TOPIC Talk about your leisure activities | IELTS Speaking

Talk About Your Leisure Activities là một chủ đề IELTS Speaking Part 1 & 2 quen thuộc mà bất cứ thí sinh thi IELTS nào cũng nên thực hành qua. Chủ đề này không những thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS, mà nó cũng là chủ đề quen thuộc trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Trong bài viết này, ZIM sẽ cung cấp tới người học những điều cần biết về chủ đề Talk About Your Leisure Activities như dàn ý, từ vựng chủ đề và cấu trúc câu thường dùng một cách chi tiết.
Nguyễn Quỳnh Anh
30/09/2022
topic talk about your leisure activities ielts speaking

Key takeaways

Bài viết Talk About Your Leisure Activities - Chủ đề IELTS Speaking Part 1 & 2 sẽ bao gồm các đề mục chính:

 • Những câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk about your leisure activities

 • Từ vựng cho chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

 • Dàn ý bài Talk about your leisure activities

 • Một số cấu trúc câu thường dùng trong chủ đề Talk about your leisure activities

 • Gợi ý bài mẫu Talk about your leisure activities

Những câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk about your leisure activities

Talk about your leisure activities là một trong những topic phổ biến trong phần thi IELTS Speaking part 1 cũng như giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Qua đó, người học có thể thấy được tầm quan trọng của việc hiểu và nắm bắt được một số câu hỏi phổ biến trong chủ đề này. Sau đây ZIM sẽ giới thiệu người học những câu hỏi thường gặp nhất về chủ đề Talk about your leisure activities trong IELTS Speaking part 1.

Do you like to spend your free time with families or friends?

Well, if I had to choose I would go with my family. I live far from my family because I have moved to the city to study at university for two years. Therefore, I take advantage of my free time to come back home and visit them.

(Dịch: Chà, nếu phải chọn tôi sẽ đi cùng gia đình. Tôi sống xa gia đình vì tôi đã chuyển đến thành phố để học đại học được hai năm. Vì vậy, tôi tranh thủ thời gian rảnh để về quê thăm họ.)

What do you do in your free time?

 • Well I enjoy a variety of activities such as playing badminton, reading books, and swimming. However, most of the time, I stick to books which always intrigue me somehow and provide me with a great deal of knowledge.

(Dịch: Tôi cũng thích nhiều hoạt động khác nhau như chơi cầu lông, đọc sách và bơi lội. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, tôi gắn bó với những cuốn sách luôn khiến tôi tò mò bằng cách nào đó và cung cấp cho tôi rất nhiều kiến ​​thức.)

 • So I’m a fan of weight lifting so I’ve been doing it for a few years now. I feel like working out really helps me to look and feel much better.

(Dịch: Vì vậy, tôi là một người thích tập tạ nên tôi đã tập nó được vài năm rồi. Tôi cảm thấy tập thể dục thực sự giúp tôi trông và cảm thấy tốt hơn nhiều.)

 • Well, you know, so one of my leisure pursuits is playing the guitar. So I’ve played the guitar since I was an 8th grader. I think it’s a fantastic way to just unwind after a long day at work.

(Dịch: Bạn biết đấy, một trong những mục tiêu giải trí của tôi là chơi guitar. Vì vậy, tôi đã chơi guitar từ khi còn là học sinh lớp 8. Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để thư giãn sau một ngày dài làm việc.)

Tham khảo thêm cách trả lời: What do you do in your free time?

Do you think hobbies are important?

 • With today modern lifestyles, I feel like work and study are the nerve-racking part of our lives. And therefore hobbies are extremely necessary. We all need to blow off some steam, so that you know our minds are ready to take on new challenges.

(Dịch: Với lối sống hiện đại ngày nay, tôi cảm thấy công việc và học tập là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Và do đó sở thích là vô cùng cần thiết. Tất cả chúng ta đều cần xả hơi, để bạn biết rằng tâm trí của chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách mới.)

 • I think hobbies and pastimes are of paramount importance in modern society, because nowadays life is incredibly hectic, and people are always up to the ears with work and deadlines. So, it’s important to do something in your leisure time to just chill and recover from all that stress.

(Dịch: Tôi nghĩ sở thích và thú tiêu khiển là điều tối quan trọng trong xã hội hiện đại, bởi vì cuộc sống ngày nay vô cùng bận rộn, và con người luôn phải bận rộn với công việc và thời hạn. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải làm gì đó trong thời gian rảnh rỗi để thư giãn và phục hồi sau tất cả những căng thẳng đó.)

Do you spend your free time at home or outside?

I would prefer to be at home in my leisure time because I feel peaceful and relaxed when I can read books in my room or watering my flower pots in the garden. However, hanging out with friends is a good idea, I also do it sometimes.

(Dịch: Tôi thích ở nhà hơn trong thời gian rảnh rỗi vì tôi cảm thấy bình yên và thư thái khi có thể đọc sách trong phòng hoặc tưới những chậu hoa trong vườn. Tuy nhiên, đi chơi với bạn bè là một ý kiến ​​hay, tôi cũng thỉnh thoảng làm điều đó.)

Which hobby you like to try in the future?

 • So I have acrophobia which is an extreme fear of height. So as crazy as it may seem, I really want to try sky-diving. Because, you know, I just wanna try something that is out of my comfort zone.

(Dịch: Vì vậy, tôi mắc chứng sợ độ cao, một chứng sợ độ cao cực độ. Vì vậy, có vẻ như điên rồ, tôi thực sự muốn thử lặn trên bầu trời. Bởi vì, bạn biết đấy, tôi chỉ muốn thử một cái gì đó nằm ngoài vùng an toàn của tôi.)

 • So in the future I would love to have a crack at extreme sports. It sounds crazy, you know, but I want to give sky-diving a try. I think free falling from enormous altitudes looks like a lot of fun.

(Dịch: Vì vậy, tôi mắc chứng sợ độ cao, một chứng sợ độ cao cực độ. Vì vậy, có vẻ như điên rồ, tôi thực sự muốn thử lặn trên bầu trời. Bởi vì, bạn biết đấy, tôi chỉ muốn thử một cái gì đó nằm ngoài vùng an toàn của tôi.)

What will do if you go out?

If I have to go out, I would definitely call my best friend up and ask her to go somewhere with me, like the movies for example. When we feel flush, we might treat ourselves to a spa day to release all the stress from our enormous schoolwork.

(Dịch: Nếu phải ra ngoài, tôi nhất định sẽ gọi cô bạn thân dậy và rủ cô ấy đi đâu đó với tôi, ví dụ như trong phim chẳng hạn. Khi cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể tự thưởng cho mình một ngày spa để giải tỏa mọi căng thẳng do bài vở dày đặc ở trường.)

When you go out for an evening, what do you like to do?

I think for most girls, dressing up is an essential part before a night out, and I’m no exception. I take a keen interest in fashion, so it feels like my responsibility to choose the most appropriate outfit. I also love make up, that’s why I can never go out without putting on my lipstick.

(Dịch: Tôi nghĩ đối với hầu hết các cô gái, trang điểm là một phần thiết yếu trước khi đi chơi đêm và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất quan tâm đến thời trang, vì vậy tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải lựa chọn những bộ trang phục phù hợp nhất. Tôi cũng thích trang điểm, đó là lý do tại sao tôi không bao giờ có thể ra ngoài mà không tô son.)

Do you prefer going out on your own or with friends?

I can’t even imagine what it feels like to go out alone, you know. Of course hanging out in the company of your friends is way much better. Having your gang besides you is like an enormous confidence boost. That’s why they have the saying “The more the merrier”.

(Dịch: Tôi thậm chí không thể tưởng tượng cảm giác ra ngoài một mình như thế nào, bạn biết đấy. Tất nhiên, đi chơi với bạn bè của bạn sẽ tốt hơn nhiều. Có bạn bè bên cạnh bạn giống như một sự tự tin rất lớn. Đó là lý do tại sao họ có câu nói "Càng nhiều càng vui".)

Từ vựng cho chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

1. free time = leisure time = spare time: thời gian rảnh rỗi.

2. I like + V_ing = I’m quite keen on + V_ing = I’m a big fan of + Ving: diễn tả việc thích làm gì đó.

Ví dụ: I’m quite keen on swimming in my spare time.

3. leisure activity: hoạt động trong thời gian rảnh.

Ví dụ: One of my favorite leisure activities is dancing because it makes me happy when I can listen to music and move my body at the same time.

4. appeal (v): hấp dẫn.

Ví dụ: Skiing really appeals to young people, including me.

5. intrigue (v) somebody: làm cho ai đó thích thú, hứng thú.

Ví dụ: Books always intrigue me somehow and provide me with a great deal of knowledge

6. recreational activity: hoạt động giải trí.

Ví dụ: Fishing, in general, is considered as more of an outdoor recreational activity.

7. take part in = join = participate: tham gia.

Ví dụ: Taking part in sports give you a strong desire to win.

8. once in a while = sometimes: thỉnh thoảng.

9. a piece of cake: dễ như ăn kẹo.

Ví dụ: I’m keen on playing badminton because it’s like a piece of cake to me.

10. once in a blue moon: hiếm khi.

Ví dụ: I also hang out with my friends in my free time, but just once in a blue moon.

11. leisure pursuit (n): thú vui theo đuổi.

Ví dụ: Gambling is also a modern leisure pursuit.

12. to unwind: thư giãn.

Ví dụ: I’m just going to watch some TV and unwind.

13. nerve-racking (adj): căng thẳng.

Ví dụ: My wedding was the most nerve-racking thing I’ve ever experienced.

14. to blow off some steam (idiom): giải tỏa căng thẳng (lưu ý: không dùng blow of her/his steam…)

Ví dụ: Call me any time you need to blow off some steam.

15. up to the ears (idiom): bận ngập đầu.

Ví dụ: I’m sorry I can’t come out this weekend – I’m up to my ears in work.

16. to take on new challenges: đón nhận những thử thách mới.

Ví dụ: I’m so ready to take on new challenges in the new year of 2021.

17. sky-diving (n): nhảy dù.

18. to have a crack at (= to try/ to give something a try): thử cái gì.

Ví dụ: I’ve never played baseball before but I’ll have a crack at it.

19. to be out of one’s comfort zone: ra khỏi vùng an toàn (cái gì đó hoàn toàn mới mẻ).

Ví dụ: Sometimes you have to be out of your comfort zone and challenge yourself.

20. hectic (adj) = very busy: rất bận.

21. to be a big fan of something (= like something): là fan cuồng của điều gì đó.

Ví dụ: So I’m a big fan of weight lifting so I’ve been doing it for a few years now.

22. to be of great/paramount importance: quan trọng (khi muốn nhấn mạnh).

Ví dụ: Women’s role as mothers is of paramount importance to society.

23. Call up /kɔːl ʌp/:  gọi điện cho ai.

Ví dụ: I would definitely call my best friend up and ask her to go somewhere with me.

24. Treat oneself to /triːt wʌnˈsɛlf tə/: tự thưởng bản thân cái gì.

Ví dụ: When we feel flush, we might treat ourselves to a spa day to release all the stress from our enormous schoolwork.

25. Night out /nʌɪt aʊt/: một buổi tối đi chơi.

Ví dụ: I think for most girls, dressing up is an essential part before a night out, and I’m no exception.

26. Take a keen interest in /teɪk ə kiːn ɪnt(ə)rɪst ɪn/: có hứng thú, sự yêu thích với điều gì.

Ví dụ: I take a keen interest in fashion.

27. In the company /ɪn ðə kʌmp(ə)ni/: có bạn đồng hành.

Ví dụ: Of course hanging out in the company of your friends is way much better.

28. Gang /ɡaŋ/: đám bạn.

Ví dụ: Having your gang besides you is like an enormous confidence boost.

Từ vựng cho chủ đề Talk about your leisure activities

Dàn ý bài Talk about your leisure activities

Để cho ra một câu trả lời tốt cho bài nói của mình, người học cần xác định dàn ý cho chủ đề Talk about your leisure activities.

Cách trình bày sẽ chia làm ba phần:

Mở bài

Mở bài bằng một câu ngắn gọn nhưng vẫn giúp người nghe bắt đầu tập trung nghe mình trình bày: “So I would like to start talking about one of my favorite free-time activities, which is”.

Thân bài

Bắt đầu trả lời lần lượt từng câu hỏi trong cue card từ trên xuống dưới, mỗi câu hỏi sẽ được kéo dài ra bằng các bước: Trả lời câu hỏi từ ha đến ba chi tiết để làm rõ cho câu trả lời.

Ví dụ: I like to listen to music in my free time. As I am afraid I may annoy other family members with loud music, I only plug in the earphones and enjoy the songs in my own room…

Kết bài

Kết bài bằng một câu ngắn gọn để người nghe biết rằng bài nói đã hết: “So that’s all I would like to share with you today. Thank you for listening.”

Một số cấu trúc câu thường dùng trong chủ đề Talk about your leisure activities

 1. In my spare time I often…: Trong thời gian rảnh, tôi thường…

 2. When I get the time, I like to…: Khi tôi có thời gian, tôi thích…

 3. In my spare time, I relax by…: Trong thời gian rảnh, tôi thư giãn bằng cách…

 4. My hobbies are…: Sở thích của tôi là…

 5. I’m interested in…: Tôi hứng thú với…

 6. I’m into (+ noun / gerund)…: Tôi thích…

 7. I am keen on…: Tôi thích…

 8. I am fond of…:  Tôi thích…

Gợi ý bài mẫu Talk about your leisure activities

Talk about one of your leisure activities

You should say:

 • What it is

 • How often do you do it

 • Where you do it

 • And explain why you like to do it.

Sample Answer – Band 6.5:

(What it is):

So now I would like to tell you about one of my leisure activities which is going to the gym. You know all my friends love hitting the gym after work and they have inspired (truyền cảm hứng) me to follow them too.

(How often do you do it):

Actually, I never miss a day at the gym. I mean I always go there after work except (ngoại trừ) for Sunday, when I need to rest so that my muscles have time to recover. Normally I will spend around 1 hour per day if my schedule is tight (dày đặc).

(Where you do it):

The gym I go to is not far from my office, which is only 10 minutes away by motorbike. This is such an ideal distance (khoảng cách lý tưởng) because I can make the best use of my time at the gym.

(And explain why you like to do it):

Hitting the gym (phrase: tập gym) is what I really love to do because after work I need to do something to unwind (thư giãn). In the office, I am sometimes overworked (làm việc quá sức) and stressed. Hitting the gym is a great chance for me to release all the negative feelings (cảm xúc tiêu cực) after long working hours. What’s more? I have made a lot of new friends who share the same interest as me since I started being at the gym every day. Those are the reasons why I choose the gym to be my favorite thing to do.

Talk about your leisure time – hang out with my friend

You should say:

 • What it is

 • Where you do it

And explain how you feel about it.

Sample Answer – Band 6.5:

(What it is):

My favorite things to do in my free time is hanging out with my friends and playing sports. I am a very outgoing person (hoạt bát), so I love to meet and have relaxing times with my friends at the weekend.

(Where you do it):

We usually sit at a coffee shop to chat about our week, or we sometimes go shopping to buy some foods and then cook them at one of our houses. Those times are when I feel comfortable to talk about me, and it really helps me to reduce the pressure (giảm thiểu áp lực) from the works of the entire week.

When all of my friends are busy, I choose to go to the park and play some sports such as badminton and shuttlecock kicking (đá cầu). There are always people that want to play with me, so I do not need a partner whenever I want to play a sport.

(And explain how you feel about it):

Besides, I also go to the pool to have some fun under the water, and I am pretty good at swimming. A week for me is so long, but thinking of the free and good time to do whatever I like on Saturday and Sunday gives me more strength and energy (cho tôi nhiều sức mạnh và năng lượng) to finish it.

Talk about your leisure activities you do with your family

You should say:

 • What it is

 •  When you do it

 •  Where you do it

And explain how you feel about it.

Sample Answer - Band 7.0:

(What it is):

My family is good at cooking since we always think it is better to have home cooked food (đồ ăn nhà làm), and usually have big feasts (bữa tiệc) on the weekends. However, I would like to talk about the time when my family gathered to make Chung cake for the Tet holiday.

(When you do it):

The Lunar New Year, or Tet, was a very special traditional holiday in my country. It was probably my favorite holiday when I was a small boy, as my family did a lot of activities to celebrate this occasion. Among them, making Chung cake excited me the most. Traditionally, we always made Chung Cake two days before the Lunar New Year.

(Where you do it):

We had a big yard (sân) behind our house, and the Chung cake was made there, from preparing ingredients, to shaping the cake to cook it. I still remember having helped my parents prepare the cake’s ingredients while my elder brother was in charge of (chịu trách nhiệm) shaping the cake. And then, my father lit a small fire to boil (đun sôi) the cake overnight. It was perhaps the only time of the year when I was allowed to stay up late.

(And explain how you feel about it):

In recent years, my family has not had enough time to make Chung cake on our own. However, a ready-made (làm sẵn) Chung cake that we buy from a local market cannot bring the same special feelings and replace the taste of a Chung cake made at home. I hope that my family can continue our tradition in the coming years.

Describe your leisure time

You should say:

 • what you do

 • who you do it with

 • where you do it.

Sample Answer - Band 7.5+:

(What you do):

Finding little leisure time in this modern, tough and complicated world, where we are all so busy, is never an easy proposition(một điều dễ dàng). And, this holds true (điều này đúng) at least for me. So, whenever I manage some leisure time, I make sure that I do make the best use (sử dụng tốt nhất) of it by visiting a nearby park.

(Who you do it with):

Yes, as I've just mentioned, I like to visit a park, preferably having a lake in it, with some of my friends and neighbors whenever I get an opportunity. By the way, sometimes, I have to go alone because others may have different priorities (các ưu tiên khác nhau). I also don’t forget to grab a food basket and a blanket/bed sheet for a lazy feast (một bữa tiệc lười biếng) on the grassy lawn (bãi cỏ) of the park unless, of course, it rains. Finally, accompany with us (đồng hành với chúng tôi) are some fishing rods and camera as well.

(Where you do it):

Anyway, once we arrive at the park, the first thing we do is to wander around (đi lang thang xung quanh) in it for a while and warm ourselves up (làm ấm bản thân) for the next big “thing”, which is taking pictures of different kinds of plants, as well as the local animal residents who are never scared to get “cozy” (ấm áp, tiện nghi) with us. Our picture taking activities, while wandering around, continue until we get tired and hungry. So, we just grab our food and eat them for as long as we could in a very lazy manner (thái độ lười biếng) by sitting on the grassy park lawns. Food makes us even more tired and lazy, because of eating too much of it, but never tired enough to do our next significant thing, which is to do some fishing in the lake. Needless to say (không cần nói rằng), of course, we seldom catch any fish, not even after making some “valiant” efforts (nỗ lực "dũng cảm").

I like to spend my leisure time in this way mainly because it perfectly fits with my “laidback” lifestyle (lối sống thư thái, ung dung). Besides, it allows me to get close to Mother Nature and to enjoy it while also doing some fun and recreational activities (hoạt động giải trí). Finally, it helps me recover from the hectic work (công việc bận rộn) schedules of a long week.

Describe your leisure time

Xem thêm bài mẫu và từ vựng cho các chủ đề:

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp những kiến thức cần thiết cho người học về chủ đề IELTS Speaking part 1 & 2: Talk About Your Leisure Activities. Qua bài viết trên, người học có thêm kiến thức về cách xây dựng dàn ý cho chủ đề, các từ vựng và cấu trúc câu thông dụng cho chủ đề Speaking: Talk about leisure activities. Hy vọng người học có thể vận dụng các kiến thức trong bài viết này trong quá trình học tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833