Tổng quan VSTEP Writing - Band description, các dạng bài thường gặp

Writing là một kỹ năng khó đối với nhiều người học tiếng Anh nói chung và các thí sinh có dự định thi VSTEP nói riêng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản mà thí sinh cần nắm rõ về đề thi VSTEP Writing để đạt được số điểm như mong muốn.
Nguyễn Thị Thanh Đông
03/07/2023
tong quan vstep writing band description cac dang bai thuong gap

Key takeaways

Tổng quan VSTEP Writing: bài thi gồm 2 phần

 • Task 1: Viết thư/ email (tối thiểu 120 từ trong 20 phút)

 • Task 2: Viết bài luận ( tối thiểu 250 từ trong 40 phút)

Chấm điểm

 • 4 tiêu chí chấm điểm bao gồm: Task fulfillment, Organisation, Vocabulary và Grammar

 • Task 1 chiếm 1/3 tổng điểm, Task 2 chiếm 2/3 tổng điểm

 • So sánh đặc điểm của bài luận đạt điểm B1 và B2 theo 4 tiêu chí

Các dạng bài

 • Task 1: Thư xin lỗi, thư phàn nàn, thư xin việc, thư cảm ơn,…

 • Task 2: Problem/cause - solution essay, Opinion essay, Discussion essay, Advantage – disadvantage assay

Các lỗi thí sinh cần tránh trong VSTEP Writing

So sánh VSTEP Writing và IELTS Writing

Là một kì thi đang dần được nhiều thí sinh lựa chọn, VSTEP đánh giá người học tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng. Trong đó VSTEP Writing được rất nhiều người học quan tâm vì kỹ năng này được xem là một kỹ năng khá khó. Trước khi tham gia kì thi này, người học cần biết những thông tin liên quan đến kỹ năng Viết như cấu trúc đề thi, tiêu chí chấm điểm, các dạng câu hỏi,… để có kết quả mong ước.

Tổng quan VSTEP Writing

Tổng quan VSTEP Writing

VSTEP Writing là một trong 4 kỹ năng của bài thi VSTEP. Trong bài thi VSTEP Writing, thí sinh được yêu cầu viết 2 bài, bao gồm viết thư (writing a letter/ email) và viết luận (writing an essay).

Thời gian làm bài: 60 phút

Mục đích của bài thi Viết là để đánh giá kĩ năng Viết tương tác (đối với Task 1) và Viết sản sinh (đối với Task 2)

VSTEP Writing Task 1: Thí sinh viết một lá thư/ email có độ dài khoảng 120 từ trong khoảng 20 phút. Phần viết thư/email chiếm 1/3 tổng số điểm bài thi Writing.

Đề bài mẫu: You are a student who has just traveled back to your home country. Write a letter to express gratitude to your host family. In your letter, include:

 • Thank you and write about the aspects of the city that you find most enjoyable.

 • Express your gratitude to their kids who helped you learn English.

 • Describe what you like the most during your stay at their house.

VSTEP Writing Task 2: Thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ trong thời gian 40 phút về một chủ đề xã hội cho sẵn, sử dụng lí do và ví dụ để minh họa cho các luận điểm. Phần viết luận chiếm 2/3 tổng số điểm của bài thi Writing.

Đề bài mẫu: In recent years, there is a gradual change in the family structure and the role of its members. What kinds of changes can occur? Are these changes positive or negative?

Tham khảo thêm: Cấu trúc đề thi VSTEP 4 kỹ năng chi tiết nhất

Tiêu chí chấm điểm VSTEP Writing

Bài viết của thí sinh được đánh giá theo 4 tiêu chí sau:

 1. Task fulfillment (mức độ hoàn thành yêu cầu của đề)

 • Viết được bài viết với độ dài yêu cầu

 • Sử dụng văn phong phù hợp và thống nhất

 • Trả lời được đầy đủ các yêu cầu ở đề bài với thông tin chi tiết phù hợp

 1. Organization (tổ chức bài viết)

 • Thông tin và lập luận logic

 • Sử dụng được các cách liên kết câu và ý tưởng (từ nối, từ thay thế,...)

 • Bố cục đủ các phần và chia đoạn rõ ràng

 1. Vocabulary (từ vựng)

 • Sử dụng được từ vựng liên quan đến chủ đề một cách chính xác

 • Sử dụng được các cụm cố định (collocation, idiom) phù hợp với ngữ cảnh

 1. Grammar (ngữ pháp)

 • Sử dụng được các kiểu câu khác nhau đúng ngữ pháp (bao gồm câu đơn giản và câu phức tạp)

 • Thông tin được truyền đạt rõ ràng và không gây khó hiểu

Tiêu chí chấm điểm VSTEP Writing

Thang điểm

Bài viết được chấm theo thang điểm 0-10. Điểm được làm tròn đến 0.5 điểm

Cách tính điểm

Điểm Writing = (Task 1 + Task 2 * 2)/ 3

Ví dụ: Thí sinh được 7 điểm cho Task 1 và 6 điểm cho Task 2. Vậy tổng điểm Writing của thí sinh là ( 7 + 6 *2)/ 3 = 6.5

So sánh đặc điểm của bài luận đạt điểm B1 và B2

Dưới đây là một số so sánh đặc điểm của bài viết đạt band 4.0 (trình độ B1) và band 6.0 (trình độ B2) đối với mỗi tiêu chí

Task fulfillment

Mức độ B1

 • Trả lời các yêu cầu của đề.

 • Không trình bày mục đích giao tiếp một cách rõ ràng, văn phong có thể không phù hợp.

 • Có thể nhầm ý chính với chi tiết; một số phần không rõ ràng, không liên quan hoặc lặp lại.

Mức độ B2

 • Trả lời hầu hết các yêu cầu của đề bài, định dạng của bài có thể chưa đúng ở một số chỗ.

 • Nhìn chung trình bày mục đích giao tiếp rõ ràng, có thể thiếu sự nhất quán và sự thích hợp về giọng văn.

 • Triển khai đầy đủ các ý chính, một vài chi tiết có thể không phù hợp.

Organization

Mức độ B1

 • Trình bày thông tin và ý tưởng theo bố cục.

 • Sử dụng những từ nối cơ bản, hay gặp và những từ liên kết trong câu và giữa các câu, mặc dù có thể có sự lặp lại hoặc không chính xác.

Mức độ B2

 • Thông tin và ý tưởng được tổ chức một cách mạch lạc.

 • Sử dụng đa dạng từ nối và từ liên kết trong câu và giữa các câu một cách hợp lý, nhưng có thể dùng sai.

Vocabulary

Mức độ B1

 • Sử dụng được những từ vựng cơ bản

 • Những lỗi sai rất dễ thấy và đôi khi ảnh hưởng đến việc hiểu ý nghĩa

Mức độ B2

 • Dùng một lượng từ vựng vừa đủ

 • Cố gắng dùng từ hiếm gặp nhưng hầu như sai

 • Những lỗi sai không ảnh hưởng sự giao tiếp

Grammar

Mức độ B1

 • Sử dụng được những cấu trúc câu đơn giản

 • Cố gắng sử dụng những cấu trúc phức tạp nhưng đều sai

 • Những lỗi sai xảy ra thường xuyên và đôi khi ảnh hưởng đến việc hiểu ý nghĩa

Mức độ B2

 • Sử dụng đa dạng cấu trúc câu đơn và câu phức, câu ghép

 • Có những lỗi sai nhưng hầu như không gây ra sự hiểu lầm

Các dạng bài trong VSTEP Writing

Đối với Task 1

VSTEP Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết một bức thư để trả lời một bức thư cho sẵn hoặc để phản hồi các tình huống giao tiếp cụ thể

Đối với Task 1, các dạng thư trong đề thi có thể được phân loại theo văn phong và mục đích

Phân loại theo văn phong hay mức độ trang trọng (dựa vào đối tượng người nhận thư/ email)

 • thư trang trọng (formal letter)

 • thư thân mật  (informal letter)

Chia theo mục đích viết thư

 • thư cảm ơn (thank-you letter)

 • thư xin lỗi (apology letter)

 • thư yêu cầu (request letter)

 • thư xin việc (application letter)

 • thư phàn nàn (letter of complaint)

 • thư cho lời khuyên ( letter of giving advice)

 • thư mời (letter of invitation)

Đối với Task 2

Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận về các chủ đề xã hội trong đời sống. VSTEP Writing Task 2 có 4 dạng bài chính

 • Problem/cause - solution essay: thí sinh cần trả lời đâu là vấn đề, nguyên nhân của vấn đề và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề

 • Opinion essay: thí sinh đưa ra quan điểm của bản thân (đồng ý hay không đồng ý) về một vấn đề cụ thể

 • Discussion essay: thí sinh bàn luận về hai quan điểm được cho và đưa ra ý kiến của bản thân

 • Advantage – disadvantage assay: thí sinh thảo luận cả về ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề

Các lỗi thí sinh cần tránh trong bài thi VSTEP Writing

Đối với Task 1

 • Không sử dụng đúng từ ngữ phù hợp xét về mức độ trang trọng

 • Thiếu thành phần trong bố cục của một lá thư

 • Chưa đề cập hết các yêu cầu của đề

Đối với Task 2

 • Lỗi chính tả, bao gồm việc ghi mặc chữ của từ, viết tắt, viết số,…

 • Dùng từ vựng không phù hợp với văn phong học thuật

 • Viết lạc đề, các luận cứ không liên quan hay làm sáng tỏ luận điểm

 • Quan điểm không rõ ràng, thống nhất

So sánh VSTEP Writing và IELTS Writing

Hiện nay, có nhiều thí sinh chưa tìm hiểu hoặc còn đang phân vân trong việc lựa chọn giữa 2 kì thi IELTS (Academic)VSTEP. Dưới đây là một số so sánh tổng quan về kỹ năng Viết trong 2 kì thi này.

VSTEP Writing

IELTS Writing (Academic)

Cấu trúc

Task 1: viết thư/ email

Task 2: viết bài luận

Task 1: mô tả biểu đồ

Task 2: viết bài luận

Thời gian

60 phút

60 phút

Tiêu chí chấm điểm

 • Task fulfillment

 • Organization

 • Vocabulary

 • Grammar

 • Task Achievement or Response

 • Coherence and Cohesion

 • Lexical Resource

 • Grammatical Range and Accuracy

Tổng kết

Bằng cách đưa ra các thông tin tổng quan và những điều cần biết về phần thi Writing trong kì thi VSTEP, bài viết mong muốn người đọc hiểu rõ hơn về VSTEP Writing, từ đó có thêm cơ sở để có chiến lược ôn luyện phù hợp.

Nguồn tham khảo

 • "Định Dạng Đề Thi Archives." VSTEP - Trung Tâm Khảo Thí - ULIS-VNU,Hanoi, vstep.vnu.edu.vn/category/khao-thi/dinh-dang-de-thi/. Accessed 15 June 2023.

 • 30 đề thi Viết luận tiếng Anh B1,B2 VSTEP. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021.

Bạn cần chứng chỉ Vstep để được xét tuyển đầu vào, xét tốt nghiệp, xét học bổng hay bổ sung hồ sơ cho giáo viên, công viên chức? Đạt mục tiêu với khóa học luyện thi Vstep ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833