Cách cải thiện IELTS Writing band 5.0 lên 6.0 - Phần 2: Tiêu chí Task Response

Bài viết giúp thí sinh hiểu và áp dụng cách cải thiện IELTS Writing band 5.0 lên 6.0 - Phần 2: tiêu chí Task Response thông qua phân tích lỗi sai của bài mẫu band 5.0 và gợi ý cách khắc phục để trở thành một bài viết band 6.0
Lê Thị Anh Thư
21/12/2021
cach cai thien ielts writing band 50 len 60 phan 2 tieu chi task response

IELTS Writing Band Descriptors là một bảng hướng dẫn các lỗi gặp phải ở những trình độ khác nhau. Phiên bản Public Version của IELTS Writing Band Descriptors gồm bốn tiêu chí Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy đã được hội đồng tổ chức thi IELTS phát hành nhằm giúp các thí sinh cải thiện band điểm của mình trong bài thi viết. Tuy nhiên việc áp dụng các hướng dẫn trong Band Descriptors vào bài viết còn gặp nhiều khó khăn do các hướng dẫn này thường ngắn gọn, súc tích và không có các ví dụ minh họa. Vì vậy, tiếp nối phần trước, bài viết này sẽ đi vào phân tích những lỗi mắc phải của một bài mẫu band điểm 5.0 dựa trên tiêu chí Task Response và đưa ra cách khắc phục để cho ra một bài mẫu band điểm 6.0 nhằm giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Band Descriptors.

Key takeaways

1.  Nắm được lỗi định dạng không phù hợp ‘inappropriate format’ trong tiêu chí Task Response cho bài thi Academic Writing Task 2 và cách khắc phục.

2.  Hiểu được các dạng đề và cách xử lý để không bị mất điểm phần ‘partially addresses the question’ trong tiêu chí Task Response.

3.  Nắm được khái niệm luận cứ không phù hợp trong tiêu chí Task Response và cách khắc phục.

Phân tích tiêu chí Task Response

Đề bài: Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.

Discuss both these views and give your own opinion.

IELTS Writing Sample band 5.0

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract visitors. I believe that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precious gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them.

2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit them in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages.

3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their environment and not ours.

In conclusion, people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the Internet or travel to there and we can be happy for these wild creatures. We must close all zoos in the future.

(305 words)

Inappropriate format (Định dạng không phù hợp)

cach-cai-thien-ielts-writing-band-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-loi-inappropriate

Trong tiêu chí Task response, các bài thi mắc lỗi ‘format may be inappropriate’ (định dạng bài viết có thể không phù hợp) hoặc ‘the format may be inappropriate in places’ (định dạng bài viết có thể không phù hợp ở một số chỗ) sẽ có mức điểm bị giới hạn ở band điểm 5. Trong đó ‘format’ (định dạng) của bài viết IELTS Writing Task 2 phải được trình bày dưới dạng tiểu luận, không viết tắt, không gạch đầu dòng hay đánh số. Ngoài ra, văn phong của bài viết cần mang tính học thuật (Academic) và trang trọng (Informal), không dùng ngôn ngữ nói (Colloquial) hoặc không trang trọng (Informal) trong bài thi.

Bài mẫu trên đã mắc phải lỗi định dạng không phù hợp cho thể loại bài viết học thuật (academic writing) bao gồm:

  • Đánh số trong bài viết: 1), 2), 3)

  • Viết tắt trong bài viết: don’t need, don’t care

Partially addresses the question (Chỉ giải quyết một phần câu hỏi)

cach-cai-thien-ielts-writing-band-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-loi-address 

Ngoài ra, trong tiêu chí task response còn quy định về mức độ giải quyết các yêu cầu của đề bài. Tiêu chí này yêu cầu các thí sinh đọc kĩ đề và hiểu rõ các yêu cầu của đề bài để đưa ra câu trả lời cho phù hợp.

Trường hợp đọc đề không kĩ và đưa ra câu trả lời chưa đầy đủ, thí sinh sẽ chỉ đạt 5 điểm nếu ‘addresses the task only partially’ (chỉ giải quyết một phần vấn đề). Bên cạnh đó, thí sinh cần phải tiết chế, không viết quá dài cho luận điểm mà mình yêu thích hoặc đồng tình, vì điều này sẽ làm thí sinh dừng lại ở band 6 do mắc lỗi ‘addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others’ (xử lí được tất cả các phần, tuy nhiên một số chỗ lại bị sa đà, viết nhiều hơn các phần khác).

Để đạt được band điểm cao hơn, thí sinh cần lưu ý giải quyết các vấn đề một cách vừa vặn (sufficiently addresses – band 8) và đầy đủ (fully addresses – band 9). Để làm được điều này, thí sinh cần nắm rõ các phần của đề bài để đưa ra hướng xử lí phù hợp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các thí sinh nhận biết các phần cần giải quyết thông qua 5 dạng đề phổ biến trong kì thi IELTS

Dạng 1: To what extent do you agree or disagree with this statement?

Đề mẫu: The growing number of overweight people is putting a strain on the health care system in an effort to deal with the health issues involved. Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. To what extent do you agree or disagree?

Đây là dạng 1-part question vì câu hỏi chỉ yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm của mình (đồng ý hoặc không đồng ý tới mức độ nào về việc tích hợp các bài luyện tập thể chất vào giáo trình học ở trường để giải quyết tình trạng thừa cân béo phì đang gia tăng trong xã hôi).

 Dạng 2: Discuss both views and give your own opinion.

Đề mẫu: Some people believe that studying at university or college is the best route to a a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views and give your opinion.

Đây là dạng 3-part question. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải xử lí 3 vấn đề. Trong đó, thí sinh cần đưa ra luận điểm cho quan điểm 1 (đại học là con đường tốt nhất để thành công) và 2 (nên đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3). Sau đó đưa ra quan điểm của mình (đồng ý hay không đồng ý với các quan điểm trên)

Dạng 3: Why is this so? Give measures to this problem?

Đề mẫu: Many offenders commit more crimes after serving their first punishment. Why is this happening, and what measures can be taken to tackle this problem?

Đây là một dạng bài 2-part question. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải xử lí 2 vấn đề. Trong đó, thí sinh cần giải thích (give explanations) cho vấn đề các tội phạm sau khi mãn hạn tù ngày càng phạm nhiều tội trạng hơn . Sau đó, đưa ra giải pháp (give solutions) cho vấn đề nêu trên.

Dạng 4: Do the advantages outweigh the disadvantages?

Đề mẫu: In recent years, more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Đây là một dạng bài 2-part question. Thí sinh cần thể hiện việc mặt bất lợi vượt trội hơn mặt lợi ích (hoặc ngược lại) thông qua việc trình bày và so sánh cả mặt lợi và bất lợi cho xu hướng sách điện tử đang lên ngôi.

Dạng 5: Why is this so? What effects does it have on individual and society?

Đề mẫu: Many people believe that social networking sites have had a huge negative impact on both individual and society. Why is this so? What effect does it have on the individual and society?

Đây là dạng 3-part question. Thí sinh cần giải quyết hai câu hỏi ‘Why’ (Tại sao) và đưa ra ‘Effect’ (Tác động). Tuy nhiên, ở đề bài này, thí sinh cần lưu ý tới ‘Individual’ (cá nhân) và ‘Society’ (xã hội) và đưa ra được tác động mà mạng xã hội lên hai nhóm đối tượng này. Nếu bài thi chỉ đưa ra tác động lên một trong hai nhóm, cũng sẽ bị tính là ‘addresses the task only partially’.

 Ngoài ra, cần lưu ý dạng danh từ số nhiều đề cập trong đề bài, ví dụ ‘give measures ở dạng 3. Thí sinh cần đưa ra nhiều hơn một lí do và nhiều hơn một giải pháp để thỏa mãn yêu cầu đề bài. Nhiều thí sinh không chú ý tới vấn đề này hoặc vội vã vì sắp hết thời gian mà bỏ qua việc tìm kiếm và đưa thêm thông tin. Điều này cũng sẽ khiến tiêu chí Task response bị ảnh hưởng do chỉ ‘addresses the task only partially’

 Trở lại với bài mẫu này. Đây là dạng câu hỏi 3-part question ‘Discuss both views and give your opinion’. Đề bài yêu cầu thí sinh cần phải:  

+ Bàn về mặt tốt của việc nuôi giữ động vật trong sở thú

+ Bàn về mặt xấu của việc nuôi nhốt động vật trong sở thú

+ Nêu lên quan điểm cá nhân

Trong bài mẫu này, thí sinh chỉ bàn về mặt xấu của mặt nuôi nhốt động vật và bày tỏ quan điểm không đồng tình. Điều này khiến tiêu chí Task response của bài viết chỉ dùng lại ở mức 5 do ‘addresses the task only partially’.

 Do not support the response appropriate (không bổ trợ bài viết phù hợp)

cach-cai-thien-ielts-writing-band-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-loi-support

Band 5 tiêu chí Task Response có mục ‘presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant detail’ (có trình bày các luận điểm chính nhưng các luận điểm này còn nhiều hạn chế và chưa được phát triển đầy đủ; có thể có một số các chi tiết không liên quan)

Band 6 tiêu chí Task Response có mục ‘presents relevant main ideas but some may be inadequately developed/unclear’ (có trình bày một số luận điểm chính có liên quan nhưng một số luận điểm không rõ ràng hoặc không được triển khai một cách hợp lí)

Việc bài viết này sử dụng số liệu thống kê như: ‘A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages’ sẽ khiến cho bài viết bị giới hạn ở mức 5 hoặc 6 ở tiêu chí này.

Dùng số liệu thống kê trong bài viết Writing Task 2 không được các giám khảo đánh giá cao vì số liệu này không thể kiểm chứng. Đây cũng có thể là một con số ngẫu nhiên thí sinh tự nghĩ ra trong phòng thi để tăng tính vững chắc cho luận điểm của mình. Do đó, trong phần thi Writing Task 2, thí sinh nên tránh đưa ra những thông tin mang tính không kiểm chứng được như thế này.

Cách khắc phục

Inappropriate format (Định dạng không phù hợp)

Bài thi IELTS Academic Writing Task 2 nên được viết theo phong cách một bài luận văn,có phân chia bố cục rõ ràng bằng cách chia đoạn, mỗi đoạn một luận điểm để giúp người đọc nắm được mạch văn một cách dễ dàng. Trong các đoạn văn này, thí sinh không được sử dụng các định dạng như: ‘bullet point’ (đánh dấu gạch đầu dòng), ‘heading’ (đề mục chính), ‘subheading’ (đề mục phụ), ‘number’ (đánh số). Ngoài ra, tuyệt đối không viết tắt đối với dạng bài luận mang tính học thuật và trang trọng như Writing Task 2.

Đối với bài mẫu trên đây, để giải quyết tình trạng định dạng không phù hợp, bài viết cần:

-  Loại bỏ số thứ tự trong bài viết: 1). 2), 3).

-  Sửa lại những từ viết tắt:

  • Don’t need —> do not need

  • Don’t care —> do not

Lưu ý: Một số thí sinh trong quá trình viết bài cố gắng viết đầy đủ từ can’t thành can not. Nhưng từ đúng phải là cannot. Thí sinh cần lưu ý để tránh phạm phải lỗi sai chính tả khi viết bài.

Partially addresses the question (Chỉ giải quyết một phần câu hỏi)

Để khắc phục tình trạng chưa giải quyết hết các yêu cầu đề bài, bài viết cần bổ sung thêm luận điểm tại sao sở thú lại thú lại nên tồn tại. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu về paragraphing như trong phần 1 đã nêu, bài viết sau khi bổ sung cũng cần phải chia lại bố cục. Trong đó, các luận điểm cho việc không tán thành sở thú sẽ được nhóm lại vào một đoạn. Tương tự, các luận điểm cho việc tán thành sở thú sẽ được thiết lập thành một đoạn riêng biệt khác. Ngoài ra, để tránh tình trạng ‘addresses all parts, although some parts may be more fully covered than others’, chỉ nên giữ lại hai trong ba luận điểm của việc không tán thành sở thú.

Bài mẫu sau khi sửa lỗi:

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract visitors. I believe that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. First of all, god’s precious gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit them in cages where they are sick or dying. Moreover, these zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages.

However, some people believe that zoos are a good place for animals. Wild animals can be protected there and will be avoid becoming extinct. It is a good place to educate children about wild things and also experience animals behaviour. In addition to this it is also a positive way to earn money for tourism. For example, in Sydney, many tourists frequently visit Tonga zoo.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the Internet or travel to there and we can be happy for these wild creatures.

Do not support the response appropriate (không bổ trợ bài viết phù hợp)

Để khắc phục tình trạng sử dụng các số liệu thống kê không có tính bổ trợ cho bài viết, thí sinh cần tránh sử dụng những số liệu mang tính tuyệt đối, thay vào đó, sử dụng các những từ ngữ mang tính tương đối trong bài thi.

Bài viết trên có thể được sửa lại như sau:

A recent research in Havard shows that 89% of all wild animals die in cages.

—> In my country, wild animals often die in cages

Bài mẫu band 6.0 hoàn chỉnh 

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild creatures to attract visitors. I believe that wild beasts should not be kept in zoos and there should be alternative situations to see them.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. First of all, god’s precious gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They do not need to visit them in cages where they are sick or dying. Moreover, these zoos try to make money from animals misery and they do not care of the animals welfare. In my country, animals often die in cages.

However, some people believe that zoos are a good place for animals. Wild animals can be protected there and will be avoid becoming extinct. It is a good place to educate children about wild things and also experience animals behaviour. In addition to this it is also a positive way to earn money for tourism. For example, in Sydney, many tourists frequently visit Tonga zoo.

In conclusion, people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the Internet or travel to there and we can be happy for these wild creatures.

Tổng kết

Thông qua hai phần bài viết “hiểu và áp dụng một số tiêu chí của band descriptors trong IELTS Writing Task 2 để cải thiện band điểm từ 5.0 lên 6.0”, bài mẫu 5.0 đã được sửa lỗi ở các tiêu chí:

- Coherence and Cohesion: giải quyết vấn đề chia đoạn cho bài văn

-  Lexical Resource:

  • Spelling errors or typos: sửa các lỗi chính tả hoặc đánh máy nhầm

  • Using memorized language, phrases and cliches: chỉ ra những cụm từ sáo rỗng, khuôn mẫu và hướng dẫn cách khắc phục

-  Task Response:

  • Inappropriate format: lỗi định dạng không phù hợp do đánh số và viết tắt trong bài

  • Partially addresses the question: chưa giải quyết được hết các yêu cầu của đề bài vì không nêu được quan điểm còn lại

  • Do not support the response appropriate: luận cứ chứa số liệu thống kê không phù hợp để củng cố lập luận

Sau khi khắc phục các lỗi trên, bài viết đã có thể cải thiện band điểm từ 5.0 lên 6.0

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS online tại ZIM Academy, học viên được hướng dẫn cụ thể, sửa lỗi sai chi tiết, theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833