Cách sử dụng mệnh đề thời gian (Time Clauses) trong IELTS Speaking Part 2

Mệnh đề thời gian là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong IELTS Speaking Part 2. Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc sử dụng mệnh đề thời gian một cách hiệu quả qua đó giúp thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình trong dạng bài này một cách chính xác và trôi chảy.
cach su dung menh de thoi gian time clauses trong ielts speaking part 2

IELTS Speaking Part 2 là một phần quan trọng trong bài thi IELTS, nơi thí sinh được yêu cầu thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh trong một tình huống thực tế. Phần này thường được gọi là “Cuộc trò chuyện cá nhân” hoặc “Personal Long Turn”, và nó diễn ra sau khi thí sinh đã hoàn thành phần thi IELTS Speaking Part 2.

Mục tiêu của bài viết này là giúp thí sinh hiểu rõ cách sử dụng mệnh đề thời gian (Time Clauses) trong IELTS Speaking Part 2 để nâng cao điểm số và thể hiện khả năng giao tiếp một cách tự nhiên và linh hoạt hơn. Trong phần thi này, thí sinh sẽ được cho một chủ đề cụ thể và 1 phút để chuẩn bị trước khi nói trong vòng 1-2 phút về chủ đề đó. Sử dụng mệnh đề thời gian đúng cách có thể giúp thí sinh cấu trúc câu chuyện của họ một cách logic và hấp dẫn. Bài viết này sẽ cung cấp ví dụ cụ thể và mẹo hữu ích để thí sinh IELTS có thể áp dụng trong phần thi Speaking Part 2 để tăng cường khả năng giao tiếp và đạt được điểm số tốt hơn.

Key Takeaways

 1. Giải thích về mệnh đề thời gian (Time clauses):

  • Định nghĩa mệnh đề thời gian.

  • Vì sao chúng quan trọng trong việc diễn đạt về thời gian trong cuộc sống hàng ngày và khi kể chuyện?

 2. Các cấu trúc câu với mệnh đề thời gian thông dụng:

  • "When" (Khi)

  • "While" (Trong khi)

  • "As soon as" (Ngay khi)

  • "Before" (Trước khi) và "After" (Sau khi)

  • "Until" (Cho đến khi)

 3. Sử dụng mệnh đề thời gian trong IELTS Speaking Part 2:

  • Sử dụng "When" để mô tả một sự kiện trong quá khứ

  • Sử dụng "While" để kể một câu chuyện về việc đồng thời diễn ra hai sự kiện

  • Sử dụng "As soon as" để nêu lên sự kết nối giữa hai sự kiện

  • Sử dụng "Before" và "After" để so sánh thứ tự các sự kiện

Giải thích về mệnh đề thời gian (Time Clauses)

image-altMệnh đề thời gian (Time clauses) là một loại mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời gian hoặc tần suất của một hành động hoặc sự kiện so với một hành động hoặc sự kiện khác. Mệnh đề thời gian thường bắt đầu bằng các liên từ như "when" (khi), "while" (trong khi), "after" (sau khi), "before" (trước khi), "as soon as" (ngay khi), và nhiều liên từ khác.

Chúng quan trọng trong việc diễn đạt về thời gian trong cuộc sống hàng ngày và khi kể chuyện vì:

 1. Xác định thời điểm: Mệnh đề thời gian giúp xác định chính xác khi một sự kiện diễn ra. Điều này hữu ích trong cuộc sống hàng ngày khi ai đó muốn lên lịch hoặc diễn đạt về thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng.

 2. Kết nối các sự kiện trong một câu chuyện: Trong việc kể chuyện, mệnh đề thời gian giúp kết nối các sự kiện lại với nhau một cách mạch lạc. Bằng cách sử dụng mệnh đề thời gian, người nói có thể biểu thị mối quan hệ thời gian giữa các sự kiện và làm cho câu chuyện trở nên logic và dễ theo dõi.

 3. Đảm bảo tính nhất quán: Sử dụng mệnh đề thời gian giúp bạn đảm bảo tính nhất quán trong việc diễn đạt thời gian. Điều này quan trọng trong IELTS và trong giao tiếp hàng ngày, vì nó giúp người nghe hiểu rõ hơn về chuỗi các sự kiện và thời gian của chúng.

 4. Mở rộng vốn từ vựng: Sử dụng mệnh đề thời gian cung cấp cơ hội sử dụng các từ vựng liên quan đến thời gian, làm cho bài nói trở nên phong phú hơn và tránh sự lặp lại.

Tóm lại, mệnh đề thời gian là một phần quan trọng của ngôn ngữ tiếng Anh, không chỉ trong việc diễn đạt về thời gian mà còn trong việc kể chuyện và giao tiếp tổng quan. Sử dụng chúng một cách đúng đắn giúp bạn truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và rõ ràng về thời gian và trình tự sự kiện.

Các cấu trúc câu với mệnh đề thời gian thông dụng

image-alt

1. "When" (Khi):

 • "When" thường được sử dụng để liên kết hai sự kiện hoặc hành động xảy ra tại cùng một thời điểm. Nó giúp xác định thời gian hoặc ngữ cảnh cho sự kiện chính.

 • Mệnh đề thời gian "when" thường đứng ở giữa câu. Tuy nhiên, nó có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu để tạo sự nhấn mạnh hoặc thay đổi cấu trúc câu.

 • Mệnh đề "when" thường được sử dụng trong các câu mô tả sự kiện thường xuyên, hành động đột ngột, hoặc sự kiện đồng thời diễn ra.

 • Trong trường hợp câu dài hơn, "when" có thể được kết hợp với các mệnh đề thời gian phụ khác để tạo ra một chuỗi các sự kiện hoặc hành động.

Ví dụ: "I was in London when I met my childhood friend."

Giải thích: Trong cấu trúc này, "when" được sử dụng để chỉ thời điểm xảy ra sự kiện. Sự kiện thứ hai ("I met my childhood friend") xảy ra tại thời điểm bạn đã ở London.

2. "While" (Trong khi):

 • "While" được sử dụng để chỉ thời gian hoặc ngữ cảnh khi hai hoặc nhiều sự kiện diễn ra đồng thời. Nó giúp liên kết các hành động hoặc sự kiện xảy ra cùng một lúc.

 • Mệnh đề thời gian "while" thường đứng ở giữa câu, nhưng nó có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu tùy thuộc vào ngữ cảnh và sự ưu tiên của người nói.

 • "While" thường được sử dụng trong các câu kể chuyện, trình bày các sự kiện đồng thời để tạo sự liên kết và mạch lạc trong câu chuyện.

 • Một khi bạn đã sử dụng "while" để liên kết các sự kiện đồng thời, bạn có thể sử dụng các từ khóa khác như "I was" hoặc "he/she was" để mô tả hành động của mình hoặc người khác trong thời gian đó.

  Ví dụ

  : "While I was studying for my exams, I found a great study group."

  Giải thích: "While" được dùng để nêu rõ rằng hai sự kiện diễn ra đồng thời. Trong trường hợp này, bạn đang nói về việc học ("I was studying for my exams") và việc tìm thấy một nhóm học tập tốt cùng xảy ra vào thời gian đó.

3. "As soon as" (Ngay khi):

 • As soon as" được sử dụng để chỉ thời gian ngay sau khi một sự kiện hoặc hành động xảy ra. Nó thường xuất hiện ở đầu câu hoặc ở giữa để tạo một sự kết nối mạnh mẽ giữa hai sự kiện.

 • Cấu trúc này thường thể hiện sự nhanh chóng hoặc tức thì của sự kiện thứ hai sau sự kiện thứ nhất. Nó giúp tạo ra một mối liên hệ nguyên nhân - kết quả rất rõ ràng.

 • "As soon as" thường được sử dụng trong các câu kể chuyện hoặc trình bày về các sự kiện liên quan đến thời gian.

 • Bạn có thể sử dụng "as soon as" với nhiều loại sự kiện hoặc hành động khác nhau, không chỉ là việc xảy ra của một sự kiện sau một sự kiện khác.

  Ví dụ: "As soon as the movie started, the lights went out."

  Giải thích: Cấu trúc này thể hiện sự xảy ra nhanh chóng của sự kiện thứ hai sau khi sự kiện thứ nhất xảy ra. Trong ví dụ này, đèn tắt ngay khi bộ phim bắt đầu.

4. "Before" (Trước khi) và "After" (Sau khi):

 • "Before" (Trước khi) được sử dụng để chỉ thời gian hoặc hành động xảy ra trước một sự kiện hoặc hành động khác. Nó giúp xác định thứ tự của các sự kiện.

 • "After" (Sau khi) được sử dụng để chỉ thời gian hoặc hành động xảy ra sau một sự kiện hoặc hành động khác. Nó thường thể hiện sự kết nối thời gian giữa các sự kiện.

 • Các cấu trúc này thường được sử dụng trong việc kể chuyện, mô tả thứ tự các hành động hoặc sự kiện và giúp tạo ra một mạch lạc trong câu chuyện.

 • Bạn có thể sử dụng "before" và "after" với nhiều loại sự kiện hoặc hành động khác nhau để tạo sự kết nối và mô tả các tình huống thời gian.

  Ví dụ: "I had breakfast before I left for work."

  "After I finished my work, I went to the gym."

  Giải thích: "Before" được sử dụng để biểu thị rằng sự kiện thứ nhất ("I had breakfast") diễn ra trước sự kiện thứ hai ("I left for work"). "After" được sử dụng để chỉ thời gian sau khi một sự kiện hoàn thành ("After I finished my work"), sự kiện thứ hai xảy ra ("I went to the gym").

5. "Until" (Cho đến khi):

 • "Until" được sử dụng để chỉ thời điểm hoặc điều kiện cho đến khi một sự kiện nào đó xảy ra hoặc điều kiện đó được đáp ứng.

 • "Until" thường xuất hiện ở cuối câu hoặc giữa câu, và nó thể hiện một sự kết nối chặt chẽ giữa hai sự kiện hoặc điều kiện.

 • Cấu trúc này thường được sử dụng để thể hiện thời gian chờ đợi hoặc sự liên tục của một tình huống cho đến khi một điều kiện hoặc sự kiện khác xảy ra.

 • Bạn có thể sử dụng "until" trong các tình huống khác nhau, không chỉ trong việc chờ đợi, mà còn để mô tả các tình huống liên quan đến thời gian.

  Ví dụ: "I'll wait here until you finish your meeting."

  Giải thích: "Until" được sử dụng để chỉ thời gian kéo dài cho đến khi một sự kiện nào đó xảy ra hoặc điều kiện nào đó được đáp ứng. Trong ví dụ này, bạn sẽ tiếp tục đợi cho đến khi người khác hoàn thành cuộc họp của họ.

Các cấu trúc câu này giúp bạn biểu đạt một cách chính xác về thời gian và tạo mối quan hệ logic giữa các sự kiện trong câu chuyện hoặc trong giao tiếp hàng ngày. Sử dụng chúng sẽ làm cho câu chuyện của bạn trở nên rõ ràng và thú vị hơn và đặc biệt hữu ích khi bạn cố gắng diễn đạt về trình tự thời gian.

Sử dụng mệnh đề thời gian trong IELTS Speaking Part 2

image-alt

Ví dụ 1: Sử dụng "When" để mô tả một sự kiện trong quá khứ.

Câu hỏi: "Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống của bạn."

Trả lời: "When I was a child, I used to visit my grandparents every summer. These visits were incredibly special to me because they allowed me to create lasting memories with my grandparents and experience a different way of life. When I think back to those summers, one particular memory stands out vividly.

When I was about nine years old, my grandparents decided to take me on a fishing trip to a nearby lake. It was a warm, sunny day, and the excitement was palpable. I remember my grandfather teaching me how to bait a hook and cast a fishing line into the water. While we waited for a bite, my grandmother prepared a delicious picnic with sandwiches and homemade lemonade.

When, finally, I felt a tug on my line, I was filled with exhilaration. I struggled to reel in the fish, and with the help of my grandfather, I managed to catch a sizable trout. The feeling of accomplishment and the joy on my grandparents' faces are etched in my memory.

That day by the lake was not only about fishing but also about bonding, learning, and connecting with nature. It was a precious moment that I will cherish forever, and it epitomizes the warmth and love I experienced during those summer visits with my grandparents."

Trong ví dụ này, việc sử dụng "when" giúp tạo ra một mệnh đề thời gian cụ thể để bắt đầu câu chuyện. Mệnh đề này cho biết thời điểm cụ thể khi sự kiện xảy ra - "When I was a child." Sau đó, câu chuyện tiếp tục mô tả sự kiện kỷ niệm đáng nhớ một cách chi tiết, chia sự kiện thành các phần khác nhau để tạo một hình ảnh sinh động và sâu sắc.

Ví dụ 2: Sử dụng "While" để kể một câu chuyện về việc đồng thời diễn ra hai sự kiện

Câu hỏi: "Hãy kể về một trải nghiệm thú vị bạn đã có khi đi du lịch."

Trả lời: "While I was traveling in Italy, I learned to cook authentic Italian pasta. This experience was not only delicious but also a fantastic way to immerse myself in the local culture and connect with the people I met along the way.

While I was exploring the picturesque streets of Florence, I came across a small family-owned trattoria that offered cooking classes to tourists. The idea of learning to make pasta from scratch intrigued me, so I signed up for a session. The class was conducted by an enthusiastic Italian chef who was passionate about traditional Italian cuisine.

While we were in the kitchen, the chef explained the importance of using high-quality ingredients and shared stories about the history of pasta in Italy. I learned how to make pasta dough from scratch, knead it to the perfect consistency, and roll it out to create various shapes like fettuccine and ravioli.

While we cooked, the chef also taught us to prepare a rich tomato sauce and a creamy Alfredo sauce. The aroma of the sauces filled the room, making everyone's mouth water. We enjoyed a delicious meal together, and it felt like a true Italian family gathering.

While I was initially a novice, I left the cooking class with newfound culinary skills and a deeper appreciation for Italian cuisine. It was a wonderful experience that allowed me to connect with both the food and the culture of Italy in a meaningful way."

Trong ví dụ này, "while" được sử dụng để chỉ thời gian đồng thời diễn ra hai sự kiện: việc du lịch ở Ý và việc học nấu ăn. Mệnh đề thời gian này giúp tạo nên một sự kết nối giữa hai trải nghiệm và mô tả chi tiết về việc học nấu ăn trong môi trường văn hóa địa phương. Điều này làm cho câu chuyện trở nên sống động và thú vị hơn trong IELTS Speaking Part 2.

Ví dụ 3: Sử dụng "As soon as" để nêu lên sự kết nối giữa hai sự kiện

Câu hỏi: "Hãy kể về một sự thành công trong cuộc sống của bạn."

Trả lời: "As soon as I finished my degree, I got a job in my field. This was a significant achievement for me and the culmination of years of hard work and dedication.

As a student, I had always been passionate about environmental conservation, and I pursued a degree in Environmental Science. My goal was to work in a role where I could make a positive impact on the environment. During my final year of university, I focused on internships and networking opportunities related to my field.

As soon as I completed my last exam, I began actively searching for job openings. I sent out countless applications, attended job fairs, and reached out to my network. It was a nerve-wracking period of uncertainty, but I remained persistent.

As soon as I received the job offer from a well-known environmental organization, I was overjoyed. The position allowed me to work on projects aimed at reducing carbon emissions and promoting sustainable practices. I felt like I was contributing to a greater cause, and it was incredibly rewarding.

As I look back, I can't help but appreciate the timing of it all. Graduating and securing a job in my field as soon as I finished my degree was a dream come true and a significant milestone in my career."

Trong ví dụ này, "as soon as" được sử dụng để chỉ thời gian ngay sau khi sự kiện "I finished my degree" xảy ra. Mệnh đề thời gian này thể hiện sự kết nối trực tiếp giữa việc hoàn thành đại học và việc nhận công việc trong lĩnh vực chuyên môn. Sử dụng "as soon as" giúp tạo nên một mạch lạc trong câu chuyện và thể hiện tính cố gắng và sự thành công trong sự nghiệp.

Ví dụ 4: Sử dụng "Before" và "After" để so sánh thứ tự các sự kiện

Câu hỏi: "Hãy kể về một thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn."

Trả lời: "Before I moved to a new city, I had to find a place to live. After that, I started my new job. This transition marked a significant change in my life and presented both challenges and opportunities.

Before I made the decision to relocate, I had been living in my hometown for my entire life. I received a job offer from a reputable company in a different city, and I knew it was an opportunity I couldn't pass up. However, it meant leaving behind the familiarity of my hometown.

Before I moved, I spent weeks searching for the perfect place to live in the new city. I researched neighborhoods, visited apartments, and weighed various factors like commute time and cost of living. It was a stressful period filled with uncertainty, but I eventually found a comfortable apartment that I could call home.

After I secured my living arrangements, I was eager to embark on this new chapter of my life. I started my new job with a sense of excitement and anticipation. The first few weeks were challenging as I adapted to a new work environment and built relationships with my colleagues. However, it was a valuable experience that allowed me to grow both personally and professionally.

Looking back, I can say that the decision to move and the steps I took before and after the move were pivotal in shaping my career and personal development."

Trong ví dụ này, "before" được sử dụng để chỉ thời gian trước sự kiện "I moved to a new city," và "after" được sử dụng để chỉ thời gian sau sự kiện "I found a place to live." Sử dụng "before" và "after" giúp xác định thứ tự và mối quan hệ thời gian giữa các sự kiện, tạo nên một câu chuyện liên quan và mạch lạc trong IELTS Speaking Part 2.

Luyện tập

image-altDưới đây là các bài tập luyện tập với phụ đề tiếng Anh để độc giả thử sức với việc sử dụng mệnh đề thời gian trong IELTS Speaking Part 2. Hãy thử trả lời chúng bằng tiếng Anh và sau đó xem xét các ví dụ trả lời mẫu ở trên để so sánh và cải thiện:

Exercise 1: Describe your most recent travel journey.

Hãy bắt đầu câu chuyện của bạn bằng một câu chính mô tả chuyến đi gần đây của bạn. Sau đó, sử dụng các từ khóa thời gian như "before," "during," và "after" để kể về các sự kiện quan trọng xảy ra trong chuyến đi đó.

Exercise 2: Tell about a significant event in your life that you undertook after graduating from university.

Mô tả sự kiện quan trọng sau khi tốt nghiệp đại học. Sử dụng "after" để liên kết thời gian sau tốt nghiệp với sự kiện đó.

Exercise 3: Describe a special learning or work-related experience you had recently, and outline the steps you took before and after that event.

Nói về trải nghiệm học tập hoặc làm việc đặc biệt gần đây. Sử dụng "before" để nói về chuẩn bị và "after" để nêu rõ những thay đổi hoặc học hỏi sau sự kiện.

Exercise 4: Share how technology has changed your daily life, for example, through the use of a new app or device.

Mô tả cách công nghệ đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của bạn qua việc sử dụng một ứng dụng hoặc thiết bị mới. Sử dụng "since" để chỉ thời điểm từ khi bạn bắt đầu sử dụng công nghệ đó.

Exercise 5: Recount a recent vacation you had and describe your feelings and experiences before and after the trip.

Kể về chuyến du lịch gần đây. Bắt đầu bằng việc sử dụng "before" để mô tả cảm xúc và kế hoạch trước chuyến đi, sau đó sử dụng "after" để nói về những ấn tượng và kinh nghiệm sau chuyến đi.

Hãy cố gắng thực hiện các bài tập này và chú ý đến việc sử dụng mệnh đề thời gian để mô tả sự kiện và trình bày câu chuyện một cách rõ ràng và mạch lạc. Sau đó, có thể tự kiểm tra hoặc nhờ người khác đánh giá để cải thiện khả năng diễn đạt trong IELTS Speaking Part 2.

Đáp án

Câu 1: Describe your most recent travel journey.

"I'd like to talk about my most recent travel journey, which was a trip to Paris, France. I visited Paris last summer, and it was an incredible experience. Before the trip, I spent a considerable amount of time researching the best places to visit, creating an itinerary, and brushing up on my French language skills. During the trip, I explored iconic landmarks such as the Eiffel Tower and the Louvre Museum. I also had the chance to indulge in delicious French cuisine. After returning from Paris, I felt like I had a deeper appreciation for art, culture, and the joy of traveling."

Câu 2: Tell about a significant event in your life that you undertook after graduating from university.

"The significant event I'd like to talk about is the decision to start my own business after graduating from university. After completing my degree, I spent some time contemplating my career path. I knew I wanted to pursue entrepreneurship. Before taking the plunge, I prepared by developing a detailed business plan, securing funding, and gaining some work experience in the industry. After starting the business, I faced challenges and worked tirelessly to build it from the ground up. The experience was both challenging and rewarding, and it marked a major turning point in my life."

Câu 3: Describe a special learning or work-related experience you had recently, and outline the steps you took before and after that event.

"A recent special learning experience for me was attending a leadership seminar. Before the seminar, I invested time in reading books on leadership, honing my communication skills, and networking with professionals in the field. During the seminar, I had the opportunity to learn from renowned speakers, participate in workshops, and connect with like-minded individuals. After the seminar, I implemented what I had learned in my work and personal life, and I felt a significant improvement in my leadership abilities."

Câu 4: Share how technology has changed your daily life, for example, through the use of a new app or device.

"One way technology has changed my daily life is through the use of a productivity app. Since I started using this app, I have experienced a notable improvement in my daily routines. Before incorporating it into my life, I struggled to stay organized and manage my tasks effectively. However, since I began using the app, I can now easily schedule my daily activities, set reminders, and track my progress. This app has made me more efficient and productive."

Câu 5: Recount a recent vacation you had and describe your feelings and experiences before and after the trip.

"I recently went on a vacation to Bali, Indonesia, and it was a truly memorable experience. Before the trip, I had been feeling stressed and overwhelmed by work. I needed a break to relax and rejuvenate. During the vacation, I had the chance to explore beautiful beaches, enjoy water sports, and immerse myself in the local culture. After returning home, I felt completely relaxed and inspired. The trip had a profound impact on my overall well-being, and I couldn't have been happier with my decision to take a vacation."

Kết luận

image-altTrong IELTS Speaking Part 2, việc sử dụng mệnh đề thời gian là một kỹ năng quan trọng để tạo sự mạch lạc và thể hiện mối quan hệ thời gian một cách rõ ràng. Các cấu trúc câu thông dụng như "when," "while," "as soon as," "before," "after," và "until" sẽ giúp cho việc kể chuyện hoặc câu trả lời thêm logic và thú vị.

Để nâng cao kỹ năng sử dụng mệnh đề thời gian, luyện tập thường xuyên là rất quan trọng. Hãy thử trả lời các bài tập hoặc câu hỏi sử dụng các cấu trúc này và tìm kiếm phản hồi để cải thiện khả năng sử dụng mệnh đề thời gian trong IELTS Speaking Part 2. Luyện tập sẽ giúp bạn tự tin hơn khi tham gia vào phần thi và đưa ra các câu trả lời mạch lạc và thú vị.

Tham khảo thêm:

Để chinh phục mục tiêu IELTS, cần có một lộ trình học tập phù hợp, ôn luyện hiệu quả sẽ giúp tối ưu quá trình và thời gian học. Đăng ký học IELTS với Anh ngữ ZIM để đạt mục tiêu của bạn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu