Science And Technology - Unit 11 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 11: Science And Technology - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
ZIM Academy
12/09/2023
science and technology unit 11 tieng anh 8 global success

Trong Unit 11: Science and Technology – sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8, học sinh được tiếp cận với chủ đề khoa học và công nghệ. Nội dung Unit 11 tập trung mô tả các công nghệ và phát minh hiện đại trong đời sống và học tập cũng như những lợi ích và vấn đề của chúng. Bên cạnh đó, bài học cũng cung cấp kiến thức ngữ pháp về câu tường thuật.

Getting Started

Great News For Students

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

3. Label each picture with a phrase from the box.

4. Complete the sentences, using the phrases in 3.

5. QUIZ: Do you know what things were invented in these years? Work in pairs and find out.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write a word or phrase from the box under each picture.

2. Choose the option that best completes each phrase.

3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the bold syllables.

5. Listen and repeat the sentences. How many stressed words are there in each sentence?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Look at part of the conversation in GETTING STARTED again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech.

2. Complete the second sentences using the correct verb forms.

3. Complete the second sentences with the words and phrases from the box.

4. Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first one.

5. Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap roles.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Give news and respond to the news in the following situations.

Online learning

3. Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table.

4. Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it?

5. Report the answer of one of your group members to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures.

2. Read the texts and tick B (Biometrics) or N (Nanolearning).

3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C.

Speaking

4. Work in pairs. Discus and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention.

5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or invention. Use the example in 4 as a cue.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Tick the things that you think a robot teacher can do.

2. Listen to the conversation and fill in each blank with ONE word.

3. Listen again and tick T (True) or F (False).

Writing

4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reason in the table.

5. Now write a paragraph (80-100 words) to express your opinion. Use the notes in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Circle the option that goes with each verb.

2. Fill in each gap with a word or phrase from the box. You may have to change the form of the word or phrase.

Grammar

3. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it.

4. Rewrite the following sentences, using the words in BOLD.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

Project

Your invention

1. Think about a problem you have at home or at school. Imagine an invention (a tool, a machine, an application …) that helps you deal with your problem.

2. Discuss and answer the following questions:

3. Prepare a poster presentation with pictures or a paper model of the invention and present it to your class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 11 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 11: Science And Technology. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 12 Life on other planets


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Lê Quỳnh Như

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity