0

IELTS Listening Level 7.5

topic-robots-bai-mau-ielts-speaking-part-1-kem-audio-tu-vung

Topic: Robots - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra các từ vựng liên quan đến chủ đề Robots kèm theo cách áp dụng các từ vựng này vào phần thi

ZIM Academy