Lifestyles - Unit 6 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Lifestyles - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
ZIM Academy
24/08/2023
lifestyles unit 6 tieng anh 8 global success

Unit 6: Lifestyles trong Tiếng Anh lớp 8 (chương trình Global Success) xoay quanh chủ đề các lối sống. Unit 6 giới thiệu từ vựng về các phong cách sống khác nhau. Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc unit này. 

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and complete the table.

3. Complete each sentence with a word or phrase from the box.

4. Label each picture with a word or phrase from the box.

5. QUIZ: Greetings around the world. Take the quiz.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the words and phrases with the pictures.

2. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /br/ and /pr/.

5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /br/ and circle the words with the sound /pr/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Use the verbs from the box with will or won't to complete these dialogues.

2. Arrange these words and phrases in the correct order to form meaningful sentences.

3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional.

4. Fill in each blank with IF or UNLESS.

5. Complete the following sentences to make them true for you. Then share your answers with a partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Make similar conversations to express certainty in the following situations.

Cuisines around the world.

3. QUIZ: How much do you know about the cuisines of different countries? Do the quiz to find out.

4. Work in groups. Read the two passages and discuss the questions below.

5. Work in groups. Talk about the typical food in your area. Discuss the following:

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (its location, climate, native people, culture, ...).

2. Match the highlighted words in the text with their meanings.

3. Read the text again and answer the questions.

Speaking

4. Work in pairs. Look at the pictures and use the cues to talk about what people in some places do to maintain their traditional lifestyle.

5. Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use the ideas in 4 and the reading text in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in groups. Which of the following do you think is more influenced by modern technology? Tick ✓ your choice(s).

2. Listen to the conversation and tick (✓) T (True) or F (False).

3. Listen again and choose the correct answer to each question.

Writing

4. Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns.

5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer to the listening and the ideas in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Match each word or phrase with its meaning.

2. Complete each sentence with a word or phrase from the box.

Grammar

3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets.

4. Rewrite the following sentences, so that their meaning stays the same.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back

Project

Interesting lifestyles around the world

1. Find information about an interesting way of life around the world, including:

2. Work in groups. Make a poster to introduce the people.

3. Give a presentation to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 6 Project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 6 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: Lifestyles trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 8.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Review 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity