Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Listening Part 3: Charles Dickens

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Listening Part 3: Charles Dickens.
ZIM Academy
02/08/2023
giai de cambridge ielts 15 test 2 listening part 3 charles dickens

Lưu ý: bạn đọc cần kiểm tra Audioscripts ở cuối sách, đồng thời kết hợp với phần giải thích đáp án trong bài viết này để quá trình tra cứu đáp án trở nên hiệu quả hơn.

Đáp án

Question

Đáp án

21

B

22

D

23

B

24

C

25

G

26

B

27

D

28

C

29

H

30

F

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Listening Part 3

Questions 21-22

Đáp án: B & D

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Các từ khóa cần chú ý trong câu hỏi “TWO groups of people” (2 nhóm người), “display” (buổi trưng bày) và “is…intended for” (hướng đến). Câu hỏi yêu cầu người nghe nghe về 2 nhóm người mà buổi trưng bày hướng đến.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Trong bài nghe, ta nghe được câu hỏi “Have you gathered who’s expected to come and see the display?” (Bạn đã thu thập được ai sẽ được mong đợi sẽ đến và xem buổi trưng bày chưa?). Đây là điểm bắt đầu của câu hỏi 21&22. Tiếp sau đó, ta nghe được “It’ll be publicized in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here.” (Nó sẽ được công khai trong thành phố để khuyến khích người ta đến và tìm hiểu thứ gì diễn ra ở đây). Như vậy, ta có thể thấy câu này có ý hướng về lựa chọn B. “residents of the local area” (những người dẫn địa phương). Tiếp theo, ta nghe được “It’s included in the information that’s sent to people who are considering applying to study here next year” (Nó - buổi trưng bày được bào gồm trong cái thông tin mà được gửi đến những người đang xem xét nộp đơn học ở đây vào năm sau). Như vậy, ta có thể thấy, buổi trưng bày sẽ được hướng đến “potential new students” (những tân sinh viên tương lai). “potential” (có tiềm năng) thường được sử dụng để nói về khả năng xảy ra của sự vật, sự việc trong tương lai.

Lưu ý rằng đáp án A và E là đáp án bẫy, nghe được trong câu hỏi “Is it for people studying English, or for students of other departments?” (có phải nó dành cho những người học anh văn, hay cho những sinh viên của các khoa khác). Tuy nhiên, đây là câu hỏi chưa được xác nhận nên ta không vội chọn nó. Khi người trả lời nói “No”, ta loại đáp án A&E.

Đáp án C cũng là đáp án bẫy khi nó cũng xuất hiện dưới dạng câu hỏi “Presumably some current students and lecturers will come?” (Có lẽ sẽ có một vài sinh viên và giảng viên đến chứ?). Câu trả lời của bài nghe về câu hỏi này là “I would imagine so, but…”. Đây không phải là dạng câu diễn đạt mang nghĩa xác nhận thông tin câu hỏi là đúng, vì vậy ta loại đáp án C.

Questions 23-24

Đáp án: B & C

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ở câu hỏi này, từ khóa “Charles Dickens” cần được gạch chân. Ngoài ra, “TWO reasons” cũng cần được gạch chân để ta hiểu rõ thông tin cần lắng nghe trong bài là gì.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Khi ta nghe được trong bài “I suggest just using Charles Dickens” (Tôi đề xuất chỉ sử dụng Charles Dickens), cần tập trung lắng nghe lý do về việc cả 2 người đồng ý với ý kiến này.

Lý do xuất hiện đầu tiên là đáp án C, thể hiện qua đoạn “Most people have heard of him, and have probably read some of his novels or seen films based on them” (Hầu hết mọi người đã nghe về ông ấy, và đã đọc một vài quyển tiểu thuyết của ông hay xem những bộ phim dựa trên những tiểu thuyết này). Đoạn này có ý hướng về lựa chọn C “His novels are well-known now” (Những quyển tiểu thuyết của ông ấy thì nổi tiếng bây giờ). 

Lý do tiếp theo là đáp án B, thể hiện qua đoạn “And his novels show awful conditions that most people had to live in, don’t they; he wanted to shock people into doing something about it” (Và những quyển tiểu thuyết của ông ấy cho thấy những hoàn cảnh tồi tệ mà hầu hết người ta phải sống chung, ông ấy đã muốn làm sốc người đọc để họ có hành động gì đó để giải quyết). Như vậy, ý câu này hướng về đáp án C. 

Questions 25-30

Questions 25

Đáp án: G

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ta cần gạch chân keyword “topic” (chủ đề), “Cathy and Graham choose” (Cathy và Graham chọn), “illustrate” (minh họa). Câu hỏi yêu cầu ta chọn chủ đề mà cả 2 người Cathy và Graham chọn để minh họa với mỗi tiểu thuyết.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Trong bài nghe, ta nghe được “There’s a character who keeps falling asleep, and that medical condition was named after the book - the Pickwickian Syndrome” (Có một nhân vật mà lúc nào cũng ngủ gật, và chứng bệnh đó đã được đặt tên theo quyển sách - hội chứng Pickwickian). Sau đó, Cathy nói “Why don’t we use that as the topic” (Tại sao chúng ta không sử dụng cái đó như một chủ đề nhỉ?). Đây là dạng câu hỏi đề xuất và Graham đã đáp lại câu hỏi này bằng “Right” sau đó. Như vậy G là đáp án.

Question 26

Đáp án: B

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ta cần gạch chân keyword “topic” (chủ đề), “Cathy and Graham choose” (Cathy và Graham chọn), “illustrate” (minh họa). Câu hỏi yêu cầu ta chọn chủ đề mà cả 2 người Cathy và Graham chọn để minh họa với mỗi tiểu thuyết.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Sau khi keyword “Oliver Twist” được nhắc đến trong bài nghe, ta cần tập trung lắng nghe thông tin liên quan. 

Đầu tiên, ta nghe được “There’s a lot in the novel about poverty” (Có rất nhiều trong quyển tiểu thuyết là về sự nghèo khổ). Thông tin này hướng mình đến lựa chọn A. Nhưng chúng ta chưa chọn vội lựa chọn này do sau đó ta nghe được “But maybe something less obvious…” (Nhưng có lẽ có gì đó ít rõ ràng hơn).

Sau đó, ta nghe được “We could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learnt in other ways” (Chúng ta có thể sử dụng nó để minh họa một thực tế là có rất ít trẻ em đã được đi học, nhất là những trẻ em nghèo, nên chúng học bằng những cách khác). Tiếp theo ta nghe Graham xác minh lại là “good idea”. Như vậy, cả hai đã đồng ý minh họa về chủ đề giáo dục “children went to school”, ta chọn đáp án B.

Question 27

Đáp án: D

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ta cần gạch chân keyword “topic” (chủ đề), “Cathy and Graham choose” (Cathy và Graham chọn), “illustrate” (minh họa). Câu hỏi yêu cầu ta chọn chủ đề mà cả 2 người Cathy và Graham chọn để minh họa với mỗi tiểu thuyết.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Sau khi keyword “Nicholas Nickleby” được nhắc đến trong bài nghe, ta cần tập trung lắng nghe thông tin liên quan.

Ta nghe được “He taught in a really cruel school” (Ông ấy dạy trong một ngôi trường rất tàn độc). Trong câu này có từ “school” có thể khiến người nghe nhầm lẫn sang đáp án B “education” (giáo dục).

Tuy nhiên, sau đó ta nghe được “We could do something on theatres and other amusements of the time” (Chúng ta có thể làm gì đó về rạp và những hình thức giải trí khác của thời đại đó). Ở đây “amusement” (sự giải trí) đồng nghĩa với “entertainment” ở lựa chọn D. Sau khi Cathy xác nhận lại ý kiến này bằng “Ok” thì D chính là đáp án.

Question 28

Đáp án: C

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ta cần gạch chân keyword “topic” (chủ đề), “Cathy and Graham choose” (Cathy và Graham chọn), “illustrate” (minh họa). Câu hỏi yêu cầu ta chọn chủ đề mà cả 2 người Cathy và Graham chọn để minh họa với mỗi tiểu thuyết 

Giải thích

Giải thích đáp án:

Sau khi keyword “Martin Chuzzlewit” được nhắc đến trong bài nghe, ta cần tập trung lắng nghe thông tin liên quan.

Sau đó, ta nghe được “He goes to the USA, doesn’t he?” (Anh ấy đi đến Mỹ nhỉ?). Và Cathy trả lời “Yes”. Tiếp theo Cathy nói “Dickens himself had been there a year before, and drew on his experience there in the novel” (Dickens đã ở đó một năm trước đó, và dựa trên trải nghiệm của ông ấy ở đó để viết nên tiểu thuyết). Như vậy, thông tin này hướng chúng ta về lựa chọn C “Dickens’s travels” (Những chuyến đi của Dickens). Sau đó Graham có ý định đổi chủ đề, thể hiện qua câu “I wonder, though…” (mặc dù vậy, tôi tự hỏi). Tuy nhiên, anh ấy cũng tự bác bỏ ý tưởng của mình ngay sau đó “No, too general, let’s keep to your idea” (Không được, quá chung chung, hãy cứ giữ ý của bạn - ý về Dickens’s travel). Như vậy ta chọn đáp án C.

Question 29

Đáp án: H

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ta cần gạch chân keyword “topic” (chủ đề), “Cathy and Graham choose” (Cathy và Graham chọn), “illustrate” (minh họa). Câu hỏi yêu cầu ta chọn chủ đề mà cả 2 người Cathy và Graham chọn để minh họa với mỗi tiểu thuyết.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Sau khi keyword “Bleak House” được nhắc đến trong bài nghe, ta cần tập trung lắng nghe thông tin liên quan.

Ta có thể nghe được Cathy nói về một nhân vật trong tiểu thuyết Esther “…but think about Esther, the heroine.” Sau đó cô ấy mô tả về nội dung quyển tiểu thuyết xoay quanh nhân vật này “She lives with…” “She gets married”. Như vậy các thông tin này hướng về lựa chọn H “a woman’s life” (Cuộc đời của một người phụ nữ). Sau khi Graham xác nhận lại “Yes, I like that”, ta chọn lựa chọn H.

Question 30

Đáp án: F

Giải thích đáp án:

Từ khóa

Ta cần gạch chân keyword “topic” (chủ đề), “Cathy and Graham choose” (Cathy và Graham chọn), “illustrate” (minh họa). Câu hỏi yêu cầu ta chọn chủ đề mà cả 2 người Cathy và Graham chọn để minh họa với mỗi tiểu thuyết.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Sau khi keyword “Little Dorrit” được nhắc đến trong bài nghe, ta cần tập trung lắng nghe thông tin liên quan.

“Mr. Dorrit” là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết. Nhân vật này theo Cathy “has been in a debtors’ prison for years” (đã ở trong tù dành cho những người nợ nần nhiều năm liền). Thông tin này có thể đánh lạc hướng chúng ta sang lựa chọn E. “crime and the law” (tội phạm và luật pháp). Tuy nhiên, ta không nghe nhắc đến luật pháp nên lựa chọn này không hợp lý.

Sau đó, ta nghe được Graham đề xuất “What about focusing on the part when Mr. Dorrit inherits a fortune, and he starts pretending like he’s always been rich” (Hay là ta nên tập trung vào phần mà khi Mr.Dorrit sở hữu một số tiền lớn và bắt đầu làm bộ như thể ông ấy đã luôn luôn giàu có). Thông tin này hướng ta vào lựa chọn F. wealth (sự giàu sang). Khi Cathy xác nhận lại bằng “Good idea”, ta chọn đáp án F.

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Listening Part 3 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp hay việc làm. Tham khảo khóa học luyện thi IELTS chinh phục điểm cao IELTS nhanh chóng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu