn ca sĩ xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ khi nhận được đề bài này, tránh mất thời gian lựa chọn giữa ca sĩ có danh tiếng hay không.

Ở đề bài này, từ các câu hỏi nhỏ gợi ý, thí sinh có thể phát triển câu trả lời theo cấu trúc PPF (Past - Present - Future). Cấu trúc này giúp thí sinh vận dụng đa dạng các điểm ngữ pháp và có thể dễ dàng lập dàn ý hoàn chỉnh.

Dàn ý:

Mở đầu: I love listening to varying forms of music - up to situations and mood. 

 • But my all time favorite singer is Taylor Swift.

Thân bài: Trả lời theo cấu trúc 4 câu hỏi gợi ý theo cue card 1:

1. What kind of music do they play? 

 • She used to pursue country music 

 • Now, she’s successful pop singer

2.  Where did you hear them for the first time? 

 • I was in extra class randomly listening to US-UK Billboard

3. When did you hear them for the first time?

 • It was 10 years ago

4. Why do you like their music? 

 • She has sweet and amazing voice

 • She has a flair for composing songs, most come from her own experiences

 • You can listen to her music regardless of how you are (bored or happy, tired or energetic), it still brings some positive feeling to you .

Tuy nhiên thí sinh nên luyện tập cách lập dàn ý ngắn gọn, chỉ ghi lại từ khóa thay vì cả câu hoàn chỉnh vì thời gian chuẩn bị chỉ có một phút.

Thí sinh có thể tham khảo thêm cách lập dàn ý ngắn gọn theo cách chia rõ 4 ô theo câu hỏi dưới đây: 

1. What kind of music do they play? (simple)

 • Singer: Taylor Swift

 • Hit songs 

 • Country music → Pop

2. Where did you hear them for the first time? (past)

 • Extra class

 • With friends

4. Why do you like their music? 

 • Meaningful lyrics 

 • Catchy melody

 • A flair for composing

 • Tell her own story → touching, vivid 

3. When did you hear them for the first time? (past)

 • 10 years ago

Dàn ý bài Talk about your favorite singer

Bài mẫu

Bài mẫu 1

(Dựa trên cue card 1).

I love listening to different forms of music depending on the situations and my mood. But if I had to choose a singer to talk about, I would like to mention my all-time favorite singer Taylor Swift.

She's now renowned as a successful pop singer with many hit songs and albums. But she used to pursue a career in country music and she also earned the title “The princess of country music”.

I remember that I first came across her songs when I was in extra class randomly listening to the US- UK Billboard Hot 100, about 10 years ago. At that time, her song “Love story” catched my ears immediately due to its catchy melody and meaningful lyrics. Until now, I still set that song to my ringtone.

Taylor not only has a very sweet and amazing voice, which makes her a talented singer, but she also has a flair for composing songs. Most of her compositions come from her own life and experiences so they’re very inspiring, vivid and touching as if sometimes I think that she is telling my stories. You can listen to her songs regardless of how bored or happy, tired or energetic you are. They still mean something and bring a positive feeling to your mind.

That’s all I want to say about the topic.

Từ vựng:

 • All-time favorite singer: ca sĩ yêu thích từ trước đến nay

 • Be renowned: nổi tiếng (đồng nghĩa: famous, celebrated)

 • Hit songs: bản hit

 • Pursue a career: theo đuổi sự nghiệp

 • Earn the title: đạt được danh hiệu

 • Catch one’s ears: gây ấn tượng, thu hút sự chú ý qua âm thanh

 • Catchy melody: giai điệu hấp dẫn

 • Have a flair for: có năng khiếu

Bài mẫu 2

There are so many talented artists nowadays that it isn’t an easy task to pick one of them as my favorite. But I’d like to talk about Sam Smith, a recent world’s phenomenon.

Sam Smith is a young English pop singer – songwriter who rose to fame back in 2012 with single “Latch”, which peaked at number 7 on US Billboard Hot 100 and that’s how I found out about him. Since then, he has released several other hit songs, one of which, “Stay with me” won him 4 Grammy Awards last month.

Most of Sam Smith’s songs are sad break-up songs which, according to him, tell about the story between him and his ex-boyfriend.

Besides the fact that Sam Smith is an extremely talented singer who has a great voice, I find his music very touching and inspirational. He’s a gay man and he’s not afraid to show who he is through his music. I think that’s the reason why his music is popular. He stays true to himself and inspires others to do the same.

Từ vựng:

 • A world’s phenomenon: một hiện tượng toàn cầu

 • Rise to fame: trở nên nổi tiếng

 • Touching: cảm động

 • Inspire: truyền cảm hứng

Bài mẫu 3

(Dựa trên cue card 2).

Bryan Adams is my favorite singer and I like his songs very much. His full name is Bryan Guy Adams and he was born around 1959 in Canada. Besides his identity as a singer, he is also a producer, actor, activist and photographer.

He is a very successful and renowned singer around the world for the last three decades. Though rock music lovers mostly like his songs, a vast number of people whose first preference of music falls into other categories, also like him a lot. He is mainly a vocalist and song player but he can play a number of musical instruments including guitar, piano, bass guitar, harmonica and dobro. He is basically a rock singer and undoubtedly he is one of the best rock singers over a long time.

His music touches the hearts of millions of people around the world and though he is mainly a rock singer, he has fans of different ages and of different music choices. His vocal, musical performance and lyrics make him an enviable and admirable singer.

I like him mostly because of his distinguishable and remarkable vocals. He is the leader of rock songs of his time. The lyrics and music are extraordinary and whenever I listen to his songs, it gives me sensational feelings. Many of his songs have become parts of my life and memory. He is such a singer who can amuse me with most of his songs. Because of the rich lyrics and pleasant voice, he has become my most favorite singer.

Từ vựng:

 • Identity: căn tính

 • Vocalist: giọng hát chính

 • Touch the heart: lay động trái tim

 • Enviable: đáng mơ ước

 • Sensational: gây xúc động mạnh

Tổng kết

Trên đây là bài viết giới thiệu chủ đề “Talk about your favorite singer” trong IELTS Speaking Part 2. Tác giả hy vọng độc giả đã hình dung được những câu hỏi có thể gặp trong chủ đề này, cách lập dàn ý và cách trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi. Thí sinh nên luyện tập viết dàn bài theo gợi ý để tăng khả năng phân tích đề và có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ôn luyện.

Chinh phục phần thi IELTS Speaking part 2 điểm cao cùng ZIM Academy

Chủ đề Talk about your favorite singer là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong IELTS Speaking Part 2. Để thực hiện tốt đề bài này, thí sinh không những sở hữu vốn kiến thức phong phú về âm nhạc, mà còn biết cách miêu tả ca sĩ yêu thích một cách sinh động và hấp dẫn. Tuy nhiên, khi tự luyện thí sinh dễ mất động lực vì không có ai chỉnh sửa và đưa ra lời khuyên. Do đó, việc tạo một môi trường học tập mà ở đó có người hướng dẫn sẽ giúp thí sinh học tập hiệu quả nhất.

Trung tâm ZIM Academy là nơi học tập với đa dạng sự hỗ trợ mà mọi học viên cần trong mọi giai đoạn học tập từ cơ bản đến nâng cao, tài liệu đa dạng miễn phí, không gian thoải mái và cộng đồng học tập tương tác trao đổi với nhau. Đặc biệt tại ZIM tích hợp công nghệ AI giúp tối ưu việc học hiệu quả và học một cách thông minh.

Ngay khi bạn đã sẵn sàng chinh phục IELTS thì hãy xem ngay các lớp học IELTS tại ZIM nhé.

Xem thêm:


Tài liệu tham khảo:

 1. Miller, Courtney. “Describe Your Favorite Singer That You like: Ielts Speaking Part 2 Sample Answer.” IELTSMaterial.com, IELTSMaterial, 22 July 2022, https://ieltsmaterial.com/ielts-speaking-part-2-sample-describe-a-singer-that-you-like/

 2. Khushi, and Pari. “Khushi.” Describe Your Favourite Singer - Cue Card # 325, https://www.ielts-mentor.com/cue-card-sample/1280-describe-your-favourite-singer. 

 3. “IELTS Music Vocabulary – Words, Phrases & Questions.” IELTS Jacky, https://www.ieltsjacky.com/music-vocabulary.html. 

 4. “Oxford Learner's Dictionaries: Find Definitions, Translations, and Grammar Explanations at Oxford Learner's Dictionaries.” Oxford Learner's Dictionaries | Find Definitions, Translations, and Grammar Explanations at Oxford Learner's Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. 

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity