Giải Cam 15, Test 2, Reading Passage 2: Should we try to bring extinct species back to life?

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Reading Passage 2: Should we try to bring extinct species back to life?
ZIM Academy
06/08/2023
giai cam 15 test 2 reading passage 2 should we try to bring extinct species back to life

Đáp án

Question

Đáp án

14

F

15

A

16

D

17

A

18

genetic traits

19

heat loss

20

ears

21

(insulating) fat

22

emissions

23

B

24

C

25

A

26

C

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Reading Passage 2

Questions 14-17

Question 14

Đáp án: F

Vị trí: Section F, dòng 1 - 3.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Disappearance of multiple species - extinction: sự biến mất của nhiều loài vật, sự tuyệt chủng.

Câu hỏi nhắc đến cách có thể tránh sự biến mất của nhiều loài vật.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu bên chỉ ra trong khi triển vọng đưa động vật tuyệt chủng trở lại có thể chỉ là tưởng tượng, tất nhiên thật là dễ dàng hơn nhiều để cố gắng cứu một loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Vì vậy, đáp án là “F”.

Question 15

Đáp án: A

Vị trí: Section A, dòng 7 - 9.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nhắc đến cách giải thích sự tái tạo một động vật đã tuyệt chủng bằng việc dùng DNA của chỉ loài đó.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đoạn bên chỉ ra một tiền đề cơ bản sử dụng công nghệ nhân bản để biến DNA của động vật đã tuyệt chủng thành một phôi thụ tinh, cái mà được cấy vào họ hàng gần nhất còn tồn tại. Vì vậy, đáp án là “A”.

Question 16

Đáp án: D

Vị trí: Section D, dòng 6 - 9.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

The extinction of a species - the disappearance of this key species: sự tuyệt chủng, sự biến mất.

Habitat - ecosystem: môi trường sống, hệ thống sinh thái.

Câu hỏi nhắc đến một môi trường sống đã bị ảnh hưởng bởi sự tuyệt chủng của một loài.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đoạn bên chỉ rằng kể từ khi sự biến mất của loài động vật chính này, hệ thống sinh thái của Đông Mỹ đã phải chịu đựng… Vì vậy, đáp án là “D”.

Question 17

Đáp án: A

Vị trí: Section A, dòng 3 - 4.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Became extinct - existence came to an end: trở nên tuyệt chủng, chấm dứt sự tồn tại.

Câu hỏi nhắc đến một mốc thời điểm chính xác mà một loài vật đã tuyệt chủng.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu bên chỉ ra rằng sự tồn tại của loài “passenger pigeon” chấm dứt vào ngày 1 tháng 9 năm 1914. Vì vậy, đáp án là “A”.

Questions 18-22: The woolly mammoth revival project

Question 18

Đáp án: genetic traits

Vị trí: Section E, dòng 5.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Identify - pinpoint: nhận diện, chỉ ra.

Enable - make it possible: làm nó có thể.

Live - survive: tồn tại.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án cần điền là danh từ chỉ cái mà giáo sư George Church và đồng đại đang cố gắng tìm kiếm, và cái này có thể khiến “mammoths” (voi ma mút) sống ở tundra.

Câu bên chỉ ra rằng bằng cách chỉ ra cái “genetic traits” (đặc điểm di truyền) cái khiến voi ma mút có thể tồn tại ở khí hậu băng của “tundra” (lãnh nguyên). Vì vậy, cụm từ cần điền là “genetic traits”.

Question 19

Đáp án: heat loss

Vị trí: Section E, dòng 9 - 10.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Minimise - reduce: làm giảm.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án cần điền là danh từ cái mà voi châu Á cần thay đổi ngoại hình để giảm.

Câu bên chỉ ra rằng những thay đổi cần thiết bao gồm tai nhỏ hơn, lông dày hơn, và lượng mỡ dư, tất cả đều cho mục đích giảm “heat loss” (sự mất nhiệt) ở lãnh nguyên. Vì vậy, cụm từ cần điền là “heat loss”.

Question 20

Đáp án: ears

Vị trí: Section E, dòng 9 - 10.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

A reduced size - smaller: giảm kích thước, nhỏ hơn.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án cần điền là danh từ chỉ một đặc trưng giống với voi ma mút có kích thước bị giảm đi.

Câu bên chỉ ra rằng những thay đổi cần thiết bao gồm tai nhỏ hơn, lông dày hơn, và lượng mỡ dư, tất cả đều cho mục đích giảm “heat loss” (sự mất nhiệt) ở lãnh nguyên. Như vậy, từ cần điền là “ears”.

Question 21

Đáp án: (insulating) fat

Vị trí: Section E, dòng 9 - 10.

Necessary adaptations would include smaller ears, thicker hair, and extra insulating fat, all for the purpose of reducing heat loss in the tundra, and all traits.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

More - extra: thêm nữa.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án cần điền là danh từ một đặc trưng giống với voi ma mút có thêm.

Câu bên chỉ ra rằng những thay đổi cần thiết bao gồm tai nhỏ hơn, lông dày hơn, và lượng mỡ dư, tất cả đều cho mục đích giảm “heat loss” (sự mất nhiệt) ở lãnh nguyên. Vì vậy, đáp án là “(insulating) fat”.

Question 22

Đáp án: emissions

Vị trí: Section E, dòng 14 - 15.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Decrease - mitigate: làm giảm.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án cần điền là danh từ được giảm đi do ảnh hưởng đến môi trường từ việc tái sinh voi ma mút.

Câu bên chỉ ra việc phát triển cỏ có thể giảm nhiệt độ, và giảm “emissions” (khí thải) từ “melting permafrost” (băng vĩnh cửu). Vì vậy, từ cần điền là “emissions”.

Questions 23-26

Question 23

Đáp án: B

Vị trí: Section B, dòng 4 - 11.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Species living there - resident: loài vật.

Câu hỏi đề cập việc mang loài đã tuyệt chủng về vùng đất ban đầu có thể cải thiện sức khỏe của một loài tồn tại ở đó.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đoạn bên chỉ ra Michael Archer thấy nhiều thập kỷ từ khi loài “thylacine” trở nên tuyệt chủng, có một hội chứng khối u mặt lan rộng, cái mà đe dọa sự tồn tại của loài quỷ Tasmanian… Việc quay trở lại của “thylacine” về Tasmania có thể giúp đảm bảo loài này không bao giờ phải đối mặt với mối nguy hiểm này nữa. Vì vậy, đáp án là “B”.

Question 24

Đáp án: C

Vị trí: Section F, dòng 5 - 7.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Concentrate - focus: tập trung.

Câu hỏi đề cập đến cần tập trung vào nguyên nhân của sự tuyệt chủng.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu bên chỉ ra Shapiro muốn tập trung cuộc tranh luận về cách công nghệ nơi này có thể được sử dụng để hiểu đầy đủ lý do tại sao các loài khác nhau bị tuyệt chủng ngay từ đầu. Vì vậy, đáp án là “C”.

Question 25

Đáp án: A

Vị trí: Section D, dòng 11 - 14.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Vegetation - forest: thảm thực vật, rừng.

Câu hỏi đề cập đến một loài được khôi phục từ việc tuyệt chủng có thể ảnh hưởng tích cực lớn đến thảm thực vật ở môi trường sống.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đoạn bên chỉ ra Novak loài chim bồ câu lai với thêm thói quen làm tổ của loài “passenger pigeon” có thể theo lý thuyết tái thiết lập sự xáo trộn rừng, do đó tạo ra môi trường sống cần thiết cho nhiều loài vật khác tồn tại. Vì vậy, đáp án là “A”.

Question 26

Đáp án: C

Vị trí: Section F, dòng 9 - 10.

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Insufficient - not enough: không đủ.

Câu hỏi đề cập những nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học là chưa đủ.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu bên chỉ ra rằng chúng ta biết cái chúng ta đang làm hôm nay là chưa đủ. Vì vậy, đáp án là “C”.

Xem tiếp: Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Reading Passage 3: Having a laugh

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 15, Test 2, Reading passage 2 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu