0

Giải đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Listening Part 3: Romeo and Juliet

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Listening Part 3: Romeo and Juliet.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

giai de cambridge ielts 17 test 2 listening part 3 romeo and juliet

Đáp án

Question

Đáp án

21

D

22

E

23

D

24

C

25

A

26

E

27

F

28

B

29

C

30

C

Giải đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Listening Part 3

Question 21,22

Đáp án: 21. D, 22. E

Vị trí:

GEMMA: Well, I don't think we need to describe what happens. Especially as Romeo and Juliet is one of Shakespeare’s most well-known plays. 

ED: Yeah, everyone knows the story. In an essay wed focus on the poetry and Shakespeare's use of imagery etc., but that isn't really relevant in a review. We're supposed to focus on how effective this particular production is.

GEMMA: Mmm. We should say what made it a success or a failure.

ED: And part of that means talking about the emotional impact the performance had

on us. I think that's important

GEMMA: Yes. And we should definitely mention how well the director handled important bits of the play - like when Romeo climbs onto Juliet’s balcony.

ED: And the fight between Mercutio and Tybalt.

ED: Yes. It would also be interesting to mention the theatre space and how

the director used it but I don't think we'll have space in 800 words. 

GEMMA: No. OK. That all sounds quite straightforward

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Which TWO things do the students agree they need to include in their reviews of Romeo and Juliet? 

 1. Analysis of the text

 2. A summary of the plot

 3. A description of the theatre

 4. A personal reaction 

 5. A reference to a particular scene

Từ khóa

Người nghe cần tập trung vào từ khoá “agree" (đồng ý) và “need to include in their reviews" (cần phải đưa vào phần đánh giá của họ)

Giải thích

Gemma nói rằng họ không cần miêu tả cốt truyện của vở kịch vì đây là một vở kịch đã nổi tiếng. Như vậy, lựa chọn B bị loại.

Ed nói rằng trong một bài luận văn thì họ nên tập trung vào thơ và cách sử dụng hình ảnh của Shakespeare nhưng điều này không liên quan trong một bài đánh giá. Như vậy, lựa chọn A bị loại. 

Gemma nói rằng họ nên tập trung vào việc phân tích xem tác phẩm có thành công hay không. Ed đồng ý và bổ sung ý kiến rằng một trong những yếu tố để đánh giá sự thành công của một sản phẩm nghệ thuật là dựa trên việc sản phẩm đó có ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc của họ. Như vậy, đáp án đúng đầu tiên là D. 

Gemma cũng nói rằng họ nên đề cập đến cách đạo diễn xử lý những phân đoạn quan trọng của vở kịch và đưa một ví dụ của phân đoạn quan trọng cụ thể. Ed đồng ý và cũng đưa ra một ví dụ khác. Đáp án đúng thứ hai là E.

Ed có nhắc đến việc họ nên đề cập đến cách đạo diễn sử dụng không gian sân khấu, nhưng cũng nói rằng họ không có đủ số từ để nói về điều này. Như vậy, lựa chọn C bị loại.

Question 23

Đáp án:  D

Vị trí:

ED: What about the set, for example?

GEMMA: I think it was visually really stunning. I'd say that was probably the most memorable thing about this production.

ED: You're right. The set design was really amazing, but actually I have seen similar ideas used in other productions.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

the set

Từ khóa

Người nghe cần tìm từ khoá “the set" (bối cảnh sân khấu)

Giải thích

Gemma nói rằng bối cảnh của sân khấu rất đẹp mắt và là phần đáng nhớ nhất về vở kịch này. Ed đồng ý với lời khen này. Như vậy, đáp án là D.

Question 24

Đáp án: C

Vị trí:

GEMMA: What about the lighting? Some of the scenes were so dimly lit it was quite hard to see.

ED: I didn't dislike it. It helped to change the mood for the quieter scenes.

GEMMA: That's a good point.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

the lighting

Từ khóa

Người nghe cần tìm từ khoá “the lighting” (ánh sáng sân khấu)

Giải thích

Gemma nói rằng ánh sáng của sân khấu khá tối, làm một số cảnh khó nhìn. Ed không đồng ý và nói rằng ánh sáng này giúp thay đổi bầu không khí cho những cảnh yên tĩnh hơn. Gemma đồng ý với nhận định này. Như vậy, đáp án là C.

Question 25

Đáp án: A

Vị trí:

ED: What did you think of the costumes?

GEMMA: I was a bit surprised by the contemporary dress, I must say.

ED: Yeah - I think it worked well, but I had assumed it would be more conventional. 

GEMMA: Me too.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The costume design

Từ khóa

Người nghe cần tìm từ khoá “the costume design" (thiết kế trang phục)

Giải thích

Gemma nói rằng cô ấy bất ngờ vì chiếc váy hiện đại. Ed đồng ý với ý kiến này và nói rằng anh ấy cũng đã tưởng rằng nó sẽ truyền thống hơn. Như vậy, đáp án là A.

Question 26

Đáp án: A

Vị trí:

GEMMA: I liked the music at the beginning and I thought the musicians were brilliant, but I thought they were wasted because the music didn't have much impact in Acts 2 and 3.

ED: Yes - that was a shame.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

the music

Từ khóa

Người nghe cần tìm từ khoá “the music” (âm nhạc)

Giải thích

Gemma thích nhạc ở phần đầu của vở kịch nhưng nghĩ rằng điều này bị lãng phí do âm nhạc không có nhiều sự ảnh hưởng trong Cảnh 2 và 3. Ed đồng ý. Như vậy, đáp án là E.

Question 27

Đáp án: F

Vị trí:

GEMMA: One problem with this production was that the actors didn't deliver the lines that well. They were speaking too fast. 

ED: It was a problem I agree, but I thought it was because they weren't speaking loudly enough - especially at key points in the play.

GEMMA: I actually didn't have a problem with that.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

the actor’s delivery

Từ khóa

Người nghe cần tìm từ khoá “the actor's delivery" (cách diễn viên nói lời thoại)

Giải thích

Gemma cảm thấy rằng diễn viên không nói lời thoại tốt, vì họ nói quá nhanh. Ed đồng ý rằng đây là một vấn đề, nhưng lý do là vì họ không nói đủ to (chứ không phải vì nói quá nhanh). Gemma không có vấn đề với việc này. Như vậy, đáp án là F.

Question 28

Đáp án: B

Vị trí:

GEMMA: It's made me realise how relevant the play still is. 

ED: Right. I mean a lot’s changed since Shakespeare's time, but in many ways nothing's changed. There are always disagreements and tension between teenagers and their parents.

GEMMA: Yes, that's something all young people can relate to - more than the violence and the extreme emotions in the play.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The students think the story of Romeo and Juliet is still relevant for young people today because

 1. It illustrates how easily conflict can start

 2. It deals with problems that family experience

 3. It teaches them about relationships

Từ khóa

Từ “relevant” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe. 

Từ “young people” trong câu hỏi được đổi thành từ “teenagers" trong bài nghe.

Giải thích

Ed nói rằng thứ không thay đổi từ thời Shakespeare đến hiện tại là việc những người tuổi teen thường có bất đồng ý kiến hoặc căng thẳng với cha mẹ của họ. Gemma nói rằng người trẻ có liên kết với điều này hơn là sự bạo lực và cảm xúc dữ dội trong vở kịch. Đáp án đúng là B. (những vấn đề trong gia đình).

Question 29

Đáp án: C

Vị trí:

ED: How did you find watching it in translation?

GEMMA: Really interesting. I expected to find it more challenging, but I could follow the story pretty well.

ED: I stopped worrying about not being able to understand all the words and focused on the actors' expressions. The ending was pretty powerful. 

GEMMA: Yes. That somehow intensified the emotion for me.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The students found watching Romeo and Juliet in another language

 1. frustrating 

 2. demanding 

 3. moving

Từ khóa

Cụm từ “in another language" trong câu hỏi được đổi lại thành “in translation" trong bài nghe.

Giải thích

Ed nói rằng anh ấy tập trung vào cảm xúc của diễn viên, và cảm nhận rằng phần kết khá mạnh mẽ. Gemma đồng ý và nói rằng việc xem vở kịch trong một ngôn ngữ khác làm cô ấy có những cảm xúc mãnh liệt hơn. Như vậy, đáp án là C. (cảm động).

Question 30

Đáp án: C

Vị trí:

GEMMA: What's the reason for his international appeal, do you think?

ED: I was reading that it is because his plays are about basic themes that people everywhere are familiar with.

GEMMA: Yeah, and they can also be understood on different levels. The characters have such depth.

ED: Right - which allows directors to experiment and find new angles.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Why do the students think Shakespeare’s plays have such international appeal?

 1. The stories are exciting

 2. There are recognizable characters

 3. They can be interpreted in many ways

Từ khóa

Cụm từ “international appeal" là từ khoá để xác định vị trí của câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Ed đề cập đến việc vở kịch bao gồm những chủ đề quen thuộc với mọi người. Nội dung này gần giống với lựa chọn B, nhưng có sự khác nhau. Bài nghe nói về những chủ đề quen thuộc, trong khi lựa chọn B nói về những nhân vật quen thuộc. 

Những nhân vật trong kịch có chiều sâu và có thể được hiểu ở nhiều mức độ, giúp các đạo diễn có cơ hội thử sức và tìm những góc độ mới. Như vậy đáp án là C.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Listening Part 3: Romeo and Juliet được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 17 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 17. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận