Cách cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy từ 5 lên 6 trong IELTS Writing Task 2

Sự khác biệt giữa bài viết Task 2 đạt band 5 và band 6 về khía cạnh ngữ pháp thông và các IELTS Writing Tips để cải thiện đạt target ở mức 6.
ZIM Academy
04/06/2021
cach cai thien tieu chi grammatical range and accuracy tu 5 len 6 trong ielts writing task 2

Phạm vi và độ chính xác về ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy) là một trong bốn tiêu chí cốt lõi trong thang điểm đánh giá bài IELTS Writing. Bài viết này sẽ tập trung phân tích những khác biệt nổi bật giữa bài viết Task 2 đạt band 5 và band 6 về khía cạnh ngữ pháp thông qua việc chỉ ra những lỗi sai grammar đặc trưng ở band điểm 5 và cụ thể hoá các IELTS Writing Tips để cải thiện chúng để đạt target ở mức 6.

Phân tích tiêu chí Grammatical Range and Accuracy band điểm 5 và 6 theo Band Descriptors

Bản Tiếng Anh

Band 5

 • uses only a limited range of structures

 • Attempts complex sentences but these tend to be less accurate than simple sentences

 • May make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause difficulty for the readers

Band 6

 • Uses a mix of simple and complex sentence forms

 • Makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication

Bản Tiếng Việt

Thang điểm 5

 • Chỉ sử dụng hạn chế một số ít cấu trúc câu

 • Có cố gắng sử dụng cấu trúc câu phức nhưng thường không chính xác so với câu đơn

 • Có thể thường xuyên sai phạm ngữ pháp và sử dụng dấu câu sai. Những lỗi sai này có thể gây khó hiểu cho người đọc

Thang điểm 6

 • Sử dụng được tổ hợp cấu trúc câu đơn và câu phức

 • Có một vài sai phạm trong ngữ pháp và dấu câu nhưng chúng không làm giảm khả năng truyền đạt.

Như vậy, từ việc phân tích thang điểm trên, để nâng cao điểm ngữ pháp lên mức 6, thí sinh cần chú trọng cải thiện những điều sau:

 • Sử dụng đa dang cả câu đơn và câu phức trong bài viết

 • Thành lập hoàn chỉnh cấu trúc câu đơn

 • Sử dụng hợp lý và tăng độ chính xác ngữ pháp đối với việc sử dụng cấu trúc câu phức

So sánh hai bài viết cụ thể đạt band 5 và 6

Thông qua hai bài mẫu dưới đây, tác giả sẽ chỉ ra các lỗi ngữ pháp phổ biến mà bài viết đạt điểm ngữ pháp là 5 thường mắc phải và cách khắc phục để nâng cao lên mức 6. 

IELTS Writing Tips: trọng tâm của bài viết này là ngữ pháp nên tác giả sẽ tạm thời không bàn đến yếu tố lập luận của đoạn ví dụ. Bên cạnh đó, các lỗi về từ vựng hoặc lỗi nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến việc đạt mức điểm ngữ pháp 6 có thể kể đến như: sai giới từ, sai từ loại (word formation) hoặc sai collocations… cũng sẽ được bỏ qua.

Đề bài: Nowadays, a large number of wild animals are under the threat of extinction. What are the reasons for this? What can be done to solve this problem?

cai-thien-tu-5-len-6-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-trong-task-2-de-bai-animals

Band 5

(1) Having many reasons why some animals are faced a serious threat of extinction. (2) The first, the rapid expansion of human activities are destroy the natural habitats of wild animals. (3) In primary forest of many Asian countries are cut down to make way for houses and factories. (4) This leads to many environment problems and cause a serious disruption in ecosystem directly threatens the survival of several species. (5)

Apart from the loss of habitats, many endangered animals also suffer from illegal hunting. (6) Because wild mammals like rhino or elephant be killed or captured for their body parts (horn or ivory tusk) to sell on black market, so their population will fall rapidly. 

Band 6

(1) There are many reasons why some animals are facing a serious threat of extinction. (2) Firstly, the rapid expansion of human activities is destroying the natural habitats of wild animals. (3) In many Asian countries, huge areas of primary forest are cut down to make for houses and factories. (4) This leads to many environment problems and causes a serious disruption in ecosystem which directly threatens the survival of several species. (5) Apart from the loss of habitats, many endangered animals also suffer from illegal hunting. (6) Because wild mammals like rhino or elephant are killed or captured for their body parts (horn or ivory tusk) to be sold on black market, their population will fall rapidly.

Phân tích cụ thể

Band 5

(1) câu phức: không chính xác

=> lỗi thiếu động từ chính và sử dụng cấu trúc bị động không hợp lý “are faced” 

(2) câu đơn: không chính xác

=> lỗi trạng ngữ “the first”

(3) câu đơn => không chính xác

=> lỗi thiếu chủ ngữ và chia sai thì 

(4) câu đơn => không chính xác

=> lỗi double verb

(5) câu đơn => chính xác

(6) câu phức => không chính xác

=> lỗi chia động từ “be killed”, “to sell” và lỗi dùng thừa liên từ “so”

Band 6

(1) câu phức: chính xác

(2) câu đơn: chính xác

(3) câu đơn: chính xác về cấu trúc câu nhưng thì sử dụng chưa hợp lý

(4) câu phức: chính xác về cấu trúc câu tổng thể vẫn mắc lỗi sau:

 • thiếu dấu phẩy trước mệnh đề quan hệ

 • mạo từ “a” do “disruption” là danh từ không đếm được

 • thiếu mạo từ “the” trước “ecosystem”

 • sử dụng sai dạng từ “environment” => environmental

(5) câu đơn => chính xác

(6) câu phức => chính xác về cấu trúc câu tổng thể nhưng các danh từ liệt kê trong câu phải ở dạng số nhiều (rhinos, elephants, horns, tusks)

Như vậy, ta có thể thấy rằng ở bài viết band 5, người viết chỉ sử dụng đa phần là cấu trúc câu đơn và thường xuyên mắc các lỗi liên quan đến thành phần chính trong câu (chủ ngữ và động từ) gây ra ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến việc đọc hiểu. Trong khi đó, bài viết đạt band 6 có sự vận dụng đa dạng và hợp lý hơn cả cấu trúc câu đơn và câu phức chính xác về cơ bản (mặc một vài lỗi nhỏ với thành phần phụ trong câu và điều này không gây nhiều khó khăn đến việc hiểu nội dung mà người viết muốn truyền đạt.)

Sau đây, tác giả sẽ phân tích chi tiết các chủ điểm ngữ pháp mà người viết ở trình độ band 5 thường xuyên mắc phải (một phần cũng đã được thể hiện thông qua ví dụ trên) và đưa ra các IELTS Writing tips để cải thiện

Các lỗi ngữ pháp phổ biến ở band 5 và cách cải thiện lên mức 6

Cách khắc phục lỗi liên quan đến cấu trúc câu đơn

Mỗi câu đơn phải được cấu thành từ hai thành phần chính: chủ ngữ (subject) và động từ chính (main verb).

cai-thien-tu-5-len-6-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-trong-task-2-cau-truc

Trong đó:

 • Chủ ngữ (subject) là một trong những đơn vị ngữ pháp cơ bản nhất chỉ đối tượng thực hiện hành động trong câu. Chủ ngữ trong Tiếng Anh phải là danh từ/ cụm danh từ hoặc đại từ

 • Động từ chính (main verb) là động từ diễn tả hành động được thực hiện bởi chủ ngữ. Trong câu phải có ít nhất một động từ chính được chia thì phù hợp với chủ ngữ và mục đích diễn đạt. Cần lưu ý rằng trong câu còn có thể chứa các động từ khác bổ nghĩa cho Main verb và không có trường hợp hai động từ đứng liền nhau đều ở dạng nguyên mẫu. Các động từ này thường phải chia thành các dạng:Main Verb + (Object) + to Vo

 • Main Verb + V-ing

 • Main Verb + Object + bare

Các lỗi ngữ pháp mà học viên band 5 thường mắc phải là:

Thiếu chủ ngữ

Câu sai ngữ pháp: In primary forest of many Asian countries are cut down to make way for houses and factories.

Giải thích: Câu trên thiếu chủ ngữ do cụm giới từ “In primary forest of many Asian countries” chỉ đóng vai trò như một mệnh đề trạng ngữ ở đầu câu.

=> Cần có một danh từ/ cụm danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ

Câu đã chỉnh sửa: In many Asian countries, huge areas of primary forest are cut down to make for houses and factories.

Double verb

Double verb là lỗi hai động từ sử dụng liền kề với nhau mà không chia dạng động từ phù hợp giúp phân biệt được đâu là động từ chính và đâu là phụ hoặc không được nối bằng một liên từ thích hợp.

Ví dụ 1:

Câu sai ngữ pháp: The rapid expansion of human activities are destroy the natural habitats of wild animals.

Giải thích: “to be” cũng là một verb nên động từ theo sau không bao giờ ở dạng nguyên mẫu như trên. Lỗi sai này đến từ việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh (Việc mở rộng các hoạt động của con người thì phá hủy môi trường sống của động vật).

=> Câu này phù hợp chia thì hiện tại tiếp diễn

Câu đã chỉnh sửa: The rapid expansion of human activities is destroying the natural habitats of wild animals.

Ví dụ 2:

Câu sai ngữ pháp: This leads to many environmental problems and cause serious disruption in the ecosystem directly threatens the survival of several species.

Giải thích:

 • “cause” (gây ra) là động từ chính trong câu được thực hiện bởi chủ ngữ “this” nên cần phải chia thì phù hợp với chủ ngữ => “causes”

 • “threaten” (đe doạ) không phải là động từ chính trong câu do đối tượng mà nó hướng đến là “serious disruption” (tân ngữ) nên không thể chia thì mà phải đưa vào một mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho cụm danh từ => “which directly threatens”

Câu đã chỉnh sửa: This leads to many environmental problems and causes serious disruption in the ecosystem which directly threatens the survival of several species.

Lỗi liên quan việc thành lập cấu trúc câu phức

Câu phức trong Tiếng Anh là câu có chứa ít nhất 2 mệnh đề, trong đó bao gồm 1 mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ được liên kết với nhau bằng những liên từ thích hợp (because, although,…) hoặc các đại từ quan hệ (who, which,…)

Đọc thêm: Phân biệt các đại từ quan hệ dễ gây nhầm lẫn

Các lỗi liên quan đến câu phức thường gặp là:

Sử dụng dư liên từ:

Câu sai ngữ pháp: Because wild mammals like rhinos or elephants are killed or captured for their body parts (horns or ivory tusks) to be sold on black market, so their population will fall rapidly.

Giải thích: Liên từ “because” đã diễn tả mối quan hệ nhân quả giữa hai vế câu nên không cần liên từ “so”

Cấu trúc của Because như sau: Because S1 + V1 (nguyên nhân), S2 + V2.

Câu đã chỉnh sửa: Because wild mammals like rhinos or elephants are killed or captured for their body parts (horns or ivory tusks) to be sold on black market, their population will fall rapidly.

Thiếu mệnh đề:

Ví dụ 1:

Câu sai ngữ pháp: (1) There are many reasons why many animal species are in the danger of extinction. (2) Firstly, because many poachers kill these animals for their body parts.

Giải thích: Như đã đề cập ở trên, liên từ “because” dùng để nối hai mệnh đề trong một câu phức. Do đó, câu (2) trên đã khuyết mất một mệnh đề kết quả.

Câu đã chỉnh sửa: Firstly, it is because many poachers kill these animals for their body parts.

Ví dụ 2:

cai-thien-tu-5-len-6-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-trong-task-2-vi-du

Câu sai ngữ pháp: When take action, the life of wild animals will be protected.

Giải thích:

Sau “when” phải là một mệnh đề hoàn chỉnh hoặc động từ ở dạng Present/ Past Participle (hiện tại/ quá khứ phân từ) nếu chủ ngữ trong cả mệnh đề chính và phụ giống nhau.

Do đó, câu trên khuyết mất chủ ngữ trong mệnh đề phụ (gắn với “when”) 

=> Bổ sung chủ ngữ: people, the government… 

Câu đã chỉnh sửa: When people take action, the life of wild animals will be protected.

Tổng kết

Thông qua bài viết trên, hy vọng rằng độc giả đã có một cái nhìn rõ nét hơn về những lỗi sai thông thường mà mình gặp trong quá trình làm bài IELTS Writing Task 2 khiến cho điểm ngữ pháp không thể vượt mức 5 và những IELTS Writing Tips để đạt band 6.0 IELTS. 

Phạm Xuân Đào

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833