Tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay đầy đủ & chính xác nhất

Trong bài viết dưới đây, anh ngữ ZIM sẽ giới thiệu cho người học các tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Nguyễn Văn Quang Long
05/12/2023
tieu chi cham diem pte writing essay day du chinh xac nhat

Mở đầu

PTE là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đang dần trở nên phổ biến đối với các bạn thí sinh Việt Nam. Nối tiếp chuỗi bài viết nhằm giới thiệu cho người học tổng quan về kỳ thi PTE một cách đầy đủ và chi tiết, trong bài viết dưới đây, anh ngữ ZIM sẽ giới thiệu cho người học các tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Key takeaways:

 • Trong dạng bài PTE Writing Essay người học được yêu cầu trình bày luận điểm của bản thân về một chủ đề mà đều bài nêu ra, với độ dài bài viết từ 200 đến 300 chữ và trong thời gian tối đa 20 phút.

 • Các tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay:

 1. Content (Nội dung): Does your response address the topic? (Câu trả lời của bạn có giải quyết được chủ đề không?)

 2. Form (Định dạng): Does your response meet the length requirement of between 200 and 300 words? (Câu trả lời của bạn có đáp ứng yêu cầu về độ dài từ 200 đến 300 từ không?)

 3. Development, structure and coherence (Phát triển, cấu trúc, và tính mạch lạc): Does your response demonstrate good development of ideas and a logical structure? (Câu trả lời của bạn có thể hiện sự phát triển tốt về ý tưởng và cấu trúc một cách hợp lý không?)

 4. General linguistic range (Phạm vi ngôn ngữ chung): Does your response use language that precisely conveys your ideas? (Câu trả lời của bạn có sử dụng ngôn ngữ truyền tải chính xác ý tưởng của bạn không?)

 5. Grammar usage and mechanics (Cấu trúc ngữ pháp): Does your response demonstrate correct grammatical usage and consistent control of standard written English? (Câu trả lời của bạn có sử dụng đúng ngữ pháp và kiểm soát nhất quán tiêu chuẩn trong văn viết tiếng Anh hay không?)

 6. Vocabulary range (Vốn từ vựng): Does your response demonstrate command of a broad vocabulary range? (Câu trả lời của bạn có thể hiện khả năng sử dụng vốn từ vựng rộng không?)

 7. Spelling (Chính tả): Does your response demonstrate correct and consistent use of a single spelling convention? (Câu trả lời của bạn có thể hiện việc sử dụng đúng và nhất quán một hệ thống chính tả không?)

Tổng quan về bài thi PTE Writing Essay

Tổng quan về bài thi PTE Writing Essay(Trích sách The Official Guide to PTE: Pearson Test of English Academic.)

Bài thi PTE Writing Essay là dạng câu hỏi thứ hai của phần thi PTE Writing. Trong dạng bài này, người học được yêu cầu trình bày luận điểm của bản thân về một chủ đề mà đều bài nêu ra, với độ dài bài viết từ 200 đến 300 chữ và trong thời gian tối đa 20 phút.

Thông qua dạng bài PTE Writing Essay, bài thi PTE có thể kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc viết một bài nghị luận về một chủ đề nhất định, thông qua đó đánh giá được khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong môi trường học thuật.

Trong mỗi bài thi PTE, sẽ có từ 1 đến 2 câu hỏi dạng bài PTE Writing Essay tùy thuộc vào cấu trúc của đề.

Các tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay

Bài thi PTE Writing Essay sẽ được đánh giá dựa trên 7 tiêu chí như sau:

Các tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay

Content - Nội dung

Câu hỏi đánh giá: Does your response address the topic? (Câu trả lời của bạn có giải quyết được chủ đề không?)

 • Tiêu chí nội dung được tính điểm bằng cách xác định xem tất cả các khía cạnh của chủ đề đã được đề cập trong bài viết của thí sinh hay chưa. Bên cạnh đó, sự phù hợp của các chi tiết, ví dụ và giải thích được sử dụng để hỗ trợ làm rõ thêm quan điểm của người cũng sẽ được tính điểm.

 • Nếu bài viết của thí sinh không giải quyết được bất kì khía cạnh nào mà đề bài đưa ra, thí sinh sẽ không nhận được điểm cho cả 7 tiêu chí. Đồng nghĩa với việc phần thi này sẽ được đánh giá 0 điểm.

 • Một bài thi tốt là bài thi có thể giải quyết đúng yêu cầu của đề bài, đồng thời có thể đưa ra nhiều dẫn chứng, ví dụ và giải thích một cách chi tiết để làm rõ thêm quan điểm của người viết.

Xem thêm: Cách cải thiện tiêu chí Content trong bài thi PTE Writing.

Form - Định dạng

Câu hỏi đánh giá: Does your response meet the length requirement of between 200 and 300 words? (Câu trả lời của bạn có đáp ứng yêu cầu về độ dài từ 200 đến 300 từ không?)

 • Tiêu chí định dạng được đánh giá bằng số lượng từ trong bài làm của thí sinh.

 • Thí sinh sẽ nhận được số điểm tối đa của tiêu chí này nếu bài viết có độ dài nằm trong khoảng từ 200 đến 300 chữ.

 • Nếu độ dài bài viết của thí sinh ngắn hơn 200 chữ hoặc dài hơn 300 chữ, một phần điểm của thí sinh sẽ bị trừ vì vi phạm tiêu chí này.

 • Nếu độ dài bài viết của thí sinh ngắn hơn 120 chữ hoặc dài hơn 380 chữ, thí sinh sẽ không nhận được điểm cho cả 7 tiêu chí.

Development, structure and coherence (Phát triển, cấu trúc, và tính mạch lạc)

Câu hỏi đánh giá: Does your response demonstrate good development of ideas and a logical structure? (Câu trả lời của bạn có thể hiện sự phát triển tốt về ý tưởng và cấu trúc một cách hợp lý không?)

 • Tiêu chí phát triển, cấu trúc và tính mạch lạc được đánh giá dựa trên khả năng sắp xếp các ý trong bài viết của thí sinh.

 • Một câu trả lời tốt phải chứa nhiều đoạn văn, bao gồm mở bài, thân bài và kết bài phải được tách biệt với nhau nhưng vẫn xoay quanh chủ đề chính của bài viết. Trong mỗi đoạn văn, các luận điểm phải được trình bày một cách rõ ràng và được củng cố bởi các chi tiết, ví dụ và giải thích cụ thể. Bên cạnh đó, sự chuyển tiếp giữa các câu hoặc các đoạn văn phải được thực hiện một cách mượt mà.

Xem thêm: Cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay

General linguistic range (Phạm vi ngôn ngữ chung)

Câu hỏi đánh giá: Does your response use language that precisely conveys your ideas? (Câu trả lời của bạn có sử dụng ngôn ngữ truyền tải chính xác ý tưởng của bạn không?)

 • Tiêu chí phạm vi ngôn ngữ chung sẽ được đánh giá dựa trên việc liệu ngôn ngữ sử dụng trong bài viết có thể hiện chính xác ý tưởng của thí hay không?

 • Điều này bao gồm khả năng cung cấp mô tả, thay đổi dấu nhấn, loại bỏ sự mô hồ và thể hiện sự tinh tế trong ý nghĩa và lối sử dụng văn phong của bài viết.

 • Để có đạt được số điểm cao trong tiêu chí này, người học thường phải sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp và từ vựng cao cấp phù hợp với chủ đề. Bởi vì,thông qua việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp và từ vựng cao cấp, người học có thể thể hiện các ý tưởng phức tạp một cách chính xác hơn.

Grammar usage and mechanics (Cấu trúc ngữ pháp)

Câu hỏi đánh giá: Does your response demonstrate correct grammatical usage and consistent control of standard written English? (Câu trả lời của bạn có sử dụng đúng ngữ pháp và kiểm soát nhất quán tiêu chuẩn trong văn viết tiếng Anh hay không?)

 • Tiêu chí cấu trúc ngữ pháp được đánh giá dựa trên cấu trúc câu, cách sử dụng dấu câu và viết hoa trong câu.

 • Một câu trả lời tốt nên bao gồm một tỷ lệ lớn các câu sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp một cách hợp lý và chính xác để có thể truyền tải chính xác ý tưởng của thí sinh.

Xem thêm: Cách cải thiện tiêu chí Grammar trong PTE Writing Essay

Vocabulary range (Vốn từ vựng)

image-alt

Câu hỏi đánh giá: Does your response demonstrate command of a broad vocabulary range? (Câu trả lời của bạn có thể hiện khả năng sử dụng vốn từ vựng rộng không?)

 • Tiêu chí vốn từ vựng được đánh giá dựa trên sự đa dạng của từ vựng được sử dụng trong bài viết và sự phù hợp của chúng đối với ngữ cảnh học thuật. Các từ đồng nghĩa, thành ngữ và thuật ngữ học thuật sẽ được đánh giá cao nếu sử dụng một cách phù hợp.

 • Một câu trả lời tốt nên sử dụng chính xác các từ vựng học thuật và hạn chế việc lặp lại bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa và thành ngữ.

Spelling (Chính tả)

Câu hỏi đánh giá: Does your response demonstrate correct and consistent use of a single spelling convention? (Câu trả lời của bạn có thể hiện việc sử dụng đúng và nhất quán một hệ thống chính tả không?)

 • Tiêu chí chính tả được đánh giá dựa trên số lỗi sai của người học và liệu những lỗi sai này có ảnh hưởng đến tính dễ hiểu của đoạn văn hay không?

 • Bài thi PTE chấp nhận cho người học có thể sử dụng hệ chính tả theo tiếng Anh - Anh, Anh - Mỹ, Anh - Úc và Anh - Canada, tuy nhiên người học phải thống nhất hệ chính tả được sử dụng trong bài viết.

Cách ôn luyện PTE Writing Essay hiệu quả

image-alt

Bài thi PTE Writing Essay yêu cầu người học có thể viết và sử dụng tiếng anh một cách hiệu quả. Vì vậy, để có thể chinh phục bài thi này, yêu cầu người học phải đầu tư một khoản thời gian đáng kể cho cả việc luyện đề và cải thiện khả năng tiếng anh tổng quát của bản thân.

Ba giai đoạn ôn luyện mà anh ngữ ZIM gợi ý người học có thể sử dụng:

 • Giai đoạn 1: Cải thiện chung nền tảng kiến thức tiếng Anh: Người học nên tập trung nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh của bản thân một cách toàn diện. Ôn luyện các cấu trúc ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời trao dồi cho bản thân người học vốn từ vựng về nhiều chủ đề khác nhau.

 • Giai đoạn 2: Tìm hiểu về bài thi: Sau khi người học đã có đủ vốn từ vựng và ngữ pháp cần thiết, người nên bắt đầu tập trung tìm hiểu về cấu trúc của bài thi PTE Writing Essay - các dạng bài, tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay đồng thời phương pháp chinh phục.

 • Giai đoạn 3: Luyện đề: Trong giai đoạn này, người học nên tập trung vào việc luyện đề để có thể áp dụng các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và các kiến thức liên quan đến bài thi đã tìm hiểu ở các bước trên. Người học cũng có thể áp dụng Chat GPT để hỗ trợ cho việc chấm điểm cũng như lên dàn bài trong giai đoạn này.

Một số tài liệu có thể sử dụng trong quá trình ôn luyện PTE Writing essay:

 • Sách Essential Grammar In Use

 • Bộ sách Collins Work On Your Vocabulary

 • Sách Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh - Mai Lan Hương.

 • Combo “Understanding Vocab for IELTS” (Anh ngữ ZIM)

 • Combo “Understanding Grammar for IELTS” (Anh ngữ ZIM)

 • Sách The Official Guide to PTE: Pearson Test of English Academic

Một số nguồn luyện đề PTE uy tín bao gồm:

 • PTE.Tools

 • Mock Test Pearson

Tổng kết

Trong bài viết trên, anh ngữ ZIM đã giới thiệu cho người học các tiêu chí chấm điểm PTE Writing Essay một cách đầy đủ và chính xác nhất. Hy vọng, người học có thể ứng dụng thông tin trong bài viết này bổ trợ cho quá trình ôn luyện của bản thân.

Để có thể nhanh chóng chinh phục kì thi PTE, thí sinh có thể tham khảo khóa học PTE do đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của anh ngữ ZIM biên soạn và giảng dạy.

Tài liệu tham khảo:

Bạn cần chứng chỉ PTE để xin visa du học, tạm trú, hay định cư và lao động tại nước ngoài? Bạn muốn học cấp tốc hoặc online phù hợp với lịch trình bận rộn của mình, chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi PTE ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833