Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 với câu hỏi gợi ý “How you know this person”

Bài viết sẽ cung cấp cho người đọc những câu trả lời “chất lượng” liên quan đến “How you know this person” trong IELTS Speaking Part 2
cach tra loi ielts speaking part 2 voi cau hoi goi y how you know this person

“How you know this person” là một mẫu câu hỏi gợi ý thường hay xuất hiện trong các câu hỏi của IELTS Speaking Part 2. Tuy vậy, nhiều thí sinh thường hay bỏ lỡ cơ hội tận dụng câu hỏi này để khiến câu trả lời của mình ăn điểm về khía cạnh từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. Vì thế, bài viết này đã cung cấp bốn mẫu câu trong các trường hợp phổ biến để thí sinh có cách trả lời IELTS Speaking Part 2 đạt điểm cao.

Trong IELTS Speaking Part 2, các câu hỏi có liên quan đến việc tả người thường luôn có câu hỏi gợi ý là “How you know this person” (bạn biết đến người này như thế nào) như ví dụ dưới đây:

Describe an intelligent person you know

You should say:

  1. who this person is

  2. how you know this person

  3. what this person does

  4. And explain why you think this person is intelligent.

Thông thường, cách trả lời của một số thí sinh đối với câu hỏi “How you know this person” sẽ là những câu với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đơn giản tương tự như sau: “I first met him/her in a dancing club”. Tuy đây là một câu trả lời chuẩn xác về khía cạnh từ vựng và ngữ pháp nhưng thí sinh có thể hoàn toàn tận dụng câu hỏi gợi ý “How you know this person” này một cách ăn điểm hơn. Thí sinh cũng nên nhớ rằng giám khảo sẽ không quan tâm được câu chuyện của thí sinh đang kể diễn ra có đúng sự thật hay không mà họ chỉ quan tâm đến khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của thí sinh mà thôi. 

Cách trả lời câu hỏi gợi ý “How you know this person”

Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 khi nói về bạn thân lâu năm

Mẫu câu

Thay vì nói: “I first met him/her in primary school…”

Hãy nói: “Regarding how I know about him/her. Well, he/she and I go back a very long way, in fact, we used to be deskmates at primary school. We got on like a house on fire…well, we still do actually simply because we have loads in common. And to be perfectly honest, I just can’t remember the last time we had a quarrel.”

cach-tra-loi-ielts-speaking-part-2-vi-du

Dịch: Về việc tôi biết về anh ấy / cô ấy như thế nào. À, tôi và anh ấy / cô ấy quen nhau từ rất lâu rồi, thực ra, chúng tôi từng là bạn cùng bàn ở trường tiểu học. Chúng tôi đã có một mối quan hệ bạn bè rất thân thiết … thật ra bây giờ vẫn vậy đơn giản vì chúng tôi có nhiều điểm chung. Và thành thật mà nói, tôi không thể nhớ lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau là khi nào.

Phân tích từ vựng và ngữ pháp

Có thể dễ dàng thấy rằng ở mẫu câu phía trên thì độ dài của hai câu có sự khác biệt đáng kể, điều này khá hữu ích trong cách trả lời IELTS Speaking Part 2 vì giúp thí sinh kéo dài thêm một chút thời gian trong trường hợp mà bản thân còn đang chưa nghĩ ra ý tưởng.

Hơn nữa, trong mẫu câu phía trên cũng có sử dụng các từ vựng ăn điểm như “he/she and I go back a very long way” (tôi và anh/cô ấy quen nhau từ rất lâu rồi), “deskmates” (bạn cùng bàn), “we got on like a house on fire” (chúng tôi có một mối quan hệ bạn bè rất thân thiết), “to be perfectly honest” (thành thật mà nói), “quarrel” (tranh cãi). 

Về khía cạnh ngữ pháp, thay vì sử dụng một câu đơn ở thì quá khứ đơn giản là “I first met him/her in primary school”, mẫu câu cung cấp phía dưới có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ăn điểm hơn với thì hiện tại đơn (he/she and I go back a very long way …, well, we still do actually, I just can’t remember…), thì quá khứ đơn (we got on like a house on fire …, we used to be deskmates, …), sử dụng câu phức với liên từ phụ thuộc (because) và câu ghép với liên từ “and”.

Đặc biệt, trong đoạn mẫu này còn sử dụng ngôn ngữ chỉ dẫn với từ “Regarding” – dùng để báo hiệu cho giám khảo rằng thí sinh đang chuẩn bị nói đến một vấn đề/nội dung nào đó. Trong trường hợp này, câu “Regarding how I know about him/her” muốn báo hiệu rằng thí sinh muốn nói đến việc bản thân mình biết đến người được tả như thế nào.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 khi nói về một người bạn mới quen

Mẫu câu

Thay vì nói: “I met him/her in a birthday party two months ago”

Hãy nói: “Regarding how I know about him/her. Well, I have known him/her for 2 months now. We first met at a mutual friend’s birthday party, but we didn’t say a word to each other for some reason. Not until we came across each other at a supermarket near my house did we start talking and become friends ever since.”

Dịch: Về việc tôi biết về anh ấy / cô ấy như thế nào. Tôi biết anh ấy / cô ấy được 2 tháng rồi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, nhưng chúng tôi không nói với nhau một lời nào vì một lý do nào đó. Mãi cho đến khi tình cờ gặp nhau ở siêu thị gần nhà tôi, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện và trở thành bạn của nhau từ đó.

Phân tích từ vựng và ngữ pháp

Tương tự như ở mẫu câu đầu tiên, có thể dễ dàng thấy rằng mẫu câu ở trường hợp này cũng có độ dài lý tưởng trong việc cho bản thân thí sinh thêm một chút thời gian để suy nghĩ về nội dung của câu trả lời.

Hơn nữa, trong mẫu câu phía trên cũng có sử dụng các từ vựng ăn điểm như “a mutual friend’sbirthday party” (bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung), “for some reason” (vì một lý do nào đó), “came across each other” (tình cờ gặp nhau).

cach-tra-loi-ielts-speaking-part-2-tu-vung

Về khía cạnh ngữ pháp, thay vì sử dụng một câu đơn ở thì quá khứ đơn giản là “I met him/her in a birthday party two months ago”, mẫu câu cung cấp phía dưới có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ăn điểm hơn với thì hiện tại hoàn thành (I have known him/her for 2 months now), thì quá khứ đơn (we first met…, we didn’t say a word…), cấu trúc câu đảo ngữ “Not only…did…”, và câu ghép với liên từ “but”.

Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 khi nói về một người thân trong gia đình

Mẫu câu

Thông thường, đa phần thí sinh sẽ nghĩ rằng khi gặp chủ đề IELTS Speaking liên quan đến một người thân trong gia đình thì nghiễm nhiên không cần phải nói về việc lần đầu tiên gặp người đó như thế nào. Tuy vậy, thí sinh vẫn có thể tận dụng mẫu câu dưới đây vào cách trả lời IELTS Speaking Part 2, giúp bài nói của mình ăn điểm về mặt từ vựng và ngữ pháp mà vẫn đảm bảo được tính tự nhiên trong câu trả lời IELTS Speaking:

Hãy nói (người nói đang tả về mẹ): “Regarding how I know about him/her. Obviously, I met her when I was born, but I can’t remember that first meeting. My first recollection of her is when we were on a summer holiday. I can’t remember precisely how old I was, but I’m guessing I was around five years old.”

Dịch: Về việc tôi biết về ông ấy / bà ấy như thế nào. Rõ ràng, tôi gặp bà ấykhi tôi mới sinh ra, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi lần gặp đầu tiên đó. Hồi ức đầu tiên của tôi về mẹ tôi là khi chúng tôi đi nghỉ hè. Tôi không thể nhớ chính xác lúc đó mình bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đoán mình khoảng năm tuổi.

Phân tích từ vựng và ngữ pháp

Trong mẫu câu phía trên có sử dụng các từ vựng ăn điểm như “…that first meeting” (lần gặp mặt đầu tiên), “My first recollection of her…” (Hồi ức đầu tiên của tôi về mẹ tôi), “I can’tremember precisely” (Tôi không thể nhớ chính xác).

Về khía cạnh ngữ pháp, mẫu câu trên có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ăn điểm với thì hiện tại đơn (I can’t remember, My first recollection of her is), thì quá khứ đơn (I met her when I was born, we were on a summer holiday, …), thì hiện tại tiếp diễn (I’m guessing), mệnh đề quan hệ (when I was born), và câu ghép với liên từ “but”.

Đọc thêm: Cải thiện điểm thi IELTS Speaking nhờ tính cụ thể và súc tích (P.1)

Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 khi nói về một người nổi tiếng

Mẫu câu

Thay vì nói: “I first knew him by watching his music videos on Youtube”

Hãy nói (người nói đang tả về một ca sĩ nổi tiếng): “Regarding how I first knew him/her, I still remember vividly that it was about 2 years ago when I was drowning in my work/studies, needless to say, I needed to let my hair down a bit. Therefore, I went on YouTube to watch some funny videos, but somehow, I came across his/her music videos and instantly became a big fan ever since – because of his/her outstanding singing skills.”

cach-tra-loi-ielts-speaking-part-2-tra-loi

Dịch: Về việc lần đầu tiên tôi biết anh ấy / cô ấy như thế nào, tôi vẫn còn nhớ rất rõ là khoảng 2 năm trước khi tôi đang chìm trong công việc / học tập, không cần phải nói, tôi cần phải “xõa” một chút. Vì vậy, tôi đã lên YouTube để xem một số video hài hước, nhưng bằng cách nào đó, tôi bắt gặp các video âm nhạc của anh ấy / cô ấy và ngay lập tức trở thành một người hâm mộ kể từ đó – vì kỹ năng ca hát xuất sắc của anh ấy / cô ấy.

Phân tích từ vựng và ngữ pháp

Trong mẫu câu phía trên có sử dụng các từ vựng ăn điểm như “I stillremember vividly” (tôi vẫn còn nhớ rất rõ), “I wasdrowning in my work” (tôi đang chìm trong công việc), “needless to say” (, không cần phải nói), “let my hair down” (“xõa” – giải trí), “came across” (tình cờ bắt gặp), “outstanding singing skills” (kỹ năng ca hát xuất sắc).

Về khía cạnh ngữ pháp, thay vì sử dụng một câu đơn ở thì quá khứ đơn giản là “I first knew him by watching his music videos on Youtube”, mẫu câu cung cấp phía dưới có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ăn điểm hơn với thì hiện tại đơn (I still remember vividly), thì quá khứ đơn (I needed to…, I went on…, became a big fan…), thì quá khứ tiếp diễn (I was drowning in…), mệnh đề quan hệ (…2 years ago when I was…), và câu ghép với liên từ “but”.

Tổng kết

Với những lưu ý cùng các cách trả lời mẫu dành cho từng đối tượng khác nhau, tác giả hy vọng rằng người học sẽ có được cách trả lời IELTS Speaking Part 2 phù hợp với bản thân mình và đạt được band điểm cao. Để nâng cao khả năng và kiến thức về IELTS nói chung và IELTS Speaking nói riêng, người học có thể tham gia các khóa học luyện thi IELTS tại ZIM

Lê Hoàng Tùng

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu