Thang điểm B2 First (FCE): Cách tính và quy đổi điểm từng kỹ năng

Bài viết sẽ giải thích cho người học thang điểm B2 First theo từng kỹ năng và cách quy đổi sang thang điểm Cambridge English Scale.
Nguyễn Thị Thanh Đông
30/05/2024
thang diem b2 first fce cach tinh va quy doi diem tung ky nang

Kì thi B2 First là một trong những kì thi phổ biến đối với người học Tiếng Anh. Được sở hữu bởi một tổ chức uy tín là Cambridge Assessment English, bài thi này đánh giá chính xác năng lực của người dự thi. Đối với một số người học mới tìm hiểu về kì thi này, thang điểm B2 First có phần hơi rắc rối vì có nhiều điểm thành phần theo từng kỹ năng.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến người học cách tính và quy đổi điểm B2 First từ đó giúp người học ước lượng được năng lực của mình và lên kế hoạch để có một chiến lược ôn thi hiệu quả.

Key takeaways

 • Tổng quan về Cambridge English Scale: Thang điểm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh từ mức độ cơ bản đến nâng cao (A1-C2) theo Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

 • Cách tính điểm B2 (FCE) theo 5 phần thi Reading, Use of English, Writing, Speaking, Listening và cách tính điểm Overall theo Cambridge English Scale.

 • Thang điểm B2 First (B2 First Scale Scores) là từ 160 đến 179 điểm. Thí sinh đạt số điểm trong phạm vi này sẽ được nhận chứng chỉ.

 • Quy đổi điểm B2 First sang IELTS: trình độ B2 tương đương với IELTS 5.5-6.5.

Tổng quan về Cambridge English Scale

Cambridge English Scale là thang điểm chung cho hầu hết các kì thi được sở hữu và tổ chức bởi Cambridge Assessment English, trong đó có kì thi B2 First. Hệ thống đánh giá này được thiết kế để đo lường kỹ năng tiếng Anh của người học một cách chính xác và chi tiết trên một phạm vi rộng của các kỹ năng từ cơ bản đến cao cấp (từ A1 đến C2) theo Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

Theo CEFR, thang điểm được chia thành 3 cấp độ lớn là:

 • A1-A2: Basic User (Người sử dụng Tiếng Anh ở mức cơ bản)

 • B1 - B2: Independent User (Người sử dụng Tiếng Anh độc lập)

 • C1 - C2: Proficient User (Người sử dụng Tiếng Anh thành thạo)

Thang điểm B2 First (FCE)

Bài thi B2 First (FCE) bao gồm 4 phần thi: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Tất cả điểm của mỗi kỹ năng đều được quy đổi sang thang điểm Cambridge English Scale.

Bảng quy đổi điểm B2 First từng kỹ năng

Cách tính điểm B2 First Reading

Phần thi B2 First Reading bao gồm 4 phần là Phần 1, 5, 6 và 7.

 • Part 1: 1 điểm mỗi đáp án đúng (8 câu) → tối đa 8 điểm

 • Part 5: 2 điểm mỗi đáp án đúng (6 câu) → tối đa 12 điểm

 • Part 6: 2 điểm mỗi đáp án đúng (6 câu) → tối đa 12 điểm

 • Part 7: 1 điểm mỗi đáp án đúng (10 câu) → tối đa 10 điểm

Như vậy số điểm tối đa mà thí sinh có thể đạt được trong phần Reading là 42 điểm.

Mức điểm tối thiểu để đạt level B2 là 160 điểm trên thang Cambridge English Scale. Khi quy chiếu điểm Reading, thí sinh cần đạt đối thiểu 24 điểm.

Cách tính điểm B2 First Use of English

Phần thi Use of English trong B2 First bao gồm 3 phần là Phần 2, 3 và 4.

 • Part 2: 1 điểm mỗi đáp án đúng (8 câu) → tối đa 8 điểm

 • Part 3: 1 điểm mỗi đáp án đúng (8 câu) → tối đa 8 điểm

 • Part 4: 1-2 điểm mỗi đáp án (6 câu) → tối đa 12 điểm

Như vậy số điểm tối đa mà thí sinh có thể đạt được trong phần Use of English là 28 điểm.

Mức điểm tối thiểu để đạt level B2 là 160 điểm trên thang Cambridge English Scale. Khi quy chiếu điểm Use of English, thí sinh cần đạt đối thiểu 18 điểm.

Cách tính điểm B2 First Writing

Bài thi B2 First Writing bao gồm 2 phần. Câu trả lời của thí sinh ở phần thi Writing được chấm bởi các giám khảo đã qua đào tạo.

Bài thi Writing được chấm dựa trên 4 tiêu chí. Mỗi tiêu chí sau được đánh giá trên thang điểm 0 - 5.

 • Content: Mức độ trả lời và hoàn thành các câu hỏi

 • Communicative Achievement: Khả năng sử dụng ngôn ngữ, phong cách viết phù hợp với từng loại bài viết

 • Organisation: Mức độ tổ chức bố cục, sắp xếp ý tưởng

 • Language: Khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp và mức độ lỗi sai

Điểm cộng lại của mỗi tiêu chí có thể đạt đối đa là 20 điểm cho mỗi phần. Như vậy thí sinh có thể đạt cao nhất là 40 điểm có thể cho toàn bài thi Writing.

Mức điểm tối thiểu để đạt level B2 là 160 điểm trên thang Cambridge English Scale. Khi quy chiếu điểm Writing, thí sinh cần đạt đối thiểu 24 điểm.

Cách tính điểm B2 First Listening

Bài thi B2 First Listening bao gồm 4 phần.

 • Part 1: 1 điểm mỗi đáp án đúng (8 câu) → tối đa 8 điểm

 • Part 2: 1 điểm mỗi đáp án đúng (10 câu) → tối đa 10 điểm

 • Part 3: 1 điểm mỗi đáp án đúng (5 câu) → tối đa 5 điểm

 • Part 4: 1 điểm mỗi đáp án đúng (7 câu) → tối đa 7 điểm

Như vậy, số điểm tối đa mà thí sinh có thể đạt được trong phần Listening là 30 điểm.

Mức điểm tối thiểu để đạt level B2 là 160 điểm trên thang Cambridge English Scale. Khi quy chiếu điểm Listening, thí sinh cần đạt đối thiểu 18 điểm.

Cách tính điểm B2 First Speaking

Phần thi B2 First Speaking của thí sinh sẽ được chấm bởi 2 giám khảo, trong đó 1 giám khảo là “assessor” và giám khảo còn lại là “interlocutor”.

Giám khảo “assessor” sẽ chấm bài nói của thí sinh dựa trên 4 tiêu chí:

 • Grammar and Vocabulary

 • Discourse Management

 • Pronunciation

 • Interactive Communication

4 tiêu chí này được đánh giá ở thang điểm 0 - 5. Điểm ở mỗi tiêu chí này được nhân đôi (nhân hệ số 2). Dưới đây là bảng mô tả chi tiết cho từng band điểm:

Cách tính điểm B2 First Speaking

Giám khảo “interlocutor” sẽ chấm bài nói của thí sinh dựa trên tiêu chí “Global Achievement” trên thang điểm 0-5 sau đó nhân hệ số 4 cho tiêu chí này. Hình dưới đây là mô tả chi tiết cho tiêu chí Global Achievement.

Global Achievement

Điểm ở các tiêu chí sau khi nhân hệ số sẽ được cộng lại để ra kết quả bài thi Speaking cuối cùng như vậy điểm tối đa là 60 điểm.

Ví dụ điểm ở các tiêu chí của một thí sinh là: Grammar and Vocabulary: 3 điểm, Discourse management: 3 điểm, Pronunciation: 4 điểm, Interactive communication: 2.5 điểm, Global Achievement: 3 điểm.

Điểm Speaking = [(3 + 3 + 4 + 4) * 2] + [3 * 4] = 40 điểm

Mức điểm tối thiểu để đạt level B2 là 160 điểm trên thang Cambridge English Scale. Khi quy chiếu điểm Speaking, thí sinh cần đạt đối thiểu 36 điểm.

Trên website của Cambridge English có công cụ quy đổi điểm qua English Cambridge Scale giúp người học tính điểm chính xác, thuận tiện và nhanh hơn. Thí sinh chọn kì thi B2 First, nhập phần trăm số câu trả lời đúng / điểm theo tiêu chí ở mỗi kỹ năng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang điểm của kỹ năng đó. Người học truy cập công cụ này tại đây.

Cách tính điểm B2 First Overall

Điểm tổng (Overall) được tính bằng cách cộng điểm của các phần thi (tính theo Cambridge English Scale) sau đó chia cho 5 và làm tròn đến số tự nhiên gần nhất.

Điểm Overall = (Reading + Use of English + Writing + Listening + Speaking) / 5

Ví dụ điểm của thí sinh như sau:

Kỹ năng

Điểm kỹ năng

Điểm theo Cambridge English Scale

Điểm Overall

Reading

36

185

(185 + 170 + 169 + 176 + 173) / 5 = 175

Use of English

20

170

Writing

28

169

Listening

23

176

Speaking

45

173

Thang điểm B2 First (B2 First Scale Scores)

Để đạt được B2 First, thí sinh cần đạt điểm Overall nằm trong phạm vi 160 - 179 điểm.

Ngoài ra, ở level B2, điểm của thí sinh còn được phân theo Grade:

 • Grade B Level B2 khi thí sinh đạt 173 -179 điểm Overall

 • Grade C Level B2 khi thí sinh đạt 160 -172 điểm Overall

Đặc biệt, thí sinh khi thi B2 FCE đạt Grade A khi đạt 180-190 điểm Overall, và sẽ nhận được chứng chỉ C1 CAE.

Thí sinh đạt 140-159 điểm Overall sẽ rớt kỳ thi B2 nhưng vẫn sẽ nhận được chứng chỉ B1 PET.

Thí sinh có điểm Overall dưới mức 140 sẽ rớt và không nhận được chứng chỉ.

Điểm thi của thí sinh sẽ được báo cáo trên bảng điểm “Statement of Results” sau 4-6 tuần đối với thi giấy và 2-3 tuần đối với thi máy. Thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ sau ngày có kết quả vài tuần.

B2 First Scale Scores

Quy đổi điểm thang điểm B2 First sang IELTS

Bên cạnh B2 First, IELTS cũng là một kì thi của Cambridge được nhiều người học quan tâm. Để ước lượng, so sánh về điểm số giữa 2 kì thi này, người học có thể dựa vào Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

Theo khung quy chiếu, người học có trình độ B2 sẽ tương đương với IELTS band 5.5 - 6.5.

Quy đổi điểm thang điểm B2 First sang IELTS

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo các khía cạnh khác nhau của kì thi B2 First và IELTS tại đây.

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu đến người học thang điểm B2 First một cách chi tiết. Tác giả mong muốn thông qua cách tính điểm B2 First, người học có thể tự đánh giá khả năng của bản thân trong quá trình ôn luyện, từ đó có thể điều chỉnh định hướng và phướng pháp học hiểu qua và đạt kết quả mong đợi.

Người học có mọi thắc mắc nào liên quan đến việc học Tiếng Anh nói chung hoặc kì thi B2 First nói riêng có thể đặt câu hỏi trên diễn đàn ZIM Helper để được đội ngũ các giáo viên kinh nghiệm giải đáp nhanh nhất.

Đọc thêm: C1 Advanced (CAE) là gì? Cấu trúc bài thi, cách tính điểm & lệ phí thi.


Nguồn tham khảo:

 • "B2 First | Cambridge English." Cambridge English, www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/.

 • Cambridge English, www.cambridgeenglish.org/images/167791-b2-first-handbook.pdf.

 • Cambridge English, www.cambridgeenglish.org/images/210434-converting-practice-test-scores-to-cambridge-english-scale-scores.pdf.

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity